Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 

Навчально-науковий інститут педагогіки засновано в квітні 2007 року на базі педагогічного факультету, який бере свій початок з відкритого у 1976 році факультету підготовки вчителів початкових класів Бердичівського педагогічного інституту. У різний час, за різних назв підрозділу, деканами були: В. Т. Руденко (1976–1979 рр.), В. Г. Пермінова (1979–1981 рр.), М. В. Левківський (1982–1985 рр.), А. П. Вискушенко (1985–1986, 1990–2001 рр.), Л. А. Маковський (1987–1989 рр.), П. Ф. Романюк (1989 р.), В. Д. Усатий (2001 р.), О. Л. Музика (2001–2003 рр.), В. Є. Литньов (2003–2019 рр.).

Викладання освітніх компонент освітніх програм забезпечують такі кафедри: кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами (завідувач кафедри — професор, доктор педагогічних наук Антонова О. Є.); кафедра дошкільної освіти та педагогічних інновацій (завідувач кафедри — доктор педагогічних наук, професор Коновальчук І. І.); кафедра початкової освіти та культури фахової мови (завідувач кафедри — доктор педагогічних наук, професор Шанскова Т. І.); кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті (завідувач кафедри — кандидат педагогічних наук, професор Самойлюкевич І. В.); кафедра мистецької освіти (завідувач кафедри — кандидат мистецтвознавства, доцент Обух Л. В.); кафедра образотворчого мистецтва та дизайну (завідувач кафедри — кандидат педагогічних наук, доцент Піддубна О. М.).

З 1988 року науковий колектив кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами започаткував науково-педагогічну школу «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів», яка за період існування підготувала 11 докторських та 90 кандидатських дисертацій. Під керівництвом науковців школи виконуються комплексні науково-дослідні теми, зокрема: «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах європейської інтеграції» (керівник — професор О. А. Дубасенюк), «Теоретичні та методичні засади розробки науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (професор О. Є. Антонова), «Професійна підготовка фахівців в умовах ступеневої освіти» (професор С. С. Вітвицька), «Становлення та розвиток освіти та виховання в різні історичні періоди» (професор Н. Г. Сидорчук), «Морально-етичні засади формування зростаючої особистості» (професор О. С. Березюк). За роки плідної діяльності склалися передумови до виокремлення двох дочірніх наукових шкіл «Підготовка магістрів до педагогічної діяльності» (професор С. С. Вітвицька) та «Педагогічні аспекти обдарованості» (професор О. Є. Антонова).

У межах наукової школи діє 8 науково-методичних центрів та лабораторій. Продуктивно функціонують дві міжвідомчі лабораторії на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Житомирського державного університету імені Івана Франка.

З 2004 року функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук, за роки існування якої відбулося понад 250 захистів.

Колектив ННІ педагогіки координує роботу ННВК «Полісся», що об’єднав 24 навчальні заклади області. У межах проєкту «Наука-практиці» створено акметехнологічний і креативно-педагогічний комплекси, які сприяють розвитку творчого потенціалу особистості й професійної компетентності вчителя.

Активна співпраця здійснюється з громадськими науковими організаціями. «Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», «Українська академія акмеології».

Науковці кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами здійснювали керівництво міжнародного україно-польського проєкту «Науковий дебют 2012-2015 — Сталий розвиток». Результати діяльності наукової школи були неодноразово представлено на міжнародних форумах у Польщі та Чехії, брали участь у міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти — 2007, 2012, 2013, 2014», «Сучасна освіта — 2015-2017 рр.». Отримано Почесні дипломи, Почесний знак «Лідер освіти», золоту та срібну медалі МОН України та НАПН України за плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної модернізації.

Протягом останніх п’яти років за результатами кафедральних рейтингів університету гордістю нашого інституту є переможці конкурсу «Науковець року» (професори Дубасенюк О. А., Антонова О. Є., Вітвицька С. С.) та «Молодий науковець року» (доцент Колесник Н. Є.) з психолого-педагогічного напряму.

Кафедри інституту співпрацюють із зарубіжними організаціями, з провідними науково-дослідними установами АПН України, закладами вищої освіти України. Викладачі інституту беруть активну участь в інноваційних он-лайн програмах професійного розвитку Британської Ради в Україні, співпрацюють з волонтерами Корпусу миру (США).

Викладачі кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій спільно з Громадською організацією ISCOS Емілія Романья та Пармським університетом (Італія) реалізують міжнародні проєкти: 1) проєкт співробітництва «Дошкільні заклади та відносини між сім’єю, суспільством та навчальним закладом щодо дітей з особливими потребами від 0 до 6 років у м. Житомирі — Україна» (2015-2016 рр.); 2) проєкт децентралізованого співробітництва «Процедура надання довідок про інвалідність дітям для включення до шкіл (спеціальних та загальних) та дорослим, чия інвалідність пов’язана з військовим конфліктом (Україна)» (2016-2017 рр.); 3) італійсько-український проєкт «Структурувати шкільну та соціо-медичну інклюзію людей з особливими потребами в Житомирській області, Україна» (2017-2018 рр.).

За програмою обміну студентами та науковцями на кафедрі дошкільної освіти та педагогічних інновацій постійно проходять практику та проводять наукові дослідження студенти Пармського університету. Для студентів ННІ педагогіки читають лекції, проводять майстер-класи професори Пармського університету (Італія); студенти долучаються до роботи в україно-італійських літніх школах та Науково-методичному центрі ресурсів і документації з інклюзивної освіти.

Колектив кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті проводить дослідження за такими темами: «Професійна підготовка вчителів іноземних мов в університетах США, Великої Британії в умовах інформаційного суспільства» (керівник роботи — професор І. В. Самойлюкевич).

У межах Програми про академічну мобільності студенти навчально-науковому інституті педагогіки навчаються у Поморській академії (Слупськ, Польща) за системою «семестровий обмін» та «подвійний диплом».

Гордістю університету є студенти інституту педагогіки, які перемагали на Всеукраїнських олімпіадах і Всеукраїнських конкурсах наукових робіт у галузі дошкільної та початкової освіти — Мєдвєдєва Марта, Сіпліва Маргарита, Ободзинська Ольга, Тишкевич Юлія, Гутман Валентина, Костюк Олександра, Остапчук Ольга, Марченко Галина, Ревуцька Марина, Романуха Лілія, Микитюк Ірина, Поліщук Ольга, Рябчук Альона, Сірик Ірина, Кучерук Таміла, Парійчук Ірина, Кривіцька Катерина, Мацюк Ольга, Кравець Валерія, Максимчук Аліна.

Навчально-науковий інститут педагогіки має здобутки і в мистецькій сфері. Вистави студентського театру вибороли гран-прі в номінації «Сценічне мистецтво» на Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості «Весняні барви — 2018» та «Весняні барви — 2019». Студентська експериментальна група «Сучасна дизайн-освіти майбутніх учителів» виборола призові місця у ІІІ Міжнародному студентському конкурсі з шрифту і каліграфії «Pangram» у номінаціях «Lettering», «Типографіка», «Буквиця», «Акцидентний шрифт» (листопад, 2018 р. — лютий 2019 р., м. Харків). У Х Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Україна квітуча — 2018» студенти отримали диплом лауреата ІІІ ступеня у номінаціях «Графічний дизайн» і «Фото-, відео- дизайн».

Випускники волонтерської школи педагогів-організаторів успішно працюють на міжнародних та республіканських змінах в ДП УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса), зокрема з дітьми з соціально уразливих категорій, дітьми з особливими потребами, дітьми із зони бойових дій.

Сьогодні в Навчально-науковому інституті педагогіки на денній та заочній формах навчання здобувають вищу освіту понад 1200 студентів. Випускники інституту отримують дипломи бакалаврів та магістрів — фахівців для закладів вищої освіти; вчителів початкових класів і вихователів закладів дошкільної освіти; вчителів музики, образотворчого мистецтва, хореографії; вчителів англійської мови й образотворчого мистецтва; дизайнерів та акторів.