Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 

Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету веде свою історію від 15 серпня 1949 року, коли було відкрито Житомирський державний вчительський інститут іноземних мов з дворічним терміном навчання, який вже за два місяці було реорганізовано у навчальний заклад із трирічним терміном навчання. Фахова підготовка вчителів здійснювалася на трьох факультетах: англійської, німецької та французької мов. Деканами цих факультетів були призначені відповідно В. Костильов, К. Бакулін, І. Драган. Першими викладачами інституту стали випускники вищих навчальних закладів м. Києва: Т. Александровська, М. Горкун, Н. Козлова, О. Мірощенко; Одеси: В. Сердюк; м. Москви: Т. Дубенецька; м. Ленінграда: Р. Гуревич, В. Сасіна. У 1950 році при інституті було відкрито заочне відділення, а у 1951 році факультет французької мови переведено до м. Біла Церква та м. Горлівка.

Житомирський учительський інститут іноземних мов з трирічним терміном навчання підготував два випуски і надалі його було реорганізовано у педагогічний інститут іноземних мов. У 1952 році інститут випустив перших 100 вчителів англійської та німецької мов. З 1954 року в інституті запроваджено чотирирічний термін навчання і відновлено факультет французької мови. Тоді ж були створені і відповідні кафедри. Директором інституту було призначено кандидата історичних наук І. Шевченка.

У 1955 р. Житомирський педагогічний інститут іноземних мов було приєднано як окремий факультет з двома відділеннями — англійської та німецької мов — до Житомирського педагогічного інституту ім. І. Франка. У такому статусі факультет проіснував до 1956 року. А вже наступного року його фахівці почали працювати у складі філологічного факультету і готувати вчителів з англійської або німецької мови як другої спеціальності, а на фізико-математичному факультеті — фізиків з другою спеціальністю — «Англійська мова».

У 1962-1963 навчальному році, тепер вже на базі філологічного факультету, повторно створено факультет іноземних мов з чотирирічним терміном навчання і двома відділеннями: англійської та французької мов. Його деканом став В. Костильов, а пізніше факультет очолювали Л. Житкевич, Л. Кобзар, В. Пітінов, В. Пилипчук, В. Литньов, А. Левицький, О. Мисечко, А. Сингаївська. З листопада 2016 року директором інституту є Полховська Марина Володимирівна.

З 1968 р. до 1975 р. факультет надавав суттєву допомогу в підготовці вчительських кадрів з англійської мови для республіки Узбекистан. За вагомий внесок у їх підготовку викладачам Л. Житкевичу, О. Камнєвій та В. Сасіній було присвоєно почесне звання «Відмінник народної освіти Узбекистану».

З 1975 р. на факультеті іноземних мов упроваджено п’ятирічний термін навчання. Тут готували спеціалістів з англійської (як першої спеціальності) та німецької (як другої спеціальності) мов. З 1996 року до цього переліку додано спеціальність «Зарубіжна література». З 1997 р. на факультеті відновлено роботу заочного відділення за спеціальністю «Мова та література (англійська/німецька). Соціальна педагогіка». З 2003 року розпочалася підготовка спеціалістів за спеціальністю «Переклад» денної і заочної форм навчання.

У 2006 р. на базі факультету іноземних мов створено Навчально-науковий інститут іноземної філології. Заступники директора — досвідчені фахівці, талановиті організатори й педагоги. Заступником з наукової роботи працює кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича М. Полховська, заступником з навчальної роботи — старший викладач кафедри англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича В. Прокопенко, з виховної роботи — викладач кафедри англійської мови О. Хорошун.

За понад 60 років свого існування факультет іноземних мов, пізніше інститут іноземної філології, підготував велику когорту висококваліфікованих спеціалістів з англійської, німецької та французької мов для Росії, Узбекистану, Казахстану і, насамперед, для України. Серед випускників факультету видатні вчені, викладачі вищих навчальних закладів: професори — Д. І. Квеселевич, Р. Ковалевський, А. Левицький, Л. Монастирецький, М. Фрідман; доценти А. Аксьонкін, О. Андрушенко, B. Бєлов, К. Болдирева, Н. Борисенко, І. Василюк, Л. Ваховська, Л. Гаращук, В. Калінін, Ю. Килимник, В. Крижанівський, А. Кузнєцова, І. Кузнєцова, Н. Курносова, О. Мисечко, О. Мосейчук, Т. Онопрієнко, B. Пащук, М. Полховська, І. Рудик, І. Самойлюкевич, С. Сидоренко, Л. Славова, C. Соколовська, Л. Соловйова, І. Сніховська, Н. Петранговська, І. Савчук. Успішно захистили кандидатські дисертації випускники факультету Т. Ковальова, Н. Курікалова, Е. Малиновський, В. Осідак, Л. Павленко, О. Путрова, Ю. Святюк, А. Зорницький, О. Коляда, І. Глухоман, Ю. Нідзельська.

За час навчання студенти мають змогу опанувати декілька іноземних мов. Окрім обов’язкових англійської, німецької та французької, вони можуть вивчати додатково італійську, іспанську, польську мови на факультативних заняттях, які проводяться кафедрою іноземних мов і новітніх технологій навчання. До викладання іноземних мов залучаються високопрофесійні фахівці інституту і носії мови. Так, з 3.05.2008 до 30.06.2008 в Навчально-науковому інституті іноземної філології працювала викладач університету м. Модени та Реджо-Емілії (Італія) Паола Містралі, яка викладала італійську мову на факультативних заняттях з італійської мови. Вивчення іноземних мов на факультативах дає студентам можливість здобути право на стажування з опанованої іноземної мови у ВНЗ відповідної країни та брати участь у різноманітних конкурсах тощо. З 17 вересня 2015 на стажування до Житомирського державного університету імені Івана Франка прибула дослідниця з США — Амелія Олівер (Amelia Oliver) яка є стипендіатом «Програми академічного обміну імені Фулбрайта», що фінансується Державним Департаментом США і націлена на зміцнення культурно-академічних зв’язків між нашими країнами.

Навчально-науковий інститут іноземної філології займає окремий навчально-лабораторний корпус № 2, в якому розташовані дирекція, кафедри та аудиторний фонд інституту. Навчально-технічний центр інституту включає добре обладнану сучасною відео- і аудіо- апаратурою і мультимедійними проекторами фонолабораторію, яка налічує 6 спеціалізованих кабінетів; кабінет звукозапису; кабінет синхронного перекладу; 2 комп’ютерних класи, які оснащені сучасними комп’ютерами, сканерами, принтерами, ксероксом; 5 лекційних аудиторій з мультимедійною апаратурою; аудиторії для проведення практичних занять; відділ бібліотеки з книгосховищем, які обслуговують студентів і викладачів інституту; книжковий кіоск; буфет.

Викладачі інституту підтримують тісний зв’язок з освітянами міста й області, надають постійну допомогу Обласному інституту вдосконалення вчителів, здійснюють наукове керівництво міським методичним об’єднанням вчителів іноземних мов, регулярно беруть участь у проведенні обласної та районних олімпіад школярів з іноземних мов (професор Л. В. Калініна, доценти Н. Андрійчук, І. Зорницька, В. Жуковська, Л. Котнюк, М. Полховська, старший викладач В. Прокопенко, викладачі Л. Барало, Т. Пушкар та інші).

Професорсько-викладацький склад всіх кафедр інституту активно співпрацює з Малою академією наук, зокрема проводиться консультування і рецензування учнівських наукових робіт та їх захист, відбуваються зустрічі з педагогічними колективами шкіл міста. Кафедри інституту постійно нарощують свій науковий потенціал: видають наукові та навчально-методичні матеріали, активно друкуються у різноманітних наукових збірниках («Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка»; «Вісник Київського лінгвістичного університету»; «Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна»; «Слов’янський вісник» (м. Рівне); «Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник» та ін.), беруть участь у роботі наукових конференцій різних рівнів в Україні (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Рівне, Вінниця, Хмельницький, Чернігів, Ніжин та ін.) та за її межами (Білорусь, Велика Британія, Росія, США, Франція).

Загалом Навчально-науковий інститут іноземної філології є осередком високого професіоналізму, творчої праці та постійного самовдосконалення. Традиційним для інституту є проведення Всеукраїнських наукових конференцій, різноманітних методичних майстерень, насамперед з проблем методики викладання іноземних мов і методики навчання перекладу, семінарів для викладачів англійської мови. До багатьох з них залучаються провідні вчені України, волонтери Корпусу Миру США в Україні та інші іноземні фахівці.

Упродовж кількох останніх років стали традиційними семінари з проблем методики навчання перекладу за участю доктора педагогічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна професора Л. Черноватого, який є автором або співавтором більшості основних підручників, за якими навчаються студенти спеціальності «Переклад» в ЖДУ і в багатьох інших вищих навчальних закладах України.

Здобутки інституту у фаховій підготовці спеціалістів з іноземних мов та застосуванні в навчальному процесі інноваційних технологій мають широкий розголос. Упродовж 10 років інститут бере участь у Всеукраїнській виставці «Освіта в Україні» і представляє демонстраційні матеріали за новими технологіями навчання іноземної мови та стенди з дослідницькими і проектними роботами викладачів та студентів факультету. У 2005, 2006, 2007 роках представлені роботи були відзначені у номінації «Інноваційні технології в навчанні іноземної мови» золотою медаллю.

Студенти Навчально-наукового інституту іноземної філології постійно беруть участь в олімпіадах з англійської та німецької мов. Переможцями Всеукраїнської олімпіади з англійської мови 2006-2007 н. р. стали студенти Інституту іноземної філології Н. Лаптик, Л. Блін, Всеукраїнської олімпіади 2007-2008 н. р. — М. Радомська, 2008-2009 н. p. — О. Шевченко, 2009-2010 н. р. — О. Скороход. У 2007-2009 роках на базі інституту проводився II тур Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.

Робота колективу інституту спрямована на належну організацію освітньо-виховного процесу в інституті та побуту в гуртожитках: досвідчені педагоги сприяють життєвому самовизначенню і соціальному становленню, інтелектуальному, моральному, фізичному розвитку студентства, реалізації його творчого потенціалу; захищають і підтримують соціально вразливу частину молоді; стимулюють органи студентського самоврядування; сприяють оздоровленню учасників навчально-виховного процесу ВНЗ; створюють умови для задоволення культурних потреб працівників, студентів, аспірантів і докторантів, функціонуванню самодіяльних колективів. Крім того, вони формують позитивну мотивацію щодо оволодіння професійними знаннями, уміннями й навичками та сприяють вихованню гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної й національно-свідомої людини, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями та є носієм кращих надбань національної й світової культури.

З квітня 2003 р. в інституті працює рада студентського братства, її роботу організовано згідно з розробленим планом задля реалізації головної мети — забезпечити виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяти гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Студентська рада проводить засідання, на яких обговорюються питання навчання, побуту та дозвілля студентів. Аналіз роботи студентського самоврядування за звітний період характеризує її як ефективну, адже вона заохочує студентів до активної й дисциплінованої навчальної роботи, залучає їх до участі у гуртках художньої самодіяльності та спортивних секціях. Зокрема, студенти беруть активну участь у підготовці та проведенні різноманітних свят, у роботі колективів художньої самодіяльності.

Навчальна діяльність студентів спрямована перш за все на отримання професії. Враховуючи сучасні вимоги і пріоритети суспільства, студенти прагнуть набути знання, необхідні не тільки для професії викладача чи перекладача, але й для інших сфер діяльності.

У Навчально-науковому інституті іноземної філології здійснюється цілеспрямована планомірна робота щодо подальшого підвищення рівня підготовки фахівців з англійської та німецької мов. Основними напрямками діяльності у цій сфері є забезпечення глибокого засвоєння досягнень вітчизняної і зарубіжної філологічної та методичної науки, підвищення якості та ефективності кожного заняття, вдосконалення методики викладання, широке впровадження новітніх технологій, інтенсивне використання технічних засобів навчання, а також формування інтелектуального і світоглядного розвитку студентів шляхом активного залучення їх до наукової, культурно-масової та спортивно-оздоровчої діяльності.

Міжнародні зв’язки

Навчально-науковий інститут іноземної філології впродовж багатьох років підтримує міжнародні зв’язки з навчальними закладами та різними асоціаціями близького і далекого зарубіжжя. Зокрема, угоди про співробітництво підписано з такими вищими навчальними закладами й асоціаціями, як університет міста Модена та Реджо-Емілії (Італія), Барановицький державний університет (Білорусь), Корпус Миру США в Україні, Британська рада, Інститут імені Гете, Арістотелес-Інститут (Німеччина, м. Бремен), Німецька академічна служба обміну (DAAD).

Викладачі інституту постійно налагоджують і підтримують ділові контакти з інформаційними й культурологічними центрами посольств зарубіжних країн, акредитованих в Україні. Тісні зв’язки склалися з радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), відділом з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Міжнародним фондом «Відродження», Американським домом, Британською радою, представництвами закордонних видавництв в Україні, зокрема, OUP, CUP, Pearson Education (Longman), Express Publishing.

Викладачі інституту беруть участь у роботі наступних міжнародних організацій та їх українських філій:

  • Міжнародна асоціація викладачів англійської мови як іноземної (TESOL);
  • Міжнародний центр «Освіта-Академія»;
  • Міжнародна організація «The Ukrainian Society for the Study of English Messenger»;
  • Асоціація випускників освітніх програм міжнародного обміну за підтримки уряду США;
  • Міжнародна асоціація «American Studies Assoсiation in Ukraine»;
  • Міжнародна організація «International Society for Human Studies»;
  • Українсько-австрійське товариство «Gallizien»;
  • Українсько-німецьке товариство «Widergeburt»;
  • Центр германістики Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.

Викладачі кафедр Навчально-наукового інституту іноземної філології беруть участь у конкурсах на здобуття грантів з метою підвищення професійно-кваліфікаційного рівня в зарубіжних науково-методичних центрах та навчальних закладах. Зокрема, викладачі О. Андрушенко, Т. Григор’єва, В. Євченко, Л. Калініна, Л. Котнюк, О. Мисечко, І. Рудик, І. Сніховська та інші стажувалися за програмами освітніх обмінів у Великій Британії та США.

За підтримки програм обміну IREX (Рада міжнародних наукових досліджень і обмінів), Fulbright (Програма академічних обмінів), DAAD (Німецька академічна служба обміну) студенти та викладачі університету щорічно навчаються і проводять наукові дослідження за кордоном. Зокрема, доцент кафедри міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики І. Рудик стала переможцем Програми академічних обмінів ім. К. Фулбрайта і отримала стипендію уряду США на проходження стажування у Каліфорнійському університеті в Берклі (США) з вересня 2006 року до травня 2007 року. Доцент кафедри англійської філології та перекладу І. Сніховська отримала стипендію імені Фулбрайта для молодих викладачів та дослідників державного департаменту США і пройшла курс «Сучасна література США» за програмою літнього інституту в університеті міста Луізвіль, штат Кентукі у липні-серпні 2005 року. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Андрушенко О. Ю. перебувала на стажуванні в Стенфордському університеті (США), департамент германістики з вересня 2009 року. До травня 2010 року, як стипендіат програми Fulbright Visiting Scholar проводила дослідження з історії англійської мови. Під час перебування на стажуванні Андрушенко О. Ю. брала участь у роботі міжнародної конференції в Каліфорнійському університеті й опублікувала статтю у міжнародному фаховому журналі з лінгвістики: Andrushenko O. Yu. Evolution of Instrumental Component Realization within an Intended Action in Middle English // CUSP 2 (November 21-22, 2009). University of California, Santa-Cruz.

На 2010-2011 н. р. Андрушенко О. Ю. виборола гранд Scholarship for Teacing and Learning на проведення досліджень з курсу «Вступ до германського мовознавства». Дослідження здійснюється за підтримки Центру розвитку освіти Центральноєвропейського університету, Угорщина. У серпні 2010 року Андрушенко О. Ю. брала участь у міжнародній конференції з історії англійської мови ICEHL-16, Університет Pecs, Угорщина. Доцент кафедри англійської філології та перекладу, кандидат філологічних наук Зорницький А. В. виборов грант за «Програмою Людмер» (2012 — 2015 рр), яка розрахована на українських докторантів, які досліджують історію, науку та культуру євреїв. «Програма Людмер» діє в межах Асоціації «Єврейська Галичина та Буковина» (Єрусалим) у співпраці з Програмою дослідження сучасної історії України імені Петра Яцика та з Інститутом історії та сіонізму імені Теодора Герцля (Університет Хайфи, Ізраїль). У межах цієї програми доц. Зорницький А.В. досліджує мову ідиш у порівнянні з іншими германськими та слов’янськими мовами.

За підтримки програм обміну Гете-Інституту, DAAD (Німецька академічна служба обміну) студенти й викладачі інституту щорічно навчаються і працюють в освітніх закладах Німеччини. Доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури М. Ліпісівіцький, навчаючись в аспірантурі, виборов грант міжнародної організації DAAD, у рамках якого отримав додаткову стипендію для продовження дослідження за темою кандидатської дисертації з можливістю стажування у Вільному університеті м. Берліна у жовтні-листопаді 2006 року; доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури С. Соколовська отримала стипендію на проходження стажування у Гердер-Інституті (Лейпціг) та Гете-Інституті (Німеччина) з 03 до 23 серпня 2008 року; доцент М. Ліпісівіцький отримав грант для молодих науковців від Німецької служби академічного обміну (DAAD) та Інституту германістики (м. Київ) для проведення досліджень у Берлінському Вільному університеті з 15 січня до 15 лютого 2009 року.

Упродовж багатьох років колектив інституту іноземної філології співпрацює з Корпусом Миру США в Україні. У Навчально-науковому інституті іноземної філології постійно працюють волонтери Корпусу Миру, відбуваються зустрічі з представниками британських видавництв.

Інститут запрошує носіїв мови для проведення тематичних зустрічей зі студентами, а також видатних науковців для читання лекцій. Налагоджено тісну співпрацю з доктором Берлінського університету Уве Кленнером, який прочитав цикл лекцій на теми «Парламентські вибори у Німеччині» та «Процес приватизації в сфері освіти», професор, доктор філософських наук, ректор Академії Ігнатіанум в м. Кракові Юзеф Бремер. читає курс лекцій з філософії мови для студентів магістратури; керівник центру дослідження творчості Брехта в м. Аугсбург. професор, доктор філософських наук Юрген Гіллесгайм провів ряд семінарів присвячених проблемі дослідження творчості Б. Брехта.

Студенти інституту іноземної філології активно залучаються до міжнародної співпраці. Упродовж останніх років щорічно декілька студентів стають фіналістами програми обміну для студентів «Акт на підтримку свободи» (FSA Undergraduate Fellowship Program) і отримують гранти Бюро у справах освіти та культури держдепартаменту США на однорічне навчання в американських коледжах та університетах.

Наукова діяльність

З 1992 р. на кафедрі англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича діє аспірантура за спеціальністю 10.02.04 — «Германські мови», яка готує фахівців вищої кваліфікації для Житомирського державного університету і для інших вузів України. Наукові дослідження аспірантів характеризуються комплексним багатоаспектним аналізом мовних одиниць, при якому когнітивні параметри вивчаються у тісній взаємодії з комунікативними. Наукові роботи відображають динаміку розвитку мови і направлені на розкриття її потенціальних можливостей у процесі реального використання. Структурно-семантичні особливості одиниць англійської мови (лексичних, морфологічних, синтаксичних, текстових) досліджуються з урахуванням їх параметричних і функціональних характеристик. За час існування аспірантури було успішно захищено 18 дисертацій. Нині в аспірантурі за цією спеціальністю навчається 21 особа. Наукові керівники та аспіранти тісно співпрацюють з науковцями інших вищих навчальних закладів України, насамперед Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Харківського національного університету ім. В. Каразіна, Київського національного лінгвістичного університету. До керівництва аспірантами, крім професорів, доцентів кафедр інституту, залучаються провідні вчені України. Для читання лекції та проведення семінарів для аспірантів з актуальних проблем сучасного мовознавства запрошуються провідні українські науковці.

До наукової діяльності активно залучаються студенти. В інституті діють студентські наукові гуртки («Художній текст: аналіз та інтерпретація», «Тенденції розвитку словникового складу сучасної німецької мови», «Актуальні проблеми перекладу», «Використання технологій критичного мислення у навчанні спілкування німецькою мовою», «Інноваційні технології навчання іноземних мов» тощо) та проблемні групи з питань конситуативної семантики одиниць номінації англійської мови, функціональної семантики, прагмалінгвістики, комунікативної лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвостилістики, когнітивної лінгвістики, проблем фоностилістичних особливостей англомовної поезії, генеративної граматики, мовленнєвого впливу, історії англійської мови та ін. Керівництво науковим пошуком студентів здійснюється провідними вченими інституту. Кращі студентські наукові проекти подаються для участі в конкурсах студентських наукових робіт, друкуються в різноманітних студентських збірках, обговорюються на студентських наукових конференціях. Багато уваги у роботі інституту приділяється підвищенню ефективності та якості наукових досліджень, спрямованих на опрацювання проблем філології, питань методики викладання англійської мови та інших дисциплін, на впровадження результатів наукових досліджень викладачів і студентів у навчальний процес.

З вересня 2011 року на кафедрі германської філології та зарубіжної літератури ННІ іноземної філології діють аспірантура та докторантура за спеціальністю 10.01.06 — «теорія літератури», в якій наразі навчається 4 аспіранти і 2 докторанти. За період існування аспірантури було захищено 4 кандидатських і 1 докторська дисертації.