Відділ міжнародних та регіональних зв’язків

Відділ міжнародних та регіональних зв’язків є структурним підрозділом Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Діяльність відділу спрямована на організацію та розвиток міжнародного та регіонального співробітництва університету, міжнародних зв’язків і співпраці університету в науковій, освітянській та культурній сферах.

Міжнародна робота в Житомирському державному університеті імені Івана Франка загалом зосереджена на налагодженні співпраці із зарубіжними закладами вищої освіти, громадськими організаціями, фондами, участі у міжнародних освітніх програмах, здійсненні стажування науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів за кордоном, отриманні міжнародних грантів, участі у міжнародних конференціях, а також їх організація, публікації наукових досягнень у закордонних виданнях, прийомі іноземних делегацій, підписанні міжнародних договорів про партнерство.

На сьогодні університетом підписано близько 50 дійсних угод із закладами вищої освіти, установами, організаціями Бразилії, Грузії, Індії, Італії, Канади, Киргизстану, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Словаччини, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Угорщини.

Відділ міжнародних та регіональних зв’язків здійснює облік міжнародних та регіональних угод про співпрацю, виїздів науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти за кордон з метою стажування, наукових консультацій та проведення лекційних курсів, а також долучається до організації загальноуніверситетських заходів із міжнародною участю.

У відділі працюють:

Філенко Анастасія Павлівна
Інспектор відділу
Кукліч Олена В’ячеславівна
Фахівець І категорії відділу
Максимова Тетяна Сергіївна
Фахівець ІІ категорії відділу
Дубчак Марія Анатоліївна
Фахівець ІІ категорії відділу

тел.: +380 412 43-11-95
адреса: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40
e-mail: int@zu.edu.ua
внутрішній номер: 113
факс: +380 412 43-14-17