Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Навчальні та виробничі практики природничого факультету

У системі професійної підготовки біологів, хіміків, екологів, а також учителів природничих дисциплін (географії, біології, хімії, основ здоров’я, природознавства) важлива роль належить практичній підготовці. Практика — є необхідним етапом у підготовці студентів до професійної діяльності і найбільш наближеною до неї.

Метою практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, способами організації праці у галузі майбутньої професійної діяльності; формування умінь, навичок, мотивації, компетенцій, необхідних для прийняття практичних рішень в конкретних суспільно-економічних умовах; оволодіння методиками дослідницької роботи; формування потреби до самоосвіти, саморозвитку та творчого застосування набутих компетенцій на практиці. Практика здобувачів освіти побудована на засадах неперервності і послідовності її проведення на усіх етапах навчання у ЗВО. Зміст і послідовність практики регламентується її наскрізною програмою згідно навчального плану кафедр, що забезпечують підготовку фахівців. Залежно від галузі знань, спеціальності, освітньої програми, за якою здійснюється підготовка фахівців, розрізняють навчальні і виробничі практики.

На природничому факультеті ЖДУ імені Івана Франка як правило, навчальні практики проходять в лабораторному та екскурсійному режимах на кафедрах університету, а також у науково-дослідних установах НАН України, заказниках, заповідниках, мисливських та рибницьких господарствах, на спеціальних навчально-дослідних базах (біологічних станціях, стаціонарах), у ботанічних садах, дендропарках і зоопарках, закладах системи охорони природи та екологічного моніторингу. Важливим є екскурсії у природні біотопи поблизу ЗВО та під час виїзних експедицій.

Під час практик студенти біологи, екологи, майбутні вчителі природничих дисциплін знайомляться з природою рідного краю, багатством її ландшафтів, біорізноманіттям фауни і флори України. Студенти природничого факультету відвідують Національний музей природи, ботанічний сад НАН України, зоопарки Києва, Рівного, Миколаєва, скіфські городища і національний заповідник «Тарасова гора» у Каневі, Софіївський дендропарк (м. Умань), Кам’янець-Подільську і Хотинську фортеці, карстові печери с. Кривче на Тернопільщині та ін. Вони знайомляться з пам’ятками історії та архітектури різних регіонів. Студенти ЖДУ вивчають природу України, побувавши в біосферних заповідниках Асканія-Нова і Чорноморському. Вони підкорюють Магору і Говерлу, Дарвайку в Карпатах, вивчають природні ландшафти та біорізноманіття в Карпатському, Синевирському та Шацькому національних природних парках, знайомляться з унікальністю рідного краю в Поліському природному заповіднику, на Словечансько-Овруцькому кряжі.

Виробнича практика забезпечує узагальнення теоретичних знань; уміння застосовувати їх на практиці; збір фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційних робіт. Проходить вона на виробництві, підприємствах, лабораторіях хімічного та біотехнологічного спрямування. Особливо різноманітною є виробнича практика з хімічної технології, що проходить у лабораторному та екскурсійному режимах на підприємствах України. Виробнича практика для студентів педагогічних спеціальностей проходить в різноманітних закладах освіти (педагогічна практика в закладах середньої та вищої освіти, дошкільних і позашкільних установах, літніх таборах, асистентська практика на кафедрах університету). Часто здійснюється на підставі укладених угод з урегулюванням питань організації роботи практикантів.