Етапи вступної кампанії

Освітній ступінь «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти)
Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчих конкурсах 21 червня — 12 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 липня
Початок прийому заяв та документів 14 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди до 18:00 години 16 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання до 18:00 години 23 липня
Строки проведення вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця державного та регіонального замовлення 1 липня — 13 липня (за графіком погодженим Міністерством освіти і науки України)
Строки проведення ЖДУ додаткових сесій вступних іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 14 липня — 23 липня (проводитися в декілька сесій)
Строки проведення ЖДУ співбесід 17 липня — 19 липня
Надання рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 до 12:00 години 20 липня
Виконання вимоги до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди та за квотою-2 до 10:00 години 23 липня
Зарахування (за результатами співбесіди та за квотою-2) за державним замовленням до 15:00 години 23 липня
Формування, оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендації до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням до 28 липня
Виконання вступниками вимоги до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням до 18:00 години 2 серпня
Зарахування на місця за державним або регіональним замовленням 9 серпня
Надання рекомендації до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, як вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 10 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення до 19 серпня
Зарахування на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 30 серпня
Освітній ступінь «Бакалавр» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 липня
Прийом заяв та документів 14–23 липня
Строки проведення ЖДУ фахового випробування 24–30 липня
Формування рейтингового списку вступників 31 липня
Зарахування на місця за державним замовленням до 6 серпня
Зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 27 серпня
Освітній ступінь «Магістр»
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 11 травня — 3 червня
Єдиний вступний іспит з іноземної мови та іспит з іноземної мови в ЖДУ 30 червня
Прийом заяв та документів для осіб які вступають на основі вступних іспитів (передбачених розділом VI Правил) 22 червня — 25 червня
Початок реєстрації електронних кабінетів 1 липня
Прийом заяв і документів 15-23 липня
Строки проведення ЖДУ вступних випробувань 19 липня — 30 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендації до зарахування на місця за державним (регіональним) замовленням до 2 серпня
Виконання вимог для зарахування вступниками на місця за державним (регіональним) замовленням до 18:00 години 7 серпня
Терміни зарахування вступників на місця за державним (регіональним) замовленням 12 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення до 19 серпня
Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 27 серпня