Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра медико-біологічних дисциплін

У 1992 році на базі кафедри цивільної оборони (1966–1992 рр.) була створена кафедра основ медичних знань та охорони здоров’я дітей, яку очолював доцент Іван Пантелеймонович Ямковий.

Згодом кафедра увійшла до складу факультету фізичного виховання і спорту. У 2004 році кафедра отримала назву спортивної медицини та основ медичних знань (завідувач кафедри — к.м.н., доцент Віктор Аполлінарійович Павловський).

В 2009 році згідно наказу ректора університету (наказ № 286 від 07 вересня 2009 року) кафедру перейменовано на кафедру медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту. Завідувачем кафедри призначено кандидата біологічних наук, доцента Наталію Миколаївну Корнійчук. В 2018 році згідно наказу ректора університету професора Галини Євгенівни Киричук (наказ № 230-к від 11.05.2018 р.) Корнійчук Наталію Миколаївну прийнято на посаду проректора з навчальної роботи з 14.05.2018 року.

А на посаду завідувача кафедри в 2018 році згідно наказу ректора університету професора Галини Євгенівни Киричук (наказ № 586-к від 30.11.2018 року), завідувачем кафедри призначено кандидата біологічних наук, доцента Гарлінську Аллу Миколаївну.

В 2019 році згідно наказу ректора університету професора Галини Євгенівни Киричук (наказ № 2 від 02.01.2019 року) кафедру перейменовано на кафедру медико-біологічних дисциплін.

У різні роки на кафедрі медико-біологічних дисциплін працювали викладачами: В. А. Павловський, Е. О. Левицький, В. М. Красномовець, В. І. Гречанський, М. В. Цветков, Є. М. Підвисоцький, Г. О. Бабенкова, В. А. Батрак, А. Ф. Якуба, М. Й. Іщенко, А. І. Архипов, Н. В. Бродецька, П. А. Сметанников, О. Л. Семотюк, В. М. Косенко, Л. Ф. Гненна, В. Й. Білоус, А. Г. Мосійчук, А. Ю. Лебедєв.

Нині навчальний процес забезпечують 12 викладачів кафедри: доц. Н. М. Корнійчук, доц. Гарлінська А. М., доц. Д. В. Шевчук, доц. О. О. Юмашева, доц. Тарадайник М. М., ст. викладач С. В. Гордійчук, ст. викладач С. М. Грищук, ст. викладач Ляшевич А. М., ст. викладач І. С. Чернуха, ст. викладач Шевчук Т. В., викладачі А. А. Гирина і Г. І. Ямкова.

Особливою гордістю колективу кафедри є те, що тут працюють талановиті викладачі та лікарі, серед яких:

  • «Відмінники освіти України»: В. Є. Горощенко, Н. М. Корнійчук.
  • Лауреат премії для молодих вчених від Національної Академії наук України, лауреат премії Президента для молодих вчених, лауреат щорічного обласного конкурсу «Краща книга 2012 року»: Н. М. Корнійчук.
  • Доцент кафедри Шевчук Д. В. отримав патент на винахід: «Спосіб іннервації нейрогенного сечового міхура». Патент на винахід № 102801 опублікований 12.08.2013; Одномоментний спосіб лікування абдомінальної форми крипторхізму. Патент на винахід № 103971 UAС2 МПК (2013.01) А61В 17/00. Офіційний бюлетень «Промислова власність», бюл. № 23/2013, 10.12.2013; Спосіб лікування інвагінації кишечнику у дітей. Патент на винахід № 112045 UA МПК (2016.01) А61В 17/00. Офіційний бюлетень «Промислова власність», бюл. № 13/2016, 11.07.2016. Патент на корисну модель № 107441 UA МПК (2016.01) А61В 17/00 «Спосіб лікування інвагінації кишечнику у дітей». Офіційний бюлетень «Промислова власність», бюл. № 13/2016, 10.06.2016 (у складі винахідників).

Викладачі, кафедри беруть участь у роботі наукових конференцій, семінарів, з’їздів всеукраїнського (Київ, Харків, Львів, Тернопіль, тощо) та міжнародного рівня, зокрема у Польщі, Литві, Білорусії.

Головними напрямками наукової роботи кафедри є:

  • медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту;
  • стратегія збереження автотрофної компоненти та малакофауни річкових екосистем України;
  • дослідження фізіологічного стану провідних систем органів людини.

Кафедра чотири роки поспіль брала участь в організації та проведенні II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології, а також неодноразово приймала участь в організації та проведенні ІІІ етапу (обласної) Всеукраїнської олімпіади учнів з біології та екології; також кафедра приймала участь в організації та проведенні ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології. На кафедрі систематично проводиться низка різноманітних заходів для студентів.