Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 

Історичний факультет був створений у липні 2001 року, шляхом виокремлення зі структури філологічного факультету. До його складу ввійшли кафедри історії України, якою керував доцент П. І. Натикач, та всесвітньої історії, очолюваної кандидатом історичних наук І. І. Ярмошиком. Водночас було засновано раду факультету та деканат. Першим деканом факультету став доцент П. І. Натикач, а його заступником — доцент О. С. Кузьмін. Із січня 2004 року по грудень 2007 року деканом історичного факультету працював доцент І. І. Ярмошик. Із грудня 2007 р. по липень 2008 р. посаду декана історичного факультету вдруге обіймав доцент П. І. Натикач, а з 2008 по серпень 2014 року — доцент А. В. Шевчук. Сьогодні деканом історичного факультету є кандидат історичних наук, доцент О. І. Жуковський.

З 2014 р. історичний факультет акредитовано за напрямом і спеціальністю «Історія» (ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної і заочної форм навчання).

Навчальний процес на історичному факультеті забезпечують близько 50 науковців, серед них професори, доктори наук, доценти, старші викладачі штатного розпису, а також викладачі-сумісники. Такий професорсько-викладацький склад забезпечує читання лекцій, проведення семінарських занять на належному теоретичному і методичному рівнях. Серед наукових інтересів викладачів факультету — історія України, всесвітня історія, історіографія, історичне краєзнавство, етнічні меншини України, археологія та ін.

На факультеті створено науково-дослідні центри і лабораторії, які сприяють відновленню і розвитку наукової традиції у вивченні історії та культури поліського краю. Окрім того, плідно працюють Житомирський регіональний центр з європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України (керівник — доцент М. В. Кордон), Центр юдаїки (керівник — доцент Н. В. Рудницька), лабораторії «Історія дослідження Волині» (керівник — доцент Л. В. Гуцало) та «Візуальна антропологія» (керівник — професор В. О. Венгерська). Поглибленню знань студентів із правознавчих дисциплін сприяє активна робота Юридичної клініки під керівництвом доцента М. К. Новика та старшого викладача В. А. Новика. Студенти за підтримки викладачів надають безкоштовні консультації студентам та співробітникам університету з юридичних питань.

На кафедрах філософії та історії України діє аспірантура. Науково-дослідна робота здійснюється за такими напрямками: «Правобережна Україна, Волинь-Житомирщина в кінці XVIII — на початку XXI ст.: соціально-економічні, націо- і державотворчі аспекти», «Актуальні проблеми розвитку української та зарубіжної історіографій», «Толерантність і сучасний світовий порядок», «Випробовування людського буття: класичний та посткласичний дискурс».

Викладачі історичного факультету щороку організовують і проводять науково-практичні конференції, круглі столи міжнародного, всеукраїнського й регіонального рівнів. Традиційними стали: міжнародна (всеукраїнська) Волинська історико-краєзнавча конференція, міжнародна наукова конференція «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності», міжнародна наукова конференція «Польща-Україна: спільні шляхи до свободи», проект «Студентсько-викладацькі науково-практичні конференції: відповіді на сучасні виклики», всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі» та ін. Також на факультеті проводяться студентські та студентсько-учнівські наукові конференції, за результатами яких видаються збірники наукових праць: «Літописець», «Студентські історичні студії», «Україніка молода» тощо.

Факультет співпрацює з:

Найбільшою цінністю факультету є його талановиті студенти. Свої наукові інтереси вони реалізують у роботі студентських наукових гуртків та проблемних груп. До того ж, із 2012 р. історичний факультет бере участь у програмі «Мовні стратегії», що дозволяє поглибити знання з іноземних мов.

Важливе місце в навчальному процесі на історичному факультеті належить різноманітним психолого-педагогічним та фаховим практикам. Так, під час архівної практики відбувається загальне ознайомлення студентів із роботою Державного архіву Житомирської області: роботою відділів: інформації та використання документів; зберігання, обліку та довідкового апарату; забезпечення фізичної збереженості документів; із довідковим апаратом архіву (архівний путівник, описи справ, види каталогів, огляди, покажчики окремих фондів, справ); ознайомлення студентів із видами архівних документів, особливо цінними та унікальними документами архіву.

Під час проходження музейної практики студенти відвідують музей історії ЖДУ імені Івана Франка, музей на природничому факультеті, музей космонавтики ім. С. П. Корольова, літературний музей Житомирщини, музей-виставку пожежної охорони та ін.

Археологічна практика, якою керують викладачі кафедри всесвітньої історії Хададова М. В. та Опанащук П. В, проходить у складі археологічних експедицій Інституту археології НАН України — Житомирської, під керівництвом А. В. Петраускаса, та Дністровської комплексної, під керівництвом Д. К. Чорновола.

Юридична практика проводиться на 4 курсі під керівництвом досвідчених викладачів кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства у Житомирському апеляційному суді, Богунському районному суді, Управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області, виправних закладах міста та області.

З метою забезпечення проходження педагогічної практики факультет має тісні зв’язки з навчальними закладами міста Житомира та області, що підтверджується достатньою кількістю договорів та угод на проходження студентами практики. Більша кількість студентів проходить практику в середніх загальноосвітніх школах I-ІІІ ступенів. Під час проходження практики керівники обов’язково відвідують бази практики і контролюють процес виконання студентами календарного плану.

Студенти історичного факультету постійно беруть участь у різноманітних культурних, мистецьких акціях, в університетській художній самодіяльності, КВК. На факультеті вирує спортивне життя: студенти захоплюються футболом, настільним тенісом, важкою атлетикою, шахами.

Хоча історичний факультет порівняно з іншими досить молодий, проте вже пишається своїми випускниками. Значна їх частина є активними педагогами шкіл Житомирщина та інших областей України. Такі випускники, як С. В. Стельникович, І. В. Ковальчук, О. В. Маркевич, А. В. Седляр, П. В. Опанащук, О. О. Хоменко, Ю. С. Кондратюк, М. Е. Кругляк, М. С. Бабінська, В. С. Панченко успішно захистили кандидатські дисертації з історичних наук і працюють викладачами у вищих навчальних закладах, С. П. Яцик, І. С. Яцик, Б. А. Канівець отримали дипломи кандидата філософських наук. Д. Клименко, К. Войташ, О. Райковський знайшли себе в журналістиці й стали успішними журналістами регіональних ЗМІ.