Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Організаційна та виховна діяльність кафедри медико-біологічних дисциплін

Виховна робота кафедри медико-біологічних дисциплін здійснюється викладачами кафедри на основі планів ректорату Житомирського державного університету імені Івана Франка та деканату факультету фізичного виховання і спорту. Напрямками виховної роботи зі студентами на кафедрі є громадянське, військово-патріотичне, правове, моральне, професійне, трудове, художньо-естетичне, екологічне виховання, формування здорового способу життя тощо.

Старші викладачі кафедри Альона Михайлівна Ляшевич та Ірина Семенівна Чернуха є кураторами академічних груп на першому курсі (вступ 2019–2020 н. р.) факультету фізичного виховання і спорту.

Куратором проводяться щотижневі виховні години на яких вона:

  • ознайомлює студентів з історією університету, його структурою та особливостями діяльності;
  • інформує (разом з працівниками бібліотеки) про роботу бібліотеки, порядок користування її фондами, про методи самостійної роботи з книгою, навчальним посібником;
  • залучає до спільної роботи зі студентами факультету фізичного виховання і спорту в проведенні виховних заходів факультетського рівня;
  • приймає участь в проведенні факультетських батьківських зборів для своєчасного інформування батьків про особливості навчання студентів, систему навчально-виховного процесу в університеті;
  • організовує відвідування студентами музеїв університету (музей «Українознавства», музей природничого факультету) та міста Житомира;
  • проводить трудове виховання шляхом упорядкування земельної ділянки, яка закріплена за кафедрою;
  • систематично відвідує гуртожитки, де проживають студенти, згідно графіка виховної роботи факультету фізичного виховання і спорту.

Отже, в мету організаційно-виховної роботи викладачів кафедри покладено патріотичний розвиток студентів, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України, усвідомлення значущості кращих надбань рідної країни та світової цивілізації. Таким чином, у студентів формується духовність, культура, фізичні та моральні якості, підготовка до життя, активна участь у трудовій діяльності як фахівця.