Публічна інформація університету

Інше

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (pdf)
Відомості з єдиного державного реєстру (pdf)
Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб (pdf)
Положення про раду докторів (pdf)
Положення про науково-методичну раду університету (pdf)
Положення про наукову школу (pdf)
Положення «Протидія плагіату в університеті» (pdf)
Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (pdf)
Положення про студентське самоврядування університету (pdf)
Положення про студентське наукове товариство (pdf)
Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу (pdf)
Положення про студентський гуртожиток університету (pdf)
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в університететі (pdf)
Положення про екзаменаційну комісію (pdf)
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором (pdf)
Положення про участь студентів у забезпеченні якості освіти (pdf)
Програма заходів із забезпечення якості освіти в університеті (pdf)
Тематичний план науково-дослідної та науково-методичної роботи викладачів на 2019 р. (pdf)
Перспективний план науково-дослідної та науково-методичної роботи викладачів на 2018–2022 рр. (pdf)
Про організацію та проведення тестування серед студентів (pdf)
Правила призначення академічних стипендій (pdf)
Роз’яснення щодо особливостей нарахування академічних стипендій (pdf)
Положення про виплату соціальних стипендій студентам (pdf)
Положення про порядок використання коштів, для надання матеріальної допомоги та заохочення (pdf)
Положення про стипендіальну комісію (pdf)