Рада молодих науковців

 
Про раду
Склад ради Проекти, гранти
 
Про раду

Керівництво науково-дослідною роботою молодих науковців в Житомирському державному університеті імені Івана Франка здійснюється радою молодих учених (РМУ), яка має на меті створення для молодих дослідників умов сприяння та підтримки їх наукової діяльності, творчого пошуку. Основними завданнями РМУ є об’єднання молодих учених з метою залучення їх до фундаментальних та прикладних досліджень, формування методологічної культури, озброєння методами наукового пошуку, підвищення рівня професіоналізму, формування готовності до сприймання нових наукових ідей, теорій та їх подальшої розробки. Особливу увагу рада приділяє участі молодих дослідників у роботі наукових шкіл, лабораторій, проблемних груп, співпраці зі студентським науковим товариством університету. Важливим аспектом є участь молодих науковців у роботі науково-практичних конференцій, а також у різноманітних конкурсах, грантах, виставках, наукових проектах тощо. У зв’язку з цим рада сприяє своєчасному поширенню відповідної інформації серед молодих дослідників університету (у 2005 р. в університеті створено спеціальний підрозділ з захисту інтелектуальної власності і пошуку міжнародних грантів).

Члени ради та молоді науковці беруть участь у підготовці наукових студентських конференцій, тісно співпрацювали зі студентським науковим товариством і студентським братством університету, проводять круглі столи, консультації, лекції для студентів своїх факультетів з методики і організації наукових досліджень, правил користування бібліотекою та пошуку наукової інформації в мережі Інтернет (для 1-2 курсів), правил оформлення результатів дослідження, статистичної обробки їх, оформлення курсових, дипломних проектів (для студентів 4-5 курсів), сучасних мультимедійних методів презентації наукових доповідей (для аспірантів, дипломників). Практично на всіх факультетах члени ради молодих учених залучені до підготовки студентів до участі в предметних олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт. Багато студентів мають спільні наукові публікації з викладачами.

Молоді викладачі проводять наукові дослідження в таких секціях: природничо-математичній, гуманітарній, психолого-педагогічній, історико-філософській.