Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 

Фізико-математичний факультет було створено в 16 жовтня 1919 року. Він працював до 1932 року. Протягом цього часу було підготовлено понад 150 учителів. Факультет поновив свою роботу восени 1948 року. На факультеті функціонували кафедри математики та фізики. На перший курс прийняли 50 студентів.

У жовтні 1948 року першим деканом факультету було призначено В. М. Костарчука. У наступні роки факультет очолювали Т. Г. Мамишев (1954–1961 рр.), доценти Л. М. Білоус (1961–1967 рр.), А. В. Нестерчук (1967–1969 рр.), П. А. Вещицький (1969–1979 рр.), В. П. Радзивіл (1979–1985 рр.), Л. П. Таргонський (1985–2003 рр.), А. Ц. Франовський (2003–2023 рр.). З 2023 року факультет очолює доцент С. А. Постова.

Сьогодні до складу факультету входять кафедри: фізики та методики її навчання, комп’ютерних наук та інформаційних технологій, математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики, алгебри та геометрії.

На сьогоднішній день фізико-математичний факультет є одним із найпотужніших структурних підрозділів Житомирського державного університету імені Івана Франка, оскільки саме тут активно впроваджуються інноваційні технології навчання: кредитно-модульна система підготовки студентів і оцінки їх навчальних досягнень, дистанційна форма навчання майбутніх фахівців, комп’ютеризація та використання комп’ютерної всесвітньої мережі Інтернет.

У 2008–2009 н. р. фізико-математичний факультет пройшов акредитацію за IV рівнем акредитації та отримав ліцензії на нові напрями та спеціальності: відтоді студенти факультету отримують підготовку, окрім математики і фізики, ще й з інформатики, економіки та прикладної математики.

Найкращі випускники факультету мають можливість навчатися у магістратурі та аспірантурі, що дає їм право викладати у вищих навчальних закладах, а деякі з них зараз працюють у провідних науково-дослідних інститутах США, Німеччини, Канади, Чехії, Великобританії, Польщі, Італії тощо.

Основні напрями діяльності факультету: підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів у галузях знань — фізико-математичні науки, системні науки та кібернетика, а також за такими напрямами: «Математика», «Фізика», «Інформатика». На теперішній час на факультеті навчається 410 студентів денної та 67 студентів заочної форм навчання.

Кадровий потенціал. Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують викладачі шести кафедр. Професорсько-викладацький склад налічує 85 осіб, з них: 6 докторів наук, 7 професорів; більше 40 кандидатів наук, доцентів.

Матеріально-технічна база факультету включає: 12 навчальних лабораторій з фізики та методики викладання фізики, обладнаних необхідними фізичними приладами для здійснення фізичних дослідів та експериментів; 10 навчальних лабораторій з інформатики, які устатковані сучасними потужними комп’ютерами з ліцензованим програмним забезпеченням та за допомогою яких забезпечується вільний доступ до мережі Інтернет. Окрім лабораторій, на факультеті є 18 сучасних аудиторій для проведення лекційних, семінарських та практичних занять. На факультеті є власний конференц-зал, в якому проводяться конференції, попередні захисти дисертаційних досліджень та інші заходи. Фізико-математичний факультет має свій гуртожиток, в якому є читальний зал, кімната відпочинку, кімната для батьків, пральня, душова кімната (гаряча вода постійно) та 2-місні, 3-місні і 4-місні кімнати.

Наукова інфраструктура університету. На базі факультету працює науково-дослідна лабораторія, яка має назву: лабораторія гіперкомплексного аналізу під керівництвом завідувача кафедри математичного аналізу, кандидата фізико-математичних наук, доцента Геруса Олега Федоровича.

Факультет випускає власний науково-методичний збірник наукових праць «Науковий пошук молодих дослідників» за загальною редакцією кандидата педагогічних наук, доцента Королюк О. М. У ньому публікуються наукові доробки студентів, аспірантів, викладачів, а також матеріали різноманітних конференцій, які проходять на базі факультету.

Наукова співпраця та міжнародна діяльність. Фізико-математичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка веде тісну співпрацю та підтримує міцні зв’язки з провідними освітніми закладами нашої держави: з Інститутом математики НАН України, з Інститутом металофізики НАН України, з Інститутом фізики напівпровідників НАН України, з Інститутом механіки імені Тимошенка НАН України. Факультет також є активним суб’єктом європейського освітнього простору, оскільки, окрім українських освітніх установ він плідно співпрацює з Національним політехнічним інститутом Мексики (м. Мехіко), з багатьма провідними науково-дослідними інститутами Європи та США, а також з вищими навчальними закладами Польщі, Франції, США, Канади, Німеччини, Мексики. Основні напрями наукової співпраці та міжнародної діяльності: спільна підготовка фахівців із зарубіжними партнерами; проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів; підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у зарубіжних освітніх закладах, участь у міжнародних проектах. Провідні науковці факультету читають лекції, проводять майстер-класи у навчальних закладах Німеччини, США, Польщі та Мексики.

Позанавчальна діяльність. У соціально-культурній структурі факультету функціонує Студентське братство фізико-математичного факультету — об’єднання студентів, що започаткувало нову епоху в студентському житті на засадах самоуправління, що активно співпрацює зі студентськими організаціями міста, області та України, Студентське наукове товариство, діє літературна студія, студентський театр, чотири художніх творчих колективи, які охоплюють різні жанри мистецтва: жонглювання, бальні та спортивні танці, гра на музичних інструментах, спів тощо.

Студенти мають можливість підвищувати свою спортивну майстерність у секціях легкої атлетики, баскетболу, волейболу, футболу, настільного тенісу, ритмічної гімнастики тощо. Вони неодноразово ставали призерами регіональних, міжвузівських та міжнародних змагань з різних видів спорту.

Опікуючись студентським дозвіллям, керівництво факультету та наставники академічних груп дбають про те, щоб студентське життя на факультеті було цікавішим та змістовнішим. Зокрема, цьому сприяють створення нових та розвиток існуючих наукових та мистецьких гуртків, спортивних секцій тощо.

Інтерв’ю з професором Університету Штату Колорадо в м. Колорадо-Спрингс Анатолієм Глущенком. детальніше...