Фахові видання

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки

Галузь знань: 01 Освіта

Індексується в: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Index Copernicus, Scilit, Ulrich’s Periodicals Directory, WordCat, Google Scholar

Входить до: переліку наукових фахових видань України

Мова видання: українська, польська, англійська

ISSN: 2663-6387 (Print)
ISSN: 2664-0155 (Online)

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: olena.antonova2015@gmail.com


Тематика журналу:

 • методологія та історія педагогіки;
 • дошкільна освіта;
 • загальна середня освіта;
 • педагогіка вищої школи;
 • андрагогіка;
 • порівняльна педагогіка;
 • соціальна педагогіка, соціальна робота;
 • інклюзивна педагогіка;
 • сучасні педагогічні технології;
 • події наукового життя;
 • рецензії.

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Індексується в: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Index Copernicus, Scilit, Ulrich’s Periodicals Directory, WordCat, Google Scholar

Входить до: переліку наукових фахових видань України

Мова видання: українська, польська, англійська

ISSN: 2663-7650 (Print)
ISSN: 2786-6378 (Online)

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: miller-melnik@ukr.net


Тематика журналу:

 • соціальна філософія;
 • філософія культури;
 • естетика;
 • релігійні дослідження;
 • історія філософії.

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Індексується в: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Index Copernicus, Scilit, Ulrich’s Periodicals Directory, WordCat, Google Scholar

Входить до: переліку наукових фахових видань України

Мова видання: українська, польська, англійська

ISSN: 2663-7642 (Print)
ISSN: 2707-4463 (Online)

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: visnyk.philology.zdu@gmail.com


Тематика журналу:

 • мовознавство;
 • літературознавство;
 • теорія літератури;
 • українська мова;
 • іноземні мови;
 • українська література;
 • сучасні лінгвістичні вчення;
 • перекладознавство.

Український журнал природничих наук

Галузь знань: 09 Біологія, 10 Природничі науки, 20 Аграрні науки та продовольство

Мова видання: українська, англійська

Періодичність: 4 рази на рік

Правила для авторів

ISSN: 2786-6335 (Print)
ISSN: 2786-6343 (Online)

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: naturaljournal@gmail.com


Тематика журналу:

 • Біологічні науки;
 • Аграрні науки;
 • Екологія, раціональне природокористування та екологічна безпека;
 • Географічні науки;
 • Хімічні науки.

Українська полоністика

Галузь знань: 01 Освіта, 03 Гуманітарні науки

Індексується в: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Index Copernicus, Scilit, WordCat, Google Scholar

Входить до: переліку наукових фахових видань України

Мова видання: українська, польська, англійська

ISSN: 2220-4555 (Print)
ISSN: 2786-636X (Online)

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: ktytar@ukr.net


Тематика журналу:

Українсько-польські контакти:

 • філософські дослідження;
 • філологічні дослідження;
 • педагогічні дослідження.

Інтермарум: історія, політика, культура

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Індексується в: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Index Copernicus, Scilit, WordCat, Google Scholar

Входить до: переліку наукових фахових видань України

Мова видання: англійська, українська, польська

ISSN: 2518-7694 (Print)
ISSN: 2518-7708 (Online)

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: vengerska@ukr.net


Тематика журналу:

 • історія країн Східноєвропейського регіону;
 • культура країн Східноєвропейського регіону;
 • політика країн Східноєвропейського регіону;
 • геополітичні процеси.

Економіка. Управління. Інновації

Галузь знань: 05 Соціальна та поведінкова наука, 07 Управління та адміністрування

Індексується в: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Index Copernicus, Scilit, WordCat, Google Scholar

Входить до: переліку електронних наукових фахових видань України

Мова видання: українська, польська, англійська

ISSN: 2410-3748

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: eui.zdu@gmail.com


Тематика журналу:

 • маркетинг;
 • менеджмент;
 • економічні науки.

Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць

Галузь знань: 01 Освіта

Індексується в: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Scilit, WordCat, Google Scholar

Входить до: переліку наукових фахових видань України

Мова видання: українська, англійська

ISSN: 2071-5285

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: kaf.fiz.vyh@gmail.com


Тематика журналу:

 • фізичне виховання;
 • спортивне тренування;
 • здоров’я населення;
 • психологія фізичного виховання;
 • психологія спорту;
 • медико-біологічні проблеми;
 • фізична реабілітація;
 • наукове дослідження спорту.

Журнал соціальної та практичної психології (Social and Practical Psychology Journal)

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки

Мова видання: українська, англійська, польська

Періодичність: 2 рази на рік

Правила для авторів

Контактна інформація:

E-mail: sppjournal@gmail.com


Тематика журналу:

 • емпіричні дослідження;
 • експериментальні дослідження;
 • історія психології;
 • концепції та методичні розробки;
 • аналітичні ревю;
 • реплікаційні дослідження;
 • наукові події, рецензії, персоналії.