Студентське наукове товариство

 
СНТ університету Підрозділи
Офіційно Контакти
 

СНТ університету

Студентське наукове товариство Житомирського державного університету імені Івана Франка функціонує з метою виявлення та об’єднання обдарованих студентів, які налаштовані на проведення самостійних наукових досліджень під час навчання в університеті, та створення сприятливих умов для підготовки висококваліфікованих фахівців, що здатні проводити незалежні наукові розвідки. В університеті здійснюється комплексне дослідження розвитку обдарованої особистості, розроблено модель обдарованості, виявлено ті фактори, що сприяють реалізації обдарованості. Саме ці дослідження лягли в основу концепції виявлення та розвитку обдарованої молоді у лавах Студентського наукового товариства університету.

Можливості Студентського наукового товариства у виявленні та розвитку обдарованої молоді закріплені у Положенні про Студентське наукове товариство, яке регулює його діяльність. Первинний осередок СНТ, проблемна група та науковий гурток, діє відповідно до Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу та здійснює відбір найбільш здібних та талановитих в науковій роботі студентів.

Студентські наукові товариства факультетів та ННІ співпрацюють з кафедрами університету, СНТ інших ВНЗ міста та країни, вітчизняними та міжнародними організаціями, що проводять конкурси для обдарованої студентської молоді.

СНТ Житомирського державного університету проводить:

  • Відкриті та виїзні засідання
  • Науково-практичні і звітні конференції
  • Бере участь у виданні збірок студентських наукових праць
  • Організовує міжвузівські зустрічі представників СНТ та обдарованої студентської молоді

Інформаційна підтримка діяльності Студентського наукового товариства здійснюється завдяки сторінці СНТ на сайті університету.

У перспективі Студентське наукове товариство планує удосконалити процес залучення талановитої молоді до наукової діяльності шляхом:

  • Видання електронної збірки студентських наукових робіт
  • Регулярного проведення міжвузівських зустрічей членів СНТ та обдарованої студентської молоді
  • Проведення наукових Інтернет-конференцій
  • Організації наукових студентських міждисциплінарних розвідок