Університет сьогодні


Житомирський державний університет імені Івана Франка — найстаріший і найпотужніший вищий навчальний заклад Житомирщини. Його історія пов’язана із знаменитою Житомирською чоловічою гімназією (рік заснування 1833), на базі якої 1919 року було відкрито Волинський учительський інститут. Зберігши своєрідність духовної атмосфери, яка панувала в стінах гімназії, її традиції, інститут перебрав на себе ту визначну роль, яку відігравала гімназія в громадському, культурному житті Волині. За всю свою історію він багаторазово перейменовувався. У 1999 році Житомирський педагогічний інститут був реорганізований у Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка, а в 2004 р. у Житомирський державний університет імені Івана Франка. Його більш ніж 80-тисячна армія випускників працює в усіх куточках України, багатьох країнах близького й далекого зарубіжжя. Серед них — відомі вчені, математики, фізики, біологи, лінгвісти, письменники, історики, менеджери освіти, дипломати, державні й політичні діячі. Завдяки їхній діяльності, науковим і педагогічним досягненням учених університету його цінують не лише на теренах України, а й далеко за її межами.

Особливо динамічно університет розвивається останні десять років. Сьогодні він перетворився в складну поліструктурну систему, що охоплює низку навчально-виховних, науково-виробничих комплексів, міжуніверситетських науково-дослідних й інноваційних центрів та науково-дослідних лабораторій, багату бібліотеку, локальну комп’ютерну мережу, одну із найкращих електронних бібліотек в Україні, обсерваторію, науково-дослідну агробіостанцію, видавничий центр, їдальню, кафе-бар, буфети, сучасний спортивний комплекс, 5 гуртожитків, низку музеїв тощо. Як структурний підрозділ він входить у Міжнародний консорціум із Варшавським університетом, в консорціум університетів Великої Волині, має близько 40 угод із університетськими центрами різних країн світу.

У структурі університету — три інститути, п’ять факультетів, центр довузівської та післядипломної освіти, в яких навчається близько восьми тисяч студентів. ЖДУ імені Івана Франка має ІV рівень акредитації та охоплює ступеневу підготовку усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». В університеті функціонують аспірантура й докторантура, де навчається і проводять дослідження понад 200 аспірантів і докторантів, дві спецради із захисту кандидатських дисертацій та одна докторська рада.

В університеті діють 17 відомих в Україні та за її межами науково-педагогічних шкіл, 30 науково-дослідних лабораторій та 20 культурно-просвітницьких центрів. На 35 кафедрах працює 395 викладачів, серед яких 51 докторів наук та 208 кандидатів наук. Середній вік професорсько-викладацького складу 38 років. Серед викладачів університету 12 Заслужених працівників освіти України, 2 Заслужених діячі науки і техніки України, 4 Заслужених працівники фізичної культури і спорту України, 2 Заслужених журналісти України, 5 Заслужених артистів України, 3 Народних артисти України, 1 Заслужений тренер України, десятки лауреатів премії Президента України, стипендіатів Кабінету Міністрів України, лауреатів премій НАН України, грантів Президента України та інших галузевих академій.

Щорічно близько ста викладачів і студентів проходять стажування в престижних університетах за кордоном, а професори зарубіжних університетів читають лекції, проводять майстер-класи для студентів, магістрантів, аспірантів ЖДУ. В університеті успішно реалізуються та дають конкретні результати програми «Мовні стратегії», «Інклюзивна освіта», «Моніторинг якості підготовки фахівців», «Освіта протягом життя», «Креативна освіта», «Робітнича професія», які пов’язані з підвищенням якості освіти, життєвими і професійними компетентностями та затребуваністю випускників університету на ринку праці.

Сьогодні в університеті видається 6 наукових періодичних журналів, 9 студентських періодичних видань, щорічно проводиться десятки Міжнародних, Всеукраїнських конференцій. А десятки студентів стають переможцями міжнародних і всеукраїнських олімпіад, чемпіонами України, Європи і світу.

В ЖДУ імені Івана Франка успішно функціонують рада з розвитку університету, опікунська рада, рада старійшин, рада докторів, центр гендерної освіти, студентське братство, які є провісниками громадсько-державного управління освітою в університеті.

Не випадково Житомирський державний університет імені Івана Франка здобув сьогодні визнання як на державному, так і на міжнародному рівнях. Він є «Лідером сучасної освіти», «Флагманом освіти і науки в Україні», «Символом класичної освіти», володарем золотих, срібних і бронзових медалей за впровадження інноваційних технологій навчання і нових форм організації навчально-виховного процесу є постійним переможцем щорічних конкурсів «Моє квітуче місто» тощо.

Як результат, за консолідованим рейтингом вищих навчальних закладів України 2016 року («Топ — 200 України», «Scopus» та «Webometrics» серед 269 вишів ЖДУ імені Івана Франка зайняв 79 місце та увійшов в «Топ — 10» кращих університетів Центрального регіону України.

Житомирський державний університет імені Івана Франка впевнено крокує в майбутнє. Спільними зусиллями професорсько-викладацького складу, студентів і співробітників продовжує творити історію. Педагогічний колектив з оптимізмом дивиться в майбутнє, бо є усі підстави для впевненості, що наступні роки й десятиліття стануть для університету часом нових творчих звершень, перемог і досягнень.