Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) 2022

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») обов’язковим є складання магістерського тесту навчальної компетентності.

МТНК передбачає оцінювання готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

Тестові завдання магістерського тесту навчальної компетентності укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.

Основні дати МТНК 2022
Реєстрація вступників для складання МТНК 27 червня – 18 липня
Основна сесія МТНК 10 серпня – 17 серпня
Додаткова сесія МТНК 7 вересня –10 вересня
Документи, необхідні для реєстрації

Для реєстрації на магістерський тест навчальної компетентності вступник подає до приймальної комісії Житомирського державного університету імені Івана Франка:

За дистанційної реєстрації надішліть на електронну адресу приймальної комісії evi@zu.edu.ua скановані копії або фотокопії заяви та реєстраційних документів.

Під час відправлення електронного листа у темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові та факультет/інститут, який він закінчив (для випускників ЖДУ). В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки будуть надіслані вступнику протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації, на електронну адресу, зазначену в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії.

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МКТ/МТНК вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Факт виготовлення приймальною комісією бланка екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення МКТ/МТНК відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

  1. надання вступником недостовірної або неповної інформації, потрібної для здійснення реєстрації;
  2. подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
  3. необхідності створення особі для проходження МКТ та/або МТНК особливих умов, створення яких законодавством не передбачено.

Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації. Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала для проходження МКТ та/або МТНК. У такому разі раніше виготовлений бланк екзаменаційного листка анулюється. Якщо у процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані — він має надати документ(и), що підтверджують зміну персональних даних.

Терміни та місце проведення екзамену зазначаються в електронному кабінеті вхід до якого здійснюються за номером та PIN-кодом екзаменаційного листка за адресою https://vintest.org.ua вкладка магістратура або за посиланням. За посиланням вступник заходить у власний кабінет і роздруковує запрошення-перепустку.

Додаткова інформація за телефонами: +380 96 388-00-36 (viber) та +380 63 449-09-81.