Публічна інформація університету

Інше

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (pdf)
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб (pdf)
Положення про раду докторів (pdf)
Положення про науково-методичну раду університету (pdf)
Положення про наукову школу (pdf)
Положення «Протидія плагіату в університеті» (pdf)
Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (pdf)
Положення про студентське самоврядування університету (pdf)
Положення про студентське наукове товариство (pdf)
Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу (pdf)
Положення про студентський гуртожиток університету (pdf)
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в університететі (pdf)
Положення про екзаменаційну комісію (pdf)
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором (pdf)
Положення про участь студентів у забезпеченні якості освіти (pdf)
Програма заходів із забезпечення якості освіти в університеті (pdf)
Тематичний план науково-дослідної та науково-методичної роботи викладачів на 2018 р. (pdf)
Перспективний план науково-дослідної та науково-методичної роботи викладачів на 2018–2022 рр. (pdf)
Перелік наукових публікацій працівників в Scopus, або Web of Science Core Collection (pdf)

Рейтинг студентів

Рейтинг студентів I курсу освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» (pdf)

ННІ Іноземної філології (pdf)
ННІ Педагогіки (pdf)
ННІ Філології та журналістики (pdf)
Історичний факультет (pdf)
Природничий факультет (pdf)
Соціально-психологічний факультет (pdf)
Фізико-математичний факультет (pdf)
Заміна рейтингового списку студентів 2-го курсу спеціальності «014.04 Середня освіта (Математика)» (pdf)
Факультет фізичного виховання і спорту (pdf)

Розрахунок ліміту студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням за відповідними курсом та спеціальністю та отримуватимуть академічну стипендію (pdf)
Правила призначення академічних стипендій (pdf)
Роз’яснення щодо особливостей нарахування академічних стипендій (pdf)
Положення про виплату соціальних стипендій студентам (pdf)
Положення про порядок використання коштів, для надання матеріальної допомоги та заохочення (pdf)
Положення про стипендіальну комісію (pdf)