Історичний факультет

Про факультет Деканат Кафедри

Юридична клініка

Юридична клініка була створена 6 грудня 2005 року, на базі історичного факультету. Її фундаторами є викладачі кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства: Новик Валерій Анатолійович та Новик Микола Кузьмович.

Метою діяльності Юридичної клініки є:

 • підвищення рівня практичних знань, умінь і професійних навичок студентів юридичних спеціальностей;
 • надання правової допомоги населенню;
 • формування правової культури громадян;
 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги принципів верховенства права, справедливості та людської гідності;
 • розширення співробітництва вищого навчального закладу, що здійснює підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади та самоврядування, з іншими установами та організаціями;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів у сфері юридичних послуг.

Сьогодні перед діяльністю Юридичної клініки стоять такі завдання:

 • надання студентам можливості набуття навичок практичної роботи;
 • надання безоплатних юридичних консультацій;
 • проведення заходів з правової освіти населення;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових та правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

Консультантами юридичної клініки є студенти 2-5 курсів історичного факультету. Під час роботи в клініці студенти спілкуються з громадянами, які звертаються за правовою допомогою. Форми надання правової допомоги:

 • усна консультація;
 • письмова консультація;
 • складання заяв;
 • складання запитів;
 • складання скарг;
 • складання клопотань;
 • складання позовних заяв.

Студенти-консультанти під керівництвом провідних викладачів університету надають консультації в галузі:

 • конституційного;
 • житлового;
 • цивільного;
 • сімейного;
 • трудового та інших галузей права.

Керівництво

Старший викладач кафедри кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства Новик Валерій Анатолійович.
Доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства Новик Микола Кузьмович.

Контакти

Клініка працює на другому поверсі навчального корпусу № 4 в аудиторії 201.
Юридична клініка працює для вас у такі дні: вівторок, середа, п’ятниця. З 14:00 до 16:00.