Публічна інформація університету

Програми претендентів на посаду ректора

Киричук Галина Євгеніївна (pdf)
Шевчук Андрій Володимирович (pdf)

Вибори ректора

Лист МОН України від 16.01.2018 № 1/11-454 «Про проведення виборів ректора» (pdf)
Наказ МОН України від 03.11.2017 № 647-к «Про оголошення конкурсів на заміщення посад керівників вищих навчальних закладів» (pdf)
Оголошення конкурсу на зайняття посади ректора (pdf)
Наказ від 13.11.2017 № 101 «Про організацію виборів ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка» (pdf)
Наказ від 27.11.2017 № 111 «Про внесення змін до наказу № 101 від 13.11.2017» (pdf)
Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора (pdf)
Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах ректора (pdf)
Положення про порядок виборів ректора (pdf)
Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора (pdf)
Положення про порядок обрання представників для виборів ректора (pdf)
Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора (pdf)
Протоколи Виборчої комісії (rar)
Протоколи засідання Організаційного комітету (rar)
Список осіб університету що беруть участь у виборах ректора (pdf)

Загальна

Статут університету (pdf)
Колективний договір (pdf)
Правила внутрішнього розпорядку (pdf)
Положення про організацію освітнього процесу (pdf)
Графік навчального процесу на 2017-2018 н. р. (pdf)
Правила прийому до університету
Положення про приймальну комісію університету (pdf)
Склад керівних органів
Стратегічний план розвитку університету на період з 2013 по 2018 р. (pdf)
Кодекс академічної доброчесності університету (pdf)
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад (pdf)
Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах (pdf)
Звіт ректора університету за 2017 рік (pdf)
Положення про номінацію «Науковець року» (pdf)
Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20.02.2014 р. (pdf)

Інше

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (pdf)
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб (pdf)
Положення про раду докторів (pdf)
Положення про науково-методичну раду університету (pdf)
Положення про наукову школу (pdf)
Положення «Протидія плагіату в університеті» (pdf)
Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (pdf)
Положення про студентське самоврядування університету (pdf)
Положення про студентське наукове товариство (pdf)
Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу (pdf)
Положення про студентський гуртожиток університету (pdf)
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в університететі (pdf)
Положення про екзаменаційну комісію (pdf)
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором (pdf)
Положення про участь студентів у забезпеченні якості освіти (pdf)
Програма заходів із забезпечення якості освіти в університеті (pdf)
Інформація про діяльність органів студентського самоврядування (pdf)
Тематичний план науково-дослідної та науково-методичної роботи викладачів на 2018 р. (pdf)
Перспективний план науково-дослідної та науково-методичної роботи викладачів на 2018–2022 рр. (pdf)
Тестування «Рівень задоволеності студентів якістю навчально-виховного процесу в університеті» (rar)
Перелік наукових публікацій працівників в Scopus, або Web of Science Core Collection (pdf)