Наука

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Наукові центри

 • Центр підготовки до складання міжнародних екзаменів

  Створено в 2016 р. на базі кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання.

  Курси підготовки до складання міжнародних екзаменів (Cambridge Examinations in English) на отримання міжнародних сертифікатів: KET (Key English Test); PET (Preliminary English Test); FCE (First Certificate in English); CAE (Certificate in Advanced English); CPE (Certificate of Proficiency in English).

 • Центр теорії і методики особистісно-розвивального навчання математики

  Функціонує з 2016 року на базі кафедри математичного аналізу

  Центр очолює доктор педагогічних наук, професор С. П. Семенець.

  Метою діяльності Центру є координування науково-дослідної педагогічної роботи щодо розробки, науково-теоретичного обґрунтування та експериментального впровадження концептуальної моделі особистісно-розвивального навчання математики, поширення та популяризація отриманих результатів у шкільний та вузівський навчальний процес; апробування та оприлюднення результатів наукового пошуку; надання навчально-методичної допомоги вчителям і викладачам математики задля забезпечення розвивальної функції навчання; співпраця з українським і міжнародним науковими центрами та асоціаціями «Розвивальне навчання».

 • Астрономічний науково-дослідний центр

  Дослідження центру спрямоване на актуальні напрями астрофізики високих енергій: активні галактики, космологічні гамма-спалахи, космічні промені надвисоких енергій, Гіпернові зорі, залишки Наднових зір, нейтринна астрофізика та астрономічні спостереження (покриття небесних об’єктів Місяцем, дослідження руху малих тіл сонячної системи тощо).

 • Центр полоністики

  Створено у 2004 р. на кафедрі слов’янських та германських мов.

  Центр очолює доц. Н. К. Місяць.

  Основні напрямки досліджень: ініціювання і координація інтердисциплінарних наукових досліджень, пов’язаних з польською тематикою регіону.

 • Центр з європейської та євроатлантичної інтеграції України

  Створено на базі кафедри історії України у 2008 році.

  Очолює центр доц. М. В. Кордон.

  Основні напрямки досліджень: організація комплексу заходів у середніх і вищих навчальних закладах регіону щодо професійного навчання фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України; формування сучасної навчально-методичної бази навчання для поширення інформації про роль НАТО серед різних верств населення регіону; здійснення наукового забезпечення навчального процесу з питань міжнародних відносин та європейської та євроатлантичної інтеграції України та ін.

 • Чесько-український культурно-освітній центр (Богемістики)

  Існує на базі кафедри світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін з 2007 року.

  Директор Центру богемістики — кандидат педагогічних наук, доцент Шевцова Л. С.

  Мета роботи центру полягає в проведенні наукових досліджень у галузі лінгводидактики, чеської мови та літератури, історичного аналізу діяльності чеських поселенців Житомирщини, у сприянні і налагодженні культурних та наукових українсько-чеських зв’язків.

 • Північноукраїнський діалектологічний центр імені професора Миколи Никончука

  Створено в 2001 р. на базі кафедри української мови.

  Першим головою Північноукраїнського діалектологічного центру був професор М. В. Никончук. Нині Центр очолює доктор філологічних наук, професор В. М. Мойсієнко.

  Основні напрямки досліджень: синхронічне вивчення поліського наріччя; діахронічне вивчення поліського наріччя; дослідження духовної культури Полісся в етнолінгвістичному аспекті.

 • Центр функціональної лінгвістики імені проф. Д. І. Квеселевича

  Створено у 2004 р. базі наукової школи «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації» (кафедра англійської філології та перекладу).

  Основними напрямками діяльності Центру є залучення до проведення досліджень з актуальних проблем сучасної лінгвістики викладачів та співробітників університету; формування наукових гуртків та проблемних груп, координування їх діяльності; накопичення, опрацювання та розповсюдження інформації про гранти, стипендії, стажування, конференції, семінари з проблем функціональної лінгвістики для учасників дослідницьких груп; сприяння направленню осіб, які беруть участь у реалізації проектів центру на курси підвищення кваліфікації, наукові стажування в Україні та закордоном; встановлення та координація співпраці з провідними навчальними закладами України та зарубіжжя; проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів та філологічних читань.

 • Центр обдарованої дитини

  У 2005 р. створено Центр обдарованої дитини при Житомирському державному університеті імені Івана Франка на базі Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки — керівник заслужений працівник культури України, майстер народної творчості України, член Спілки народних майстрів України, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Г. В. Ямчинська.

 • Науково-координаційний малакологічний центр

  Науково-координаційний малакологічний центр створено у 2004 р. базі наукової малакологічної школи (кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи).

  Центр очолює професор А. П. Стадниченко.

  Основні напрямки досліджень: ініціювання і координація тематики наукових досліджень у галузі малакології за найбільш актуальними напрямками (фауна, систематика, екологія, фізіологія, каріологія та популяційна генетика молюсків та ін.); залучення до проведення досліджень викладачів та співробітників університету; виявлення перспективних науковців серед студентів, магістрантів та випускників ЖДУ та заохочення їх до проведення наукових досліджень у рамках НМЦ та ін.

 • Науково-методичний центр самопідготовки вчителів іноземної мови

  Створено у 2004 р. на кафедрі міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики.

  Центр очолює проф. Л. В. Калініна.

  Метою роботи є допомога майбутнім учителям іноземної мови та молодим викладачам іноземної мови, випускникам університету у формуванні їх професійної компетенції, розвиток міжнародних відносин у сфері навчання та викладання іноземних мов з Великою Британією, США, Канадою. Напрямками роботи є проведення літніх лінгво-методичних шкіл для вчителів іноземної мови, залучення до проведення семінарів досвідчених викладачів з Великої Британії та США, співпраця з волонтерами Корпусу Миру США в Україні, розробка інноваційних технологій навчання іноземної мови для шкіл та ВНЗ.

 • Центр поетики художнього твору

  Створено у 2004 р. на кафедрі германської філології та зарубіжної літератури.

  Центр очолює проф. О. С. Чирков.

  Основним напрямком діяльності Основним напрямком діяльності науково-дослідного центру є організація наукових досліджень в галузі поетики художнього твору, скерованих на розробку таких проблем як поетика родових форм, поетика жанру, суб’єкт літератури та питання поетики, суб’єктивна поетика: гіпотези, версії. При науково-дослідному центрі «Поетика художнього твору» був створений літературознавчий клуб «Логіка бриколажу». При Центрі успішно функціонує науково-дослідна лабораторія «BRECHT-ZENTRUM».

 • Спеціалізований інноваційний центр

  Створено у 2005 р. на кафедрі дошкільної освіти і педагогічних інновацій.

  Центр очолює доц. А. П. Вірковський.

  Основні напрямки досліджень: організація пошуку, системного аналізу інноваційних технологій (вітчизняних та світових), створення банку даних; аналіз ситуації зовнішнього та внутрішнього соціально-економічного середовища регіону, вироблення рекомендацій щодо шляхів реагування на умови зовнішнього та внутрішнього соціально-економічного середовища регіону та ін.

 • Науково-методичний центр роботи з обдарованою студентською молоддю

  Створено на базі кафедри педагогіки у 2006 році.

  Очолює центр проф. О. Є. Антонова.

  Основні напрямки досліджень: виявлення та підтримка педагогічно обдарованої молоді; розвиток та реалізація її здібностей; стимулювання творчої роботи учнів, студентів, учителів та викладачів вищих закладів освіти; активізація навчально-пізнавальної діяльності студентської молоді та ін.

 • Поліський інноваційний центр освіти і розвитку

  Створено на базі кафедри інноваційних технологій освіти і виховання у 2007 році (зараз діє при кафедрі педагогіки, психології та управління навчальними закладами).

  Очолює центр доц. Ю. О. Костюшко.

  Основні напрямки досліджень — ініціювання та координація проведення наукових досліджень у галузі освітніх інновацій та підготовка спеціалістів до їх реалізації шляхом: залучення до проведення досліджень викладачів та студентів вищих навчальних закладів м. Житомира, кращих педагогів, психологів та соціальних працівників області; співпраці з громадськими організаціями та державними установами для досягнення поставленої мети; розробки, накопичення, впровадження та розповсюдження інформації з проблем інноваційних технологій освіти та розвитку.

 • Центр етнолінгвістичних досліджень

  Створено на базі кафедри української мови у 2007 році.

  Очолює центр доц. В. Л. Конобродська

  Основні напрямки досліджень: здійснення різнобічних наукових досліджень у галузі етнолінгвістики; дослідження явищ традиційної народної народної духовної культури Середнього Полісся.

 • Центр гендерної освіти

  Створено на базі кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності у 2007 році.

  Очолює центр О. Л. Остапчук.

  Основні напрямки досліджень: створення інформаційних ресурсів з гендерної проблематики для учасників освітнього процесу; реалізація гендерного підходу у процесі навчально-виховної діяльності студентів; сприяння формуванню коаліції навчальних закладів, зацікавлених у поширенні гендерної освіти; розробка і сприяння впровадженню навчальних курсів з гендерної тематики у вищій та загальноосвітній школі та ін.

 • Центр юдаїки

  Створено в 2008 р. на базі кафедри історії України.

  Очолює центр доц. Н. В. Рудницька.

  Основні напрями діяльності: дослідження архівних матеріалів та введення у науковий обіг нового дослідницького матеріалу, популяризація спільної історії українців, євреїв та інших етносів, які мешкали на теренах України; сприяння створенню толерантного культурного середовища серед учнівської та студентської молоді; організація заходів із культурологічним клубом «Маскіл»; організація роботи наукових відділів при Центрі юдаїки та ін.

 • Центр соціально-психологічних досліджень

  Створено в 2010 р. на базі кафедри соціальної та практичної психології.

  Очолює центр проф. Л. П. Журавльова.

  Основні напрями діяльності: Центр було створено з метою координування науково-дослідної роботи в галузі соціальних і гуманітарних наук; проведення соціально-психологічних теоретичних та експериментальних досліджень; поширення та популяризації отриманих результатів діяльності; оприлюднення результатів наукового пошуку; надання методичних, інформаційних і консультативних послуг соціальним партнерам Центру, а також співпраці з українськими та міжнародними науковими центрами і громадськими організаціями.

 • Центр естетичної антропології та етнокультурології

  Створено в 2011 р. при ЖДУ імені Івана Франка на базі кафедри філософії історичного факультету.

  Очолює центр доктор філософських наук, професор О. П. Поліщук.

  Основні напрями діяльності: Координування актуальної проблематики соціально-гуманітарних і мистецько-педагогічних досліджень; залучення до досліджень викладачів та студентів університету; створення інформаційних ресурсів щодо популяризації та поширення досвіду результатів діяльності Центру. Співпраця з установами всіх форм власності та з громадськими організаціями України й зарубіжних країн для проведення наукових досліджень. Залучення учнівської і студентської молоді до участі в науковій діяльності Центру та університету.

 • Міжнародний центр сучасної музики «Новата»

  Створено в 2011 р. на базі кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання.

  Очолює центр доц. О. В. Плотницька.

  Основні напрями діяльності: створення інформаційних ресурсів щодо популяризації та поширення сучасної академічної музики; презентація ідей та здобутків Центру в друкованих виданнях, мас-медіа та в Інтернеті; встановлення та координація співпраці з кафедрами суміжних наукових дисциплін — естетики, культурології, мистецтвознавства, а також із вітчизняними та зарубіжними освітніми, науковими, концертними установами, з бібліотеками, іншими установами всіх форм власності, з громадськими організаціями; допомога у проведенні наукових досліджень проблем художньої творчості, музичного виконавства, мистецької педагогіки; вивчення образної сфери сучасного музичного мистецтва, його змісту, виразних засобів, жанрового розмаїття та особливостей соціального функціонування та ін.

 • Експериментально-тематичний центр навчальної та науково-дослідницької діяльності

  Створено в 2013 р. на базі кафедри лінгвометодики та культури фахової мови.

  Очолює центр проф. К. Я. Климова.

  Основні напрями діяльності: програмне забезпечення навчальної та науково-дослідницької діяльності студентської та учнівської молоді; надання консультативної, наукової та навчально-методичної допомоги викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, учителям та учням — членам МАН; залучення викладачів і студентів до діяльності, спрямованої на створення контенту «Національного корпусу навчально-методичної літератури»; сприяння впровадженню в експериментальне використання засобів ІКТ для підтримки навчальної і науково-дослідницької діяльності студентської та учнівської молоді; організація та проведення заходів (семінарів, конференцій тощо) з проблем формування і розвитку інформаційно-освітнього простору та надання дистанційних послуг в освіті; популяризація сучасних лексикографічних, мовознавчих та навчально-методичних джерел на електронних і паперових носіях.

 • Центр досліджень прав людини

  Створено у 2014 р. на кафедрі спеціальних історичних дисциплін та правознавства.

  Центр очолює доц. О. П. Рудницька.

  Основні напрями досліджень: ініціювання, проведення та координація наукових досліджень проблем реалізації і захисту прав і свобод людини, впровадження результатів досліджень у навчальний процес.

 • Центр історіографічних досліджень

  Створено у 2014 р. на кафедрі спеціальних історичних дисциплін та правознавства.

  Центр очолює проф. І. І. Ярмошик.

  Основні напрями досліджень: ініціювання і координація науково-дослідницьких програм, пов’язаних з актуальними проблемами вітчизняної та зарубіжної історіографії; допомога у проведені наукових досліджень з історії історичної думки в Україні та за кордоном; введення у науковий обіг нового дослідницького матеріалу, популяризація історичної науки, творчого доробку вітчизняних та зарубіжних істориків з актуальних проблем українського минулого; сприяння створенню науково-творчого середовища серед студентської молоді, толерантного до наукових поглядів та концепцій інших істориків; надання методичних, інформаційних і консультативних послуг навчальним закладам, громадським організаціям; організація наукових, науково-практичних та навчально-методичних конференцій та «круглих столів» з питань розвитку історичної науки.

 • Центр «Універсум Волинського тексту»

  Створено 11 листопада 2013 р. на кафедрі світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін.

  Центр очолює доктор філологічних наук, професор В. О. Єршов