Вільний доступ до університету

У преамбулі Конвенції ООН про права інвалідів зазначена важливість та необхідність забезпечення особам з інвалідністю доступності фізичного, соціального, економічного та культурного оточення, охорони здоров’я та освіти, а також інформації та зв’язку, що може сприяти створенню для них можливості повною мірою користуватися всіма правами людини та основоположними свободами. В Україні зазначене право гарантується нормативними документами, основними з яких є наступні:

Відповідно до офіційного визначення, що зазначено у Державних будівельних нормах України «Будинки і споруди: доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» (2006), «маломобільні групи населення — це люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі».

До маломобільних груп населення належать:

  • вагітні жінки;
  • діти до 7-ми років;
  • особи, які супроводжують малолітніх дітей;
  • люди похилого та старечого віку;
  • люди з інвалідністю;
  • люди з постійними та/або тимчасовими функціональними порушеннями (фізичними, сенсорними, психічними, розумовими);
  • люди які отримали тимчасову травму або хворіють;
  • люди з нестандартними розмірами тіла: значно більшою або меншою за середню масою тіла, низького чи зависокого зросту;
  • люди, які протягом певного часу можуть бути неуважними (наприклад, під впливом стресу тощо).

Університет забезпечує доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення. Вхід до приміщення Університету обладнаний стаціонарним пандусом з урахуванням державних будівельних норм. Забезпечено безперешкодний доступ до аудиторій, які знаходяться на першому поверсі.