Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри медико-біологічних дисциплін
Гарлінська Алла Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 1982 р. у Житомирі. У 2000 р. закінчила Житомирський екологічний ліцей № 24 і цього ж року вступила до Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка на природничий факультет. У 2006 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. Навчалась в аспірантурі на кафедрі зоології ЖДУ в період з 2007 по 2010 рр. У 2012 р. захистила дисертацію кандидата біологічних наук за спеціальністю «Зоологія». З 2010 по 2017 рр. працювала на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента. З 2017 р. працює на кафедрі медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту ЖДУ на посаді доцента.

Початок роботи в університеті: з вересня 2010 року.

Інформація про вищу освіту: у 2006 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалась в аспірантурі на кафедрі зоології ЖДУ в період з 2007 по 2010 рр. У 2012 р. захистила дисертацію кандидата біологічних наук за спеціальністю «Зоологія».

Тема дисертаційного дослідження: «Пухирчикові (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Physinae) України».

Інформація про стажування: з 3 листопада 2014 р. по 3 грудня 2014 р. в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, наказ № 122-к від 31.10.2014 р., тема стажування: «Методика електрофорезного дослідження молюсків підродини Physinae», посвідчення № 3 від 03 грудня 2014 р.

З 20 травня 2019 р. по 26 червня 2019 р. в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, наказ № 291-ос від 14.05.2019 р., тема: «Використання інтерактивних методів навчання при викладані дисциплін медико-біологічного спрямування („Лікувальна фізична культура“, „Масаж“) у ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації», сертифікат НВ № 02125094/014-19 БО.

З 10.05.2021 по 18.06.2021 у Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі (Польща), рішення Вченої ради від 30.08.2021, тема: «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як складової безперервного професійного навчання впродовж життя.

Наукові інтереси та досягнення: малакологія.

Навчальні предмети, які викладає: гігієна спорту, гігієна фізичного виховання, «Основи здоров’я» з методикою його викладання, сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні, основи медичних знань та охорона життєдіяльності, основи валеології, навчальна практика з лікувальної фізичної культури.

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Дня науки (2016 рік). Подяка голови Житомирської обласної ради (серпень, 2020 рік). Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Національна академія наук України Національний центр «Мала Академія Наук України» (наказ НЦ «МАНУ» від 12.09.2019 р. № 167). Подяка Міністерства освіти і науки України Національна академія наук України Національний центр «Мала Академія Наук України» (наказ НЦ «МАНУ» від 10.01.2020 р. № 03). Подяка Міністерства освіти і науки України (грудень, 2021 рік).

Кількість публікацій: понад 70 науково-методичних публікацій.

Основні друковані праці:

Фурман Юрій Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор біологічних наук.

Біографія: у 1970 році закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного інституту ім. М. І. Пирогова. 1971–1973 роки — аспірант кафедри фармакології Вінницького державного медичного інституту ім. М. І. Пирогова.

Початок роботи в університеті: з жовтня 2022 року.

Інформація про вищу освіту: у 1970 році закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного інституту ім. М. І. Пирогова.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 1970 році закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного інституту ім. М. І. Пирогова. 1971–1973 роки — аспірант кафедри фармакології Вінницького державного медичного інституту ім. М. І. Пирогова.

Тема дисертаційного дослідження: кандидатська дисертація «Фармакологічні дослідження деяких сполук, синтезованих на основі молекули бета-аланіна» (спеціальність 14.03.05 — фармакологія, 1973 р.); докторська дисертація «Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму» (спеціальність 03.00.13 — фізіологія людини і тварин, 2003 р.).

Наукові інтереси та досягнення: спортивна медицина, фізіологія рухової активності, фізична терапія, ерготерапія, фізична культура і спорт.

Нагороди: заслужений працівник Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2003 р.); нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2004 р.); грамоти Міністерства освіти і науки України (1986 р., 2012 р.).

Корнійчук Наталія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: проректор з навчальної роботи, кандидат біологічних наук, доцент.

Біографія: в 1998 році вступила до Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, який закінчила в 2003 р. з відзнакою та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія та хімія», та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. З 1994 року займалась боротьбою самбо та дзюдо за що була удостоєна звання майстра спорту України з боротьби самбо (16.07.2002 р.) та кандидата в майстри спорту з боротьби дзюдо (з 1997 р.).

В 2003 р вступила до цільової аспірантури Житомирського державного університету імені Івана Франка, яку закінчила в 2006 році. Робота виконувалась на базі ЖДУ та Інституту гідробіології НАНУ. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів)» у спеціалізованій вченій раді Д 26.213.01 в Інституті гідробіології НАН України та отримала звання кандидата біологічних наук зі спеціальності гідробіологія (10.05.2007 р.).

В 2007 році отримала посаду старшого викладача кафедри ботаніки. З 2009 року обіймає посаду завідувача кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту. В 2010 році отримала Премію Національної Академії Наук України для молодих вчених на засіданні від 24 лютого 2010 року за цикл праць «Водоростеві угруповання басейну р. Тетерів».

В 2011 році отримала премію президента, згідно Указу президента «Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2011» від 9 грудня 2011 р. за роботу «Стратегія збереження біорізноманіття автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся». За результатами наукової роботи в 2011, 2012, 2013 роках була переможцем конкурсу «Науковець року 2011», «Науковець року 2012» та «Науковець року 2013» в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. В лютому 2014 року стала стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Відмінник освіти України.

З 2018 року призначена на посаду проректора з навчальної роботи.

Початок роботи в університеті: з 2003 року.

Інформація про вищу освіту: у 2003 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2003 р. по 2006 р. навчалась в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів)».

Інформація про стажування: з 3 квітня 2017 р. по 5 травня 2017 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, наказ № 149 від 24.03.17 р., тема: «Використання інтерактивних технологій навчання при проведенні лекційних, лабораторних та практичних занять з дисциплін медико-біологічниго циклу у ВНЗ III–IV рівнів акредитації», довідка № 174 від 25.05.17 р. З 01.09.2020 по 31.12.2021 у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти», тема: «Впровадження європейських стандартів місцевої демократії в умовах реформи децентралізації». З 10.05.2021 по 18.06.2021 у Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі (Польща), рішення Вченої ради від 30.08.2021, тема: «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як складової безперервного професійного навчання впродовж життя.

Наукові інтереси та досягнення: сферою наукових інтересів є водорості контурних угруповань різнотипних субстратів середніх та малих річок Житомирського Полісся та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту.

Навчальні предмети, які викладає: біологічна хімія та біохімія м’язевої діяльності, анатомія людини з основами спортивної морфології, функціональна і лабораторна діагностика у фізичному вихованні та спорті, теорія здоров’я, здорового способу життя та нетрадиційні засоби оздоровлення, біологічна хімія.

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університеті (2010 р.); Грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну та сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 91-річчя від Дня заснування університету (2010 р.); Премія Національної Академії Наук України для молодих вчених на засіданні від 24 лютого 2010 року за цикл праць «Водоростеві угруповання басейну р. Тетерів»; Диплом переможця конкурсу «Науковець року — 2011» Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012 р.); Почесна грамота Міністерство освіти і науки за багаторічну та сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти і науки та з нагоди професійного свята Дня науки (2011 р.); Диплом переможця конкурсу «Науковець року — 2012» Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.); Грамота Житомирської обласної державної адміністрації Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну працю, відданість справі, вагомий внесок у розвиток фізичного виховання серед студентської молоді у 2012 році (2012 р.); Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за високі досягнення в навчальній, науковій і методичній роботі, якісну підготовку і виховання студентської молоді (2012 р.); Диплом переможця конкурсу «Науковець року — 2013» Житомирського державного університету імені Івана Франка (2014 р.); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2014 р.); Диплом переможця конкурсу «Науковець року — 2015» Житомирського державного університету імені Івана Франка (2016 р.); Диплом переможця конкурсу «Науковець року — 2016» Житомирського державного університету імені Івана Франка (2017 р.).

Кількість публікацій: понад 90 науково-методичних публікацій.

Основні друковані праці:

Тарадайник Марія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Інформація. У 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Сучасне поширення і структура поселень перлівницевих Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) фауни України» за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Наукові інтереси: вивчення фауни прісноводних двостулкових молюсків родини перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae), поширення перлівниць і беззубок у водоймах і водотоках річкових басейнів України, тенденцій змін ареалів аборигенних (Unio Crassus Philipsson, 1788, U. Tumidus Philіpsson, 1788, U. Pictorum Linnaeus, 1758 та Anodonta Cygnea Linnaeus, 1758, A. Anatinа Linnaeus, 1758, Pseudanоdonta Complanata Rossmässler, 1835) та адвентивного (Sinanodonta Woodiana Lea, 1834) видів, щільності їх поселень, а також вікової, розмірної та статевої структури угруповань. Дослідження явища гермафродитизму у перлівницевих та причин появи гермафродитних особин у популяції.

Вивчення фізіометричних показників серцево-судинної (частоти серцевих скорочень, артеріального пульсу, артеріального тиску) та дихальної (ЖЄЛ) систем у дітей різних вікових груп, їх динаміки у ході виконання фізичних навантажень та адаптаційних процесів, що відбуваються при цьому.

Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Дня науки (2015 рік).

Кількість публікацій: більше 35 наукових статей та тез.

Навчальні предмети, які викладає: відновлювальні засоби у фізичному вихованні та спорті. Керівник наукового гуртка «Пульс».

Шевчук Тетяна Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат біологічних наук.

Інформація. в 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка. З 2010 року навчаласясь в аспірантурі при кафедрі зоології ЖДУ імені Івана Франка. В 2015 році захистила кандидатську дисертацією на тему: «Кліщі роду Unionicola (Acari, Hydracarina, Unionicolidae) — симбіонти перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауни України» за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Дня науки (2013 рік).

Наукові інтереси: вивчення фауни водяних кліщів роду Unionicola (Acari, Hydracarina, Unionicolidae) — симбіонтів перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae), їх морфологічних особливостей, поширення в молюсках родини Unionidae у річкових басейнах України. Вивчення екстенсивності та інтенсивності інвазії різних видів уніонід цими паразитами. Встановлення життєвого циклу кліщів роду Unionicola та особливостей локалізації на тілі молюсків. Дослідження негативного впливу водяних кліщів на організм перлівницевих.

Кількість публікацій: 18 наукових статей та тез.

Навчальні предмети, які викладає: основи медичних знань, вікова фізіологія, педіатрія.

Основні друковані праці:

Ляшевич Альона Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилася 1988 року в місті Коростені, Житомирської області. У 2005 році закінчила Коростенську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3 Житомирської області. У 2005 році закінчила ДЮСШ та отримала І спортивний розряд з волейболу. З 2005 по 2010 роки навчалася на факультеті фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка та отримала: базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» і здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя фізичної культури; повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура і біологія» і здобула кваліфікацію вчителя фізичної культури, біології, валеології і основ екології, організатора туристичної роботи; повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичної культури, керівника спортивних секцій шкільних і позашкільних закладів освіти. З 2010 по 2018 роки працювала викладачем кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка. 3 2015 по 2018 роки працювала на посаді заступника декана з навчальної роботи факультету фізичного виховання і спорту. З 2018 року працює старшим викладачем кафедри медико-біологічних дисциплін Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 2013 по 2017 роки навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка в ННЦ «Інститут біології та медицини» на базі відділу загальної фізіології імені академіка Петра Богача за спеціальністю: 03.00.13 — фізіологія людини і тварин.

Початок роботи в університеті: з вересня 2010 року.

Інформація про вищу освіту: у 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальностями «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура і біологія» (спеціаліст) та здобула кваліфікацію вчителя фізичної культури, біології, валеології і основ екології, організатора туристичної роботи; «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура і біологія» (магістр) та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичної культури, керівника спортивних секцій шкільних та позашкільних закладів освіти.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 01.11.2013 р. по 31.10.2017 р. навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології та медицини» на базі кафедри фізіології та анатомії за спеціальністю: 03.00.13 — фізіологія людини і тварин.

Інформація про стажування: навчання в аспірантурі з 2013 по 2017 роки Київського національного університету імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології та медицини». З 10.05.2021 по 18.06.2021 у Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі (Польща), рішення Вченої ради від 30.08.2021, тема: «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як складової безперервного професійного навчання впродовж життя.

Наукові інтереси та досягнення: дослідження вісцеральних систем організму людини.

Навчальні предмети, які викладає: фізіологічні основи фізичного виховання та спорту, спортивна медицина, основи медичних знань та охорона життєдіяльності, лікарський контроль у фізичному вихованні та спорті, культура здоров’я, динамічна анатомія, основи фізіології і гігієни харчування.

Кількість публікацій: 50 науково-методичних праць.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2015); Подяка управління у справах, молоді та спорту Житомирської міської ради за сумлінну працю у галузі фізичної культури і спорту та якісну підготовку і виховання студентської молоді (2015); Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 96-річчя від Дня заснування університету (2015); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України комітету з фізичного виховання та спорту (2016); Подяка Житомирської міської ради Управління активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2017); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України комітету з фізичного виховання та спорту за сумлінню працю, значний особистий внесок у розвиток фізичного виховання та спорту, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та високий професіоналізм (2017); Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2018); Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2018). Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2021 р.).

Основні друковані праці:

Лупаїна Ірина Семенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилася 1989 р. в селі Копище, Олевського району, Житомирської області. В 2006 році закінчила Копищенську ЗОШ І–ІІІ ступенів. В 2006–2012 рр. навчалася на природничому факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка та отримала: базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» і здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя біології; повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» і здобула кваліфікацію вчителя біології, географії, валеології та основ екології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи; повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» і здобула кваліфікацію біолога, викладача біології. В 2011–2013 рр. працювала лаборантом на кафедрі медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка. В 2013 році вступила до аспірантури без відриву від виробництва до ННЦ «Інституту біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 03.00.13 — фізіологія людини і тварин. В 2013–2014 рр. працювала за сумісництвом викладачем біології у Коростишівському педагогічному коледжі імені І. Я. Франка. З 2013 року викладач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту, з 2018 року старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з квітня 2011 року.

Інформація про вищу освіту: у 2012 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» і здобула кваліфікацію біолога, викладача біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 01.11.2013 р. по 31.10.2017 р. навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології та медицини» на базі кафедри фізіології та анатомії за спеціальністю: 03.00.13 — фізіологія людини і тварин.

Інформація про стажування: навчання в аспірантурі з 2013 по 2017 рр. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології та медицини». З 10.05.2021 по 18.06.2021 у Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі (Польща), рішення Вченої ради від 30.08.2021, тема: «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як складової безперервного професійного навчання впродовж життя.

Наукові інтереси та досягнення: дослідження вісцеральних систем організму людини.

Навчальні предмети, які викладає: анатомія людини з основами спортивної морфології, фармакологічні засоби відновлення фізичної працездатності, анатомія положень та рухів, анатомія та фізіологія нервової системи людини, анатомія і фізіологія нервової системи з основами генетики. З 2014 року — керівник проблемної групи «Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу».

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2013); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2017); Подяка управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації з нагоди Дня науки (2018).

Кількість публікацій: 35 науково-методичних праць.

Основні друковані праці:

Шевчук Дмитро Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат медичних наук, лікар-уролог та хірург дитячий вищої категорії хірургічного відділення № 2 та консультативної поліклініки КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради (основне місце роботи), лікар-хірург дитячий КУ «Житомирський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф» Житомирської обласної ради, координатор групи експертів Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації за напрямком «дитяча урологія», доцент кафедри урології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Біографія: народився 1979 р. у селищі Мирний Коростенського району Житомирської області. У 1986-1996 роках навчався у ЗОШ № 4 м. Новий Розділ Миколаївського району Львівської області. Із 1996 по 2002 роки навчався на медичному факультеті Ужгородського національного університету, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікаря. Під час навчання в університеті працював медичною сестрою в дитячому хірургічному відділенні Ужгородської міської клінічної лікарні з 2000 по 2002 роки. 2002-2004 роки — навчання в інтернатурі (заочний цикл — Олевська центральна районна лікарня та Житомирська обласна дитяча лікарня). У 2004 році закінчив інтернатуру за фахом «дитяча хірургія» на базі Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (нині — Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). Після закінчення інтернатури до травня 2005 року працював на посаді головного лікаря Луківської амбулаторії загальної практики — сімейної медицини Житомирського району та, за сумісництвом, лікарем-хірургом дитячим по наданню екстреної допомоги Житомирської обласної дитячої лікарні. З червня 2005 року — на постійній основі в хірургічному відділенні № 2 Житомирської обласної дитячої лікарні. У 2009 році пройшов вторинну спеціалізацію, отримавши сертифікат лікаря-уролога дитячого, у 2014 році — сертифікат лікаря-ендоскопіста, а у 2018 році — сертифікат з управління та організації охорони здоров’я на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.

У жовтні 2008 року успішно захистив кандидатську дисертацію за темою: «Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей» за спеціальністю 14.01.2009 — дитяча хірургія, отримавши диплом кандидата наук 28.04.2009 р. У березні 2015 року затвердив тему докторської дисертації на тему «Хірургічне лікування нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей».

Друкується у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях в галузі охорони здоров’я (близько 100 публікацій), має 7 патентів, автор та співавтор понад 20 раціоналізаторських пропозицій. Приймає участь та є членом організаційного комітету у наукових форумах в Україні та за її межами (Польща, Німеччина, Австрія, Бельгія, Білорусь тощо).

Є активним членом вітчизняних та закордонних професійних об’єднань (Асоціація лікарів Житомирської області, Асоціація хірургів Житомирщини, Британська асоціація дитячих хірургів, Європейська асоціація дитячих ендоскопічних хірургів). Неодноразово стажувався у провідних клінічних закладах України та зарубіжжя (Німеччина, Польща), а також у закладах післядипломної освіти.

Початок роботи в університеті: з вересня 2009 року.

Інформація про вищу освіту: в 2002 році закінчив медичний факультет Ужгородського національного університету і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікаря.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2004 році закінчив інтернатуру за фахом «дитяча хірургія» на базі Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (нині — Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). На даний момент є пошукувачем кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика з написання докторської дисертації.

Тема дисертаційного дослідження: у 2009 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей» за спеціальністю 14.01.09 — дитяча хірургія. У березні 2015 року затвердив тему докторської дисертації на тему «Хірургічне лікування нервово-мязової дисфункції сечового міхура у дітей» (спеціальність 14.01.09 — дитяча хірургія, науковий консультант — завідувач кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, професор Данилов О. А.).

Інформація про стажування: з 03 квітня 2017 р. по 05 травня 2017 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, наказ № 149 від 24.03.17 р., тема: «Формування мотивації до здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу засобами освіти та використання інтерактивних технологій навчання при проведенні різних форм занять з дисциплін медико-біологічниго циклу у ВНЗ», довідка № 171 від 25.05.17 р. З 31.05.2022 по 06.06.2022, у Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради, № 61-к/тр дата наказу 31.05.2022, тема: «Формування мотивації до здорового способу життя засобами освіти та використання інтерактивних технологій навчання при проведенні різних форм занять з дисциплін медико-біологічного циклу у ВНЗ III-IV рівнів акредиації».

Наукові інтереси та досягнення: хірургічне лікування вроджених та набутих вад розвитку сечовидільної системи у дітей, запальних захворювань сечовивідної системи, захворювання зовнішніх статевих органів тощо.

Навчальні предмети, які викладає: педіатрія з основами вікової фізіології та валеології.

Нагороди: Диплом ІІ ступеня за кращу наукову доповідь на V Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих учених «Вибір тактики оперативного лікування пухлин товстої кишки в залежності від розвитку ускладнень» (Тернопіль, 2001 р.); Грамота Буковинського державної медичної академії за наукову роботу «Перший досвід лапароскопічного адгезіолізу у дітей, хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність», яка посіла І місце на 77-й підсумковій науковій конференції студентів та молодих учених-медиків (2003 р.); Диплом Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України в номінації «Винахід — 2006» (2007 р.) та «Винахід — 2009» (2010 р.); Нагороджений грамотами: Житомирської обласної ради (2018 р.), Департаменту (Управління) охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації (2011, 2013 р.) та Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні (2009 р.). Лауреат щорічної поліської відзнаки «Срібна Вежа» в номінації «Охорона здоров’я» (2009 р.). Нагороджений дипломом БО «Лікарняна каса Житомирської області» (2017 р.).

Кількість публікацій: понад 90 науково-методичних публікацій, 7 патентів.

Основні друковані праці:

Грищук Сергій Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат медичних наук, заступник виконавчого директора Благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» (основне місце роботи).

Біографія: народився у 1973 році в смт. Довбиш Баранівського району. У 1990 році з відзнакою закінчив Довбиську середню школу. З 1991 по 1997 рік навчався у Чернівецькому державному медичному інституті. З 1997 по 1999 рік проходив інтернатуру на базі ТМО № 2 м. Житомира за спеціальністю «загальна практика-сімейна медицина». З 1999 по 2001 рік працював викладачем терапії у Житомирському фармацевтичному училищі імені Г. С. Протасевича. З 2001 року працює в благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області», де пройшов шлях від лікаря-експерта до заступника виконавчого директора. У 2009 році отримав додаткову спеціалізацію за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».

Лікар вищої категорії (2015 р.) за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Лікар вищої категорії (2017 р.) за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».

У 2017–2019 р. — 18-місячна спеціалізація за напрямком «Організація і управління охороною здоров’я» на кафедрі менеджменту охорони здоров’я інституту післядипломної освіти НМУ імені О. О. Богомольця.

Початок роботи в університеті: з вересня 2012 року.

Інформація про вищу освіту: у 1997 році закінчив Чернівецький державний медичний інститут та отримав спеціальність «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікаря.

Тема дисертаційного дослідження: «Оптимізація діяльності лікарняних кас».

Інформація про стажування: з 3 квітня 2017 р. по 5 травня 2017 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, наказ № 149 від 24.03.17 р., тема: «Інноваційні методи та засоби формувань медико-біологічних основ виховання і навчання в вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації», довідка № 174 від 25.05.17 р. З 10.05.2021 по 18.06.2021 у Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі (Польща), рішення Вченої ради від 30.08.2021, тема: «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як складової безперервного професійного навчання впродовж життя.

Наукові інтереси та досягнення: фармакоекономічні дослідження, оцінка медичних технологій, впровадження інформаційних технологій в закладах охорони здоров’я, медичне страхування, реформування охорони здоров’я.

Навчальні предмети, які викладає: вікова фізіологія, лікарський контроль у фізичному вихованні і спорті, динамічна анатомія, функціональна анатомія положень та рухів.

Нагороди: Почесною грамотою управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації (2003, 2009, 2013 рр.) та Почесною грамотою благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» (2007 р., 2010 р., 2015 р., 2018 р.). Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Національна академія наук України Національний центр «Мала Академія Наук України» (наказ НЦ «МАНУ» від 12.09.2019 р. № 167). Подяка Міністерства освіти і науки України Національна академія наук України Національний центр «Мала Академія Наук України» (наказ НЦ «МАНУ» від 10.01.2020 р. № 03).

Кількість публікацій: понад 80 науково-методичних публікацій.

Основні друковані праці:

Солодовник Олена Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін.

Біографія: народилась 23 вересня 1964 року.

Початок роботи в університеті: з 2020 року.

Інформація про вищу освіту: у 1987 році закінчила Донецький Державний медичний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа», здобувши кваліфікацію лікар-терапевт. У 2012 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління у сфері освіти», здобувши кваліфікацію магістр державного управління.

Навчання в аспірантурі: кандидат педагогічних наук з 20.03.2018 року.

Тема дисертаційного дослідження: Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів з медичною освітою до професійного самовдосконалення у процесі фахової підготовки Т.1.

Інформація про стажування: з 05.10.2020 по 13.11.2020 стажування у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за тематикою: Інтерактивні та інноваційні методи навчання і їх використання в процесі вивчення циклу біологічних дисциплін у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації. З 06.09.2021 по 15.10.2021 міжнародне стажування на базі Вищої Школи Агробізнесу в Ломжі (Польща) за тематикою: «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як складової безперервного професійного навчання впродовж життя.

Наукові інтереси та досягнення: розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача.

Навчальні предмети, які викладає: основи валеології, анатомія людини з основами спортивної морфології, біологічна хімія та біохімія м’язевої діяльності.

Нагороди: гігієна спорту, гігієна фізичного виховання, «Основи здоров’я» з методикою його викладання, сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні, основи медичних знань та охорона життєдіяльності.

Нагороди: Заслужений працівник охорони здоров’я України, 30 вересня 2011 р. присвоєно почесне звання Указом Президента України. Лауреат обласної премії імені О .Ф. Гербачевського, 2009 р. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України». наказ № 799к від 25.08.2009 р. Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», 2010 р. Грамота Національної академії педагогічних наук України. 2015 р. Подяка директора Державної установи «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», 2016 р. Почесна грамота МОЗ України, наказ МОЗ України від 08.09.2016 р. № 173. Подяка Голови Правління ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», 2018 р. Диплом переможця рейтингу популярності «Гордість міста» в номінації «Керівник року».

Кількість публікацій: 10 науково-методичних праць.

Основні друковані праці:

Гирина Альона Асанівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Біографія: у 2002 році вступила до Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, який закінчила у 2007 році та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія та хімія», та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

У 2008 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

З 2013 по 2018 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту факультету фізичного виховання і спорту. З 2014 року і по даний час працює на посаді викладача вищеназваної кафедри (за сумісництвом).

З жовтня 2018 року обіймає посаду начальника навчально-методичного відділу.

Початок роботи в університеті: з 2013 року.

Інформація про вищу освіту: у 2008 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Інформація про стажування: з 03.04.2017 по 05.05.17 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, наказ № 149 від 24.03.17 р., Тема стажування: «Методика застосування інноваційних методів навчання при викладанні дисциплін медико-біологічного спрямування („Анатомія людини з основами спортивної морфології“, „Масаж“) у ВНЗ III-IV рівнів акредитації», довідка № 168 від 25.05.17 р. З 11.02.2019 по 11.03.2019 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, тема: «Інноваційні та управлінські основи діяльності керівників та педагогічних працівників закладів освіти». З 10.10.2020 по 17.10.2020 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, тема: «Інноваційні та управлінські засади діяльності керівників закладів освіти та їх заступників». З 22.03.2021 по 28.03.2021 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, тема: «Формування інформаційно-освітнього середовища закладу освіти в умовах сьогодення». З 31.05.2022 по 06.06.2022, у Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради, № 61-к/тр дата наказу 31.05.2022, тема: «Методика застосування інноваційних методів навчання при викладанні дисциплін медико-біологічного спрямування („Анатомія положень та рухів“, „Масаж“, „Лікувальна фізична культура і масаж“, „Динамічна анатомія“)».

Наукові інтереси та досягнення: лікувальний масаж.

Навчальні предмети, які викладає: масаж, динамічна анатомія, анатомія людини з основами спортивної морфології, навчальна практика з лікувальної фізичної культури.

Кількість публікацій: понад 10 науково-методичних публікацій.

Основні друковані праці:

Чайка Юлія Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Біографія: народилась 12 червня 1993 року у місті Житомир. В період з 2000 по 2010 рік навчалась в Житомирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 21. Після закінчення школи вступила на природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2014 р. з відзнакою закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія», отримавши кваліфікацію бакалавра біології, вчителя біології. За період 2014 — 2015 років навчалась в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології. Після закінчення університету, у 2015 році, навчалась в аспірантурі. У 2020 році була прийнята на посаду асистента кафедри медико-біологічних дисциплін Житомирського державного університету імені Івана Франка. З вересня 2021 року — старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін факультету фізичного виховання і спорту.

Початок роботи в університеті: з вересня 2020 року.

Інформація про вищу освіту: у 2015 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка навчалась і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія», здобувши кваліфікацію біолога, викладача біології.

Навчання в аспірантурі: з листопада 2015 року навчалась в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «03.00.08 — зоологія» (з відривом від виробництва).

Тема дисертаційного дослідження: Географічний партеногенез та особливості репродукції диплоїдних та триплоїдних представників орних червів Aporrectodea caliginosa — trapezoides (Oligochaeta, Lumbricidae) Спеціальність 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; 05.10.2020 р. — 13.11.2020 р.; серія сертифікату НВ, № 02125094/021-20 БО, дата видачі 13.11.2020, тема: Сучасні аспекти удосконалення теоретичних та практичних знань в межах викладання дисциплін медико-біологічного спрямування («Педіатрія з основами вікової фізіології та валеології», «Основи медичних знань та охорона життєдіяльності», «Ергогенні засоби в спорті»).

Наукові інтереси та досягнення: диплоїдно-поліплоїдні комплекси дощових червів.

Навчальні предмети, які викладає: педіатрія з основами вікової фізіології та валеології, ергогенні засоби в спорті, анатомія людини з основами спортивної морфології, анатомія і фізіологія нервової системи з основами генетики, основи медичних знань та охорона життєдіяльності. Керівник наукового гуртка «Пульс».

Кількість публікацій: 15 науково-методичних праць.

Основні друковані праці:

Аждер Вероніка Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант.

Біографія: народилась 17 жовтня 2002 року в м. Баранівка, Житомирської області. В період із 2008 по 2019 рік навчалась у ОНЗ «Баранівська гімназія» Баранівської міської ради. Після закінчення гімназії у 2019 році вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з 2021 року.