Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Ветерани кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
Охріменко Антон Михайлович (1934-2004)
Охріменко Антон Михайлович (1934-2004)

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідуючий кафедрою ботаніки (1977-2000 рр.), кандидат педагогічних наук, доцент.

Роки роботи в університеті: 1965-2000 рр.

Інформація про вищу освіту: в 1959 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут. В 1964 р. заочно закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1966 р. по 1969 р. навчався в аспірантурі Київського науково-дослідного інституту педагогіки.

Навчальні предмети, які викладав: методика викладання біології.

Наукові досягнення:

  • нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1992 р.);
  • нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1999 р.).

Дудник Галина Федорівна
Дудник Галина Федорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Роки роботи в університеті: 1966-2001 рр.

Інформація про вищу освіту: 1959-1964 рр. навчалась на біологічному факультеті Черкаського педагогічного інституту.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалась в аспірантурі Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного.

Навчальні предмети, які викладала: ботаніка (анатомія і морфологія рослин).

Жовтонога Анатолій Данилович (1933-1997)
Жовтонога Анатолій Данилович (1933-1997)

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Роки роботи в університеті: 1975-1997 рр.

Інформація про вищу освіту: 1952-1957 рр. навчався на агрономічному факультеті Білоруської сільськогосподарської академії.

Наукові досягнення: отримав авторське свідоцтво на новий сорт хмелю — «Сильный».

Навчальні предмети, які викладав: основи сільського господарства.

Лишенко Іван Дмитрович
Лишенко Іван Дмитрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки.

Роки роботи в університеті: 1971-2013 рр.

Інформація про вищу освіту: в 1962 році закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут і отримав повну вищу освіту зі спеціальністі «Агрономія» та здобув кваліфікацію вчений агроном (диплом О № 334520 від 26.06.1962 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1968 році закінчив аспірантуру на кафедрі селекції і генетики Білоцерківського сільськогосподарського інституту зі спеціальності 0103-генетика.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію «Мутабільність поліплоїдного ряду пшениці внаслідок обробки хімічними мутагенами» і отримав диплом кандидата біологічних наук (МБЛ № 008966 від 11.04.1969) зі спеціальності 0103-генетика.

Кількість публікацій: 48 наукових праць.

Наукові інтереси: вивчення інсухту у диплоїдів та поліплоїдів (житньо-пшеничних гібридів), методична робота пов’язана з розробкою задач і вправ з біології. Підвищення пізнавального інтересу учнів шляхом розв’язування задач і вправ.

Наукові досягнення: видано 5 навчальних посібників з грифом МОН України.

Навчальні предмети, які викладав: генетика з основами селекції, фізіологія рослин.

Корбут Гаррій Олександрович (1933-2012)
Корбут Гаррій Олександрович (1933-2012)

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

Роки роботи в університеті: 1971-2012 рр.

Інформація про вищу освіту: в 1957 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут (нині Житомирський національний агроекологічний університет) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вченого агронома (диплом К № 798520 від 28.03.1957 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1965 році закінчив аспірантуру на кафедрі ґрунтознавства і агрохімії Житомирського сільськогосподарського інституту зі спеціальності 533-ґрунтознавство.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію «Валові запаси і рухомі форми бору, марганцю, цинку, міді і молібдену в чорноземних ґрунтах Житомирського Лісостепу» і отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук (МСХ № 008015 від 7.01.1970 року) зі спеціальності — ґрунтознавство.

Кількість публікацій: понад 300 друкованих праць.

Наукові інтереси: геологічна будова Українського кристалічного щита та мінерально-сировинні ресурси Житомирщини.

Наукові досягнення:

  • заслужений працівник освіти і науки України (посвідчення АВ № 023835 від 17.09.2007 року);
  • нагороджений Почесною грамотою Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР за багаторічну науково-педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів (1979 рік);
  • був учасником ВДНГ СРСР (м. Москва, 1958, 1967, 1972 роки);
  • нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (м. Москва) за плідну роботу по вивченню ґрунтів (1972 рік);
  • нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1991 рік).

Навчальні предмети, які викладав: геологія з основами геохімії, ґрунтознавство.

Аннамухаммедова Олена Олександрівна
Аннамухаммедова Олена Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.

Роки роботи в університеті: 1999-2014 рр.

Інформація про вищу освіту: в 1986 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи та звання вчителя середньої школи (диплом ІВ-І № 042147 від 1.07.1986 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1992 році закінчила аспірантуру при Всесоюзному інституті тваринництва (Росія) зі спеціальності 03.00.04 — біохімія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Особенности обменных процессов у телят при скармливании им комбикормов — стартеров с различно обработаной зерновой частью» і отримала диплом кандидата біологічних наук (КД № 066500 від 21.08.1992 року) зі спеціальності 03.00.04 — біохімія.

Кількість публікацій: 26 наукових праць.

Наукові інтереси: анатомо-морфологічні особливості культурних рослин та накопичення в них нітратів в залежності від умов вирощування.

Навчальні предмети, які викладала: основи наукових досліджень в біології, екологія рослин, особливості анатомії судинних рослин, геоботаніка.

Юрик Людмила Олександрівна
Юрик Людмила Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Роки роботи в університеті: 1977-2011 рр.

Інформація про вищу освіту: в 1974 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка).

Кількість публікацій: до 40 наукових публікацій, в тому числі 2 посібники для вчителів (у співавторстві) з грифом Міністерства освіти України.

Наукові інтереси: розвиток пізнавальних інтересів школярів в процесі викладання біології.

Навчальні предмети, які викладала: методика викладання біології, виготовлення наочних посібників, методика розв’язування задач в курсі біології середньої школи.

Михайловський Леонур Васильович
Михайловський Леонур Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.

Роки роботи в університеті: 1987-1996 рр.

Інформація про вищу освіту: в 1960 році закінчив Плодоовочевий інститут в м. Мічурінськ та біологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка (1965 р.)

Навчання в аспірантурі, докторантурі: закінчив аспірантуру Ботанічного інституту ім. В. Л. Комарова АН СРСР (м. Санкт-Петербург).

Тема дисертаційного дослідження: в 1975 році захистив кандидатську дисертацію «Макромицеты (порядок Agaricales) Хибинского горного массива».

Кількість публікацій: більше 100 наукових, науково-популярних, методичних праць.

Наукові інтереси: вчений — міколог, талановитий письменник і фотохудожник, пристрасний природоохоронець. Є автором десятків слайд-фільмів. Його книги «Сонечко сіє купаву» та «Повита красою» стали бібліографічною рідкістю. Понад 5 тис. унікальних фотознімків надруковано у сотнях популярних журналах, газет, у книгах, довідниках, збірниках, атласах, альбомах, буклетах, стали також цінною складовою природничих експозицій Житомирського обласного краєзнавчого музею, музею природи природничого факультету ЖДУ імені Івана Франка, тематичних стендів на екологічному факультеті Житомирського національного агроекологічного університету. Його художні твори, представлені на міжнародних, республіканських, обласних фотовиставках і конкурсах, відмічені безліччю почесних грамот, дипломів, премій.

Наукові досягнення: за багаторічну сумлінну працю удостоєний звань «Відмінник народної освіти», «Відмінник охорони природи». Присвоєно почесне звання «Заслужений природоохоронець України» (Указ Президента України № 1036/2010 від 16 листопада 2010 р.).

Навчальні предмети, які викладав: ботаніка (систематика рослин).

Ленартович Алла Адамівна
Ленартович Алла Адамівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Роки роботи в університеті: 1974-2006 рр.

Інформація про вищу освіту: 1967-1992 рр. навчалась на біологічному факультеті Одеського університету ім. І. Мечнікова.

Кількість публікацій: 25 наукових публікацій.

Наукові інтереси: фізіологічно активні речовини грибів та їх вплив на вищі рослини.

Навчальні предмети, які викладала: фізіологія рослин, фітопатологія.

Дудар Марія Іванівна
Дудар Марія Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Роки роботи в університеті: 1981-2007 рр.

Інформація про вищу освіту: 1968-1973 рр. навчалась на природничому факультеті Житомирського державного педагогічного інституту імені І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка).

Кількість публікацій: 17 публікацій, 9 з них наукового і 4 методичного характеру.

Наукові інтереси: зміни активності ЛДГ в залежності від дії різних концентрацій полютантів.

Навчальні предмети, які викладала: методика викладання біології.

Дика Тетяна Петрівна
Дика Тетяна Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Роки роботи в університеті: 2007–2011 рр.

Інформація про вищу освіту: в 2007 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія та біологія». У 2008 році закінчила магістратуру в цьому ж навчальному закладі за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія».

Кількість публікацій: 16 наукових праць.

Наукові інтереси: форми міграції Силіцію у поверхневих водних об’єктах різного типу.

Навчальні предмети, які викладала: основи моніторингу, біологічна хімія, ботаніка (систематика рослин).