Етапи вступної кампанії

Освітній ступінь «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти)
Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчих конкурсах 20 липня — 11 серпня
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 серпня
Початок прийому заяв та документів 13 серпня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди до 18:00 години 16 серпня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання до 18:00 години 22 серпня
Строки проведення вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця державного та регіонального замовлення 1 серпня — 12 серпня (за графіком погодженим Міністерством освіти і науки України)
Строки проведення ЖДУ додаткових сесій вступних іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 13 серпня — 22 серпня (проводитися в декілька сесій)
Строки проведення ЖДУ співбесід 16 серпня — 18 серпня
Надання рекомендації до зарахування за результатами співбесіди до 12:00 години 20 серпня
Виконання вимоги до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди до 10:00 години 22 серпня
Зарахування (за результатами співбесіди) за державним замовленням до 15:00 години 22 серпня
Формування, оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендації до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням до 12:00 години 27 серпня
Виконання вступниками вимоги до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням до 18:00 години 31 серпня
Зарахування на місця за державним або регіональним замовленням 5 вересня
Надання рекомендації до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, як вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 6 вересня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення до 15 вересня
Зарахування на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 26 вересня
Освітній ступінь «Бакалавр» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)
Прийом заяв та документів 13–22 серпня
Строки проведення ЖДУ фахового випробування 25–31 серпня
Формування рейтингового списку вступників до 1 вересня
Зарахування на місця за державним замовленням до 18:00 години 6 вересня
Зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 26 вересня
Освітній ступінь «Магістр»
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 12 травня — 5 червня
Єдиний вступний іспит з іноземної мови та іспит з іноземної мови в ЖДУ 1 липня
Початок реєстрації електронних кабінетів 1 серпня
Початок прийому заяв і документів (спеціальності галузі знань 01 Освіта/Педагогіка) 3 серпня
Початок прийому заяв і документів за результатами ЄВІ 5 серпня
Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня
Строки проведення ЖДУ вступних випробувань 5 серпня — 26 серпня
Строки проведення ЖДУ вступних випробувань (для спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка) 17 серпня — 26 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендації до зарахування на місця за державним (регіональним) замовленням до 27 серпня
Виконання вимог для зарахування вступниками на місця за державним (регіональним) замовленням до 18:00 години 6 вересня
Терміни зарахування вступників на місця за державним (регіональним) замовленням 11 вересня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення до 15 вересня
Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 26 вересня