Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
Шелюк Юлія Святославівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідуюча кафедрою, доцент, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2002 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 21223747 від 30.06.2002 року). У 2003 р. закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 23441753 від 30.06.2003 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2006 році закінчила аспірантуру на кафедрі ботаніки Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.17 — гідробіологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Продукція і таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 042348 від 20.09.2007 року) зі спеціальності 03.00.17 — гідробіологія.

Інформація про стажування: у період із 15.05.2017 по 15.06.2017 р. проходила стажування у Херсонському державному університеті (наказ № 143-А від 12.05.17 р.). Тема стажування: «Методика застосування сучасних методів вивчення рослин та їх угруповань при викладанні дисциплін природничого циклу „Ботаніка (анатомія і морфологія рослин)“, „Ботаніка (систематика рослин)“, „Альгологія“, „Флористика“, „Шкільний курс біології рослин“, „Екологія водойм“, „Нижчі рослини: систематика, екологія, поширення“, „Систематика вищих рослин з основами екології“, „Судинні рослини: систематика, екологія та флори“, „Навчальна практика з ботаніки“ у ВНЗ III-IV рівнів акредитації» (Сертифікат № 85/36).

Кількість публікацій: 61 наукова праця. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 6 (SCOPUS).

Наукові інтереси: структура та функціонування автотрофної компоненти різнотипних водних об’єктів Центрального Полісся.

Досягнення:

 • Присуджена премія Національної Академії наук України для молодих вчених за цикл праць «Водоростеві угруповання басейну р. Тетерів» (наказ Президії Національної Академії наук України від 24.02.2010 року);
 • Нагороджена дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2010» в номінації «Молодий науковець року» (протокол № 9 від 22.04.2011 р.);
 • Нагороджена грамотою управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (16.05.2011, № 114к);
 • Присуджена премія Президента України для молодих учених 2011 року за роботу «Стратегія збереження автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся» (наказ Президента України № 1111/2011 від 09 грудня 2011 р., свідоцтво № 506 від 9.12.2011 р.);
 • Нагороджена дипломом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» (18.05.2012, № 228-к);
 • Видано 2 навчальних посібника з грифом МОН України (у співавторстві).

Навчальні предмети, які викладає: Ботаніка (анатомія і морфологія рослин), Альгологія.

Основні друковані праці:

Киричук Галина Євгеніївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 1996 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1993 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи (диплом КП № 900655 від 30.06.1993 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1996 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

В 2010 році закінчила докторантуру на кафедрі загальної біології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка зі спеціальності 03.00.17 — гідробіологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Морфо-функціональні особливості порового апарату деяких груп Bivalvia» і отримала диплом кандидата біологічних наук (КН № 014227, рішення спеціалізованої вченої ради інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України від 10.06.1997 року, протокол № 1) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Захистила докторську дисертацію «Фізіолого-біохімічні механізми адаптації прісноводних молюсків до змін біотичних та абіотичних чинників водного середовища» і отримала диплом доктора біологічних наук (ДД № 009368 від 22.04.2011 року) зі спеціальності 03.00.17 — гідробіології.

Інформація про стажування: 2015 рік у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (наказ по ТНПУ № 118 від 27.04.2015 року). Тема стажування «Методика формування внутрішньосистемних зв’язків у процесі навчання дисциплін біологічного циклу у ВНЗ» (довідка № 744-33/03 від 04.06.2015 р.). З 14.04.2015 р. по 24.04.2015 р. підвищення кваліфікації у Національній академії державного управління при Президентові України Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів (свідоцтво 12СПВ № 065290 від 24.04.2015 р.).

Кількість публікацій: більше 150 наукових праць. Публікації в міжнародній наукометричних базах — 22 (SCOPUS).

Наукові інтереси: гідробіологія, водна токсикологія, екологічна біохімія та фізіологія, гістологія прісноводних молюсків України.

Досягнення:

Навчальні предмети, які викладає: Біологічна хімія, Молекулярна біологія, Функціональна біохімія, Біомоніторинг природних вод, Екологічна біохімія.

Основні друковані праці:

Перепелиця Людмила Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 1990 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1990 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи (диплом МВ № 039431 від 30.06.1990 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2002 році закінчила аспірантуру при Інституті ботаніки НАНУ імені М. Г. Холодного зі спеціальності 03.00.12 — фізіологія рослин.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Фізіологічно активні речовини грибів та їх вплив на ріст і розвиток вищих рослин» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 016294 від 9.10.2002) зі спеціальності 03.00.12 — фізіологія рослин.

Інформація про стажування: у 2016 році проходила стажування на базі Херсонського державного університету на кафедрі ботаніки (наказ № 97-А від 10.03.2016 р.). Тема стажування: «Інноваційні методи навчання і їх використання в процесі вивчення циклу біологічних дисциплін у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».

Кількість публікацій: 36 наукових праць.

Наукові інтереси: фітогормональний статус вищих водних рослин.

Досягнення:

 • Нагороджена почесною грамотою Житомирського державного університету ім. І. Франка (01.04.2008, № 52-к);
 • Нагороджена дипломом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» (18.05.2012, № 228-к);
 • Видано навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві).

Навчальні предмети, які викладає: Фізіологія рослин.

Основні друковані праці:

Астахова Лариса Євгеніївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 1986 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1985 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи та звання вчителя середньої школи (диплом Г-ІІ № 219123 від 30.06.1985 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1985 по 1998 роки пошукач на кафедрі зоології Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Молюски родини Lymnaeidae (Gastropoda, Pulmonata) Українського Полісся (фауна, екологія, біологія)» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 001329 від 14.10.1998 року) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: пройшла стажування у період з 04.02.2019 по 04.03.2019 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка при кафедрі біології рослин навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» (наказ № 158-32 від 15 лютого 2019 р.). Тема стажування: «Методичні підходи до вдосконалення професійних компетентностей викладача ВНЗ IV рівня акредитації».

Кількість публікацій: 46 наукових праць.

Наукові інтереси: фауна, екологія та біологія молюсків родини Lymnaeidae.

Досягнення:

 • Нагороджена дипломом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» (18.05.2012, № 228-к);
 • Видано навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві).

Навчальні предмети, які викладає: Основи природознавства, Методика виготовлення наочних посібників.

Основні друковані праці:

Муж Галина Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 1981 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1981 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії середньої школи та звання вчителя середньої школи (диплом ЖВ—І № 12857 від 30.06.1981 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 1985 році закінчила аспірантуру на кафедрі вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Інфекційна стерильність хмелю та заходи боротьби з нею» і отримала диплом кандидата біологічних наук (БЛ № 025145 від 13.03.1991 року) зі спеціальності 06.01.11 — захист рослин від шкідників та хвороб.

Інформація про стажування: 2015 рік у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (наказ по ТНПУ № 118 від 27.04.2015 року). Тема стажування: «Інтерактивні методи навчання і їх використання в процесі вивчення циклу біологічних дисциплін у ВНЗ» (довідка № 736-33/03 від 04.06.2015 р.).

Кількість публікацій: 44 наукові праці.

Наукові інтереси: фітовірусологія; теорія та методика викладання природничих дисциплін.

Навчальні предмети, які викладає: Ботаніка (систематика рослин), Мікологія.

Основні друковані праці:

Першко Ірина Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 2001 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2000 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії валеології та основ екології (диплом ТМ № 13941618 від 30.06.2000 року). У 2001 році закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 16823868 від 30.06.2001 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2004 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Систематична структура родин Bithyniidae, Lithoglyphidae, Melanopsidae (Mollusca: Castropoda: Pectinibranchia) за результатами конхіологічних, анатомічних, та каріологічних досліджень» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 039698 від 15.02.07 року) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: стажування проходило з 1 жовтня по 17 листопада 2014 р. в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. Посвідчення № 1651-33/03 від 21.11.14 р. Наказ по ТНПУ № 167-вк від 26.09.2014 р. Кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Тема: «Інноваційні методи викладання циклу природничих дисциплін».

Кількість публікацій: 30 наукових праць.

Наукові інтереси: каріологія передньозябрових молюсків.

Навчальні предмети, які викладає: Ґрунтознавство, Основи наукових досліджень в біології, Екологія рослин, Історія біології.

Основні друковані праці:

Константиненко Людмила Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1999 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 11316213 від 30.06.1999 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2007 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд м. Житомир» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 053091 від 27.05.2009 року) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: у період з 24 квітня по 2 червня 2017 року проходила стажування у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (наказ № 724-33/03 від 15.06.2017 р.). Тема стажування: «Методика застосування інноваційних методів навчання при викладанні дисциплін природничого циклу („Методика навчання біології та природознавства“, „Теорія та методика викладання біології та природознавства“, „Методика викладання біології у вищій школі“, „Генетична інженерія“, „Геологія з основами геоморфології“) у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».

Кількість публікацій: 64 наукові праці. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 2 (SCOPUS).

Наукові інтереси: таксономія, морфологія, екологія круговійчастих інфузорій.

Навчальні предмети, які викладає: Генна інженерія, Клініко-лабораторна діагностика, Методика викладання біології у вищій школі, Теорія та методика викладання біології, основ здоров’я, природознавства та проведення позакласної роботи й факультативних занять.

Досягнення:

 • Отримала подяку Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі (22.05.2012);
 • Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (16.05.2013.);
 • Нагороджена почесною грамотою Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у науково-дослідну діяльність університету, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки (травень 2014 р.);
 • Нагороджена почесною грамотою Національної академії наук України за плідну і бездоганну працю, професійну майстерність, значні успіхи в забезпеченні наукового та освітнього процесу і з метою піднесення престижу педагогічних працівників, які зробили вагомий внесок у розвиток Житомирського територіального відділення малої академії наук (12.09.2019);
 • Отримала подяку Національної академії наук України за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток Малої академії наук України, формування, підтримку і виховання обдарованої учнівської молоді (10.01.2020);
 • Отримано патент на винахід: Пат. Україна, МПК C 02 F 3/34, G01 N 33/18. Спосіб визначення якості роботи систем очистки стічних вод / Л. А. Константиненко, І. В. Довгаль; С. Ю. Шевчук. — № 95441 — Заяв. 29.05.2007; Опубл. 10.08.11, Бюл. № 15. — 4с;
 • Отримано патент на винахід: Пат. Україна, МПК G01 N 33/18, C 02 F 3/34. Метод оцінки чисельності перифітонних найпростіших за відносною чисельністю їх стадій розселення / Г. Є. Киричук, Л. А. Константиненко, І. В. Довгаль; С. С. Крамаренко. — № 106789. — Заяв. 15.10.2012; Опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. — 4 с.

Навчальні предмети, які викладає: Геологія, Генетична інженерія, Протистологія.

Основні друковані праці:

Пацюк Марина Костянтинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2006 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 30487418 від 30.06.2006 року). У 2007 році закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 32862449 від 30.06.2007 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2012 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Голі амеби Житомирського і Волинського Полісся (фауна, таксономія, екологія)» і отримала диплом кандидата біологічних наук (ДК № 013718 від 25.04.2013 року) зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: у період з 14.06.2016 р. по 3.03.2017 р. пройшла стажування на кафедрі ботаніки у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (наказ № 58—К/В, від 20.05.16 р.). Тема стажування: «Особливості формування професійних компетентностей у процесі викладання дисциплін біологічного циклу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації на прикладі навчальних дисциплін «Генетика з основами селекції», «Генетична інженерія», «Молекулярна біологія».

Кількість публікацій: 16 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 2 (SCOPUS).

Наукові інтереси: морфологія, екологія та систематика голих амеб України.

Досягнення:

 • Отримала подяку Житомирського державного університету імені Івана Франка за ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів та з нагоди Дня науки (23.05.2014 р.);
 • Нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки України Обласної державної адміністрації за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 95-річчя від Дня заснування університету (17.10.2014 р.).

Навчальні предмети, які викладає: Генетика з основами селекції, Молекулярна біологія, Функціональна біохімія.

Основні друковані праці:

Корево Ніна Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, завідувачка агробіостанції.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: У 2009 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і географія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, географії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 37150253). В 2009 році закінчила освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 37133623 від 30.06.2009 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2014 році вступила до аспірантури на кафедрі ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.17 — гідробіологія.

Інформація про стажування: 2018 рік у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка при кафедрі біології рослин навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» (наказ № 1022-32 від 13 листопада 2018 р.). Тема стажування: «Особливості організації науково-методичної, навчальної та виховної роботи навчально-наукового центру „Інститут біології та медицини“».

Кількість публікацій: 3 наукові праці.

Наукові інтереси: фітопатологія, живцювання хвойних рослин.

Досягнення:

 • Нагороджена почесною грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, добросовісне виконання своїх функціональних обов’язків та в зв’язку з 88 річницею від Дня заснування університету (2007 р.);
 • Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, добросовісне виконання своїх функціональних обов’язків та з нагоди 90-річчя від Дня заснування університету (2009 р.);
 • Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 91-річчя від Дня заснування університету (2010 р.);
 • Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за високі досягнення в навчальній, науковій, виховній і методичній роботі та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня (2011 р.);
 • Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (16.05.2013).

Навчальні предмети, які викладає: Фітопатологія, Шкільна навчально-дослідна ділянка, Декоративне квітництво.

Основні друковані праці:

Кутина Анастасія Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття.

Початок роботи в університеті: 2010 рік.

Інформація про вищу освіту: У 2012 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія», спеціалізацією географія і краєзнавчо-туристична робота та здобула кваліфікацію біолог, вчитель біології, географії та екології, організатор краєзнавчо-туристичної роботи (диплом ТМ № 43586529 від 31.05.2012 р.). У 2012 році закінчила освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології (диплом ТМ № 43563713 від 31.05.2012).

Інформація про стажування: 2015 рік у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (наказ по ТНПУ № 118 від 27.04.2015 року). Тема стажування: «Використання інформаційних технологій при проведенні лабораторних та практичних занять з дисциплін біологічного циклу у ВНЗ» (довідка № 739-33/03 від 04.06.2015 р.).

Кількість публікацій: 4 наукові праці.

Навчальні предмети, які викладає: Фізіологія рослин, Екологія рослин, Функціональна біохімія. Систематика вищих рослин, Методика проведення позакласної роботи та факультативних занять з біології, Розв′язування задач з біології.

Основні друковані праці:

Музика Лідія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття.

Початок роботи в університеті: 2010 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. (Диплом ТМ № 39646250 ВІД 30.06.2010 р.).

Інформація про стажування: навчання в аспірантурі у Житомирському державному університеті ім. І.Франка з відривом від виробництва (2013-2016 р.) (Наказ Житомирського державного університету ім. І. Франка від 18.10.2013 № 486; від 21.10.2016 № 361-к (ос)).

Кількість публікацій: 20 наукових праць. Публікації в міжнародних в міжнародних науко метричних базах 2 — (SCOPUS), 1 — Web of science.

Навчальні предмети, які викладає: Біохімія з основами біоорганічної хімії, біохімія з основами імунології, Функціональна біохімія, Екологічна біохімія, біологічна хімія та біохімія м’язевої діяльності, біомоніторинг природних вод, Основи здоров’я.

Наукові інтереси: Вміст біологічноактивних речовин в організмі прісноводних молюсків.

Основні друковані праці: