Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Всеукраїнська студентська олімпіада з біології

Олімпіада — це змагання студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів. Олімпіада проводиться щороку з метою підвищення якості підготовки фахівців та системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Вона проводиться згідно «Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 року № 1410).

Основними завданнями Олімпіади є:

  • виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння реалізації її творчих здібностей;
  • стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності;
  • відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах.

Олімпіада проводиться у два етапи:

  • I етап — у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;
  • II етап — у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, які визначаються МОН України для проведення ІІ етапу олімпіади (базові вищі навчальні заклади).

Нагородження переможців олімпіади 2014 рокуВже три роки поспіль (2013, 2014 та 2015 рр.) Житомирський державний університет імені Івана Франка визначений наказом Міністерства освіти і науки України базовим вищим навчальним закладом для проведення ІІ етапу студентської олімпіади з біології для класичних університетів і педінститутів.

Журі Олімпіади було представлене науковцями провідних навчальних закладів України, а саме: Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Донецького національного університету, Запорізького національного університету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Херсонського державного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Житомирського національного агроекологічного університету та Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Голова журі, завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття ЖДУ імені Івана Франка Галина Євгеніївна Киричук. Робота журі проходила відповідно до програми проведення олімпіади. Науково-методичне забезпечення олімпіади здійснювало журі. Заздалегідь були підготовлені завдання для всіх турів олімпіади, а також розроблені критерії для перевірки і оцінювання робіт учасників олімпіади. Типи і види завдань, що пропонувалися учасникам олімпіади, є загальновідомими і поширеними у практиці як Всеукраїнських, так і Міжнародних олімпіад з біології.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з біології кожен рік відбувається на базі природничого факультету ЖДУ імені Івана Франка у кілька турів.

Перший тур передбачав перевірку теоретичних знань із базових дисциплін біологічних циклів. Учасники повинні продемонструвати знання з 16 біологічних предметів. Другий тур — це вміння показати практичні навички і теоретичні знання та поєднати їх з чотирьох лабораторних практикумів. І останній тур — комп’ютерне тестування, яке відбувається на базі фізико-математичного факультету, і передбачає відповідь на 60 тестових питань.

Після підведення підсумків олімпіади компетентне журі визначає призерів олімпіади, нагороджуючи їх дипломами 1-го, 2-го та 3-го ступенів, а також переможців у номінаціях: «За високий рівень теоретичної підготовки», «За високі показники, виявлені при виконанні комп’ютерних тестових завдань», «За неперевершені знання з «Зоології безхребетних», «За неперевершені знання з «Зоології хребетних», «За неперевершені знання з „Біохімії“» та «За неперевершені знання з „Анатомії людини“».

Всеукраїнська студентська олімпіада з біології 25-26 квітня 2013 року

Всеукраїнська студентська олімпіада з біології 15-17 квітня 2014 року

Всеукраїнська студентська олімпіада з біології 22-24 квітня 2015 року