Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

 
Про товариство Підрозділи
Офіційно Контакти
 
Про товариство

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Житомирського державного університету імені Івана Франка (далі — Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в університеті, зокрема, з питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Основними завданнями Наукового товариства є:

  • активізація різних видів науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти, докторантів і молодих вчених з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;
  • координація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти, докторантів і молодих вчених Університету;
  • залучення здобувачів вищої освіти, докторантів і молодих вчених до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр факультетів/ННІ Університету у складі наукових шкіл, науково-дослідних центрів та лабораторій, наукових гуртків, проблемних груп;
  • популяризація серед здобувачів вищої освіти, докторантів і молодих вчених досягнень науки і техніки, посилення наукової складової в їх підготовці;
  • інформування членів Наукового товариства про можливість участі у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах та міжнародних програмах наукового обміну, отримання наукових грантів;
  • розширення міжнародних науково-дослідницьких зв’язків здобувачів вищої освіти, докторантів та молодих вчених Університету.

Куратор Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Кириченко Віктор Васильович
доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної та практичної психології