Рада молодих учених

 
Про раду Склад ради
 
Про раду

Керівництво науково-дослідною роботою молодих науковців в Житомирському державному університеті імені Івана Франка здійснюється Радою молодих учених (РМУ), яка має на меті створення для молодих дослідників умов сприяння та підтримки їх наукової діяльності, творчого пошуку.

Основними завданнями РМУ є об’єднання молодих науковців з метою залучення їх до фундаментальних та прикладних досліджень, формування методологічної культури, озброєння методами наукового пошуку, підвищення рівня професіоналізму, формування готовності до сприймання нових наукових ідей, теорій та їх подальшої розробки.

Особливу увагу рада приділяє участі молодих дослідників у роботі наукових шкіл, лабораторій, проблемних груп, співпраці зі Студентським науковим товариством університету. Важливим аспектом є участь молодих науковців у роботі науково-практичних конференцій, а також у різноманітних конкурсах, грантах, виставках, наукових проектах тощо. У зв’язку з цим рада сприяє своєчасному поширенню відповідної інформації серед молодих дослідників університету.