Про відділ

On-line опитування. Викладач очима студента

Навчально-методичний відділ — структурний підрозділ університету, який здійснює функції планування та контролю навчально-методичної роботи, стажування й підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, процедур ліцензування та акредитації напрямів підготовки та спеціальностей, розробку проектів університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів, вивчення, узагальнення й популяризації передового досвіду навчально-методичної роботи на кафедрах, факультетах та інститутах університету, а також сприяння впровадженню цього досвіду.

Основними напрямками роботи відділу є:

 • організація та планування освітньо-виховного процесу університету;
 • проведення ліцензування освітньої діяльності університету у сфері вищої та післядипломної освіти;
 • планування, організація і контроль проходження акредитації освітніх програм;
 • організація, супровід та координація «Вступної кампанії» у тому числі розробка Правил прийому до університету, формування конкурсних пропозицій, максимальних показників державного замовлення, обсягів державного замовлення;
 • координація діяльності викладацького й студентського активів, надання науково-методичної, консультаційної, практичної допомоги з проблем освітньо-виховного процесу;
 • планування та контроль навчально-методичної роботи науково-педагогічними та педагогічними працівниками університету;
 • забезпечення навчально-методичного супроводу освітнього процесу в університеті та впровадження передового педагогічного досвіду щодо удосконалення навчально-методичної роботи;
 • налагодження контактів із ЗВО України та укладання з ними договорів із про стажування науково-педагогічних працівників, контроль за виконанням умов договорів про стажування;
 • планування, організація та контроль проходження стажування/підвищення кваліфікації науково-педагогічними та педагогічними працівниками університету в ЗВО України;
 • формування річних планів видань навчально-методичної літератури університету та здійснення контролю за їх виконанням;
 • моніторинг працевлаштованості випускників університету;
 • організація надання випускникам університету одноразової адресної грошової допомоги та контроль за дотриманням умов договору;
 • організація, контроль поселення та проживання здобувачів вищої освіти в гуртожитках університету;
 • забезпечення оптимальної логістики поселення здобувачів вищої освіти з метою ефективного використання житлових площ;
 • організація роботи по безперебійному функціонуванню Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО);
 • організація адмін-супроводу напрямків функціонування ЄДЕБО, а саме напрямків: «Заклад освіти, «Електронне ліцензування», «Вступна кампанія», «Замовлення документів», «Фізичні особи», «Звернення», «Адміністрування».

Наші контакти:
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40
навчально-методичний відділ, каб. 206, 202
тел. +380 412 43-10-67
metod.vid@zu.edu.ua