Опікунська рада університету


Опікунська рада університету — громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах вчених, вчителів та студентів, з одного боку, з другого — громадських та політичних діячів, підприємців, інших громадян, з метою сприяння розвитку національного відродження, освіти в м. Житомирі, Житомирського державного університету імені Івана Франка, збереження та примноження духовної спадщини і педагогічних традицій.

У своїй діяльності Опікунська рада університету керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими чинними законодавчими актами та цим Статутом

Діяльність Опікунської ради університету поширюється на територію міста Житомира, будується на демократичних засадах самоуправління, колективності керівництва, гласності, права кожного члена Опікунської ради університету, на осібну думку й позицію та на її розгляд і обговорення, врахування думки меншості при ухваленні рішень, особистої ініціативи, відповідальності за виконання дорученої справи.

Опікунська рада університету на договірній основі, на засадах добровільності, рівності і взаємоповаги будує свої відносини з університетом, іншими вищими навчальними закладами міста, бібліотеками, архівами, музеями, бюджетними, комерційними та зарубіжними організаціями, Земляцтвом житомирян у м. Києві, які небайдужі до подальшого стану університету, до стану освіти в м. Житомирі і сприяють росту в ньому науки і культури.

Опікунська рада університету є юридичною особою, має печатку з власною назвою, штамп, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, емблему, затверджені рішенням президії Опікунської ради університету і зареєстровані у встановленому порядку. Опікунська рада університету має рахунки у банківських установах України, в т. ч. валютні.

Опікунська рада університету здійснює міжнародні зв’язки з українознавчими і славістичними, науковими, культурно-просвітницькими та іншими громадськими, державними і комерційними організаціями та установами, науковцями та іншими приватними особами за кордоном, яким небайдужа доля Житомира.

Опікунська рада університету місцевих осередків не має.

Опікунська рада університету є неприбутковою організацією.

Мета і завдання

Основною метою діяльності Опікунської ради університету є сприяння збереженню освітянських традицій, збереженню та розвитку матеріальної бази університету, нарощуванню творчого й інтелектуального потенціалу його вчених та студентів, задоволенню і захисту їхніх законних соціальних, творчих, наукових та інших інтересів; поширенню цінностей, ідеалів відкритого громадянського суспільства.

Завданнями Опікунської ради університету є:

 • виявляти і залучати до співпраці в рамках тематики Опікунської ради університету наукових, громадських і політичних діячів та підприємців, які бажають сприяти росту освіти, впровадженню сучасних наукових технологій, вагомих наукових досліджень, розвитку та процвітанню університету, здійснювати його матеріальну підтримку;
 • співпрацювати з державними органами і господарськими підприємствами, а також громадськими організаціями та комерційними установами, виконувати їх окремі завдання на договірній основі;
 • організовувати семінари на наукові конференції, творчі зустрічі, наукові свята, виставки, надавати стипендії, творчі відрядження і консультації, засновувати і присуджувати премії Опікунської ради університету, висувати своїх кандидатів в установленому порядку на здобуття інших премій, передавати благодійні кошти університету, надавати йому матеріальну підтримку;
 • проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо); ідейно, організаційно та морально підтримувати громадські організації, які мають споріднену мету і завдання;
 • підтримувати та брати активну участь у наукових та культурних заходах, які проводяться університетом, міською радою, громадськими та науковими організаціями;
 • співпрацювати з державними і громадськими творчими спілками України, партіями, виступати учасником цивільних правових відносин, набувати майнові і немайнові права, представляти і захищати свої законі інтереси у державних і громадських органах. Одержувати від органів державної влади, місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань, пропагувати свої ідеї та мету, засновувати засоби масової інформації, здійснювати інші види діяльності у відповідності з цим Статутом;
 • вести господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства у порядку, встановленому законодавством, здійснювати видавничу діяльність.

Умови та порядок прийому в члени Опікунської ради університету

До Опікунської ради університету на рівних правах входять індивідуальні та колективні члени.

Членами Опікунської ради університету можуть бути:

 • громадяни України та інших держав, які визнають Статут Опікунської ради університету і співпрацюють з нею;
 • трудові колективи державних установ, організацій, приватних підприємств, наукових та навчальних закладів, громадські організації — колективні члени;
 • громадяни України, які проживають за межами України, а також іноземні громадяни;
 • вчені, дослідники, вчителі та студенти, підприємці, які працюють на підвищення рівня освіти і на розвиток і авторитет університету;
 • громадяни, які займаються громадською роботою з пропаганди та підтримки науки, освіти, культури.

Діячі науки і культури, підприємці, які мають особливі заслуги в справі здійснення цілей та завдань Опікунської ради університету, можуть бути обрані Почесними членами Опікунської ради університету, незалежно від їх формальної належності до Опікунської ради університету.

Прийом у члени Опікунської ради університету відбувається на підставі особистої заяви та рішення президії Опікунської ради університету.

Прийняття в колективні члени здійснює президія Опікунської ради університету на підставі письмового звернення організації (підприємства) — вступника.

Склад Опікунської ради університету

 • Арешонков Володимир Юрійович — депутат Верховної ради
 • Бачинський Анатолій Михайлович — секретар Президії Житомирського земляцтва (м. Київ)
 • Бражевський Володимир Миколайович — заступник начальника міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій
 • Вискушенко Дмитро Андрійович — декан природничого факультету Житомирського державного університету
 • Дебой Володимир Михайлович — приватний підприємець
 • Дмухівська Надія Сергіївна — директор ДЮСШ з легкої атлетики (м. Житомир)
 • Жилюк Микола Романович — підприємець
 • Зорнік Володимир Романович — начальник управління фізичної культури і спорту МОН України в Житомирській області
 • Корж Віктор Петрович — депутат Житомирської міськради
 • Корінна Галина Віталіївна — начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації
 • Макареєв Павло Юрійович — директор Житомирського РУ Приватбанку
 • Маляр Олег Григорович — підприємець
 • Марішенкова Олена Григорівна — підприємець
 • Мірошнікова-Дорош Леся Володимирівна — директор і власник дитячих супермаркетів «Мірошка»
 • Нагорняк Володимир Васильович — голова Коростенської районної державної адміністрації
 • Нікітчук Ігор Валерійович — начальник управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області
 • Острожинський Валентин Євгенович — депутат Житомирської обласної ради
 • Павлюк Надія Іванівна — секретар Опікунської ради університету
 • Пастовенський Олександр Вікторович — начальник управління освіти і науки Житомирської ОДА
 • Петронговський Роман Рафаїлович — президент президії Опікунської ради університету
 • Поліщук Олександр Макарович — директор відділення Форум Банку «Житомирська дирекція»
 • Розенблат Олена Семенівна — керівник ООО «Фаворит»
 • Ткаченко Олександр Кирилович — голова профспілки працівників Житомирського державного університету
 • Ткачук Володимир Ілліч — начальник Житомирського облуправління лісового та мисливського господарства
 • Шлапак Олег Ярославович — приватний підприємець
 • Шевчук Андрій Володимирович — проректор з навчально-методичної та виховної роботи Житомирського державного університету
 • Янович Лариса Миколаївна — проректор з навчальної роботи Житомирського державного університету
 • Ярмоченко В. А. — приватний підприємець
 • Яценко Валерій Михайлович — директор будівельного підприємства ПП БМФ «Майстер»

Склад президії Опікунської ради університету

 • Петронговський Роман Рафаїлович — президент
 • Шевчук Андрій Володимирович — віце-президент
 • Янович Лариса Миколаївна — член президії
 • Пастовенський Олександр Вікторович — член президії
 • Павлюк Надія Іванівна — секретар