Тематика науково-дослідної діяльності університету

 • Науково-дослідні роботи за кошти державного бюджету:

  • «Моногенні функції у банахових алгебрах та крайові задачі аналізу і математичної фізики» (державний реєстраційний номер — 0116U001528, 01.02.2016–31.12.2018)
  • «Геометричні і топологічні проблеми сучасної теорії відображень» (державний реєстраційний номер — 0118U000098, 01.01.2018–31.12.2020)
  • «Сучасні проблеми геометричної теорії функцій і відображень» (державний реєстраційний номер — 0122U000821, 01.01.2022–31.12.2024)

 • Науково-дослідні роботи за кошти фізичних і юридичних осіб:

  • «Переклад та редагування брошури „Інвест енд гет профіт“ на французьку мову» (10.12.2018–30.12.2018)
  • «Оцінка впливу на флору, наземну фауну та іхтіофауну планованої діяльності „Розчищення русла р. Уж в м. Коростень. Капітальний ремонт“» (25.09.2019–31.10.2019)
  • «Проблеми правового регулювання фізичної терапії в Україні» (22.09.2020–31.12.2020)
  • «Стресостійкість» для медичних працівників (та фахівців, залучених до подолання Сovid—19) (21.10.2020–31.12.2020)
  • «Віденський Октоїх ХІІ–ХІІІ ст. палеографічні та філологічні дослідження» (27.11.2020–28.02.2021)
  • «Дослідження ефективності очистки стічних вод» (27.11.2020–31.03.2021)
  • «Психологічна підтримка медиків в умовах СOVID—19: ресурси стресостійкості та перша психологічна допомога» (29.01.2021–28.02.2021)
  • «Науково-консультаційні послуги з практичного курсу англійської мови із залученням особливостей територіальних діалектів» (01.03.2021–31.03.2021)
  • «Письмовий переклад Положення про Міжнародний молодіжний фестиваль мистецтв „Пісенний Спас“ іноземною мовою» (01.06.2021–30.06.2021)
  • «Атрибуція археологічних матеріалів із фондів Новоград-Волинського краєзнавчого музею» (11.08.2021–30.09.2021)
  • «Дослідження насіння соняшника „Золота Нива“» (27.09.2021–31.12.2021)
  • «Дослідження видового складу дерев’янистих рослин паркової зони та видання науково-популярного посібника» (12.10.2021–31.12.2021)
  • «Розробка індивідуальної освітньої траєкторії підготовки до складання ЄВІ з іноземної мови» (12.10.2021–30.11.2021)
  • «Проблематика структурних витрат суб’єктів господарювання для цілей визначення податкових зобов’язань» (29.10.2021–31.12.2021)
  • «Науково-консультаційні послуги з технічного перекладу (англійська мова) спеціалізованої літератури та документації» (29.10.2021–31.12.2021)
  • «Оцінка стану дихальної системи автомайстрів» (29.10.2021–31.12.2021)
  • «Удосконалення технічної підготовленості баскетболістів в умовах змагальної діяльності» (29.10.2021–31.12.2021)
  • «Житомир та його жіноча історія (1945–2000-ні рр.) в усноісторичних свідченнях» (15.11.2021–31.12.2021)
  • «Дослідження особливостей візуального та емоційного сприймання дизайну упаковки харчових продуктів» (23.11.2021–31.12.2021)
  • «Оцінка стану кардіореспіраторної системи автомайстрів» (23.11.2021–31.12.2021)
  • «Емпатійне спілкування у попередженні домашнього насильства» (15.11.2021–31.12.2021)
  • «Цифрові комунікації у підприємницькій діяльності» (23.11.2021–31.12.2022)
  • «Удосконалення фізичної підготовленості кваліфікованих баскетболісток в умовах змагальної діяльності» (01.12.2021–31.12.2022)
  • «Наукове консультування на тему „Наукові засади безперервного професійного розвитку вчителів іноземних мов“» (07.10.2022–31.12.2022)
  • «Здійснення господарської діяльності у період воєнного стану: правовий аналіз» (27.10.2022–31.12.2022)
  • «Актуальні біологічні дослідження. Аналіз, редагування робіт та підготовка до видання збірника наукових праць» (27.10.2022–30.11.2022)
  • «Ведення ділової документації відповідно до нового українського правопису (у формі проведення тренінгів)» (01.11.2022–30.11.2022)
  • «Дослідження оптичних характеристик елементів комплекту для лабораторного експерименту з оптики» (01.11.2022–30.12.2022)
  • «Дослідження щодо визначення пріоритетних напрямків будівельно-монтажних робіт в умовах сучасної України» (01.11.2022–31.12.2022)
  • «Аналіз платформ для створення та керування інтернет-магазином» (01.11.2022–31.12.2022)
  • «Дослідження якості води р. Гнилоп’ять в межах м. Бердичів» (01.11.2022–30.04.2023)
  • «Дослідження насіння соняшника» (01.11.2022–31.12.2022)
  • «Дослідження якості води, що використовується на підприємстві ТОВ „Стовпинські ковбаси“» (01.11.2022–31.12.2022)
  • «Визначення речовин, придатних для хімічних методів дактилоскопії» (02.11.2022–31.12.2022)
  • «Складання родоводу Козакевич» (02.11.2022–31.12.2022)
  • «Оцінка функціонального стану сенсорної системи, вищої нервової діяльності та нервово-м’язового апарату автомайстрів» (02.12.2022–28.02.2023)
  • «Групові заняття з підтримки психологічного здоров’я молоді (8 занять) для відвідувачів_ок заходів молодіжного центру Житомирщини „#Kreativ Space“» (01.12.2022–31.01.2023)
  • «Методика підвищення рівня фізичної підготовленості жінок першого зрілого віку у тренувальному процесі з фітнесу» (01.12.2022–31.03.2023)
  • «Соціально-економічні запити та громадсько-політичні орієнтири внутрішньо переміщених осіб у Житомирі: усноісторичні свідчення» (16.12.2022–28.02.2023)
  • «Науково-консультаційні послуги з підготовки фахової технічної документації та організації усних виступів співпрацівників англійською мовою» (02.01.2023–28.04.2023)
  • «Удосконалення швидкісно-силових якостей чоловіків другого зрілого віку у тренувальному процесі з волейболу» (02.01.2023–31.05.2023)
  • «Організація культурно-дозвіллєвої діяльності дітей дошкільного віку» (01.03.2023–30.04.2023)
  • «Підвищення фізичної підготовленості підлітків для участі у ХVII Чеському злеті „Сокіл“» (01.03.2023–30.04.2023)
  • «Ведення ділової документації відповідно до нового українського правопису (у формі проведення тренінгів)» (31.03.2023–30.04.2023)
  • «Удосконалення швидкісно-силових якостей чоловіків другого зрілого віку засобами міні-футболу» (16.05.2023–31.08.2023)
  • «Розробка індивідуальних завдань для учнів середньої школи з формування англомовної лексичної компетентності для підготовки ЄВІ з англійської мови» (02.10.2023–31.12.2023)
  • «Особливості комунікативних впливів. Брендинг у діяльності підприємства» (24.10.2023–31.12.2023)
  • «Тренінги для молоді „Здорові стосунки та як не втратити себе у взаємодії з іншими“» (01.12.2022–31.01.2024)
  • «Дослідження та створення структури сайту інтернет-магазину побутової хімії» (15.01.2024–31.03.2024)
  • «Консультування щодо правових аспектів фінансово-податкової звітності суб’єктів господарювання» (31.01.2024–30.04.2024)
  • «Консультування щодо правового забезпечення господарської діяльності» (31.01.2024–31.03.2024)
  • «Підвищення рівня розвитку швидкісно-силових здібностей юних спортсменок з художньої гімнастики» (02.2024–12.2024)
  • «Ведення ділової документації відповідно до нового українського правопису (у формі проведення тренінгів)» (15.04.2024–30.06.2024)

 • Науково-дослідні проєкти за кошти грантодавців:

  • «Творча майстерня: 30 років німецького Возз’єднання і української „Революції на граніті“» (01.06.2020–19.10.2020)
  • «Програма книжкових перекладів Посольства США: Tim S. Roberts Student Plagiarism in an Online World: Problems and Solutions» (01.06.2020–31.12.2020)
  • «Грантовий проєкт на внесок „Інституту профспілок по співробітництву за розвиток Емілії Романії“. Друк навчального посібника „Інклюзивна педагогіка“» (03.01.2021–31.05.2021)
  • «Програма книжкових перекладів Посольства США. Друк книги „Студентський плагіат в онлайн-світі: проблеми та їх вирішення“» (27.05.2021–30.11.2021)
  • «Брехт. Людина в глобалізованому світі» (27.08.2021–31.12.2021)
  • «Творчість Бертольда Брехта у культурному просторі» (30.08.2021–31.10.2021)
  • «День Книголюба (Book party)» (01.09.2023–30.11.2023)
  • «Європейська інтеграція та Україна: історична пам’ять та міграційні виклики» (01.09.2023–01.09.2026)
  • «Модернізація університетських освітніх програм з іноземних мов шляхом інтеграції інформаційних технологій» (01.01.2024–31.12.2026)
Науково-дослідні роботи, що виконуються в межах робочого часу науково-педагогічних працівників:
 • ННІ педагогіки:

  • «Впровадження освітніх інновацій у систему підготовки майбутніх педагогів дошкільних НЗ і початкової школи» (державний реєстраційний номер — 0112U002256, 01.12–01.22)
  • «Підготовка майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін ЗОШ і ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0114U001667, 04.14–04.24)
  • «Безперервний професійний розвиток вчителів іноземних мов в Україні та за кордоном» (державний реєстраційний номер 0112U007620, 01.13–01.23)
  • «Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти» (державний реєстраційний номер 0112U002258, 01.12–01.22)
  • «Теорія і практика мистецької освіти» (державний реєстраційний номер 0112U002268, 01.12–02.22)
  • «Професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах ступеневої освіти» (державний реєстраційний номер 0110U002274, 01.10–01.25)
  • «Становлення та розвиток освіти та виховання у різні історичні періоди» (державний реєстраційний номер 0110U002112, 01.10–01.25)
  • «Теоретичні та методичні засади розробки науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (державний реєстраційний номер 0110U002109, 01.10–01.25)
  • «Морально-етичні засади формування зростаючої особистості» (державний реєстраційний номер 0110U002111, 01.10–01.25)
  • «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах європейської інтеграції» (державний реєстраційний номер 0110U002110, 01.10–01.25)
  • «Теоретико-методичні засади розробки та використання навчального середовища для підготовки фахівців зі спеціальної освіти» (державний реєстраційний номер 0119U101447, 05.19–05.28)
  • «Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у системі дошкільної освіти» (державний реєстраційний номер 0121U113822, 11.21–12.26)
  • «Дизайн та мистецтво: актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку» (державний реєстраційний номер 0121U114191, 11.21–11.26)
  • «Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів Нової української школи: сучасні інновації» (державний реєстраційний номер 0122U002274, 02.22–02.27)
  • «Методична система створення та використання освітнього середовища підготовки майбутніх керівників закладів освіти» (державний реєстраційний номер 0122U002262, 04.22–04.32)
  • «Мистецька освіта України у світовому соціокультурному просторі: тяглість традицій та інновації» (державний реєстраційний номер 0122U200109, 04.22–04.32)
  • «Теоретико-методичні засади формування цифрової компетентності вчителів іноземних мов в дошкільній та початковій освіті» (державний реєстраційний номер 0123U102292, 01.23–01.33)

 • ННІ іноземної філології:

  • «Германська філологія: проблеми літературознавства, мовознавства і перекладу» (державний реєстраційний номер 0119U101773, 05.19-05.29)
  • «Дослідження когнітивно-функціональних та комунікативно-прагматичних особливостей англійської мови: лінгво-культурний та зіставний аспекти» (державний реєстраційний номер — 0112U002271, 01.12–01.22)
  • «Актуальні проблеми теоретичної та практичної лексикографії» (державний реєстраційний номер 0112U002274, 01.12–01.22)
  • «Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти дослідження одиниць мови» (державний реєстраційний номер 0112U002273, 01.12–01.22)
  • «Мовна освіта у підготовці сучасного фахівця» (державний реєстраційний номер 0115U006005, 11.15–11.25)
  • «Проблеми розвитку і функціонування мовних систем у полікультурному просторі» (державний реєстраційний номер — 0112U002264, 01.12–01.22)
  • «Інноваційні технології навчання іноземної мови у школі та ВНЗ» (державний реєстраційний номер — 0112U002270, 01.12–01.22)
  • «Комунікативно-прагматичні, лінгвокультурологічні та соціолінгвістичні аспекти дослідження усного та письмового перекладу» (державний реєстраційний номер 0122U002272, 02.22–02.31)
  • «Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти дослідження одиниць мови у синхронії та діахронії» (державний реєстраційний номер 0122U002271, 02.22–03.31)
  • «Актуальні проблеми дослідження мов в руслі зіставної, когнітивної та прикладної лінгвістики» (державний реєстраційний номер 0122U002268, 03.22–03.27)
  • «Дослідження когнітивно-функціональних та комунікативно-прагматичних особливостей англійської мови: лінгво-культурний та компаративний аспекти» (державний реєстраційний номер 0122U002267, 03.22–03.27)
  • «Інформаційно-комунікаційна грамотність майбутніх вчителів іноземної мови: лінгвосоціокультурний та методичний аспекти» (державний реєстраційний номер 0122U002266, 02.22–02.32)

 • ННІ філології та журналістики:

  • «Креативне викладання рідної мови та літератури в середній школі та вузі» (державний реєстраційний номер — 0112U002272, 01.12–01.22)
  • «Синхронне та діахронне вивчення поліських говорів» (державний реєстраційний номер 0112U002275, 01.12–01.22)
  • «Актуальні питання дослідження тексту: семантика, парадигматика, лінгводидактичний і психолінгвістичний аспекти» (реєстраційний номер 0119U103988, 12.19–12.28)
  • «Специфіка комунікативних впливів у соціокультурному просторі» (реєстраційний номер 0120U101081, 01.20–01.30)
  • «Історична поетика української літератури» (реєстраційний номер 0120U101082, 02.20–02.30)
  • «Поліське наріччя в просторі й часі» (державний реєстраційний номер 0122U002263, 03.22–03.27)

 • Природничий факультет:

  • «Тваринний світ України (систематика, поширення, екологія, біологія) в умовах глобальних змін клімату Землі» (державний реєстраційний номер 0112U002263, 01.12–01.22)
  • «Алкіліденфосфорани і фосфонієві солі: реакційна здатність та використання в синтезі фізіологічно активних сполук і рідких кристалів» (державний реєстраційний номер 0112U002261, 01.12–12.21)
  • «Синтез та дослідження адсорбційних властивостей нових нанокомпозиційних та магніточутливих матеріалів щодо катіонів важких металів» (державний реєстраційний номер 0112U002262, 01.12–01.22)
  • «Гібридизаційні процеси та їх еволюційне значення у безхребетних на прикладі модельних груп дощових червів та легеневих молюсків» (державний реєстраційний номер 0112U002259, 01.12–01.22)
  • «Особливості формування та функціонування гідроценозів Центрального Полісся та прилеглих територій за дії біотичних та абіотичних чинників середовища» (державний реєстраційний номер 0119U101482, 04.19-04.29)
  • «Дослідження ландшафтних екосистем у межах Українського Полісся» (державний реєстраційний номер 0121U113263, 10.21-10.26)
  • «Удосконалення теоретичної та практичної складових підготовки майбутніх хіміків і вчителів хімії у контексті забезпечення якості професійної освіти в закладах вищої освіти» (державний реєстраційний номер 0122U002275, 01.22–12.31)
  • «Фізико-хімічні властивості синтетичних твердотільних неорганічних матеріалів» (державний реєстраційний номер 0122U002273, 03.22–09.32)
  • «Тварини штучних і природних екосистем України» (державний реєстраційний номер 0122U002270, 02.22–04.32)
  • «Моніторинг біотичного та оселищного різноманіття з використанням ГІС та даних дистанційного зондування Землі» (державний реєстраційний номер 0122U002269, 02.22–02.26)
  • «Синтез та дослідження нанокомпозитних і біологічно активних матеріалів» (державний реєстраційний номер 0122U002265, 02.22–04.32)
  • «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя географії сучасної школи» (державний реєстраційний номер 0123U100838, 02.23–02.27)
  • «Підприємницька діяльність у сфері туризму та рекреації Поліського регіону: теорія, методологія та практика» (державний реєстраційний номер 0123U104149, 09.23–09.28)
  • «Оптимізація ведення землеробства польових та тепличних культур в умовах Полісся України» (державний реєстраційний номер 0124U002759, 04.24–03.34)

 • Історичний факультет:

  • «Правобережна Україна, Волинь-Житомирщина в кінці XVIII – на початку XXI ст.: соціально-економічні, культурно-освітні, націо- і державотворчі аспекти» державний реєстраційний номер 0111U008523, 07.11–07.21)
  • «Випробування людського буття: класичний і посткласичний дискурс» (державний реєстраційний номер 0111U000154, 01.11–01.25)
  • «Толерантність і сучасний світовий порядок» (державний реєстраційний номер 0111U000155, 01.11–01.25)
  • «Повсякденність інологічного як феномен життя сучасної людини: теорія, методика та теоретичні проблеми» (державний реєстраційний номер 0114U003843, 09.14–09.24)
  • «Польща та Україна в геополітичних реаліях ХХ–ХХІ століть: політика пам’яті, політичний дискурс і політична репрезентація» (державний реєстраційний номер 0119U102700, 08.19-08.29)
  • «Актуальні проблеми нової та новітньої історії слов’янських народів» (державний реєстраційний номер 0119U103989, 12.19–12.29)
  • «Історичний розвиток України в зарубіжній та вітчизняній історіографії» (державний реєстраційний номер 0120U100468, 12.19–12.24)
  • «Україна, Волинь, Житомирщина у ХVIII–ХХІ ст.: соціально-економічні, культурні і релігійні процеси, націо- й державотворення та історична пам’ять» (державний реєстраційний номер 0121U113915, 11.21–11.31)
  • «Права людини: історія, сучасний стан та перспективи» (державний реєстраційний номер 0121U114190, 11.21–11.26)

 • Факультет фізичного виховання і спорту:

  • «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту» (державний реєстраційний номер 0112U002276, 01.12–01.22)
  • «Теоретико-методичні основи управління системою підготовки кваліфікованих спортсменів» (державний реєстраційний номер 0116U001091, 01.16–12.25)
  • «Методична система фізичного виховання студентів ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0114U003979, 12.14–12.24)
  • «Теоретико-методичні засади удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання у ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0114U003978, 12.14–12.24)
  • «Медико-біологічні аспекти у фізичній культурі» (державний реєстраційний номер 0122U001755, 02.22–03.32)

 • Фізико-математичний факультет:

  • «Локальна і асимпотична поведінка відображень зі скінченним спотворенням» (державний реєстраційний номер 0117U004570, 04.17–04.27)
  • «Використання сучасних інформаційних технологій в освіті та науці» (державний реєстраційний номер 0115U006004, 12.15–12.25)
  • «Атомномасштабне моделювання електронних та оптичних властивостей невпорядкованих напівпровідникових структур та систем пониженої розмірності» (державний реєстраційний номер 0119U103899, 12.19–12.29)
  • «Алгебраїчні методи дослідження диференціальних рівнянь» (державний реєстраційний номер 0120U101103, 02.20–02.30)
  • «Професійна компетентність вчителя математики» (державний реєстраційний номер 0123U100258, 01.23–01.33)

 • Соціально-психологічний факультет:

  • «Актуальні проблеми ефективного управління підприємствами» (державний реєстраційний номер — 0112U007422, 12.13–12.23)
  • «Проблеми та перспективи розвитку маркетингової діяльності підприємств Поліського регіону» (державний реєстраційний номер — 0112U007421, 12.12–12.22)
  • «Гуманізація національної освіти в сучасних соціокультурних умовах» (державний реєстраційний номер — 0112U002269, 01.12–01.22)
  • «Психологічні основи розвитку особистості у сучасних соціокультурних реаліях» (державний реєстраційний номер — 0116U001879, 05.16–05.26)
  • «Історичні та теоретико-методичні основи соціально-педагогічної діяльності» (державний реєстраційний номер — 0112U002257, 01.12–01.22)
  • «Особистість в умовах трансформацій сучасного суспільства» (державний реєстраційний номер 0119U103705, 11.19–11.24)
  • «Психічне здоров’я особистості: cім’я, спільнота, нація» (державний реєстраційний номер — 0119U102340, 07.19–07.29)
  • «Історичні та теоретико-методичні засади соціального захисту гетерогенних груп населення» (державний реєстраційний номер 0122U002264, 02.22–02.32)
  • «Розвиток сфер туристичної та готельно-ресторанної індустрії Правобережного Полісся України в умовах сталого розвитку: організаційно-економічні механізми, інновації та цифрові трансформації» (державний реєстраційний номер 0112U007422, 06.23–06.28)
  • «Розвиток професійних компетентностей у майбутніх фахівців спеціальної освіти» (державний реєстраційний номер 0124U002934, 05.24–04.29)

 • Бібліотека:

  • «Теоретичні та практичні аспекти діяльності бібліотеки ЗВО: сучасний стан та перспективи розвитку» (державний реєстраційний номер — 0123u101420, 02.23–02.27)