Відділ міжнародних та регіональних зв’язків

Відділ міжнародних та регіональних зв’язків є структурним підрозділом Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Діяльність відділу спрямована на організацію та розвиток міжнародного та регіонального співробітництва університету, міжнародних зв’язків і співпраці університету в науковій, освітянській та культурній сферах.

Міжнародна робота в Житомирському державному університеті імені Івана Франка загалом зосереджена на налагодженні співпраці із зарубіжними вищими навчальними закладами, громадськими організаціями, фондами, участі у міжнародних освітніх програмах, здійсненні стажування науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів за кордоном, отриманні міжнародних грантів, участі у міжнародних конференціях, а також їх організація, публікації наукових досягнень у закордонних виданнях, прийомі іноземних делегацій, підписанні міжнародних договорів про партнерство.

На сьогодні університетом підписано близько 50 дійсних угод із вищими навчальними закладами Білорусі, Болгарії, Великобританії, Грузії, Італії, Канади, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Франції, Чехії та ін.

Відділ міжнародних та регіональних зв’язків здійснює облік міжнародних та регіональних угод про співпрацю, виїздів викладачів, аспірантів та студентів за кордон з метою стажування, наукових консультацій та проведення лекційних курсів, а також долучається до організації загальноуніверситетських заходів із міжнародною участю.

У відділі працюють:

Виговська Ольга Володимирівна
Начальник відділу міжнародних та регіональних зв’язків
Кукліч Олена В’ячеславівна
Фахівець І категорії відділу
Кравченко Валерія Олександрівна
Інспектор відділу

тел.: +380 412 43-11-95
адреса: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40
e-mail: int@zu.edu.ua
внутрішній номер: 113
факс: +380 412 43-14-17