Етапи вступної кампанії

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 проводиться в такі строки:
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу на місця державного або регіонального замовленням з 03 липня до 18:00 години 10 липня
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 18:00 години 10 липня до 18:00 години 25 липня
Співбесіди та творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування включно з 08 по 18 липня (проводитися в декілька сесій)
Співбесіди та творчі конкурси для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 19 липня до 31 липня (проводитися в декілька сесій)
Початок реєстрації заяв вступників на участь у конкурсному відборі 19 липня
Закінчення реєстрації заяв вступників на участь у конкурсному відборі о 18:00 годині 31 липня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 05 серпня
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимоги до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням до 18:00 години 08 серпня
Зарахування на місця за державним або регіональним замовленням не пізніше 10 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 09 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 17 серпня
Зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 25 серпня
Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 проводиться в такі строки:
Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України
Основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ проводяться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти
Проведення ЖДУ співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів замість ЄФВВ (для осіб зі спеціальними умовами вступу зазначених у пункті 8.6 розділу VIII цих Правил) з 17 по 28 липня (включно)
Проведення ЖДУ фахових іспитів для вступу за всіма джерелами фінансування з 17 по 28 липня (включно)
Початок реєстрації заяв вступників для участі в конкурсному відборі 01 серпня
Закінчення реєстрації заяв вступників для участі в конкурсному відборі о 18:00 годині 22 серпня
Строки проведення ЖДУ фахових іспитів та співбесід для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб з 01 серпня до 18:00 години 16 серпня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 24 серпня
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимоги до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням до 18:00 години 26 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням 27 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 31 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 28 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 01 вересня
Додатковий прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ЖДУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 проводиться в такі строки:
Початок прийому заяв та документів 02 вересня
Закінчення прийому заяв та документів осіб, які вступають на основі співбесід, творчих конкурсів 18:00 годин 11 вересня
Закінчення прийому заяв та документів осіб, які вступають тільки за результатами НМТ/ЗНО 18:00 годин 13 вересня
Строки проведення ЖДУ індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів 09 вересня — 12 вересня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 14 вересня
Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 вересня
Додатковий прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ЖДУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:
Початок реєстрації заяв вступників для участі в конкурсному відборі 02 вересня
Закінчення прийому заяв вступників для участі в конкурсному відборі 18:00 годин 13 вересня
Строки проведення ЖДУ фахових іспитів та співбесід 09 вересня — 12 вересня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 14 вересня
Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 15 вересня