Студентське наукове товариство

 
СНТ університету Підрозділи
Офіційно Контакти
 
СНТ університету

Мета студентського наукового товариства

Студентське наукове товариство Житомирського державного університету імені Івана Франка (CHT) діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів університету, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання в університеті, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем.

Завдання студентського наукового товариства

 • Активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності студентства з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем.
 • Координація науково-дослідної роботи студентів університету.
 • Залучення обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр інститутів та факультетів університету у складі науково-дослідних центрів та лабораторій, наукових проблемних груп, наукових гуртків, наукових шкіл.
 • Надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у реалізації творчих ідей, пропозицій тощо.
 • Популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці бакалаврів та магістрів.
 • Інформування членів CHT про можливість участі у Всеукраїнських та Міжнародних наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах та виставках студентських робіт, олімпіадах та міжнародних програмах наукового обміну, можливість отримання наукових грантів.
 • Відбір та представлення кращих студентських робіт на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.
 • Підготовка та випуск студентських наукових видань, у тому числі електронних.
 • Вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду інших вищих навчальних закладів та академічних закладів із питань організації науково-дослідної роботи студентів.
 • Розширення міжнародних науково-дослідницьких зв’язків студентів університету.
 • Проведення раз на місяць засідань Ради CHT.

Куратор студентського наукового товариства

Стельникович Сергій Володимирович
доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України