Етапи вступної кампанії

Освітній ступінь «Бакалавр»
Етапи вступної кампанії Вступники на основі повної загальної середньої освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 2 липня
Початок прийому заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 18 година 20 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 18 година 26 липня
Строки проведення ЖДУ творчих конкурсів та творчих заліків 14 липня – 26 липня (можуть проводитися в декілька сесій)
Строки проведення ЖДУ вступних іспитів 21 липня – 26 липня
Строки проведення ЖДУ співбесід 21 липня – 23 липня
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників 25 липня
Зарахування (за результатами співбесіди) 12 година 26 липня
Формування рейтингового списку вступників не пізніше 1 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 1 серпня
Зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 6 серпня
Зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12 години 28 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення 18 серпня
Етапи вступної кампанії Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів 18 година 24 липня
Строки проведення ЖДУ фахового випробування 25 липня – 31 липня
Формування рейтингового списку вступників не пізніше 1 серпня
Зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 6 серпня
Зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12 години 28 серпня
Освітній ступінь «Магістр»
крім спеціальностей: 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 051 Економіка, 053 Психологія та 061 Журналістика
Етапи вступної кампанії  
Початок прийому заяв та документів 2 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування 2 серпня
Строки проведення ЖДУ вступних екзаменів 3 серпня – 13 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 годин 14 серпня
Строк вибору вступниками місця навчання за державним замовленням не пізніше 18 годин 18 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням — не пізніше 18 годин 20 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності та ступеня — не пізніше 28 серпня


за спеціальностями: 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 051 Економіка, 053 Психологія та 061 Журналістика
Етапи вступної кампанії  
Початок прийому заяв та документів 2 липня
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 11 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування 26 липня
Строки проведення ЖДУ вступних екзаменів 27 липня – 28 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 13 серпня
Строк вибору вступниками місця навчання за державним замовленням не пізніше 18 годин 18 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням — не пізніше 18 годин 20 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності та ступеня — не пізніше 28 серпня