Рада молодих вчених

 
Про раду Склад ради
 
Про раду

Рада молодих вчених (РМВ) Житомирського державного університету імені Івана Франка є колегіальним виборним дорадчим об’єднанням, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

Метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій, освітній діяльності молодих вчених.

Основні завдання та напрями діяльності РМВ:

  • консультувати молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності;
  • сприяти залученню молодих вчених до участі в конкурсах наукових робіт;
  • формувати колективи молодих вчених для виконання перспективних наукових проєктів, зокрема грантів;
  • підтримувати молодих вчених у проведенні наукових, науково-практичних та освітніх заходів;
  • сприяти обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками.
Офіційні документи