Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Навчально-методична діяльність кафедри медико-біологічних дисциплін

Творчий доробок кафедри представлений численними науковими статтями її провідних викладачів, науковими монографіями, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями а також розроблені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра тощо.

Основним і пріоритетним напрямком роботи кафедри є медико-біологічна підготовка студентів та пропаганда здорового способу життя майбутніх вчителів та тренерів.

Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням методичної бази. При здійсненні навчального процесу широко використовують фото— та відеоматеріали для відпрацювання практичних навичок студентів. Були розроблені відео уроки кафедри, з дисципліни «Анатомія людини з основами спортивної морфології», які викладав к.б.н., доц. В. Є. Горощенко. Для забезпечення навчального процесу на факультеті фізичного виховання і спорту створено дві навчально-дослідні лабораторії кафедри. Крім того, лабораторні заняття з навчальних дисциплін «Біологічна хімія» та «Анатомія людини з основами спортивної морфології» проводяться на базі природничого факультету у відповідних лабораторіях. Всі навчальні лабораторії добре обладнані сучасною технікою і наочною базою.

Перелік навчально-методичних праць викладачів
 • Десмургія і транспортна іммобілізація : навчально-методичний посібник / В. А. Павловський, О. К. Толстанов. — Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2006. — 50 с.
 • Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу : навчально-методичний посібник. / В. А. Павловський, О. К. Толстанов. — Житомир, Вид-во ЖККГВ «Полісся», 2007. — 156 c.
 • Охорона здоров’я дітей та підлітків. Частина I. Догляд за здоровими та хворими дітьми : навчально-методичний посібник / О. К. Толстанов, В. А. Павловський. — Житомир, Вид-во ЖККГВ «Полісся», 2008. — 160 c.
 • Охорона здоров’я дітей та підлітків. Частина IІ. Попередження дитячих захворювань : навчально-методичний посібник / О. К. Толстанов, В. А. Павловський. — Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2009. — 208 с.
 • Біохімія спорту : навчально-методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання і спорту вищих навчальних закладів / Н. М. Корнійчук, А. М. Ляшевич. — Житомир, 2014. — 57 с.: іл.
 • Яворська Т. Є. Робочий зошит лабораторного практикуму з лікувальної фізичної культури: Методичні рекомендації. — Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2014. — 98 с.
 • Фізіологія людини : методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів факультетів фізичного виховання і спорту вищих навчальних закладів / І. С. Чернуха, Н. М. Корнійчук. — Житомир, 2015. — 78 с.: іл.
 • Педіатрія : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації галузі знань 0101 Педагогічна освіта / Д. В. Шевчук, Н. М. Корнійчук, А. А. Гирина, В. О. Киричук. — Житомир, 2015. — 100 с.: іл.
 • Основи медичних знань та охорони здоров’я : навчально-методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання і спорту вищих навчальних закладів / Н. М. Корнійчук, Д. В. Шевчук, В. О. Киричук — Житомир, 2015. — 53 с.: іл.
 • Динамічна анатомія : Методичні рекомендації до лабораторних занять / Тарадайник М. М., — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016 — 72 с.
 • Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту: Методичні рекомендації до лабораторних занять / Ляшевич А. М., Чернуха І. С. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. — 64 с.
 • Вікова фізіологія та валеологія: Методичні рекомендації до лабораторних та практичних робіт / Т. В. Шевчук — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. — 98 с.
 • Ляшевич А. М., Чернуха І. С. Фізіологія людини. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту: словник-довідник. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. — 56 с.
 • Чернуха І. С. Фізіологія людини: навчальний посібник. Частина І / І. С. Чернуха, А. М. Ляшевич, Є. М. Решетнік, В. Є. Горощенко. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. — 120 с.
 • Функціональна і лабораторна діагностика у фізичному вихованні та спорті : методичні рекомендації до лабораторних занять / Н. М. Корнійчук. — Житомир, 2018. — 114 с.: іл.
 • Корнійчук Н. М., Ляшевич А. М. Спортивна медицина: Методичні рекомендації до лабораторних занять / Корнійчук Н. М., Ляшевич А. М. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. — 80 с.
 • Чернуха І. С., Ляшевич А. М. Фармакологічні засоби відновлення фізичної працездатності: Методичні рекомендації до лабораторних занять / Чернуха І. С., Ляшевич А.М. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. — 96 с.
 • Анатомія людини з основами спортивної морфології. Завдання для контролю знань: навчальний посібник / Корнійчук Н. М., Гирина А. А., Грищук С. М. — Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. — 136 с.
 • Гарлінська А. М., Тарадайник М. М., Грищук С. М. Гігієна: Методичні рекомендації до лабораторних занять / Гарлінська А. М., Тарадайник М. М., Грищук С. М. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. — 80 с.
 • Гістологія, цитологія та ембріологія: навчальний посібник / Корнійчук Н. М., Гордійчук С. В. — Житомир, 2019. — 211 с.
 • Методикa нaвчaння «Основ здоpов’я» в основній школі: куpс лекцій / [ уклад. A. М. Гapлінськa, С. М. Гpищук.] — Житомиp: Вид-во ЖДУ ім. І. Фpaнкa, 2019. — 72 с.
 • Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту: Навчальний посібник / Укладачі: Ляшевич А. М., Чернуха І. С. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. — 144 с.
 • Корнійчук Н. М. Гістологія, цитологія та ембріологія : навч. посіб. / Н. М. Корнійчук, С. В. Гордійчук. — Житомир : Вид-во ЖНФЕУ, 2019. — 290 с.