Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра хімії

Кафедра хімії була відкрита в складі Бердичівського педінституту у 1965 році. З вересня 1971 року кафедра функціонує в складі Житомирського педінституту (Житомирського державного університету сьогодні). У різні роки кафедру очолювали:

 • Охріменко Іван Павлович — к.б.н., доцент (1965–1967)
 • Мухля Станіслав Юліанович — к.х.н., доцент (1967–1968)
 • Охріменко Іван Павлович — к.б.н., доцент (1968–1970)
 • Трускавецький Євген Степанович — к.б.н., доцент (1970–1974)
 • Онищенко Юрій Климович — к.х.н., доцент (1974–1985)
 • Гриців Василь Іванович — к.х.н., доцент (1985–1990)
 • Онищенко Юрій Климович — к.х.н., доцент (1990–1992)
 • Гриців Василь Іванович — к.х.н., доцент (1992–1997)
 • Онищенко Юрій Климович — к.х.н., доцент (1997–2004)
 • Кусяк Наталія Володимирівна — к.х.н., доцент (2004–2014)
 • Чумак Володимир Валентинович — к.х.н., доцент (2014–2018)
 • Анічкіна Олена Василівна — к.пед.н., доцент (2018)

Упродовж багатьох років зусилля кафедри були спрямовані на створення її матеріальної бази — лабораторій, прикладного, реактивного і посудного забезпечення навчального процесу і наукових досліджень. Нині рівень навчально-матеріальної бази один з найвищих серед кафедр хімії університетів України.

Нині навчальний процес забезпечують 12 викладачів кафедри. Серед них 4 доктори наук, професори, 7 кандидатів наук, доцентів, 2 асистенти.

Кафедра у повному обсязі забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Хімія і біологія» «Хімія. Спеціалізація: Інформатика». Окрім цього, вона є випускаючою з підготовки вчителів хімії за спеціальністю «Біологія і хімія».

Основним напрямком навчально-методичної роботи є поліпшення організації лабораторних практикумів і вдосконалення системи контролю за підготовкою студентів з хімії. Розроблено методичне забезпечення навчальних дисциплін, впроваджено кредитно-модульну систему контролю знань студентів. Розроблено систему лабораторних журналів, в яких сконцентровано необхідні навчальні завдання. У навчальний процес впроваджуються комп’ютерні технології — створено комп’ютерну оболонку і розробляються цикли тестів та лекцій з хімічних дисциплін. Викладачами кафедри підготовлено і видано навчально-методичні посібники.

Основні напрямки наукової роботи:

 1. Синтез фосфонієвих солей і фосфорілідів та дослідження їх антибактеріальної дії. Робота присвячена синтезу та вивченню властивостей нових фосфонієвих солей і алкіліденфосфоранів, а також органічних сполук інших класів з потенційною фізіологічною активністю.
 2. Синтез та дослідження адсорбційних властивостей комплексоутворюючих сорбентів. Робота спрямована на одержання нових модифікованих адсорбентів з використанням матриць та іммобілізуючих реагентів різної природи. Такі адсорбенти поєднують специфічність, високу ємність та задовільну кінетику поглинання іонів важких металів.
 3. Хімічне травлення напівпровідникових сполук. Вивчення особливостей фізико-хімічної взаємодії твердих розчинів СdxMn1‑xTe, СdxZnxTe, СdxHg1‑xTe з іодвмісними та іодвиділяючими травильними композиціями. Встановлено вплив легування, модифікуючих добавок та складу травника на якість обробленої поверхні досліджуваних матеріалів. Закономірності утворення, структурні особливості та електрофізичні властивості оксидних сполук та матеріалів з шаруватою перовскітоподібною структурою. Дослідження закономірностей утворення індивідуальних п’ятишарових сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу A5B5O17 з ШПС із систем сумісносаджених компонентів (гідроксикарбонатів, гідроксиоксалатів та гідроксидів).
 4. Термодинамічний аналіз фазових рівноваг. Термодинамічний аналіз фазових рівноваг в подвійних системах B‑Ge, B‑Ti, Ti‑Mo та B‑Mo.

За час роботи у складі Житомирського університету виконано першу в навчальному закладі роботу з госпдоговірної тематики. За останні роки на кафедрі виконано 2 держбюджетні теми та виграно грант ДФФД. З 2008 р. по 2014 р. на базі кафедри проведено чотири регіональні науково-практичні конференції «Житомирські хімічні читання».

Синтезовано низку нових матеріалів. Отримано авторські свідоцтва. Опубліковано понад 270 праць у наукових виданнях. Викладачі кафедри беруть участь у роботі вітчизняних та зарубіжних конференцій. Доц. В. Чумак є стипендіатом Кабінету Міністрів України. На кафедрі працюють студентські проблемні групи та наукові гуртки.

Кафедра співпрацює з Інститутом хімії поверхні НАН України (м. Київ), Інститутом фізики напівпровідників НАН України (м. Київ), Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка, Інститутом матеріалознавства НАН України (м. Київ), Інститутом органічної хімії (м. Київ) НАН України, Буковинським медичним університетом та іншими ВНЗ.

Кафедра хімії організовує і проводить ІІІ етап (обласний) Всеукраїнської олімпіади учнів з хімії.