Про відділ

Відділ з навчально-методичної, виховної роботи та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників є структурним підрозділом університету та призначений для здійснення заходів організаційного, навчально-методичного та виховного характеру, які спрямовані на забезпечення ефективної діяльності навчальних ланок університету.

Основною метою діяльності відділу є сприяння організації навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства, працевлаштуванню студентів та випускників та їх науково-методичного забезпечення в навчальних підрозділах університету, впровадженню в освітній процес сучасних методик та технологій навчання і виховання.

Основними напрямками роботи відділу є:

 • координація навчальної, навчально-методичної та виховної роботи інститутів, факультетів і кафедр;
 • розробка документів, що регламентують навчально-методичну та виховну діяльність університету;
 • здійснення контролю за виконанням актів і постанов вищих органів законодавчої та виконавчої влади, розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень ректора університету, адміністрації університету, що стосується навчально-методичної та виховної роботи;
 • організація та проведення засідань науково-методичної ради та ради з виховної роботи університету,
 • контроль за підвищенням кваліфікації та стажуванням викладачів;
 • розгляд питань підготовки та рекомендації до друку макетів видань викладачів університету;
 • забезпечення зв’язків з державними установами, із закладами освіти з питань, які входять до його компетенції, громадськими та молодіжними організаціями, культурно-освітніми закладами, адміністративними органами та засобами масової інформації з питань виховного процесу;
 • організація та проведення семінарів наставників академгруп, зборів студентського братства університету, загальноуніверситетських, культурно-мистецьких заходів;
 • контроль планування та проведення виховної роботи в студентських гуртожитках, дотримання графіка відвідування гуртожитків викладачами; дотримання мешканцями Правил внутрішнього розпорядку;
 • кар’єрне консультування студентів та випускників;
 • організація практик і стажувань (Школа кар’єрних практик);
 • проведення Днів кар’єри та Ярмарок вакансій за участю представників бізнес компаній, стратегічних партнерів тощо;
 • виставкова діяльність;
 • організація інформаційного забезпечення діяльності (розміщення інформації на сайті, у засобах масової інформації, спец стендах тощо).

Організація і керівництво роботою відділу покладається на проректора з навчально-методичної та виховної роботи Чумака Володимира Валентиновича.