Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи

Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи започаткувала свою роботу у 1919 р. як циклова комісія у складі природничо-географічного факультету Житомирського інституту народної освіти. У 1929 р. після реорганізації отримала статус кафедри Бердичівського інституту соціального виховання. У той час завідував кафедрою професор Є. Є. Бруггер. У 1934 р. Бердичівський інститут соціального виховання було перейменовано у Бердичівський педагогічний інститут, у складі природничо-географічного факультету якого тривалий час існувала кафедра зоології. У 1956 р. цей факультет було переведено до Одеського університету, лише у 1963 р. він відновив свою роботу у складі інших факультетів Бердичівського педагогічного інституту. У 1971 р. у зв’язку з наказом про укрупнення навчальних закладів відбулася ліквідація Бердичівського педагогічного інституту. Педагогічний факультет було переведено в Умань, а природничий — у Житомир. Цього ж року кафедра зоології відновила свою діяльність у складі Житомирського педагогічного інституту. У 1999 р. навчальний заклад було перейменовано на Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, а у 2004 р. — на Житомирський державний університет імені Івана Франка.

У 1971–1973 рр. кафедру зоології очолювала Надія Пастух, у 1973–2020 рр. — Агнеса Стадниченко. З 2020 р. посаду завідувача кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи займає Олеся Павлюченко.

Нині на кафедрі працює 7 викладачів, з них: 1 доктор біологічних наук, професор (Стадниченко Агнеса), доктор педагогічних наук (Романюк Руслана), 5 кандидатів наук, доцентів (Вискушенко Дмитро, Гарбар Діана, Максименко Юлія, Павлюченко Олеся, Шевчук Світлана), 1 завідувач навчальної лабораторії (Овдіюк Віктор), 4 лаборанти (Дмитрук Вікторія, Загородня Анастасія, Печериця Галина, Філінська Анна).

Науково-педагогічні працівники кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи активно поєднують викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку природничих наук.

Основним і пріоритетним напрямком роботи кафедри є вивчення тваринного світу України (систематики, поширення, екології, біології) в умовах глобальних змін клімату Землі. До наукової роботи активно залучаються здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Юні науковці беруть активну участь у конкурсах студентських наукових робіт, проектах, є учасниками конференцій різного рангу як в межах України, так і за кордоном. Щороку під керівництвом доцентів та професорів відбуваються успішні захисти курсових та кваліфікаційних робіт. Результати досліджень здобувачів та їх керівників відображені у фахових публікаціях, матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Науково-педагогічні працівники кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи систематично отримують нагороди, премії, грамоти тощо. Серед найвагоміших варто зазначити:

 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Киричук Галина, Вискушенко Дмитро, Павлюченко Олеся).
 • Премія Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки (2003 р. — Киричук Галина, 2005 р. — Романюк Руслана, Гарбар Олександр).
 • Грант фонду «Відродження» Дж. Сороса (Стадниченко Агнеса, Киричук Галина).
 • Премія НАН України для молодих учених (2008 р. — Павлюченко Олеся).
 • Грамота Президії національної Академії Наук України (2009 р. — Вискушенко Дмитро).
 • Грамота Вищої атестаційної комісії України (2011 р. — Стадниченко Агнеса).
 • Подяки Житомирської міської ради та Житомирської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів (2008 р. — Вискушенко Дмитро, 2014 р. — Гарбар Діана, 2016 р. — Романюк Руслана).
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2016 р. — Стадниченко Агнеса).
 • Почесна Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2007 р. — Вискушенко Дмитро, Романюк Руслана, 2012 р. — Шевчук Світлана, 2015 р. — Стадниченко Агнеса, Максименко Юлія, 2021 р. — Максименко Юлія, Павлюченко Олеся, 2023 р. — Гарбар Діана).
 • Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2019 р. — Стадниченко Агнеса).
 • Почесна Грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2007 р. — Вискушенко Дмитро).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю,вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2021 р. — Романюк Руслана, Павлюченко Олеся).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2021 р. — Романюк Руслана, Павлюченко Олеся, Вискушенко Дмитро).

Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи співпрацює з науковими установами Національної академії наук України та закладами вищої освіти. У рамках налагодженої співпраці здійснюється наукове консультування, обмін досвідом щодо сучасних надбань науки та практики, проведення спільних конференцій тощо.

Міжнародні зв’язки з науковцями близького та далекого зарубіжжя здійснюється особисто окремими викладачами кафедри в рамках наукового співробітництва.