Фахові видання Житомирського університету

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Науковий журнал з педагогічних, філологічних філософських дисциплін
ISSN: 2076-6173
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20016-9816ПР від 28.05.2013 р.
Виходить з 1998 року
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, польська, англійська
Фаховий з філософських, педагогічних та філологічних наук.
Тематична спрямованість: наукові дослідження з педагогічних, філософських, природничих і філологічних наук
ПРАВИЛА для авторів
Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Українська полоністика

Науковий журнал з проблем польської спільноти
ISSN: 2220-4555
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11732-603 Р від 13.09.2006
Виходить з 2006 року
Періодичність: 1 раз на рік
Мови видання: українська та польська
Фаховий з філологічних (слов’янські мови), філософських та педагогічних наук
Тематична спрямованість: інформування наукової громадськості з питань польської мови, літератури та культури
ПРАВИЛА для авторів
Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Волинь–Житомирщина

Історико–філологічний збірник з регіональних проблем
ISSN: 2220-7996
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12979 - 1863 - Р від 16.07.2007
Виходить з 2000 року
Періодичність: 2 рази на рік
Мови видання: усі слов’янські
Галузі науки: філологічні
Тематична спрямованість: інформування наукової громадськості з питань філології, історії, культури Полісся
ПРАВИЛА для авторів

Історія. Філософія. Релігієзнавство

ISSN: 1999-4966
Свідоцтво про державну реєстрацію: KB 13439-2323Р
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська
Тематична спрямованість: новітні розвідки з проблем історії, філософії та релігієзнавства
ПРАВИЛА для авторів

Електронний фаховий журнал «Економіка. Управління. Інновації»

Науковий журнал з економічних наук
Виходить з 2009 року
Періодичність: 2 рази на рік
Мови видання: українська, російська
Фаховий з економічних наук
Проблематика: висвітлення питань економіки
ПРАВИЛА для авторів

Фізична культура, спорт та здоров’я нації

Збірник наукових праць у галузі фізичної культури та спорту
ISSN: 2071-5285
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22031 — 11931 ПР від 22.04.2016 р.
Виходить з 2016 року
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Фаховий із наук з фізичного виховання та спорту
Тематична спрямованість: наукові дослідження в галузі фізичної культури та спорту
ПРАВИЛА для авторів