Тематика науково-дослідної діяльності університету

 • Науково-дослідні роботи за кошти державного бюджету:

  • «Моногенні функції у банахових алгебрах та крайові задачі аналізу і математичної фізики» (державний реєстраційний номер — 0116U001528, 01.02.2016–31.12.2018)
  • «Геометричні і топологічні проблеми сучасної теорії відображень» (державний реєстраційний номер — 0118U000098, 01.01.2018–31.12.2020)

 • Науково-дослідні роботи за кошти фізичних і юридичних осіб:

  • «Переклад та редагування брошури „Інвест енд гет профіт“ на французьку мову» (10.12.2018–30.12.2018)
  • «Оцінка впливу на флору, наземну фауну та іхтіофауну планованої діяльності „Розчищення русла р. Уж в м. Коростень. Капітальний ремонт“» (25.09.2019–31.10.2019)
  • «Проблеми правового регулювання фізичної терапії в Україні» (22.09.2020–31.12.2020)
  • «Стресостійкість» для медичних працівників (та фахівців, залучених до подолання Сovid—19) (21.10.2020–31.12.2020)
  • «Віденський Октоїх ХІІ–ХІІІ ст. палеографічні та філологічні дослідження» (27.11.2020–28.02.2021)
  • «Дослідження ефективності очистки стічних вод» (27.11.2020–31.03.2021)
  • «Психологічна підтримка медиків в умовах СOVID—19: ресурси стресостійкості та перша психологічна допомога» (29.01.2021–28.02.2021)
  • «Науково-консультаційні послуги з практичного курсу англійської мови із залученням особливостей територіальних діалектів» (01.03.2021–31.03.2021)
  • «Письмовий переклад Положення про Міжнародний молодіжний фестиваль мистецтв „Пісенний Спас“ іноземною мовою» (01.06.2021–30.06.2021)
  • «Атрибуція археологічних матеріалів із фондів Новоград-Волинського краєзнавчого музею» (11.08.2021–30.09.2021)

 • Науково-дослідні проєкти за кошти грантодавців:

  • «Творча майстерня: 30 років німецького Возз’єднання і української „Революції на граніті“» (01.06.2020–19.10.2020)
  • «Програма книжкових перекладів Посольства США: Tim S. Roberts Student Plagiarism in an Online World: Problems and Solutions» (01.06.2020–31.12.2020)
  • «Грантовий проєкт на внесок „Інституту профспілок по співробітництву за розвиток Емілії Романії“. Друк навчального посібника „Інклюзивна педагогіка“» (03.01.2021–31.05.2021)
  • «Програма книжкових перекладів Посольства США. Друк книги „Студентський плагіат в онлайн-світі: проблеми та їх вирішення“» (27.05.2021–30.11.2021)
Проекти науково-дослідної діяльності кафедр:
 • ННІ педагогіки:

  • «Впровадження освітніх інновацій у систему підготовки майбутніх педагогів дошкільних НЗ і початкової школи» (державний реєстраційний номер — 0112U002256, 01.12–01.22)
  • «Підготовка майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін ЗОШ і ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0114U001667, 04.14–04.24)
  • «Безперервний професійний розвиток вчителів іноземних мов в Україні та за кордоном» (державний реєстраційний номер 0112U007620, 01.13–01.23)
  • «Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти» (державний реєстраційний номер 0112U002258, 01.12–01.22)
  • «Теорія і практика мистецької освіти» (державний реєстраційний номер 0112U002268, 01.12–02.22)
  • «Професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах ступеневої освіти» (державний реєстраційний номер 0110U002274, 01.10–01.25)
  • «Становлення та розвиток освіти та виховання у різні історичні періоди» (державний реєстраційний номер 0110U002112, 01.10–01.25)
  • «Теоретичні та методичні засади розробки науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (державний реєстраційний номер 0110U002109, 01.10–01.25)
  • «Морально-етичні засади формування зростаючої особистості» (державний реєстраційний номер 0110U002111, 01.10–01.25)
  • «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах європейської інтеграції» (державний реєстраційний номер 0110U002110, 01.10–01.25)
  • «Теоретико-методичні засади розробки та використання навчального середовища для підготовки фахівців зі спеціальної освіти» (державний реєстраційний номер 0119U101447, 05.19–05.28)

 • ННІ іноземної філології:

  • «Германська філологія: проблеми літературознавства, мовознавства і перекладу» (державний реєстраційний номер 0119U101773, 05.19-05.29)
  • «Дослідження когнітивно-функціональних та комунікативно-прагматичних особливостей англійської мови: лінгво-культурний та зіставний аспекти» (державний реєстраційний номер — 0112U002271, 01.12–01.22)
  • «Актуальні проблеми теоретичної та практичної лексикографії» (державний реєстраційний номер 0112U002274, 01.12–01.22)
  • «Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти дослідження одиниць мови» (державний реєстраційний номер 0112U002273, 01.12–01.22)
  • «Мовна освіта у підготовці сучасного фахівця» (державний реєстраційний номер 0115U006005, 11.15–11.25)
  • «Проблеми розвитку і функціонування мовних систем у полікультурному просторі» (державний реєстраційний номер — 0112U002264, 01.12–01.22)
  • «Інноваційні технології навчання іноземної мови у школі та ВНЗ» (державний реєстраційний номер — 0112U002270, 01.12–01.22)

 • ННІ філології та журналістики:

  • «Креативне викладання рідної мови та літератури в середній школі та вузі» (державний реєстраційний номер — 0112U002272, 01.12–01.22)
  • «Синхронне та діахронне вивчення поліських говорів» (державний реєстраційний номер 0112U002275, 01.12–01.22)
  • «Актуальні питання дослідження тексту: семантика, парадигматика, лінгводидактичний і психолінгвістичний аспекти» (реєстраційний номер 0119U103988, 12.19–12.28)
  • «Специфіка комунікативних впливів у соціокультурному просторі» (реєстраційний номер 0120U101081, 01.20–01.30)
  • «Історична поетика української літератури» (реєстраційний номер 0120U101082, 02.20–02.30)

 • Природничий факультет:

  • «Тваринний світ України (систематика, поширення, екологія, біологія) в умовах глобальних змін клімату Землі» (державний реєстраційний номер 0112U002263, 01.12–01.22)
  • «Алкіліденфосфорани і фосфонієві солі: реакційна здатність та використання в синтезі фізіологічно активних сполук і рідких кристалів» (державний реєстраційний номер 0112U002261, 01.12–12.21)
  • «Синтез та дослідження адсорбційних властивостей нових нанокомпозиційних та магніточутливих матеріалів щодо катіонів важких металів» (державний реєстраційний номер 0112U002262, 01.12–01.22)
  • «Гібридизаційні процеси та їх еволюційне значення у безхребетних на прикладі модельних груп дощових червів та легеневих молюсків» (державний реєстраційний номер 0112U002259, 01.12–01.22)
  • «Особливості формування та функціонування гідроценозів Центрального Полісся та прилеглих територій за дії біотичних та абіотичних чинників середовища» (державний реєстраційний номер 0119U101482, 04.19-04.29)

 • Історичний факультет:

  • «Правобережна Україна, Волинь-Житомирщина в кінці XVIII – на початку XXI ст.: соціально-економічні, культурно-освітні, націо- і державотворчі аспекти» державний реєстраційний номер 0111U008523, 07.11–07.21)
  • «Випробування людського буття: класичний і посткласичний дискурс» (державний реєстраційний номер 0111U000154, 01.11–01.25)
  • «Толерантність і сучасний світовий порядок» (державний реєстраційний номер 0111U000155, 01.11–01.25)
  • «Повсякденність інологічного як феномен життя сучасної людини: теорія, методика та теоретичні проблеми» (державний реєстраційний номер 0114U003843, 09.14–09.24)
  • «Польща та Україна в геополітичних реаліях ХХ–ХХІ століть: політика пам’яті, політичний дискурс і політична репрезентація» (державний реєстраційний номер 0119U102700, 08.19-08.29)
  • «Актуальні проблеми нової та новітньої історії слов’янських народів» (державний реєстраційний номер 0119U103989, 12.19–12.29)
  • «Історичний розвиток України в зарубіжній та вітчизняній історіографії» (державний реєстраційний номер 0120U100468, 12.19–12.24)

 • Факультет фізичного виховання і спорту:

  • «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту» (державний реєстраційний номер 0112U002276, 01.12–01.22)
  • «Теоретико-методичні основи управління системою підготовки кваліфікованих спортсменів» (державний реєстраційний номер 0116U001091, 01.16–12.25)
  • «Методична система фізичного виховання студентів ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0114U003979, 12.14–12.24)
  • «Теоретико-методичні засади удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання у ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0114U003978, 12.14–12.24)

 • Фізико-математичний факультет:

  • «Локальна і асимпотична поведінка відображень зі скінченним спотворенням» (державний реєстраційний номер 0117U004570, 04.17–04.27)
  • «Використання сучасних інформаційних технологій в освіті та науці» (державний реєстраційний номер 0115U006004, 12.15–12.25)
  • «Атомномасштабне моделювання електронних та оптичних властивостей невпорядкованих напівпровідникових структур та систем пониженої розмірності» (державний реєстраційний номер 0119U103899, 12.19-12.29)
  • «Алгебраїчні методи дослідження диференціальних рівнянь» (державний реєстраційний номер 0120U101103, 02.20-02.30)

 • Соціально-психологічний факультет:

  • «Актуальні проблеми ефективного управління підприємствами» (державний реєстраційний номер — 0112U007422, 12.13–12.23)
  • «Проблеми та перспективи розвитку маркетингової діяльності підприємств Поліського регіону» (державний реєстраційний номер — 0112U007421, 12.12–12.22)
  • «Гуманізація національної освіти в сучасних соціокультурних умовах» (державний реєстраційний номер — 0112U002269, 01.12–01.22)
  • «Психологічні основи розвитку особистості у сучасних соціокультурних реаліях» (державний реєстраційний номер — 0116U001879, 05.16–05.26)
  • «Історичні та теоретико-методичні основи соціально-педагогічної діяльності» (державний реєстраційний номер — 0112U002257, 01.12–01.22)
  • «Особистість в умовах трансформацій сучасного суспільства» (державний реєстраційний номер 0119U103705, 11.19–11.24)
  • «Психічне здоров’я особистості: cім’я, спільнота, нація» (державний реєстраційний номер — 0119U102340, 07.19–07.29)