Етапи вступної кампанії

Освітній ступінь «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти)
Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчих конкурсах 22 червня — 11 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 липня
Початок прийому заяв та документів 13 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди до 18:00 години 16 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання до 18:00 години 22 липня
Строки проведення вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця державного та регіонального замовлення 1 липня — 12 липня (за графіком погодженим Міністерством освіти і науки України)
Строки проведення ЖДУ додаткових сесій вступних іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 13 липня — 22 липня (проводитися в декілька сесій)
Строки проведення ЖДУ співбесід 16 липня — 18 липня
Надання рекомендації до зарахування за результатами співбесіди до 10:00 години 20 липня
Виконання вимоги до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди до 10:00 години 22 липня
Зарахування (за результатами співбесіди) за державним замовленням до 15:00 години 22 липня
Формування, оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендації до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням до 18:00 години 27 липня
Виконання вступниками вимоги до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням до 18:00 години 31 липня
Зарахування на місця за державним або регіональним замовленням до 12:00 години 1 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення до 08 серпня
Надання рекомендації до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, як вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб після 12:00 години 1 серпня
Зарахування на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 12:00 години 21 серпня
Освітній ступінь «Бакалавр» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)
Прийом заяв та документів 13–22 липня
Строки проведення ЖДУ фахового випробування 23–30 липня
Формування рейтингового списку вступників до 1 серпня
Зарахування на місця за державним замовленням до 18:00 години 6 серпня
Зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 12:00 години 21 серпня
Освітній ступінь «Магістр» (на основі диплома бакалавра)
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 6 травня — 3 червня
Прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (за виключенням спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка) 17–25 червня
Початок реєстрації електронних кабінетів 1 липня
Єдиний вступний іспит з іноземної мови та іспит з іноземної мови в ЖДУ 1 липня
Початок прийому заяв і документів 5 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування 22 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування (для спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка) 23 липня
Строки проведення ЖДУ вступних випробувань 6 липня — 26 липня
Строки проведення ЖДУ вступних випробувань (для спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка) 24 липня — 1 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендації до зарахування на місця за державним (регіональним) замовленням до 12:00 години 5 серпня
Виконання вимог для зарахування вступниками на місця за державним (регіональним) замовленням до 18:00 години 10 серпня
Терміни зарахування вступників на місця за державним (регіональним) замовленням до 12:00 годин 11 серпня
Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18:00 години 21 серпня
Освітній ступінь «Магістр» (на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю)
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для осіб з дипломом бакалавра, а також з дипломом магістра або спеціаліста, які претендують на місця за державним (регіональним) замовленням) 6 травня — 3 червня
Складання додаткового фахового вступного випробування (для осіб які претендують на місця за державним (регіональним) замовленням) 6 травня — 29 травня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів для отримання другої вищої освіти (за виключенням спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка) 17–25 червня
Початок реєстрації електронних кабінетів 1 липня
Єдиний вступний іспит з іноземної мови та іспит з іноземної мови для осіб з дипломом бакалавра, а також для осіб, які претендують на місця за державним (регіональним) замовленням 1 липня
Прийом заяв і документів 5 липня — 22 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування (для спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка) 23 липня
Строки проведення ЖДУ вступних випробувань 6 липня — 26 липня
Строки проведення ЖДУ вступних випробувань та додаткових вступних випробувань (для спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка) 24 липня — 1 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендації до зарахування на місця за державним (регіональним) замовленням до 12:00 години 5 серпня
Виконання вимог для зарахування вступниками на місця за державним (регіональним) замовленням до 18:00 години 10 серпня