Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 

Свою історію природничий факультет розпочинає з 16 жовтня 1919 р. разом з відкриттям у Житомирі вищого педагогічного навчального закладу як природничо-географічний з відділами біології і географії. У зв’язку з реорганізацією вищого навчального закладу в Інститут соціального виховання в 1929 р. природничо-географічний факультет влився до складу соціального як окремий відділ і готував лише біологів і географів для 7-річної школи. З набуттям у 1934 р. інститутом статусу Вчительського тут знову було відкрито природничий факультет з відділами біології, хімії, географії. З переходом у 1938 р. Житомирського вчительського інституту на 4-річний термін навчання і його перейменуванням у педагогічний, природничий факультет було ліквідовано. В різні роки тут працювали відомі фахівці природничих наук, знані не лише в області, на Україні, а й за її межами — дослідник природи Полісся, метеоролог — М. П. Кудрицький, географ П. Г. Постоєв, біолог П. Д. Харченко, хімік І. Ф. Матківський, геолог Л. С. Тишкевич, зоолог професор Є. Є. Бруггер.

Надалі факультет продовжив свою історію з 1962 року як природничий у складі Бердичівського педінституту. Спочатку він мав три предметні комісії, із яких у 1965 році утворили кафедри ботаніки, зоології та хімії. Обов’язки деканів виконували доценти І. А. Пащенко, І. П. Охріменко, А. О. Данилюк, Л. М. Куркчі.

В 1971 році в зв’язку з укрупненням інститутів природничий факультет Бердичівського педінституту переведено до Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. В кінці серпня до Житомира переїхали 250 студентів та майже всі його викладачі. Факультет розмістили у непристосованому для навчання приміщенні по вулиці Пушкінській, 42. За короткий час силами студентів і викладачів було в основному обладнано лабораторії та лекційні аудиторії і 6 жовтня 1971 року розпочався навчальний процес.

Із зміцненням матеріальної бази та розширенням викладацького складу факультету з 1972 року збільшилася кількість студентів з 50 до 75 осіб. У 1987 році відкрито заочний відділ.

Деканом факультету з 1971 року по 1974 рік був доцент Л. М. Куркчі, з 1974 по 1976 рік — доцент Є. С. Трускавецький, а з 1976 до 2000 року — доцент Л. М. Куркчі. З 2001 року по 2014 рік факультет очолював його випускник доцент А. П. Вискушенко. А з 2014 року деканом факультету є доцент Дмитро Андрійович Вискушенко. Заступником декана з 1998 по 1999 рік була ст. викл. Г. Є. Киричук. З 1999 року на цій посаді працював ст. викл. В. К. Гирин, з вересня 2015 року — доцент Алпатова Оксана Миколаївна. З введенням посади другого заступника з 2001 по 2003 рік її займала в. о. доцента Л. М. Янович, з 2004 р. по 2015 р. асистент О. В. Анічкіна, а з квітня 2015 року — доцент Власенко Руслана Петрівна.

У травні 1972 року силами студентів і викладачів у районі хутора Затишшя почалося будівництво агробіостанції. Воно тривало 15 років. У результаті було створено чудову агробіостанцію, яку Міністерством освіти і науки України визнано найкращою серед педагогічних закладів України. Тут неодноразово проводилися семінари, конференції працівників вищих і середніх навчальних закладів республіканського і обласного масштабів. На агробіостанції побудовані спеціалізовані лабораторії, багато теплиць, оранжерея, геологічний музей, а також їдальня та гуртожиток. У відповідності з положенням, тут створено відділи рільництва з типовою овочевою сівозміною, методики біології з типовою шкільною навчально-дослідною ділянкою. Декоративний відділ представлений квітниками і дендрарієм, де зосереджено понад 20 видів не типових для Полісся дерев і кущів. Агробіологічна станція підтримує наукові зв’язки з ботанічним садом Київського національного університету імені Т. Шевченка. Директорами її були: Є. В. Кулаков (1972–1988 рр.), В. М. Градовський (1988–2002 рр.), І. М. Заєць (2002–2003 рр.). Сьогодні нею завідує Н. І. Корево.

Протягом семидесятих років зусиллями доцента кафедри зоології К. І. Копеїна та його учнів доцента А. П. Вискушенка, старшого викладача В. К. Гирина створювалися фонди зоологічного музею, який пізніше було реорганізовано в музей Природи. Сьогодні цей музей є одним із найкращих серед педагогічних навчальних закладів України. Також чисельною є колекція рідкісних і дорогоцінних мінералів, гірських порід Житомирщини, України, Євразії, зібраних доцентом кафедри ботаніки Г. О. Корбутом.

В 1986 році розпочався капітальний ремонт навчального корпусу природничого факультету. Відбулися зміни в розташуванні лабораторій та лекційних аудиторій. Вони поповнилися новим обладнанням, наочністю, меблями. Це дало змогу значно зміцнити матеріально-технічну базу факультету. Він має 5 лекційних аудиторій та 19 спеціалізованих лабораторій з підсобними приміщеннями з усіх предметів. Є два комп’ютерні класи, на кафедрі хімії — науково-дослідна лабораторія. Фонди бібліотеки та читального залу факультету містять понад 45 тисяч наукової та навчальної літератури.

Сьогодні на кафедрах факультету — зоології, біологічного моніторингу та охорони природи; хімії; ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття; екології, природокористування та біології людини працює 53 викладача. З них 10 професорів, 29 доцентів, 6 кандидатів наук. Із шістнадцяти Заслужених працівників освіти і культури України, що працюють в нашому університеті троє є співробітниками природничого факультету. Це професор Стадниченко А. П., доценти Вискушенко А. П., Киричук Г. Є.

Факультет має високий науковий потенціал. Викладачі факультету зробили вагомий вклад у розвиток фундаментальних природничих наук, а також підготували багато методичних розробок і навчальних посібників з більшості дисциплін. При кафедрі зоології в 1992 році відкрито аспірантуру, яку закінчили і успішно захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук 25 випускників. Керує аспірантурою доктор біологічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України А. П. Стадниченко — автор більше 520 наукових праць, серед яких 15 монографій. Вона створила єдину в Україні малакологічну школу, на базі якої проводяться міжнародні наукові конференції. Всього ж понад 30 випускників природничого факультету мають науковий ступінь кандидата наук.

Багато студентів успішно займаються науково-дослідною роботою. Понад 280 студентів мають наукові публікації у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях. Вони виступали з доповідями про наслідки своїх досліджень на міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, міжвузівських конференціях, брали участь у міжнародних і республіканських конкурсах студентських наукових робіт. Неодноразово студенти факультету ставали призерами всеукраїнських олімпіад з біології, ряд випускників одержали Соросівські премії.

Перебування студентів на факультеті не обмежується лише їх навчанням. Під час літніх польових практик та у вільний від навчання час вони здійснюють численні поїздки в різні регіони України (Карпати, Поділля, Полісся, Канів, Умань, Асканія-Нова, Причорномор’я), відвідуючи заповідники, заказники, дендропарки, визначні історичні й культурні місця, що дає змогу краще ознайомитися з довкіллям та пізнати свій рідний край. Різноманітний зміст та форми має виховна робота серед студентів. Тут і зустрічі з відмінниками освіти, відомими вчителями України та ближнього зарубіжжя, студентами із Нідерландів, Польщі. Цікаво проводять вечори художньої самодіяльності, екскурсії в музеї, театри, зустрічі в екологічному, зоологічному клубах, клубі веселих і кмітливих, підтримуються акції під патронатом обласної служби охорони природи «Збережемо своє довкілля». На природничому факультеті люблять спорт. Студенти та викладачі, серед яких є майстри спорту, кандидати в майстри спорту, мають змогу тренуватись і проводити змагання в чудовому спорткомплексі, одному з найкращих в Україні. Як результат — вагомі здобутки на спортивних змаганнях різних рангів, у тому числі перемоги на чемпіонатах України.