Почесні доктори наук і професори університету

Тадеуш Левовицький (Tadeusz Lewowicki)
Видатний польський вчений, педагог, професор звичайний, доктор габілітований гуманітарних наук у галузі педагогіки

Багаторічний директор (тепер — почесний ректор) Вищої педагогічної школи Спілки польських учителів (м. Варшава), іноземний член Національної академії педагогічних наук України.

Ступінь доктора наук отримав у 1972 р., а доктора габілітованого — у 1977 р. У 1982 р. Т. Левовицькому присуджено звання професора надзвичайного, у 1989 р. — професора звичайного.

Т. Левовицький — автор близько 600 публікацій у галузі загальної дидактики, психології навчання, психології індивідуальності, педагогіки особистості, полікультурної освіти.

Йозеф Бремер (Józef Bremer)
Професор, доктор габілітований з філософії, ректор Академії Ігнатіанум у м. Краків, завідувач кафедри когнітивістики філософського факультету Ягелонського університету

Автор численних публікацій про життя і філософські погляди Людвіга Вітгенштейна, Джона Серля. Належить до провідних фахівців з філософії мови і когнітивістики в світі.

Читає німецькою та англійською мовами курс лекцій та семінарів з філософії мови для студентів магістратури ННІ іноземної філології, а також входить до складу редколегії «Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка».

Дімітріс Аргіропоулос (Dimitris Argiropoulos)
Доктор педагогіки, професор факультету педагогічних дисциплін Болонського університету (Італія)

Фахівець з Міжрелігійного Діалогу. Сфера наукових зацікавлень включає теолого-антропологічні, історичні та правові принципи Міжрелігійного Діалогу. Співпрацює з Інститутом Екуменічних дисциплін «Сан Бернардіно» у Венеції.

Координує та керує проектами зі співпраці з проблем інклюзивної освіти, запровадженими недержавною установою «ІСКОС Емілія-Романья» між Італією, Молдовою, Україною, Болівією, Ерітреєю.

Юрген Гіллесгайм (Jürgen Hillesheim)
Доктор філологічних наук, голова Брехтівського науково-дослідного центру міста Аугсбург (Німеччина), викладач Аугсбурзького університету

З 2002 року є співвидавцем щорічного фахового видання «The Brecht Yearbook / Das Brecht-Jahrbuch» (Вісконсін, США), а з 2006 року — книжкової серії «Новий Брехт» (Аугсбург, Німеччина). У 2010 році захистив докторську дисертацію, присвячену «епічному театру» Бертольта Брехта.

Юрген Гіллесгайм є автором і видавцем понад 25 книг і понад 100 статей, присвячених історії німецької літератури Нового часу, передусім творчості Готхольда Ефраїма Лессінга, Георга Бюхнера, Томаса Манна, Бертольта Брехта, а також літературі періоду нацизму і проблемі рецепції музики в літературі.

Доктор Гіллесгайм є членом редколегії «Брехтівського вісника» та «Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка».

Кароліна Гіллесгайм (Karoline Hillesheim)
Доктор філології, автор численних публікацій, у центрі уваги яких перебувають Жан Поль, Бертольт Брехт і викладання німецької літератури

У 2002 році Кароліна Шпренгер-Гілесгайм захистила дисертацію на тему «Педагогіка Жана Поля: дослідження твору «Лєвана». Протягом 2012–2013 рр. — викладач університету м. Карлсруе, нині працює в університеті м. Бамберг.

Із 2014 року Кароліна Гілесгайм проводить лекції й семінари в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Належить до редколегії журналу «Ars et scientia», періодичного науково-мистецького видання Науково-дослідного інституту «Драматургія» Житомирського державного університету імені Івана Франка. Бере активну участь у науково-дослідних проектах «Брехт-Центру» НДІ «Драматургія».

Осинcький Іван Йосипович (Осинский Иван)
Доктор філософських наук, професор, фахівець із соціології, історії вищої школи. Завідувач лабораторії соціальної стратифікації ФГБОУ ВПО «Бурятський державний університет»

Понад 10 років є заступником голови президії Бурятської республіканської організації товариства «Знание»; член Всеросійської ради «Интеллигенция. Культура. Власть».

Професор Осинський І. Й. вивчає проблеми соціальної структури, сім’ї, девіації та ін., є автором численних монографій, дисертацій, статей. Під керівництвом професора Осинського І. Й. сформувалась авторитетна наукова школа, яка протягом багатьох років є однією з провідних наукових шкіл у Росії.