Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Ветерани кафедри медико-біологічних дисциплін
Ямковий Іван Пантелеймонович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат медичних наук.

Інформація: В 1956 році успішно закінчив Львівський медичний інститут.

В 1965 році Іван Пантелеймонович захистив кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне лікування правця із застосуванням м’язових релаксантів і нейроплегіків».

З 1977 року був призначений завідувачем кафедри цивільної оборони, на базі якої у 1992 році була створена кафедра основ медичних знань та охорони здоров’я дітей, і завідував нею до останніх днів свого життя (2001 р).

Плідна наукова й педагогічна діяльність І. П. Ямкового відзначена знаком «Відмінник охорони здоров’я» і медаллю «За трудову доблесть». У 2000 році Іван Пантелеймонович став лауреатом обласної премії імені О. Ф. Гербачевського.

Павловський Віктор Аполлінарійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат медичних наук.

Інформація: В 1966 році закінчив Військово-медичну академію імені С. М. Кірова (м. Санкт-Петербург).

В 1981 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Токсикологія сульфотринафтиленофурана» за спеціальністю 14.00.20 — токсикологія.

Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства Освіти і науки України (2006 р.), подякою ЖДУ імені Івана Франка (2007 р.), нагрудним знаком «Слава ЖДУ» (2009 р.).

Кількість публікацій: більше 65 наукових статей та тез.

Навчальні предмети, які викладав: основи медичних знань.

Горощенко Володимир Євтухович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук, Відмінник освіти України.

Інформація. В 1963 році закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300–річчя з’єднання України з Росією з відзнакою.

В 1973 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Вплив умовного гальмування на порогову тональну чутливість слухового аналізатора» за спеціальністю 03.00.13 — фізіологія людини і тварини.

Нагороджений Почесною грамотою Житомирської Обласної держадміністрації (1998 р.), Почесною грамотою Міністерства Освіти і науки (2006 р.), грамотою ЖДУ імені Івана Франка (2007 р.) та Почесною грамотою Житомирської Обласної держадміністрації (2014 р.).

Навчальні предмети, які викладає: фізіологія людини, анатомія людини з основами спортивної морфології, динамічна анатомія.

Гненна Лариса Федорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: В 1976 році закінчила Ленінградський медичний інститут.

Навчальні предмети, які викладала: валеологія, основи медичних знань та валеології, основи медичних знань, вікова фізіологія та валеологія, вікова фізіологія та шкільна гігієна.

Бродецька Неля Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: В 1972 році закінчила Дніпропетровський медичний інститут.

Навчальні предмети, які викладала: основи медичних знань, здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу, гігієна.