Єдиний вступний іспит (Єдине фахове вступне випробування)

Для охочих вступати до магістратури у 2024 році проводитимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а також єдиний вступний іспит (ЄВІ).

ЄВІ — форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Вступники до аспірантури! Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) — не менше ніж 100 балів.

ЄФВВ — форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році для конкурсного відбору зараховують бал (бали):

 • ЄВІ (2023 або 2024 року) та ЄФВВ (2024 року) — для вступу на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;
 • ЄВІ (2023 або 2024 року), фахового іспиту — для вступу на інші спеціальності.

ЄВІ та ЄФВВ цьогоріч відбуватимуться у формі комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в спеціальних ТЕЦ, створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також за кордоном.

Основні дати ЄВІ/ЄФВВ 2024
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (єдиного фахового вступного випробування) 7 травня — 29 травня
Отримайте запрошення на ЄВІ/ЄФВВ до 17 червня
Терміни проведення ЄВІ/ЄФВВ 24 червня — 15 липня
Оприлюднення результатів ЄВІ/ЄФВВ до 20 липня
Процедура реєстрація для участі в ЄФВВ/ЄВІ

Для реєстрації на єдиний вступний іспит (єдине фахове вступне випробування) вступник подає до приймальної комісії Житомирського державного університету імені Івана Франка (для дистанційної реєстрації надсилає на електронну пошту приймальної комісії evi@zu.edu.ua) комплект сканованих або фотокопій реєстраційних документів:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією для оформлення екзаменаційного листка (у разі дистанційної реєстрації); Зразок заповненої заяви-анкети;
 • документа, що посвідчує особу;
 • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП;
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році (для курсантів та осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт в Україні або за кордоном, у якому бажає пройти ЄВІ, ЄФВВ, і назву(-и) єдиного фахового вступного випробування (педагогіка та психологія, інформаційні технології, облік та фінанси, право та міжнародне право, економіка та міжнародна економіка, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія). Майте на увазі, що для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

При реєстрації на ЄФВВ зверніть увагу на перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування визначених Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, які необхідні для відповідної спеціальності.

Зважте також на те, що є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. Радимо не зволікати з реєстрацією!

Для особистої подачі документів та реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ студенти 4 курсу ЖДУ імені Івана Франка можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу:

 • Навчально-науковий інститут педагогіки: аудиторія 303б (корпус № 4) або аудиторія 307 (корпус № 1)
 • Навчально-науковий інститут іноземної філології: аудиторія 24 або 32 (корпус № 2)
 • Навчально-науковий інститут філології та журналістики: аудиторія 403 (корпус № 4)
 • Історичний факультет: аудиторія 406 (корпус № 4)
 • Природничий факультет: аудиторія 103 або 206 (корпусу № 3)
 • Соціально-психологічний факультет: аудиторія 805 або 702 (корпусу № 4)
 • Фізико-математичний факультет: аудиторія 321 (корпус № 1)
 • Факультет фізичного виховання і спорту: аудиторія 116 (корпус № 5)
 • Випускники минулих років та інших навчальних закладів, вступники до аспірантури: аудиторія 113 (корпус № 1)

У разі дистанційної реєстрації надішліть на електронну адресу приймальної комісії evi@zu.edu.ua скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Під час відправлення електронного листа у темі листа вступник обов’язково зазначає власне прізвище, ім’я та назву факультету/інституту, який він закінчує (наприклад «Петренко Петро — історичний факультет»).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

Оформлений паперовий екзаменаційний листок Ви зможете забрати в університеті в робочий час, але не пізніше ніж за 2 тижні до проведення ЄВІ/ЄФВВ або він буде надісланий засобами поштового зв’язку (за рахунок отримувача), у разі якщо вступник вказав таку потребу в анкеті.

Терміни та місце проведення ЄВІ/ЄФВВ зазначаються в електронному кабінеті вхід до якого здійснюються за номером та PIN-кодом екзаменаційного листка.

Вступник заходить у власний кабінет і роздруковує запрошення-перепустку.

Під час ЄВІ/ЄФВВ при собі мати:

 • екзаменаційний листок;
 • паспорт;
 • запрошення-перепустку.

Додаткова інформація за телефонами: +380 96 388-00-36 (Viber, Telegram) та +380 63 449-09-81.

Більше інформації про вступні до магістратури.