Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи

Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи започаткувала свою роботу у 1919 р. як циклова комісія у складі природничо-географічного факультету Житомирського інституту народної освіти. У 1929 р. після реорганізації отримала статус кафедри Бердичівського інституту соціального виховання. У той час завідував кафедрою професор Є. Є. Бруггер. У 1934 р. Бердичівський інститут соціального виховання набув статусу Бердичівського педагогічного інституту, у складі природничо-географічного факультету якого тривалий час існувала кафедра зоології. У 1956р. цей факультет було переведено до Одеського університету, лише у 1963 р. він відновив свою роботу у складі інших факультетів Бердичівського педагогічного інституту. У 1971 р. у зв’язку з наказом про укрупнення навчальних закладів відбулася ліквідація Бердичівського педагогічного інституту. Педагогічний факультет було переведено в Умань, а природничий — у Житомир. Цього ж року кафедра зоології відновила свою діяльність у складі Житомирського педагогічного інституту. У 1999 р. навчальний заклад було перейменовано на Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, а у 2004 р — на Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Протягом 1971-1973 рр. кафедру зоології очолювала Надія Разумніковна Пастух, з 1973 р. і до нині кафедрою завідує Агнеса Полікарпівна Стадниченко.

Сьогодні на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи працює 15 викладачів, з них: 2 доктори біологічних наук, професори (А. П. Стадниченко, Л. М. Шевчук), 10 кандидатів наук, доцентів (А. П. Вискушенко, Д. А. Вискушенко, Р. П. Власенко, Р. К. Мельниченко, О. В. Павлюченко, В. В. Танська, Ю. В. Тарасова, С. Ю. Шевчук, Т. В. Єрмошина, Д. А. Гарбар), 2 кандидата наук, старших викладачів (Т. В. Андрійчук, О. А. Сорочинська), старший викладач В. К. Гирин, 5 лаборантів (О. Ю. Бонсевич, І. Г. Тринчук, В. М. Заблоцька, К. В. Сіваєва, В. В. Мороз).

Наукові дослідження кафедра веде за такими темами:

 • «Тваринний світ України (систематика, поширення, екологія, біологія) в умовах глобальних змін клімату Землі (№ державної реєстрації 0112U002263)».
 • «Підготовка майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін загальноосвітньої школи і ВНЗ (№ державної реєстрації 0114U001667)».

На кафедрі діють наукові гуртки та проблемні групи: науковий гурток з методики навчання природознавства «Довкілля», проблемні групи: «Методи дослідження молюсків», «Тваринний світ Житомирщини», «Тваринний світ Центрального Полісся (фауна, поширення, екологія) охорона і раціональне використання».

Кафедра гордиться своїми працівниками, серед яких:

 • двоє науковців в різні роки стали стипендіатами Кабінету Міністрів України для молодих вчених (професор Янович Л. М., доцент Вискушенко Д. А.);
 • двоє викладачів стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки (професор Янович Л. М. у 2003 р. та доцент Мельниченко Р. К. у 2005 р.);
 • троє викладачів кафедри (Стадниченко А. П., Янович Л. М., Киричук Г. Є., Градовський В. М.) в різні роки вибороли гранти фонду «Відродження» Дж. Сороса;
 • двоє викладачів (доценти Павлюченко О. В. та Уваєва О. І.) — лауреати премії НАН України для молодих учених у 2008 р.;
 • доцент Мельниченко Р. К. — призер конкурсу «Кращий наставник академічної групи ЖДУ» у 2014 р.).

Протягом багатьох років кафедра підтримує тісні зв’язки з Зоологічним інститутом РАН (Росія, Санкт-Петербург). Із провідними фахівцями цього закладу обговорюються тематики кандидатських дисертацій, здійснюється обмін науковою інформацією і фактичним матеріалом (колекції і т. д.), аспіранти і викладачі опрацьовують фонди музею ЗИН РАН, а також беруть участь у роботі наукових конференцій, які проводяться цим закладом.

Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи також підтримує наукові зв’язки у формі співробітництва з такою зарубіжною асоціацією як Польське наукове товариство малакологів. Між кафедрою та даним товариством регулярно проводиться обмін зоологічними фондами, літературою.

Підписана угода з Самаркандським державним університетом (Узбекистан, угода про співпрацю від 03.04.2014 р. до 31.12.2018 р.). Також підписана угода між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Казанським (Приволзьким) федеральним університетом (Російська Федерація, угода про співпрацю до 31 грудня 2019 року).

Напрями співпраці:

 • Підготовка висококваліфікованих кадрів через магістратуру, докторантуру згідно з міждержавними угодами.
 • Наукове керівництво та консультації випускних (дипломних) робіт та магістерських дисертацій.
 • Оперативний обмін науково — технічною інформацією.
 • Проведення спільних конференцій, симпозіумів та семінарів.

Міжнародні зв’язки з науковцями близького та далекого зарубіжжя здійснюється особисто окремими викладачами кафедри в рамках наукового співробітництва.

Викладачі і аспіранти систематично направляють матеріали для публікації в збірниках міжнародних наукових конференцій, які проводяться країнами далекого зарубіжжя.

Вже два роки поспіль кафедра бере участь в організації та проведенні II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології.