Публічна інформація університету

Вибори ректора

Наказ МОН України від 04.07.2017 № 383-к «Про покладання виконання обов’язків ректора» (pdf)
Наказ МОН України від 12.07.2017 № 396-к «Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка» (pdf)
Оголошення конкурсу на зайняття посади ректора (pdf)
Наказ від 28.07.2017 № 54 «Про організацію виборів ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка» (pdf)
Наказ від 30.08.2017 № 74 «Про внесення змін до наказу № 54 від 28.07.2017» (pdf)
Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора (pdf)
Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах ректора (pdf)
Положення про порядок виборів ректора (pdf)
Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора (pdf)
Положення про порядок обрання представників для виборів ректора (pdf)
Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора (pdf)
Протоколи Виборчої комісії (rar)
Протоколи засідання Організаційного комітету (rar)
Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу (pdf)
Графіки проведення загальних зборів штатних працівників (pdf)
Алфавітні списки штатних працівників щодо виборів представників для участі у виборах ректора (pdf)

Інше

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (pdf)
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб (pdf)
Положення про раду докторів (pdf)
Положення про науково-методичну раду університету (pdf)
Положення про наукову школу (pdf)
Положення «Протидія плагіату в університеті» (pdf)
Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (pdf)
Положення про студентське самоврядування університету (pdf)
Положення про студентське наукове товариство (pdf)
Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу (pdf)
Положення про студентський гуртожиток університету (pdf)
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в університететі (pdf)
Положення про екзаменаційну комісію (pdf)
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором (pdf)
Положення про участь студентів у забезпеченні якості освіти (pdf)
Програма заходів із забезпечення якості освіти в університеті (pdf)
Інформація про діяльність органів студентського самоврядування (pdf)
Тематичний план науково-дослідної та науково-методичної роботи викладачів на 2017 р. (pdf)
Тестування «Рівень задоволеності студентів якістю навчально-виховного процесу в університеті» (rar)
Перелік наукових публікацій працівників в Scopus, або Web of Science Core Collection (pdf)