Жіноча рада

Жіноча рада ЖДУ як громадська організація була створена у 1987 році рішенням загальних зборів колективу. Це консультативно-дорадчий орган, покликаний сприяти реалізації в ЖДУ державної політики щодо жінок, підвищення їх ролі у громадсько-політичному, економічному, соціальному і культурному житті, впровадження гендерної рівності. До жіночої ради обираються жінки з активною громадянською позицією, які мають значні досягнення в роботі та користуються авторитетом серед членів колективу. Жіноча рада складається із голови та представників підрозділів, які діють на громадських засадах.

Основними завданнями жіночої ради є: забезпечення сприятливих умов для праці жінок, підвищення їх ролі у громадському житті ЖДУ; підтримка громадських ініціатив, спрямованих на поліпшення становища жінок; внесення в установленому порядку пропозицій з питань, що стосуються жінок і потребують прийняття відповідних рішень ректором, профспілковим комітетом викладачів і співробітників; пропозиції ректору, спрямовані на захист прав жінок ЖДУ, поліпшення умов їх праці, відпочинку; забезпечення врахування думки жінок у процесі розгляду та виконання колективного договору, в обговоренні і прийнятті рішень, що стосуються жінок; розгляд письмових та усних звернень жінок ЖДУ, допомога у вирішенні їх питань в установленому порядку; внесення на розгляд керівництва пропозицій про заохоченню жінок колективу згідно з умовами Колективного договору.

Жіноча рада тісно співпрацює з громадськими організаціями університету, а саме: з радою старійшин, профспілковою організацією викладачів та студентів, студентським братством.

На даний час головою жіночої ради є Наталія Купріянівна Місяць.

Адреса: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, корп. № 4, каб. 502, тел. +380 412 43-18-76