Етапи вступної кампанії

Освітній ступінь «Бакалавр»
Етапи вступної кампанії Вступники на основі повної загальної середньої освіти
Прийом заяв та документів на участь у творчих конкурсах з 24 червня до 9 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 липня
Творчі конкурси 5 липня та 10 липня
Початок прийому заяв та документів 10 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 18 година 16 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 18 година 22 липня
Строки проведення ЖДУ творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця державного та регіонального замовлення 1 липня – 10 липня
Строки проведення ЖДУ додаткових сесій творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 11 липня – 22 липня (можуть проводитися в декілька сесій)
Строки проведення ЖДУ вступних іспитів 17 липня – 22 липня
Строки проведення ЖДУ співбесід 17 липня – 19 липня
Надання рекомендації до зарахування за результатами співбесіди 12 година 20 липня
Виконання вимоги до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди 10 година 22 липня
Зарахування (за результатами співбесіди) за державним замовленням 15 година 22 липня
Формування рейтингового списку вступників не пізніше 18 години 26 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 18 години 26 липня
Виконання вступниками вимоги до зарахування на місця державного замовлення 18 година 31 липня
Зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години 1 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення не пізніше 09 серпня
Надання рекомендації до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, як вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 12 години 1 серпня
Зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12 години 23 серпня
Етапи вступної кампанії Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 10 липня
Закінчення прийому заяв та документів 18 година 22 липня
Строки проведення ЖДУ фахового випробування 23 липня – 30 липня
Формування рейтингового списку вступників не пізніше 1 серпня
Зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 6 серпня
Зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12 години 23 серпня
Освітній ступінь «Магістр»
крім спеціальностей: 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 051 Економіка, 053 Психологія, 061 Журналістика та 073 Менеджмент у тому числі за перехресним вступом.
Етапи вступної кампанії  
Початок прийому заяв та документів 8 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування 23 липня
Строки проведення ЖДУ вступних екзаменів 24 липня – 3 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 годин 5 серпня
Строк вибору вступниками місця навчання за державним замовленням не пізніше 18 годин 10 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням — не пізніше 12 годин 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності та ступеня — не пізніше 23 серпня


за спеціальностями: 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 051 Економіка, 053 Психологія, 061 Журналістика та 073 Менеджмент, у тому числі за перехресним вступом.
Етапи вступної кампанії  
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 13 травня
Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників 18 година 3 червня
Складання додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю 13 травня – 31 травня
Прийому заяв та документів для осіб які вступають на основі вступних іспитів 17 червня – 25 червня
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 2 липня
Початок прийому заяв і документів для осіб, що вступають за результатами єдиного вступного іспиту 10 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування 22 липня
Строки проведення ЖДУ вступних екзаменів 5 липня – 26 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 5 серпня
Строк вибору вступниками місця навчання за державним замовленням не пізніше 18 годин 10 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням — не пізніше 12 годин 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності та ступеня — не пізніше 16 серпня