Фахові видання

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки

Галузь знань: 01 Освіта

Індексується в: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, WordCat, ISSN International Centre, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, Bielefeld Academic Search Engine, Scilit

Входить до: переліку наукових фахових видань України

Мова видання: українська, російська, польська, англійська

ISSN: 2663-6387

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: olena.antonova2015@gmail.com


Тематика журналу:

 • методологія педагогіки;
 • загальна середня освіта;
 • вища освіта;
 • порівняльна педагогіка;
 • історія педагогіки;
 • андрогогіка;
 • компаративна педагогіка;
 • сучасні навчальні технології.

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Індексується в: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, CrossRef, WordCat, ISSN International Centre, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Входить до: переліку наукових фахових видань України

Мова видання: українська, російська, польська, англійська

ISSN: 2663-7650

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: miller-melnik@ukr.net


Тематика журналу:

 • соціальна філософія;
 • філософія культури;
 • естетика;
 • релігійні дослідження;
 • історія філософії.

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Індексується в: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, CrossRef, WordCat, ISSN International Centre, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Bielefeld Academic Search Engine

Входить до: переліку наукових фахових видань України

Мова видання: українська, російська, польська, англійська

ISSN: 2663-7642

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: visnyk.philology.zdu@gmail.com


Тематика журналу:

 • мовознавство;
 • літературознавство;
 • теорія літератури;
 • українська мова;
 • іноземні мови;
 • українська література;
 • сучасні лінгвістичні вчення;
 • перекладознавство.

Українська полоністика

Галузь знань: 01 Освіта, 03 Гуманітарні науки

Індексується в: Citefactor, Google Scholar, Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, ISSN International Centre, CrossRef, Bielefeld Academic Search Engine

Входить до: переліку наукових фахових видань України

Мова видання: українська, польська, англійська

ISSN: 2220-4555

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: ktytar@ukr.net


Тематика журналу:

Українсько-польські контакти:

 • філософські дослідження;
 • філологічні дослідження;
 • педагогічні дослідження.

Інтермарум: історія, політика, культура

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Індексується в: Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, ISSN International Centre, CrossRef, Bielefeld Academic Search Engine

Входить до: переліку наукових фахових видань України

Мова видання: англійська, українська, російська, польська

ISSN: 2518-7694

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: vengerska@ukr.net


Тематика журналу:

 • історія країн Східноєвропейського регіону;
 • культура країн Східноєвропейського регіону;
 • політика країн Східноєвропейського регіону;
 • геополітичні процеси.

Економіка. Управління. Інновації

Галузь знань: 05 Соціальна та поведінкова наука, 07 Управління та адміністрування

Індексується в: Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Google Scholar, ISSN International Centre, CrossRef, Bielefeld Academic Search Engine, Scilit

Входить до: переліку електронних наукових фахових видань України

Мова видання: українська, російська, польська, англійська

ISSN: 2410-3748

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: eui.zdu@gmail.com


Тематика журналу:

 • маркетинг;
 • менеджмент;
 • економічні науки.

Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць

Галузь знань: 01 Освіта

Індексується в: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, ISSN International Centre, Google Scholar, CrossRef, Bielefeld Academic Search Engine

Входить до: переліку наукових фахових видань України

Мова видання: українська, російська, англійська

ISSN: 2071-5285

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: kaf.fiz.vyh@gmail.com


Тематика журналу:

 • фізичне виховання;
 • спортивне тренування;
 • здоров’я населення;
 • психологія фізичного виховання;
 • психологія спорту;
 • медико-біологічні проблеми;
 • фізична реабілітація;
 • наукове дослідження спорту.