Фахові видання

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Науковий журнал з педагогічних, філологічних філософських дисциплін.
ISSN: 2076-6173.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23684-13524ПР (Педагогічні науки), КВ 23685-13525Р (Філологічні науки), КВ 23686-13526Р (Філософські науки) від 27.12.2018 р.
Виходить з 1998 року.
Періодичність: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, польська, англійська.
Фаховий з філософських, педагогічних та філологічних наук.
Тематична спрямованість: наукові дослідження з педагогічних, філософських, природничих і філологічних наук.
ПРАВИЛА для авторів
Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Українська полоністика

Науковий журнал з проблем польської спільноти.
ISSN: 2220-4555.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 11732-603Р від 13.09.2006 р.
Виходить з 2006 року.
Періодичність: 1 раз на рік.
Мови видання: українська та польська.
Фаховий з філологічних (слов’янські мови), філософських та педагогічних наук.
Тематична спрямованість: інформування наукової громадськості з питань польської мови, літератури та культури.
ПРАВИЛА для авторів
Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Волинь–Житомирщина

Історико–філологічний збірник з регіональних проблем.
ISSN: 2220-7996.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 12979-1863Р від 16.07.2007 р.
Виходить з 2000 року.
Періодичність: 2 рази на рік.
Мови видання: усі слов’янські.
Галузі науки: філологічні.
Тематична спрямованість: інформування наукової громадськості з питань філології, історії, культури Полісся.
ПРАВИЛА для авторів

Історія. Філософія. Релігієзнавство

Видання на межі історичних, політилогічних та філософських наук.
ISSN: 1999-4966.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 13439-2323Р від 03.12.2007 р.
Періодичність: тричі на рік.
Мова видання: українська.
Тематична спрямованість: новітні розвідки з проблем історії, філософії та релігієзнавства.
ПРАВИЛА для авторів

Економіка. Управління. Інновації

Збірник наукових праць, електронне наукове фахове видання з економічних наук.
ISSN: 2410-3748.
Виходить з 2009 року.
Періодичність: 2 рази на рік.
Мови видання: українська, російська, англійська.
Фаховий з економічних наук.
Проблематика: висвітлення питань економіки.
ПРАВИЛА для авторів

Фізична культура, спорт та здоров’я нації

Збірник наукових праць у галузі фізичної культури та спорту.
ISSN: 2071-5285.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22031-11931ПР від 22.04.2016 р.
Виходить з 2016 року.
Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Фаховий із наук з фізичного виховання та спорту.
Тематична спрямованість: наукові дослідження в галузі фізичної культури та спорту.
ПРАВИЛА для авторів

Інтермарум: історія, політика, культура

Науковий журнал з досліджень актуальних проблем історії України, всесвітньої історії, історіографії, спільних сторінок українсько-польської історії, методології історії.
ISSN: 2518-7694 (Print) 2518-7708 (Online).
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22983-12883Р від 13.11.2017 р.
Виходить з 2014 року.
Періодичність: 1 раз на рік.
Мова видання: українська, російська, польська, англійська.
Фаховий з історії, включений до наукометричної бази Index Copernicus.
Тематична спрямованість: наукові дослідження з історичних, політичних і філософських наук та соціальної комунікації.
ПРАВИЛА для авторів