Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
Константиненко Людмила Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук, доцент

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1999 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 11316213 від 30.06.1999 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2007 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд м. Житомир» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 053091 від 27.05.2009 року) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: у період з 24 квітня по 2 червня 2017 року проходила стажування у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (наказ № 724-33/03 від 15.06.2017 р.). Тема стажування: «Методика застосування інноваційних методів навчання при викладанні дисциплін природничого циклу („Методика навчання біології та природознавства“, „Теорія та методика викладання біології та природознавства“, „Методика викладання біології у вищій школі“, „Генетична інженерія“, „Геологія з основами геоморфології“) у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації»; у період з 01 березня по 09 квітня 2021 року проходила стажування у «Національній академії педагогічних наук України ДЗВО „Університет менеджменту освіти“ центральний інститут післядипломної освіти». Тема стажування: «Тренер педагогів з підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції «Нова українська школа»; у період з 10 травня по 18 червня 2021 року проходила стажування у Вищій Школі агробізнесу в Ломжі (Польща). Тема стажування: «Формування компетентностей та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти». у період з 04 жовтня по 18 жовтня 2021 року проходила стажування в ТОВ «Академія цифрового розвитку». Тема стажування: «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти».

Кількість публікацій: більше 70 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 2 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: таксономія, морфологія, екологія круговійчастих інфузорій. Отримано патент на винахід: Пат. Україна, МПК C 02 F 3/34, G01 N 33/18. Спосіб визначення якості роботи систем очистки стічних вод / Л. А. Константиненко, І. В. Довгаль, С. Ю. Шевчук. — № 95441 — Заяв. 29.05.2007; Опубл. 10.08.11, Бюл. № 15. — 4с; Отримано патент на винахід: Пат. Україна, МПК G01 N 33/18, C 02 F 3/34. Метод оцінки чисельності перифітонних найпростіших за відносною чисельністю їх стадій розселення / Г. Є. Киричук, Л. А. Константиненко, І. В. Довгаль, С. С. Крамаренко. — № 106789. — Заяв. 15.10.2012; Опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. — 4 с.

Навчальні предмети, які викладає: Клініко-лабораторна діагностика, Методика викладання біології у закладах вищої освіти, Теорія та методика навчання біології в базовій школі, Шкільний курс біології, Теорія і методика навчання біології в основній та старшій школі, Виробнича практика в закладах вищої освіти, Виробнича практика з біології, Навчальна практика з теорії та методики викладання біології, основ здоров’я та природознавства.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі (2012 р.); Грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2013 р.); Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у науково-дослідну діяльність університету, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки (2014 р.); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2016 р.); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 98-річчі від Дня заснування університету (2017 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Національна Академія Наук України Національний центр «Мала академія наук України» за плідну і бездоганну працю, професійну майстерність, значні успіхи в забезпеченні наукового та освітнього процесу із метою піднесення престижу педагогічних працівників, які зробили вагомий внесок у розвиток житомирського територіального відділення Малої академії наук України (2019 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України Національна Академія Наук України Національний центр «Мала академія наук України» за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток Малої академії наук України, формування, підтримку і виховання обдарованої учнівської молоді (2020 р.); Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди 45-річчя від дня народження (2022 р.).

Основні друковані праці:

Киричук Галина Євгеніївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 1996 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1993 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи (диплом КП № 900655 від 30.06.1993 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1996 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. В 2010 році закінчила докторантуру на кафедрі загальної біології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 03.00.17 — гідробіологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Морфо-функціональні особливості порового апарату деяких груп Bivalvia» і отримала диплом кандидата біологічних наук (КН № 014227, рішення спеціалізованої вченої ради інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України від 10.06.1997 року, протокол № 1) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Захистила докторську дисертацію «Фізіолого-біохімічні механізми адаптації прісноводних молюсків до змін біотичних та абіотичних чинників водного середовища» і отримала диплом доктора біологічних наук (ДД № 009368 від 22.04.2011 року) зі спеціальності 03.00.17 — гідробіології.

Інформація про стажування: 2015 рік у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (наказ по ТНПУ № 118 від 27.04.2015 року). Тема стажування «Методика формування внутрішньосистемних зв’язків у процесі навчання дисциплін біологічного циклу у ВНЗ» (довідка № 744-33/03 від 04.06.2015 р.). З 14.04.2015 р. по 24.04.2015 р. підвищення кваліфікації у Національній академії державного управління при Президентові України Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів (свідоцтво 12СПВ № 065290 від 24.04.2015 р.).

Кількість публікацій: 175 наукових праць. Публікації в міжнародній наукометричних базах — 22 (SCOPUS), 1 — Web of science.

Наукові інтереси та досягнення: гідробіологія, водна токсикологія, екологічна біохімія та фізіологія, гістологія прісноводних молюсків України. Отримано патент на винахід: Пат. Україна, МПК G01 N 33/18, C 02 F 3/34. Метод оцінки чисельності перифітонних найпростіших за відносною чисельністю їх стадій розселення / Г. Є. Киричук, Л. А. Константиненко, І. В. Довгаль, С. С. Крамаренко. — N 106789. — Заяв. 15.10.2012; Опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. — 4 с.; Видано 3 навчальних посібника з грифом МОН України (у співавторстві).

Навчальні предмети, які викладає: Біохімія з основами біоорганічної хімії, Навчальна практика з ботаніки, Навчальна практика з теорії та методики викладання біології, основ здоров’я та природознавства.

Нагороди: Нагороджена грантом Соросівського аспіранта (PSU № 064044 запит № 7736 з 1.12.95 по 1.11.96); Отримала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1998 рік); Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (наказ № 940-к від 20.12.1999 р.); Стала лауреатом премії Президента України для молодих вчених (свідоцтво № 90 від 19.12.2003 р. № 1465/2003); Отримала нагрудний знак «А. С. Макаренко» (наказ МОН України № 1209-к від 13.10.2006 р.); Заслужений працівник освіти України (указ Презедента України від 29.09.2010 р. № 925/2010, посвідчення ПЗ № 001938 від 29.09.2010 р.); Нагороджена дипломом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» (18.05.2012, № 228-к); Переможець щорічного конкурсу «Науковець року» (2013, 2015, 2016 рр.); Нагороджена грамотою Гідроекологічного товариства України за активну участь у діяльності Гідроекологічного товариства України та підготовку і проведення наукових конференцій (2015 рік).

Основні друковані праці:

Шелюк Юлія Святославівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, доктор біологічних наук, професор.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2002 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 21223747 від 30.06.2002 року). У 2003 р. закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 23441753 від 30.06.2003 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2006 році закінчила аспірантуру на кафедрі ботаніки Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.17 — гідробіологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Продукція і таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 042348 від 20.09.2007 року) зі спеціальності 03.00.17 — гідробіологія.

Захистила докторську дисертацію «Фітопланктон різнотипних водних екосистем Полісся» і отримала диплом доктора біологічних наук (ДД № 010272 від 26.11.2020 року) зі спеціальності 03.00.17 — гідробіології.

Інформація про стажування: у період із 15.05.2017 по 15.06.2017 р. проходила стажування у Херсонському державному університеті (наказ № 143-А від 12.05.17 р.). Тема стажування: «Методика застосування сучасних методів вивчення рослин та їх угруповань при викладанні дисциплін природничого циклу „Ботаніка (анатомія і морфологія рослин)“, „Ботаніка (систематика рослин)“, „Альгологія“, „Флористика“, „Шкільний курс біології рослин“, „Екологія водойм“, „Нижчі рослини: систематика, екологія, поширення“, „Систематика вищих рослин з основами екології“, „Судинні рослини: систематика, екологія та флори“, „Навчальна практика з ботаніки“ у ВНЗ III-IV рівнів акредитації» (Сертифікат № 85/36);у період з 01 березня по 09 квітня 2021 року проходила стажування у «Національній академії педагогічних наук України ДЗВО „Університет менеджменту освіти“ центральний інститут післядипломної освіти». Тема стажування: «Тренер педагогів з підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції «Нова українська школа»; у період з 10 травня по 18 червня 2021 року проходила стажування у Вищій Школі агробізнесу в Ломжі (Польща). Тема стажування: «Формування компетентностей та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти».

Кількість публікацій: 147 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 17 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: структура та функціонування автотрофної компоненти різнотипних водних об’єктів Центрального Полісся. Видано 2 навчальних посібника з грифом МОН України (у співавторстві).

Навчальні предмети, які викладає: Альгологія, Ботаніка, Регіональна флористика і гербарна справа, Шкільний курс біології, Біомоніторинг, Мікологія, Основи здоров`я з методикою його викладання, Навчальна практика з ботаніки.

Нагороди: Присуджена премія Національної Академії наук України для молодих вчених за цикл праць «Водоростеві угруповання басейну р. Тетерів» (наказ Президії Національної Академії наук України від 24.02.2010 року); Нагороджена грамотою управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (16.05.2011, № 114к); Присуджена премія Президента України для молодих учених 2011 року за роботу «Стратегія збереження автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся» (наказ Президента України № 1111/2011 від 09 грудня 2011 р., свідоцтво № 506 від 9.12.2011 р.); Нагороджена дипломом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» (18.05.2012, № 228-к); Переможець щорічного конкурсу «Науковець року» (2010, 2017 рр.); Отримала подяку Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь в організації конференцій, олімпіад та з нагоди Дня науки (2013 р.); Отримала подяку Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2014, 2015, 2016, 2018 р.); Отримала подяку Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2015 р.); Отримала грамоту Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2018 р.); Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України Національної академії наук України Національного центру «Мала академія наук України» на честь 100-річчя Національної академії наук України та за вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді(наказ НЦ «МАНУ» від 19.12.2018 № 207). Отримала відзнаку «Почесний амбасадор Житомирщини» (2020 р.). Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2021 р.).

Основні друковані праці:

Пацюк Марина Костянтинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2006 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 30487418 від 30.06.2006 року). У 2007 році закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 32862449 від 30.06.2007 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2012 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Голі амеби Житомирського і Волинського Полісся (фауна, таксономія, екологія)» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 013718 від 25.04.2013 року) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: у період з 14.06.2016 р. по 3.03.2017 р. пройшла стажування на кафедрі ботаніки у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (наказ № 58—К/В, від 20.05.16 р.). Тема стажування: «Особливості формування професійних компетентностей у процесі викладання дисциплін біологічного циклу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації на прикладі навчальних дисциплін «Генетика з основами селекції», «Генетична інженерія», «Молекулярна біологія». 2021 рік у «Національній академії педагогічних наук України ДЗВО „Університет менеджменту освіти“ центральний інститут післядипломної освіти» за темою курсу «Тренер педагогів з підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції «Нова українська школа». 2021 рік у Вищій Школі агробізнесу в Ломжі (Польща) за програмою «Формування компетентностей та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти».

Кількість публікацій: 57 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 14 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: морфологія, екологія та систематика голих амеб України.

Навчальні предмети, які викладає: Екологічна біохімія, Імуногенетика, Молекулярна генетика, Генетика з основами селекції, Генна інженерія, Генетика людини, Молекулярна біологія, Навчальна практика з фізіології рослин та генетики, Навчальна практика з теорії та методики викладання біології, основ здоров’я та природознавства.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів та з нагоди Дня науки (2014 р.); Почесна грамота Управління освіти і науки України Обласної державної адміністрації за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 95-річчя від Дня заснування університету (2014 р.); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2016 р.); Подяка Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок в науково-дослідну діяльність університету та з нагоди професійного свята Дня науки (2017 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Національної академії наук України Національного центру «Мала академія наук України» на честь 100-річчя Національної академії наук України та за вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді (2018 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (з нагоди 100-річчя університету 2019 р.).

Основні друковані праці:

Астахова Лариса Євгеніївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 1986 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1985 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи та звання вчителя середньої школи (диплом Г-ІІ № 219123 від 30.06.1985 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1985 по 1998 роки пошукач на кафедрі зоології Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Молюски родини Lymnaeidae (Gastropoda, Pulmonata) Українського Полісся (фауна, екологія, біологія)» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 001329 від 14.10.1998 року) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: пройшла стажування у період з 04.02.2019 по 04.03.2019 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка при кафедрі біології рослин навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» (наказ № 158-32 від 15 лютого 2019 р.). Тема стажування: «Методичні підходи до вдосконалення професійних компетентностей викладача ВНЗ IV рівня акредитації»; у період з 1 березня по 9 квітня 2021 року проходила стажування у «Національній академії педагогічних наук України ДЗВО „Університет менеджменту освіти“ центральний інститут післядипломної освіти». Тема стажування: «Тренер педагогів з підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції «Нова українська школа»; у період з 10 травня по 18 червня 2021 року проходила стажування у Вищій Школі агробізнесу в Ломжі (Польща). Тема стажування: «Формування компетентностей та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти».

Кількість публікацій: 65 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 2 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: фауна, екологія та біологія молюсків родини Lymnaeidae. Видано навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві).

Навчальні предмети, які викладає: Ботаніка, Молекулярна біологія, Основи природознавства з методикою його викладання, Історія біології, Мікологія, Основи природознавства, Систематика вищих рослин з основами екології, Виробнича практика в закладах загальної середньої освіти, Навчальна практика з ботаніки, Навчальна практика з основ природознавства.

Нагороди: Нагороджена дипломом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» (18.05.2012, № 228-к); Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2015 р.).

Основні друковані праці:

Перепелиця Людмила Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 1990 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1990 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи (диплом МВ № 039431 від 30.06.1990 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в період 1994 по 2000 рік цільова аспірантура в Київському інституті імені Холодного, зі спеціальності 03.00.12 — Фізіологія рослин, з відривом від виробництва.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Фізіологічно активні речовини грибів та їх вплив на ріст і розвиток вищих рослин» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 016294 від 09.10.2002 року) зі спеціальності 03.00.12 — Фізіологія рослин.

Інформація про стажування: у період з 23 травня по 1 липня 2022 року проходила стажування у Поліському національному університеті (наказ № 18/агд від 19.05.2022 р.). Тема стажування: «Інноваційні методи навчання і їх використання в процесі вивчення циклу агрономічних та біологічних дисциплін у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації».

Кількість публікацій: 39 наукових праць.

Наукові інтереси та досягнення: фітогормонологія, органічне землеробство.

Навчальні предмети, які викладає: Фізіологія рослин, Виробнича практика з біології, Навчальна практика з основ природознавства.

Нагороди: Почесна грамота Житомирського державного університету ім. І. Франка (01.04.2008, № 52-к), Диплом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» (18.05.2012, № 228-к).

Основні друковані праці:

Музика Лідія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 2010 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2010 році з відзнакою закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (Диплом ТМ № 39646250 від 30.06.2010 р.).

Інформація про стажування: навчання в аспірантурі у Житомирському державному університеті ім. І. Франка з відривом від виробництва (2013–2016 р.) (Наказ Житомирського державного університету ім. І. Франка від 18.10.2013 № 486; від 21.10.2016 № 361-к (ос). Вища Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща) з 10.05.2021 по 18.06.2021 (рішення Вченої ради ЖДУ ім. І. Франка від 30.08.2021). Тема стажування: «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти». У період з 4 жовтня по 18 жовтня 2021 року проходила стажування в ТОВ «Академія цифрового розвитку». Тема стажування: «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2016 році закінчила аспірантуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.17 — гідробіологія (з відривом від виробництва).

Тема дисертаційного дослідження: «Вміст та роль речовин ліпідної природи в адаптації прісноводних молюсків до екологічних чинників різної природи» (диплом кандидата біологічних наук ДК № 061643 від 29.06.2021 року).

Кількість публікацій: 26 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах: 2 — Scopus, 1 — Web of Science.

Наукові інтереси та досягнення: Вміст біологічноактивних речовин в організмі прісноводних молюсків.

Навчальні предмети, які викладає: Біохімія з основами біоорганічної хімії, Функціональна біохімія, Біологічна хімія та біохімія м’язової діяльності, Екологічна біохімія, Хімічний аналіз природних вод, Навчальна практика з основ природознавства.

Нагороди: Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розбудову української державності та з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Основні друковані праці:

Матвійчук Богдан Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат сільськогосподарських наук, б.в.з.

Початок роботи в університеті: 2022 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2003 році закінчив з відзнакою Державний агроекологічний університет (нині Поліський національний університет) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вченого агронома (диплом ТМ № 23480671 від 04.07.2003 року). В 2017 році закінчив з відзнакою Житомирський національний агроекологічний університет (нині Поліський національний університет) і отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Екологія» та здобув кваліфікацію еколога (диплом С17 № 049097 від 15.03.2017 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2007 році закінчив аспірантуру на кафедрі агроекології Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю 03.00.16 — екологія. В 2017 році закінчив докторантуру на кафедрі екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля, Полтавської аграрної академії за спеціальністю 03.00.16 — екологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію «Агроекологічні аспекти біологізації землеробства на ясно-сірих супіщаних лісових ґрунтах» і отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук (ДК № 053068, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 08.07.2009 року, протокол № 28-09/3) зі спеціальності 03.00.16 — екологія.

Інформація про стажування: 2020 рік у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Тема стажування «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво СС00493706/011315-20 від 28.02.2020 р.). З 12.10.2020 р. по 30.03.2021 р. підвищення кваліфікації в аграрному університеті Гуго Колонтай в Кракові, Республіка Польща, «Інновації у вищій аграрній освіті та сталий розвиток в аграрному секторі Польщі та Україні» (180 год. / 6 кредитів ECTS). Сертифікат KR 300321|013.

Кількість публікацій: 50 наукових праць. Публікації в міжнародній наукометричних базах — (SCOPUS), 2 — Web of science.

Наукові інтереси та досягнення: ґрунтознавство, екологія ґрунту, водна ерозія, дефляція, екологічна сталість агроекосистем, біологізація землеробства.

Навчальні предмети, які викладає: Безпека життєдіяності, Грунтознавство, Сільськогосподарські машини та машиновикористання в рослинництві, Фізіологія рослин, Землеробство з основами наукових досліджень в агрономії, Навчальна практика з агрономії.

Основні друковані праці:

Фасоля Олег Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, б.в.з.

Початок роботи в університеті: 2021 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1993 році закінчив з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобув кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи (диплом КП № 900658 від 30.06.1993 року), в 2001 році закінчив Київський національний економічний університет і отримав повну вищу освіту та здобув кваліфікацію магістра з адміністративного менеджменту (диплом КВ № 15497711 від 30 червня 2001 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2017 році виконав дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук у Рівненському державному гуманітарному університеті.

Тема дисертаційного дослідження: захистив в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини кандидатську дисертацію «Екологічне виховання старшокласників загальноосвітніх шкіл сільської місцевості у процесі профільного навчання» і отримав диплом кандидата педагогічних наук (ДК № 0042171, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 27.04.2017 року) зі спеціальності 13.00.07 — теорія і методика виховання.

Інформація про стажування: в період з 23 травня по 1 липня 2022 року проходив стажування у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Тема стажування: «Освітній менеджмент та середня освіта: новели, сучасний досвід, виклики та шляхи вирішення» (посвідчення № 47/22 від 30.06.2022 р).

Кількість публікацій: 17 наукових публікацій.

Наукові інтереси та досягнення: Сучасна система управління закладами загальної середньої освіти; формування ефективних шкільних мереж в регіонах; реформа шкільної освіти та старшої школи зокрема; робота над становленням старшої профільної школи в Україні.

Навчальні предмети, які викладає: Позакласна робота з біології, Навчальна практика з ботаніки, Виробнича (управлінська) практика, Виробнича (педагогічна) практика, Основи організаційної поведінки, Інноваційний менеджмент.

Нагороди: Почесні грамоти Хмельницької обласної державної адміністрації (2016 р.), Хмельницької обласної ради (2021 р.), Грамота Міністерства освіти і науки України (2016 р.), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2016 р.).

Основні друковані праці:

Корево Ніна Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, завідувачка агробіостанції.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: У 2009 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і географія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, географії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 37150253). В 2009 році закінчила освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 37133623 від 30.06.2009 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2014 році вступила до аспірантури на кафедрі ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.17 — гідробіологія.

Інформація про стажування: 2018 рік у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка при кафедрі біології рослин навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» (наказ № 1022-32 від 13 листопада 2018 р.). Тема стажування: «Особливості організації науково-методичної, навчальної та виховної роботи навчально-наукового центру „Інститут біології та медицини“»; у період з 10 травня по 18 червня 2021 року проходила стажування у Вищій Школі агробізнесу в Ломжі (Польща). Тема стажування: «Формування компетентностей та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти».

Кількість публікацій: 18 наукових праць.

Наукові інтереси та досягнення: особливості реакції біосистем на постійне (хронічне) та періодичне забруднення.

Навчальні предмети, які викладає: Ботаніка, Позакласна робота з біології, Землеробство з основами наукових досліджень в агрономії, Виробнича практика з біології, Навчальна практика з агрономії, Навчальна практика з фізіології рослин та генетики.

Нагороди: Нагороджена почесною грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, добросовісне виконання своїх функціональних обов’язків та в зв’язку з 88 річницею від Дня заснування університету (2007 р.); Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, добросовісне виконання своїх функціональних обов’язків та з нагоди 90-річчя від Дня заснування університету (2009 р.); Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 91-річчя від Дня заснування університету (2010 р.); Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за високі досягнення в навчальній, науковій, виховній і методичній роботі та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня (2011 р.); Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (16.05.2013).

Основні друковані праці:

Остапенко Людмила Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття.

Початок роботи в університеті: 2018 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 39554606 від 30.06.2010 року).

Інформація про стажування: в період з 19 квітня по 2 червня 2021 року у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Тема стажування: «Шляхи підвищення пізнавальної активності студентів в процесі вивчення освітніх компонент «Шкільний курс біології» та «Лікарські рослини» (довідка про проходження стажування № 182-33/103, дата видачі 07.06.2021).

Кількість публікацій: 10 наукових праць.

Наукові інтереси та досягнення: «Вплив фітогормонів на ріст і розвиток рослин».

Навчальні предмети, які викладає: Шкільний курс біології, Навчальна практика з ботаніки, Навчальна практика з основ природознавства, Виробнича практика з біології.

Основні друковані праці:

Гуторчук Світлана Леонідівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття.

Початок роботи в університеті: 2010 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2011 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: 3 червня 2013 — 3 червня 2016 року навчання в аспірантурі Інституту картоплярства НААН України зі спеціальності 06.01.05 «Селекція та насінництво».

Тема дисертаційного дослідження: «Уточнення біологічних особливостей збудника порошистої парші картоплі (Spongospora subterranean Wallr) та селекційно-генетичні заходи щодо обмеження її в умовах Полісся України».

Кількість публікацій: 11 публікацій.

Наукові інтереси та досягнення: фітопатологія, мікологія, хвороби картоплі, порошиста парша картоплі, гриб Spongospora subterranean, сорти картоплі, ідентифікація збудників, оздоровлення сортів картоплі методом культури апікальних меристем в поєднанні із хіміотерапією, живильні середовища, культура апікальних меристем, in vitro.

Навчальні предмети, які викладає: Сільськогосподарська ентомологія, Навчальна практика з ботаніки, Навчальна практика з фізіології рослин та генетики.

Основні друковані праці:

Кобернюк Оксана Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття.

Початок роботи в університеті: 2021 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2016 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та здобула ступінь бакалавра за напрямом 6.040102 Біологія, кваліфікацію вчителя біології (диплом В16 № 132772 від 30.06. 2016 року). У 2017 році в цьому ж університеті отримала повну вищу освіту за спеціальністю 014 Середня освіта та здобула кваліфікацію біолога, вчителя біології, хімії та екології (диплом С17 № 057975 від 30.06.2017 року).

Основні друковані праці:

Кушнір Лілія Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття.

Початок роботи в університеті: 2022 рік.

Інформація про вищу освіту: з 2019 року навчання в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 091 Біологія.

Федорович Ганна Семенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття.

Початок роботи в університеті: 2022 рік.

Інформація про вищу освіту: з 2020 року навчання в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 091 Біологія.