Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Студентські наукові гуртки та проблемні групи кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
 • Гідробіологічні дослідження Житомирського Полісся (науковий гурток) (керівники: проф. Киричук Галина)
 • Ботанічний гурток(керівники: доц. Астахова Лариса)
 • Сучасні прийоми, методи та технології навчання біології (керівники: доц. Константиненко Людмила)
 • Сучасні методи в генетиці (керівники: доц. Пацюк Марина)
 • Структура і функціонування фітопланктону різнотипних водних об’єктів Полісся (керівники: проф. Шелюк Юлія)
 • Еколого-біохімічні дослідження гідробіонтів (керівники: доц. Музика Лідія)
 • Профільне навчання як спосіб індивідуалізації освітнього процесу у старшій школі (керівники: доц. Фасоля Олег)
 • Проблематика закритого ґрунту в Україні (керівники: доц. Матвійчук Богдан)
 • Вплив важких металів на ріст і розвиток вищих водних рослин (керівники: асист. Корево Ніна)
 • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасні методи її виконання (керівники: асист. Остапенко Людмила)
 • Біотехнологічні методи дослідження (керівники: асист. Гуторчук Світлана)