Почесні (іноземні) професори та доктори університету

Тадеуш Левовицький (Tadeusz Lewowicki)
Видатний польський вчений, педагог, професор звичайний, доктор габілітований гуманітарних наук у галузі педагогіки

Багаторічний директор (тепер — почесний ректор) Вищої педагогічної школи Спілки польських учителів (м. Варшава), іноземний член Національної академії педагогічних наук України.

Ступінь доктора наук отримав у 1972 р., а доктора габілітованого — у 1977 р. У 1982 р. Т. Левовицькому присуджено звання професора надзвичайного, у 1989 р. — професора звичайного.

Т. Левовицький — автор близько 600 публікацій у галузі загальної дидактики, психології навчання, психології індивідуальності, педагогіки особистості, полікультурної освіти.

Йозеф Бремер (Józef Bremer)
Професор, доктор габілітований з філософії, ректор Академії Ігнатіанум у м. Краків, завідувач кафедри когнітивістики філософського факультету Ягелонського університету

Автор численних публікацій про життя і філософські погляди Людвіга Вітгенштейна, Джона Серля. Належить до провідних фахівців з філософії мови і когнітивістики в світі.

Читає німецькою та англійською мовами курс лекцій та семінарів з філософії мови для студентів магістратури ННІ іноземної філології, а також входить до складу редколегії «Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка».

Дімітріс Аргіропоулос (Dimitris Argiropoulos)
Доктор педагогіки, професор факультету педагогічних дисциплін Болонського університету (Італія)

Фахівець з Міжрелігійного Діалогу. Сфера наукових зацікавлень включає теолого-антропологічні, історичні та правові принципи Міжрелігійного Діалогу. Співпрацює з Інститутом Екуменічних дисциплін «Сан Бернардіно» у Венеції.

Координує та керує проектами зі співпраці з проблем інклюзивної освіти, запровадженими недержавною установою «ІСКОС Емілія-Романья» між Італією, Молдовою, Україною, Болівією, Ерітреєю.

Юрген Гіллесгайм (Jürgen Hillesheim)
Доктор філологічних наук, голова Брехтівського науково-дослідного центру міста Аугсбург (Німеччина), викладач Аугсбурзького університету

З 2002 року є співвидавцем щорічного фахового видання «The Brecht Yearbook / Das Brecht-Jahrbuch» (Вісконсін, США), а з 2006 року — книжкової серії «Новий Брехт» (Аугсбург, Німеччина). У 2010 році захистив докторську дисертацію, присвячену «епічному театру» Бертольта Брехта.

Юрген Гіллесгайм є автором і видавцем понад 25 книг і понад 100 статей, присвячених історії німецької літератури Нового часу, передусім творчості Готхольда Ефраїма Лессінга, Георга Бюхнера, Томаса Манна, Бертольта Брехта, а також літературі періоду нацизму і проблемі рецепції музики в літературі.

Доктор Гіллесгайм є членом редколегії «Брехтівського вісника» та «Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка».

Кароліна Гіллесгайм (Karoline Hillesheim)
Доктор філології, автор численних публікацій, у центрі уваги яких перебувають Жан Поль, Бертольт Брехт і викладання німецької літератури

У 2002 році Кароліна Шпренгер-Гілесгайм захистила дисертацію на тему «Педагогіка Жана Поля: дослідження твору «Лєвана». Протягом 2012–2013 рр. — викладач університету м. Карлсруе, нині працює в університеті м. Бамберг.

Із 2014 року Кароліна Гілесгайм проводить лекції й семінари в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Належить до редколегії журналу «Ars et scientia», періодичного науково-мистецького видання Науково-дослідного інституту «Драматургія» Житомирського державного університету імені Івана Франка. Бере активну участь у науково-дослідних проектах «Брехт-Центру» НДІ «Драматургія».

Йоанна Гетка (Joanna Getka)
Доктор габілітований гуманістичних наук, завідувачка кафедри міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету.

Координатор низки наукових проєктів: Культурні дослідження Центральної та Східної Європи, реалізованого на основі конкурсу Інтегрованої програми дій для Варшавського університету; студентської літньої школи під назвою «Polsko-ukraińska Szkoła Letnia: Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe: od Renesansu do współczesności» («Польсько-українська літня школа «Польсько-українське культурне пограниччя: від Ренесансу до сучасності»); студентської літньої школи під назвою «Культура центрально-Східної Європи до тоталітаризму» на основі конкурсу Інтегрованої програми дій для Варшавського університету та ін.

Неодноразово вигравала гранти та конкурси в галузі гуманітаристики. Організатор конкурсу на кращу монографію в галузі української і білоруської культури імені Мелетія Смотрицького (Варшавський університет, Польща). Почесний професор Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Божена Сєрадзька-Базюр (Bożena Sieradzka-Baziur)
Доктор габілітований, польська мовознавиця, професор, педагог, науковий співробітник Інститут польської мови Польської Академії Наук (Варшава).

У 2014-2018 рр. працювала на посаді проректора з наукової роботи та програм навчання Академії Ігнатіанум у м. Кракові.

В царині мовознавства наукові інтереси професорки Божени Сєрадзької-Базюр зосереджені в лексикографії, у педагогіці — в семантиці текстів Януша Корчака та в аналізі наукової мови педагогіки.

Професор Божена Сєрадзька-Базюр — автор трьох наукових монографій, двох книг під її редакцією, польсько-японського підручника польської мови, та близько 100 наукових публікацій мовознавчого та педагогічного змісту. Редактор електронного «Словника понять старопольської мови».

Адем Есен (Adem Esen)
Доктор філософії, професор, завідувач кафедри державного управління та політології Стамбульського університету (Туреччина).

У 2010-2013 роках працював засновником-ректором Стамбульського університету Сабахаттіна Заїма.

Докторський ступінь здобув у сфері економіки, дослідивши тему заробітної плати в ісламі з точки зору соціальної політики (1991). Сфера наукових зацікавлень професора Адема Есена включає соціальні та гуманітарні науки, економіку праці та виробничі відносини.

Адем Есен — автор близько 14 статей у турецьких та міжнародних виданнях, матеріали його досліджень містяться в більш ніж 15 книгах.