Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Юридична клініка

Юридична клініка була створена 6 грудня 2005 року на базі історичного факультету. Її фундаторами є викладачі кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства: Новик Валерій Анатолійович та Новик Микола Кузьмович.

З вересня 2017 року Юридичну клініку очолює кандидат юридичних наук, доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства Рудницька Ольга Павлівна. Консультантами працюють викладачі кафедри: доцент Магась-Демидас Юлія Іванівна, старший викладач Новик Валерій Анатолійович.

Метою діяльності Юридичної клініки є:

 • підвищення рівня практичних знань, умінь і професійних навичок студентів;
 • надання правової допомоги населенню;
 • формування правової культури громадян;
 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги принципів верховенства права, справедливості та людської гідності;
 • розширення співробітництва університету із судовими, правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями як публічного, так і приватного права;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів у сфері юридичних послуг.

Основними завданнями Юридичної клініки є:

 • надання студентам можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
 • безпосереднє надання студентами університету безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення під керівництвом викладачів-консультантів університету та практикуючих юристів;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
 • проведення правоосвітніх, правороз’яснювальних та інших навчально-практичних заходів;
 • підготовка і поширення публікацій для студентів та співробітників університету з актуальних правових питань;
 • співпраця з представниками державних і недержавних органів та організацій;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань;
 • співробітництво з іншими юридичними клініками вищих навчальних закладів України та за межами держави.

Консультантами юридичної клініки є студенти 2-6 курсів історичного факультету. Під час роботи в клініці студенти спілкуються з громадянами, які звертаються за правовою допомогою.

Юридична клініка Житомирського державного університету імені Івана Франка здійснює свою діяльність у різних формах, основними з яких є:

 • навчальні заняття (вступні та з підвищення теоретичних знань та практичних навичок);
 • громадська приймальна;
 • право освітні заходи з різними категоріями громадян (в тому числі, зі шкільною молоддю);
 • безоплатна правова допомога студентам та співробітникам університету, незахищеним верствам населення шляхом консультування з юридичних питань, складання процесуальних документів (позовних заяв, скарг, клопотань тощо) та підготовки відповідей у формі правових висновків на письмові звернення громадян.

Контакти

Клініка працює на другому поверсі навчального корпусу № 4 в аудиторії 201 у такі дні: вівторок, середа, п’ятниця. З 13:00 до 15:00.

Запис на консультацію до Юридичної клініки відбувається з понеділка по середу з 10:00 до 15:00 год. за номером телефону +380 97 213-61-66.

Більш детальну інформацію про юридичну клініку Ви зможете отримати зателефонувавши до нас за контактним тел.: +380 97 213-61-66 чи написавши нам на електронну пошту: rudnytska_op@ukr.net.