Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
Константиненко Людмила Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук, доцент

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1999 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 11316213 від 30.06.1999 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2007 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд м. Житомир» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 053091 від 27.05.2009 року) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: у період з 24 квітня по 2 червня 2017 року проходила стажування у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (наказ № 724-33/03 від 15.06.2017 р.). Тема стажування: «Методика застосування інноваційних методів навчання при викладанні дисциплін природничого циклу („Методика навчання біології та природознавства“, „Теорія та методика викладання біології та природознавства“, „Методика викладання біології у вищій школі“, „Генетична інженерія“, „Геологія з основами геоморфології“) у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».

Кількість публікацій: 64 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 2 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: таксономія, морфологія, екологія круговійчастих інфузорій. Отримано патент на винахід: Пат. Україна, МПК C 02 F 3/34, G01 N 33/18. Спосіб визначення якості роботи систем очистки стічних вод / Л. А. Константиненко, І. В. Довгаль, С. Ю. Шевчук. — № 95441 — Заяв. 29.05.2007; Опубл. 10.08.11, Бюл. № 15. — 4с; Отримано патент на винахід: Пат. Україна, МПК G01 N 33/18, C 02 F 3/34. Метод оцінки чисельності перифітонних найпростіших за відносною чисельністю їх стадій розселення / Г. Є. Киричук, Л. А. Константиненко, І. В. Довгаль, С. С. Крамаренко. — № 106789. — Заяв. 15.10.2012; Опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. — 4 с.

Навчальні предмети, які викладає: Функціональна біохімія, Фізіологія рослин, Теорія та методика викладання біології, Теорія та методика викладання біології в базовій школі, Методика викладання біології у вищій школі, Теорія та методика навчання біології в основній та старшій школі, Навчальна практика з теорії та методики викладання біології, основ здоров’я та природознавства.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі (2012 р.); Грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2013 р.); Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у науково-дослідну діяльність університету, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки (2014 р.); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2016 р.); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 98-річчі від Дня заснування університету (2017 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Національна Академія Наук України Національний центр «Мала академія наук України» за плідну і бездоганну працю, професійну майстерність, значні успіхи в забезпеченні наукового та освітнього процесу із метою піднесення престижу педагогічних працівників, які зробили вагомий внесок у розвиток житомирського територіального відділення Малої академії наук України (2019 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України Національна Академія Наук України Національний центр «Мала академія наук України» за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток Малої академії наук України, формування, підтримку і виховання обдарованої учнівської молоді (2020 р.).

Основні друковані праці:

Киричук Галина Євгеніївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 1996 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1993 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи (диплом КП № 900655 від 30.06.1993 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1996 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. В 2010 році закінчила докторантуру на кафедрі загальної біології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 03.00.17 — гідробіологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Морфо-функціональні особливості порового апарату деяких груп Bivalvia» і отримала диплом кандидата біологічних наук (КН № 014227, рішення спеціалізованої вченої ради інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України від 10.06.1997 року, протокол № 1) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Захистила докторську дисертацію «Фізіолого-біохімічні механізми адаптації прісноводних молюсків до змін біотичних та абіотичних чинників водного середовища» і отримала диплом доктора біологічних наук (ДД № 009368 від 22.04.2011 року) зі спеціальності 03.00.17 — гідробіології.

Інформація про стажування: 2015 рік у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (наказ по ТНПУ № 118 від 27.04.2015 року). Тема стажування «Методика формування внутрішньосистемних зв’язків у процесі навчання дисциплін біологічного циклу у ВНЗ» (довідка № 744-33/03 від 04.06.2015 р.). З 14.04.2015 р. по 24.04.2015 р. підвищення кваліфікації у Національній академії державного управління при Президентові України Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів (свідоцтво 12СПВ № 065290 від 24.04.2015 р.).

Кількість публікацій: 175 наукових праць. Публікації в міжнародній наукометричних базах — 22 (SCOPUS), 1 — Web of science.

Наукові інтереси та досягнення: гідробіологія, водна токсикологія, екологічна біохімія та фізіологія, гістологія прісноводних молюсків України. Отримано патент на винахід: Пат. Україна, МПК G01 N 33/18, C 02 F 3/34. Метод оцінки чисельності перифітонних найпростіших за відносною чисельністю їх стадій розселення / Г. Є. Киричук, Л. А. Константиненко, І. В. Довгаль, С. С. Крамаренко. — N 106789. — Заяв. 15.10.2012; Опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. — 4 с.; Видано 3 навчальних посібника з грифом МОН України (у співавторстві).

Навчальні предмети, які викладає: Біохімія з основами біоорганічної хімії, Навчальна практика з ботаніки, Навчальна практика з теорії та методики викладання біології, основ здоров’я та природознавства.

Нагороди: Нагороджена грантом Соросівського аспіранта (PSU № 064044 запит № 7736 з 1.12.95 по 1.11.96); Отримала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1998 рік); Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (наказ № 940-к від 20.12.1999 р.); Стала лауреатом премії Президента України для молодих вчених (свідоцтво № 90 від 19.12.2003 р. № 1465/2003); Отримала нагрудний знак «А. С. Макаренко» (наказ МОН України № 1209-к від 13.10.2006 р.); Заслужений працівник освіти України (указ Презедента України від 29.09.2010 р. № 925/2010, посвідчення ПЗ № 001938 від 29.09.2010 р.); Нагороджена дипломом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» (18.05.2012, № 228-к); Переможець щорічного конкурсу «Науковець року» (2013, 2015, 2016 рр.); Нагороджена грамотою Гідроекологічного товариства України за активну участь у діяльності Гідроекологічного товариства України та підготовку і проведення наукових конференцій (2015 рік).

Основні друковані праці:

Шелюк Юлія Святославівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, доктор біологічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2002 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 21223747 від 30.06.2002 року). У 2003 р. закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 23441753 від 30.06.2003 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2006 році закінчила аспірантуру на кафедрі ботаніки Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.17 — гідробіологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Продукція і таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 042348 від 20.09.2007 року) зі спеціальності 03.00.17 — гідробіологія.

Захистила докторську дисертацію «Фітопланктон різнотипних водних екосистем Полісся» і отримала диплом доктора біологічних наук (ДД № 010272 від 26.11.2020 року) зі спеціальності 03.00.17 — гідробіології.

Інформація про стажування: у період із 15.05.2017 по 15.06.2017 р. проходила стажування у Херсонському державному університеті (наказ № 143-А від 12.05.17 р.). Тема стажування: «Методика застосування сучасних методів вивчення рослин та їх угруповань при викладанні дисциплін природничого циклу „Ботаніка (анатомія і морфологія рослин)“, „Ботаніка (систематика рослин)“, „Альгологія“, „Флористика“, „Шкільний курс біології рослин“, „Екологія водойм“, „Нижчі рослини: систематика, екологія, поширення“, „Систематика вищих рослин з основами екології“, „Судинні рослини: систематика, екологія та флори“, „Навчальна практика з ботаніки“ у ВНЗ III-IV рівнів акредитації» (Сертифікат № 85/36).

Кількість публікацій: 97 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 13 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: структура та функціонування автотрофної компоненти різнотипних водних об’єктів Центрального Полісся. Видано 2 навчальних посібника з грифом МОН України (у співавторстві).

Навчальні предмети, які викладає: Ботаніка, Альгологія, Флористика, Основи здоров’я з методикою його викладання, Навчальна практика з ботаніки.

Нагороди: Присуджена премія Національної Академії наук України для молодих вчених за цикл праць «Водоростеві угруповання басейну р. Тетерів» (наказ Президії Національної Академії наук України від 24.02.2010 року); Нагороджена грамотою управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (16.05.2011, № 114к); Присуджена премія Президента України для молодих учених 2011 року за роботу «Стратегія збереження автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся» (наказ Президента України № 1111/2011 від 09 грудня 2011 р., свідоцтво № 506 від 9.12.2011 р.); Нагороджена дипломом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» (18.05.2012, № 228-к); Переможець щорічного конкурсу «Науковець року» (2010, 2017 рр.); Отримала подяку Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь в організації конференцій, олімпіад та з нагоди Дня науки (2013 р.); Отримала подяку Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2014, 2015, 2016, 2018 р.); Отримала подяку Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2015 р.); Отримала грамоту Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2018 р.); Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України Національної академії наук України Національного центру «Мала академія наук України» на честь 100-річчя Національної академії наук України та за вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді(наказ НЦ «МАНУ» від 19.12.2018 № 207).

Основні друковані праці:

Астахова Лариса Євгеніївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 1986 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1985 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи та звання вчителя середньої школи (диплом Г-ІІ № 219123 від 30.06.1985 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1985 по 1998 роки пошукач на кафедрі зоології Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Молюски родини Lymnaeidae (Gastropoda, Pulmonata) Українського Полісся (фауна, екологія, біологія)» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 001329 від 14.10.1998 року) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: пройшла стажування у період з 04.02.2019 по 04.03.2019 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка при кафедрі біології рослин навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» (наказ № 158-32 від 15 лютого 2019 р.). Тема стажування: «Методичні підходи до вдосконалення професійних компетентностей викладача ВНЗ IV рівня акредитації».

Кількість публікацій: 57 наукових праць.

Наукові інтереси та досягнення: фауна, екологія та біологія молюсків родини Lymnaeidae. Видано навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві).

Навчальні предмети, які викладає: Основи природознавства, Методика проведення позакласної роботи та факультативних занять із біології, Методика навчання біології, Ботаніка, Основи здоров’я, Лікарські рослини, Теорія та методика викладання біології, основ здоров’я, природознавства та проведення позакласної роботи й факультативних занять.

Нагороди: Нагороджена дипломом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» (18.05.2012, № 228-к); Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2015 р.).

Основні друковані праці:

Першко Ірина Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 2001 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2000 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії валеології та основ екології (диплом ТМ № 13941618 від 30.06.2000 року). У 2001 році закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 16823868 від 30.06.2001 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2004 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Систематична структура родин Bithyniidae, Lithoglyphidae, Melanopsidae (Mollusca: Castropoda: Pectinibranchia) за результатами конхіологічних, анатомічних, та каріологічних досліджень» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 039698 від 15.02.07 року) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: стажування проходило з 1 жовтня по 17 листопада 2014 р. в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. Посвідчення № 1651-33/03 від 21.11.14 р. Наказ по ТНПУ № 167-вк від 26.09.2014 р. Кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Тема: «Інноваційні методи викладання циклу природничих дисциплін».

Кількість публікацій: 33 наукових праць.

Наукові інтереси та досягнення: каріологія передньозябрових молюсків.

Навчальні предмети, які викладає: Ґрунтознавство, Історія біології, Імунологія.

Нагороди: Отримала подяку Управління освіти і науки облдержадміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2015 р.).

Основні друковані праці:

Пацюк Марина Костянтинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2006 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 30487418 від 30.06.2006 року). У 2007 році закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 32862449 від 30.06.2007 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2012 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Голі амеби Житомирського і Волинського Полісся (фауна, таксономія, екологія)» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 013718 від 25.04.2013 року) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: у період з 14.06.2016 р. по 3.03.2017 р. пройшла стажування на кафедрі ботаніки у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (наказ № 58—К/В, від 20.05.16 р.). Тема стажування: «Особливості формування професійних компетентностей у процесі викладання дисциплін біологічного циклу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації на прикладі навчальних дисциплін «Генетика з основами селекції», «Генетична інженерія», «Молекулярна біологія».

Кількість публікацій: 35 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 10 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: морфологія, екологія та систематика голих амеб України.

Навчальні предмети, які викладає: Біомоніторинг природних вод, Екологічна біохімія, Молекулярна генетика, Розв’язування задач з біології, Генетика з основами селекції, Генна інженерія, Молекулярна біологія, Біомоніторинг, Навчальна практика з фізіології рослин, генетики.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів та з нагоди Дня науки (2014 р.); Почесна грамота Управління освіти і науки України Обласної державної адміністрації за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 95-річчя від Дня заснування університету (2014 р.); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2016 р.); Подяка Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок в науково-дослідну діяльність університету та з нагоди професійного свята Дня науки (2017 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Національної академії наук України Національного центру «Мала академія наук України» на честь 100-річчя Національної академії наук України та за вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді (2018 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (з нагоди 100-річчя університету 2019 р.).

Основні друковані праці:

Корево Ніна Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, завідувачка агробіостанції.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: У 2009 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і географія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, географії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 37150253). В 2009 році закінчила освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 37133623 від 30.06.2009 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2014 році вступила до аспірантури на кафедрі ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.17 — гідробіологія.

Інформація про стажування: 2018 рік у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка при кафедрі біології рослин навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» (наказ № 1022-32 від 13 листопада 2018 р.). Тема стажування: «Особливості організації науково-методичної, навчальної та виховної роботи навчально-наукового центру „Інститут біології та медицини“».

Кількість публікацій: 13 наукових праць.

Наукові інтереси та досягнення: особливості реакції біосистем на постійне (хронічне) та періодичне забруднення.

Навчальні предмети, які викладає: Основи природознавства, Фітопатологія, Лікарські рослини, Генетика, Генетика з основами селекції, Фізіологія рослин.

Нагороди: Нагороджена почесною грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, добросовісне виконання своїх функціональних обов’язків та в зв’язку з 88 річницею від Дня заснування університету (2007 р.); Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, добросовісне виконання своїх функціональних обов’язків та з нагоди 90-річчя від Дня заснування університету (2009 р.); Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 91-річчя від Дня заснування університету (2010 р.); Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за високі досягнення в навчальній, науковій, виховній і методичній роботі та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня (2011 р.); Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (16.05.2013).

Основні друковані праці:

Кутина Анастасія Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття.

Початок роботи в університеті: 2010 рік.

Інформація про вищу освіту: У 2012 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія», спеціалізацією географія і краєзнавчо-туристична робота та здобула кваліфікацію біолог, вчитель біології, географії та екології, організатор краєзнавчо-туристичної роботи (диплом ТМ № 43586529 від 31.05.2012 р.). У 2012 році закінчила освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології (диплом ТМ № 43563713 від 31.05.2012).

Інформація про стажування: 2015 рік у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (наказ по ТНПУ № 118 від 27.04.2015 року). Тема стажування: «Використання інформаційних технологій при проведенні лабораторних та практичних занять з дисциплін біологічного циклу у ВНЗ» (довідка № 739-33/03 від 04.06.2015 р.).

Кількість публікацій: 4 наукові праці.

Наукові інтереси та досягнення: Біорізноманіття приток малих, середніх та великих річок Житомирського Полісся.

Навчальні предмети, які викладає: Молекулярна біологія, Імунологія, Фізіологія рослин, Основи біоорганічної хімії, Генетика з основами селекції, Молекулярна біологія, Історія біології, Екологічна біохімія, Навчальна практика з ботаніки.

Основні друковані праці:

Музика Лідія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття.

Початок роботи в університеті: 2010 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. (Диплом ТМ № 39646250 ВІД 30.06.2010 р.).

Інформація про стажування: навчання в аспірантурі у Житомирському державному університеті ім. І.Франка з відривом від виробництва (2013-2016 р.) (Наказ Житомирського державного університету ім. І. Франка від 18.10.2013 № 486; від 21.10.2016 № 361-к (ос)).

Кількість публікацій: 20 наукових праць. Публікації в міжнародних в міжнародних науко метричних базах 2 — (SCOPUS), 1 — Web of science.

Наукові інтереси та досягнення: Вміст біологічноактивних речовин в організмі прісноводних молюсків.

Навчальні предмети, які викладає: Біохімія з основами біоорганічної хімії, Біохімія з основами імунології, Функціональна біохімія, Екологічна біохімія, Біологічна хімія та біохімія м’язевої діяльності, Біомоніторинг природних вод, Основи здоров’я.

Основні друковані праці:

Оксентюк Ярослава Русланівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: з вересня 2014 року.

Інформація про вищу освіту: у 2014 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, вчителя біології та екології, практичного психолога у навчальних закладах (диплом ТМ № 47441264 від 30.06.2014 р.) та біолога, викладача біології (диплом ТМ № 47441097 від 30.06.2014 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2014 по 2017 роки навчалась в аспірантурі в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Акаридієві кліщі — шкідники запасів Житомирського Полісся (видова різноманітність, особливості шкодочинності, методи її прогнозування, рекомендації по боротьбі і профілактиці)». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 058148 виданий рішенням Атестаційної колегії від 26.11.2020 р.

Наукові інтереси та досягнення: наукова робота направлена на вивчення видового складу акаридієвих кліщів Житомирського Полісся України, особливостей їх шкодочинності та методів її прогнозування з метою удосконалення засобів боротьби з ними шляхом використання профілактичних заходів.

Навчальні предмети, які викладає: вікова фізіологія; методика розв’язування біологічних задач; валеологія; виробнича практика в закладах вищої освіти; виробнича практика в закладах загальної середньої освіти.