Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Літня ботанічна школа

«Літня ботанічна школа» — щорічний проект, ініційований викладачами кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка у 2017 році для учнів, як інтерактивний освітній захід. Метою його є активізація пізнавальної діяльності учнівської молоді, поглиблення знань учнів з біології рослин, набуття вмінь виготовляти мікропрепарати, працювати з лабораторним обладнанням, проводити дослідження в лабораторних та польових умовах, виховувати бережливе ставлення до живої природи. Проект сприяє набуттю і закріпленню біологічних понять, формуванню практичних навичок наукових досліджень, формуванню екологічної культури та компетентностей школярів із природничих наук, вмінню працювати в команді і представляти результати власних досліджень. Перевагою є те, що заняття проводяться влітку, тому це не тільки задоволення навчальних потреб, але і гарна організація дозвілля школярів.

Перша літня ботанічна школа діяла з 11 по 16 червня 2017 р. на базі природничого факультету. У ній взяли участь 36 учнів 9-10 класів з 19-ти загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомира. Під час урочистого її відкриття учасників привітали доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Киричук Галина Євгеніївна та кандидат педагогічних наук, старший викладач Житомирського ІППО Поліщук Наталія Миколаївна. Після відкриття розпочалися лекційні та лабораторні заняття з ботаніки, які провели викладачі кафедри Шелюк Ю. С., Астахова Л. Є., Міхеєва Г. М. та волонтери з числа студентів природничого факультету. Під час занять учні мали змогу поринути у світ науки, відчути смак студентського життя. Для ефективного проведення лабораторних робіт учням були запропоновані детальні інструктивні картки. В ході роботи учні взяли участь у ботанічному квесті, спробували свої сили у виготовленні тимчасових мікропрепаратів та поринули у світ анатомічної будови рослин. Після завершення занять та лабораторного практикуму кожен учасник отримав сертифікат. Крім того, найкращим учням, які добре склали фінальне тестування, вручили дипломи та цінні подарунки.

Заняття ІІ Літньої ботанічної школи тривали з 18 по 22 червня 2018 р., тематика яких стосувалася актуальних проблем ботаніки: морфології, систематики, екології та фізіології рослин. Особливу увагу акцентували на вивченні флори м. Житомира та його околиць. З цією метою було організовано пізнавальні екскурсії околицями міста та Шодуарівським парком. З метою діагностики наявних теоретичних знань та практичних навичок учасники школи пройшли пробне тестування. Закриття ІІ Літньої ботанічної школи стало святом для усіх учасників — їм було вручено сертифікати та подарунки (пакети та чашки з логотипом школи). Учні, що набрали максимальну кількість балів за тестування, отримали дипломи і посібники «Ботаніка в схемах і таблицях» та «Ботаніка. Нижчі рослини Водорості». Заключним етапом роботи школи була екскурсія на Агробіологічну станцію Житомирського державного університету імені Івана Франка та розважальна програма.

У 2019 р. заняття ІІІ Літньої ботанічної школи тривали з 10 по 14 червня. Слухачами школи стали учні 8–10 класів не лише м. Житомира та Житомирської області, а й Вінниччини. Після відкриття розпочалися лекційні, лабораторні та практичні заняття ботанічного змісту, які провели викладачі кафедри Шелюк Ю. С., Муж Г. В., Астахова Л. Є., Міхеєва Г. М. Тематика занять ІІІ Літньої ботанічної школи («Уявіть планету без рослин», «Скарб зеленого царства», «Подорож у світ кімнатних рослин» тощо), була спрямована на практичне застосування набутих знань. Знання про рослинні організми є складовою біологічної освіти і в сучасних умовах розвитку суспільства вони потрібні не самі по собі, а є надзвичайно важливими для вирішення життєвих завдань. Тому заняття під час Літньої ботанічної школи спрямовані, передусім, на формування в учнів здатності використовувати їх у різних життєвих ситуаціях. Таким чином учні мають можливість не лише поринути у світ науки, але і відчути практичну значимість набутих знань, виконуючи цікаві практичні завдання, відвідуючи екскурсії околицями міста Житомир, беручи участь в ботанічному квесті.

Слід відмітити, що Літня ботанічна школа є досить успішним та актуальним проектом кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, свідченням чого є висока зацікавленість учнів участю у школі (деякі учні вже вкотре стали її слухачами), їх стовідсоткова присутність та активність на заняттях. Вагомим показником діяльності проекту є позитивні відгуки від батьків учасників школи щодо її організації та проведення.