Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра екології, природокористування та біології людини

Кафедра екології створена в серпні 2001 року, з 2004 року — вона називається кафедрою екології та природокористування, а з січня 2016 року — кафедрою екології, природокористування та біології людини. До 2013 року кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор Бурлака В. А. Нині кафедру очолює доктор біологічних наук Гарбар О. В.

На кафедрі працює 9 науково-педагогічних працівників, з яких 1 доктор біологічних наук, 7 кандидатів біологічних наук та 1 асистент без наукового ступеня.

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес у всіх інститутах та факультетах університету і викладають 22 дисципліни та спецкурси фундаментальної та професійно-орієнтованої підготовки.

Кафедра екології, природокористування та біології людини має три спеціалізовані науково-дослідні лабораторії: екосистемологічного моніторингу стану довкілля, цитогенетики та еколого-генетичного моніторингу, екологічної термодинаміки, які укомплектовані сучасним обладнанням. Цими підрозділами проводиться активна дослідницька діяльність. На основі отриманих результатів захищено одну докторську та ряд кандидатських дисертацій, щорічно на базі лабораторій виконуються дипломні і магістерські роботи. Співробітниками кафедри опубліковано понад 400 наукових публікацій різного рівня. З них близько 170 у фахових та міжнародних виданнях: Comparative Cytogenetics, Folia Malacologica, Ruthenica, Malakologische abhandlungen, Malacologia, Вестник зоологии, Доповіді національної академії наук України, Цитология и генетика, Український ботанічний журнал, Інтродукція рослин, Питання біоіндикації та екології, Екосиситеми їх оптимізація та охорона, Заповідна справа в Україні та інші.

Кафедра за час свого існування накопичила значний досвід із реалізації дослідницьких та освітніх проектів. Її співробітники є організаторами та співорганізаторами ряду регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій. Регулярно проводяться конференції та круглі столи з питань теоретичних і прикладних проблем екосистемології, екологічної освіти, біологічних досліджень, проблем малакології та гідроекології.

Співробітники кафедри беруть участь в ряді міжнародних проектів, спрямованих на дослідження в галузі екології та природокористування, розбудову в Україні європейської екомережі, створення міжнародних біосферних резерватів та ін.

На кафедрі розроблено програмне забезпечення для дослідницьких та навчальних екологічних проектів — програму фітоіндикації Simargl та автоматизовану базу даних екосистемологічного моніторингу Ecodbase. Програмні продукти використовується під час виконання дисертаційних, магістерських та дипломних робіт а також на заняттях з дисциплін екологічного циклу.

З 2014 р. кафедра екології, природокористування та біології людини є випусковою для напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (ОКР «Бакалавр»). В подальшому на цій основі планується підготовка фахівців ОКР «Спеціаліст» і «Магістр» за спеціальностями 7(8).04010606 «Заповідна справа» та 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Кафедра тісно взаємодіє з установами природно-заповідного фонду Житомирської та сусідніх областей. Укладено угоди про співпрацю з Поліським, Древлянським та Рівненським природними заповідниками, які передбачають проведення спільних наукових досліджень, проходження навчальних та виробничих практик студентами, прийняття на роботу фахівців підготовлених ЖДУ імені Івана Франка, які мають відповідний фах на конкурсній основі та ін.