Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Ветерани кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
Охріменко Антон Михайлович (1934-2004)
Охріменко Антон Михайлович (1934-2004)

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідуючий кафедрою ботаніки (1977-2000 рр.), кандидат педагогічних наук, доцент.

Роки роботи в університеті: 1965-2000 рр.

Інформація про вищу освіту: в 1959 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут. В 1964 р. заочно закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1966 р. по 1969 р. навчався в аспірантурі Київського науково-дослідного інституту педагогіки.

Навчальні предмети, які викладав: методика викладання біології.

Наукові досягнення:

  • нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1992 р.);
  • нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1999 р.).

Дудник Галина Федорівна
Дудник Галина Федорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Роки роботи в університеті: 1966-2001 рр.

Інформація про вищу освіту: 1959-1964 рр. навчалась на біологічному факультеті Черкаського педагогічного інституту.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалась в аспірантурі Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного.

Навчальні предмети, які викладала: ботаніка (анатомія і морфологія рослин).

Жовтонога Анатолій Данилович (1933-1997)
Жовтонога Анатолій Данилович (1933-1997)

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Роки роботи в університеті: 1975-1997 рр.

Інформація про вищу освіту: 1952-1957 рр. навчався на агрономічному факультеті Білоруської сільськогосподарської академії.

Наукові досягнення: отримав авторське свідоцтво на новий сорт хмелю — «Сильный».

Навчальні предмети, які викладав: основи сільського господарства.

Лишенко Іван Дмитрович
Лишенко Іван Дмитрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки.

Роки роботи в університеті: 1971-2013 рр.

Інформація про вищу освіту: в 1962 році закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут і отримав повну вищу освіту зі спеціальністі «Агрономія» та здобув кваліфікацію вчений агроном (диплом О № 334520 від 26.06.1962 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1968 році закінчив аспірантуру на кафедрі селекції і генетики Білоцерківського сільськогосподарського інституту зі спеціальності 0103-генетика.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію «Мутабільність поліплоїдного ряду пшениці внаслідок обробки хімічними мутагенами» і отримав диплом кандидата біологічних наук (МБЛ № 008966 від 11.04.1969) зі спеціальності 0103-генетика.

Кількість публікацій: 48 наукових праць.

Наукові інтереси: вивчення інсухту у диплоїдів та поліплоїдів (житньо-пшеничних гібридів), методична робота пов’язана з розробкою задач і вправ з біології. Підвищення пізнавального інтересу учнів шляхом розв’язування задач і вправ.

Наукові досягнення: видано 5 навчальних посібників з грифом МОН України.

Навчальні предмети, які викладав: генетика з основами селекції, фізіологія рослин.

Корбут Гаррій Олександрович (1933-2012)
Корбут Гаррій Олександрович (1933-2012)

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

Роки роботи в університеті: 1971-2012 рр.

Інформація про вищу освіту: в 1957 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут (нині Житомирський національний агроекологічний університет) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вченого агронома (диплом К № 798520 від 28.03.1957 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1965 році закінчив аспірантуру на кафедрі ґрунтознавства і агрохімії Житомирського сільськогосподарського інституту зі спеціальності 533-ґрунтознавство.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію «Валові запаси і рухомі форми бору, марганцю, цинку, міді і молібдену в чорноземних ґрунтах Житомирського Лісостепу» і отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук (МСХ № 008015 від 7.01.1970 року) зі спеціальності — ґрунтознавство.

Кількість публікацій: понад 300 друкованих праць.

Наукові інтереси: геологічна будова Українського кристалічного щита та мінерально-сировинні ресурси Житомирщини.

Наукові досягнення:

  • заслужений працівник освіти і науки України (посвідчення АВ № 023835 від 17.09.2007 року);
  • нагороджений Почесною грамотою Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР за багаторічну науково-педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів (1979 рік);
  • був учасником ВДНГ СРСР (м. Москва, 1958, 1967, 1972 роки);
  • нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (м. Москва) за плідну роботу по вивченню ґрунтів (1972 рік);
  • нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1991 рік).

Навчальні предмети, які викладав: геологія з основами геохімії, ґрунтознавство.

Аннамухаммедова Олена Олександрівна
Аннамухаммедова Олена Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.

Роки роботи в університеті: 1999-2014 рр.

Інформація про вищу освіту: в 1986 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи та звання вчителя середньої школи (диплом ІВ-І № 042147 від 1.07.1986 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1992 році закінчила аспірантуру при Всесоюзному інституті тваринництва (Росія) зі спеціальності 03.00.04 — біохімія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Особенности обменных процессов у телят при скармливании им комбикормов — стартеров с различно обработаной зерновой частью» і отримала диплом кандидата біологічних наук (КД № 066500 від 21.08.1992 року) зі спеціальності 03.00.04 — біохімія.

Кількість публікацій: 26 наукових праць.

Наукові інтереси: анатомо-морфологічні особливості культурних рослин та накопичення в них нітратів в залежності від умов вирощування.

Навчальні предмети, які викладала: основи наукових досліджень в біології, екологія рослин, особливості анатомії судинних рослин, геоботаніка.

Юрик Людмила Олександрівна
Юрик Людмила Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Роки роботи в університеті: 1977-2011 рр.

Інформація про вищу освіту: в 1974 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка).

Кількість публікацій: до 40 наукових публікацій, в тому числі 2 посібники для вчителів (у співавторстві) з грифом Міністерства освіти України.

Наукові інтереси: розвиток пізнавальних інтересів школярів в процесі викладання біології.

Навчальні предмети, які викладала: методика викладання біології, виготовлення наочних посібників, методика розв’язування задач в курсі біології середньої школи.

Михайловський Леонур Васильович
Михайловський Леонур Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.

Роки роботи в університеті: 1987-1996 рр.

Інформація про вищу освіту: в 1960 році закінчив Плодоовочевий інститут в м. Мічурінськ та біологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка (1965 р.)

Навчання в аспірантурі, докторантурі: закінчив аспірантуру Ботанічного інституту ім. В. Л. Комарова АН СРСР (м. Санкт-Петербург).

Тема дисертаційного дослідження: в 1975 році захистив кандидатську дисертацію «Макромицеты (порядок Agaricales) Хибинского горного массива».

Кількість публікацій: більше 100 наукових, науково-популярних, методичних праць.

Наукові інтереси: вчений — міколог, талановитий письменник і фотохудожник, пристрасний природоохоронець. Є автором десятків слайд-фільмів. Його книги «Сонечко сіє купаву» та «Повита красою» стали бібліографічною рідкістю. Понад 5 тис. унікальних фотознімків надруковано у сотнях популярних журналах, газет, у книгах, довідниках, збірниках, атласах, альбомах, буклетах, стали також цінною складовою природничих експозицій Житомирського обласного краєзнавчого музею, музею природи природничого факультету ЖДУ імені Івана Франка, тематичних стендів на екологічному факультеті Житомирського національного агроекологічного університету. Його художні твори, представлені на міжнародних, республіканських, обласних фотовиставках і конкурсах, відмічені безліччю почесних грамот, дипломів, премій.

Наукові досягнення: за багаторічну сумлінну працю удостоєний звань «Відмінник народної освіти», «Відмінник охорони природи». Присвоєно почесне звання «Заслужений природоохоронець України» (Указ Президента України № 1036/2010 від 16 листопада 2010 р.).

Навчальні предмети, які викладав: ботаніка (систематика рослин).

Ленартович Алла Адамівна
Ленартович Алла Адамівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Роки роботи в університеті: 1974-2006 рр.

Інформація про вищу освіту: 1967-1992 рр. навчалась на біологічному факультеті Одеського університету ім. І. Мечнікова.

Кількість публікацій: 25 наукових публікацій.

Наукові інтереси: фізіологічно активні речовини грибів та їх вплив на вищі рослини.

Навчальні предмети, які викладала: фізіологія рослин, фітопатологія.

Дудар Марія Іванівна
Дудар Марія Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Роки роботи в університеті: 1981-2007 рр.

Інформація про вищу освіту: 1968-1973 рр. навчалась на природничому факультеті Житомирського державного педагогічного інституту імені І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка).

Кількість публікацій: 17 публікацій, 9 з них наукового і 4 методичного характеру.

Наукові інтереси: зміни активності ЛДГ в залежності від дії різних концентрацій полютантів.

Навчальні предмети, які викладала: методика викладання біології.

Перепелиця Людмила Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 1990 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1990 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи (диплом МВ № 039431 від 30.06.1990 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2002 році закінчила аспірантуру при Інституті ботаніки НАНУ імені М. Г. Холодного зі спеціальності 03.00.12 — фізіологія рослин.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Фізіологічно активні речовини грибів та їх вплив на ріст і розвиток вищих рослин» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 016294 від 9.10.2002) зі спеціальності 03.00.12 — фізіологія рослин.

Інформація про стажування: у 2016 році проходила стажування на базі Херсонського державного університету на кафедрі ботаніки (наказ № 97-А від 10.03.2016 р.). Тема стажування: «Інноваційні методи навчання і їх використання в процесі вивчення циклу біологічних дисциплін у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».

Кількість публікацій: 38 наукових праць.

Наукові інтереси та досягнення: фітогормональний статус вищих водних рослин. Видано навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві).

Навчальні предмети, які викладає: Фізіологія рослин, Лікарські рослини, Історія біології, Генетика з основами селекції, Функціональна біохімія, Навчальна практика з фізіології рослин, генетики.

Нагороди: Нагороджена почесною грамотою Житомирського державного університету ім. І. Франка (01.04.2008, № 52-к); Нагороджена дипломом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» (18.05.2012, № 228-к); Отримала подяку Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2015 р.).

Муж Галина Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 1981 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1981 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи та звання вчителя середньої школи (диплом ЖВ—І № 12857 від 30.06.1981 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1985 році закінчила аспірантуру на кафедрі вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Інфекційна стерильність хмелю та заходи боротьби з нею» і отримала диплом кандидата біологічних наук (БЛ № 025145 від 13.03.1991 року) зі спеціальності 06.01.11 — захист рослин від шкідників та хвороб.

Інформація про стажування: 2015 рік у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (наказ по ТНПУ № 118 від 27.04.2015 року). Тема стажування: «Інтерактивні методи навчання і їх використання в процесі вивчення циклу біологічних дисциплін у ВНЗ» (довідка № 736-33/03 від 04.06.2015 р.).

Кількість публікацій: 49 наукових праць.

Наукові інтереси та досягнення: фітовірусологія; теорія та методика викладання природничих дисциплін.

Навчальні предмети, які викладає: Ботаніка (систематика рослин), Нижчі рослини: систематика, екологія, поширення, Систематика вищих рослин з основами екології, Теоретичні аспекти валеології та гігієни, Фітопатологія, Шкільний курс загальної біології.

Нагороди: Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2015 р.).

Міхеєва Галина Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття.

Початок роботи в університеті: 1986 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1981 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології і хімії середньої школи та звання вчителя середньої школи (диплом ЖВ—І № 068324 від 30.06.1981 року).

Інформація про стажування: 2010 рік на кафедрі екології Житомирського національного агроекологічного університету (наказ по ЖНАУ № 30-А від 10.03.2010 року). Тема стажування «Формування пізнавальних інтересів студентів під час вивчення дисциплін біологічного циклу» (посвідчення № 22 від 10.03.2010 р.).

Кількість публікацій: 60 наукових праць.

Наукові інтереси: Методика викладання біології.

Досягнення:

  • Започаткувала конкурс «Кращий майбутній вчитель біології» для студентів природничого факультету (2000 рік);
  • Отримала диплом і золоту медаль Міжнародної виставки «Освіта — 2007»;
  • Видано 2 навчальних посібника з грифом МОН (у співавторстві) та 1 навчальний посібник, затверджений вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Навчальні предмети, які викладає: Методика викладання біології.