Рада розвитку

Рада розвитку — це консультаційно-дорадчий орган управління розвитком університету створений Наказом ректора № 420 від 02.09.2013 р. Національна доктрина розвитку освіти України ставить завдання інтеграції вітчизняної освіти у міжнародний освітній простір. Один із кроків у цьому напрямку — включення України в Болонський процес: процес побудови єдиного Європейського освітнього простору. У зв’язку з цим стоять завдання визначення місії університету у вітчизняній системі вищої освіти, а також його ролі і місця в єдиному освітньому просторі Європи. Це потребує розробки стратегічного курсу розвитку університету згідно зі Стратегічним планом розвитку Житомирського державного університету імені Івана Франка на період 2010–2020 рр., забезпечення конкурентоспроможності університету серед інших вищих навчальних закладів України та поза її межами.

Склад Ради розвитку:

 • Киричук Галина Євгеніївна — Ректор, голова ради
 • Сейко Наталія Андріївна — Проректор з наукової роботи, заступник голови ради
 • Корнійчук Наталія Миколаївна — Проректор з навчальної роботи
 • Караванський Володимир Олександрович — Проректор з адміністративно-господарської роботи
 • Литньов Володимир Євгенович — Директор ННІ педагогіки
 • Халін Валерій Володимирович — Директор ННІ філології та журналістики
 • Полховська Марина Володимирівна — Директор ННІ іноземної філології
 • Франовський Анатолій Цезарович — Декан фізико-математичного факультету
 • Жуковський Олександр Іванович — Декан історичного факультету
 • Вискушенко Дмитро Андрійович — Декан природничого факультету
 • Кутек Тамара Борисівна — Декан факультету фізичного виховання і спорту
 • Рожнова Тетяна Євгенівна — Завідувач центру післядипломної освіти та довузівської підготовки
 • Осадчий Микола Мефодійович — Голова ради старійшин університету
 • Шевчук Лариса Миколаївна — Головний бухгалтер
 • Григор’єва Інна Германівна — Начальник навчального відділу
 • Ренькас Броніслава Мирославівна — Директор бібліотеки

На Раду розвитку покладено функції дорадчого органу з питань впровадження Стратегічного плану розвитку Житомирського державного університету імені Івана Франка на період 2010–2020 рр.

Роботу Ради розвитку сконцентровано на наступних напрямках:

 • сприяння переведенню діяльності університету на інноваційну модель розвитку;
 • підготовка наукових кадрів, орієнтованих на вимоги національних і транснаціональних науково-технічних структур;
 • впровадження конкурентоспроможних моделей і технологій професійної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів на основі компетентнісного підходу;
 • сприяння ефективному соціально-економічному розвитку університету та фінансовому забезпеченню його діяльності;
 • розширення спектру наукових досліджень, придатних до комерціалізації та трансферу технологій;
 • сприяння інтеграції науково-дослідних розробок університету з виробництвом;
 • розвиток науково-технічних зв’язків із бізнес-структурами і суб’єктами економіки України та світу;
 • пошук і аналіз нових видів, напрямків та географії освітніх послуг, що надаються;
 • сприяння належній репрезентації університету у вітчизняному та світовому інформаційному просторі.

Окремі умови діяльності Ради розвитку:

 • голова і члени Ради розвитку зобов’язані забезпечувати режим таємності з питань, пов’язаних із дотриманням технологічної безпеки, комерційної таємниці, якщо це пов’язано з умовами забезпечення прав інтелектуальної власності;
 • голова Ради розвитку або його заступник раз на рік звітує на засіданні вченої ради університету про результати діяльності;
 • рішення Ради розвитку оформляються протоколом;
 • контроль і аналіз виконання протокольних доручень Ради розвитку, а також підготовку узагальненої інформації здійснює відповідальний секретар ради;
 • за необхідністю, на засідання Ради розвитку можуть бути запрошені для обговорення окремих питань учені, фахівці, керівники підприємств та структур, які не входять до складу ради.

Засідання Ради розвитку проводяться щомісяця у перший вівторок, в конференц-залі о 14:15.