Рада старійшин

Працює з вересня 2007 року згідно з положенням про Раду старійшин.

Положення про Раду старійшин ЖДУ

 1. Рада старійшин ЖДУ є консультативно-дорадчим органом при ректорі університету, який створюється для вирішення стратегічних питань розвитку університету, поточних проблем.
 2. Чисельність ради Старійшин складає 15 чоловік. До складу Ради старійшин входять провідні викладачі, співробітники університету, які мають багатий досвід і високі професійні здобутки.
 3. Рада старійшин ЖДУ створюється згідно з наказом ректора, який затверджує положення про її діяльність.
 4. Рада старійшин обирає на своєму засіданні голову, заступника голови та секретаря Ради старійшин.
 5. На розгляд Ради старійшин виносяться питання за поданням ректора ЖДУ, керівників підрозділів університету або окремих членів трудового колективу, а також за ініціативою одного із членів Ради старійшин.

Основні права та завдання Ради старійшин ЖДУ

 • отримувати в установленому порядку від керівництва університету інформацію, необхідну для своєї роботи;
 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи Ради;
 • проводити круглі столи, конференції, збори. Вносити ректору пропозиції з питань розвитку університету;
 • аналізувати проекти рішень ректорату щодо соціально-економічного розвитку університету та поточних проблемних питань;
 • делегувати своїх представників для участі в засіданнях Ради розвитку університету, ректорату та вченої ради;
 • брати участь в межах своїх повноважень у підготовці пропозицій щодо перспектив та напрямків соціально-економічного розвитку університету;
 • сприяти вивченню попиту на окремі спеціальності на ринку праці і працевлаштування випускників;
 • проводити роз’яснювальну громадську роботу, сприяти популяризації перспективних ідей;
 • підтримувати зв’язки з іншими громадськими організаціями університету, сприяючи громадсько-державному управлінню університетом.

Засідання Ради старійшин проводяться за необхідністю, дати їх проведення і порядок денний визначає голова Ради. Засідання Ради старійшин є відкритими.

Рішення Ради старійшин приймаються колегіально, простою більшістю голосів та оформлюються у вигляді рекомендацій.

На даний час головою Ради є професор кафедри математичного аналізу Осадчий Микола Мифодійович

Адреса та контактні телефони: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, корп. № 1, каб. 105.