Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Студентські наукові гуртки та проблемні групи кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
 • «Гідробіологічні дослідження Житомирського Полісся» (керівник наукового гуртка: проф. Киричук Галина);
 • «Сучасні прийоми, методи та технології навчання біології» (керівник наукового гуртка: доц. Константиненко Людмила);
 • «Структура і функціонування фітопланктону різнотипних водних об’єктів Полісся» (керівник проблемної групи: проф. Шелюк Юлія);
 • «Ботанічний гурток» (керівник проблемної групи: доц. Астахова Лариса);
 • «Сучасні методи в генетиці» (керівник проблемної групи: доц. Пацюк Марина);
 • «Еколого-біохімічні дослідження гідробіонтів» (керівник проблемної групи: доц. Музика Лідія);
 • «Профільне навчання як спосіб індивідуалізації освітнього процесу у старшій школі» (керівник проблемної групи: доц. Фасоля Олег);
 • «Проблематика закритого ґрунту в Україні» (керівник проблемної групи: доц. Матвійчук Богдан);
 • «Органічне землеробство в Україні» (керівник проблемної групи: доц. Перепелиця Людмила);
 • «Проблема рослинного білка в Україні» (керівник проблемної групи: доц. Панчишин Василь);
 • «Вплив важких металів на ріст і розвиток вищих водних рослин» (керівник проблемної групи: ст. викл. Корево Ніна);
 • «Розв’язування задач з біології» (керівник проблемної групи: асист. Іконнікова Юлія);
 • «Фізіологія рослин» (керівник проблемної групи: асист. Остапенко Людмила).