Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри лінгвометодики та культури фахової мови
Климова Катерина Яківна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, директор «Експериментально-тематичного центру навчальної та науково-дослідницької діяльності».

Початок роботи в університеті: 1987 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1987 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури» (диплом ЛВ № 430864 від 30.06.1987 р.). У 1992 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури (диплом УВ № 790797 від 30.06.1992 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2000 р. закінчила аспірантуру при Інституті педагогіки АПН України зі спеціальності 13.00.02 — теорія і методика навчання української мови. У 2011 році закінчила докторантуру в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова).

Тема дисертаційного дослідження: у 2000 році захистила кандидатську дисертацію «Формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів в умовах говірок Житомирщини» і отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 — теорія і методика навчання української мови (диплом ДК № 008095 від 11.10.2000 р.). У 2011 році захистила докторську дисертацію «Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів» і отримала диплом доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова) (диплом ДД № 000424 від 22.12.2011 р.).

Інформація про стажування: з 06.03.2012 р. по 14.03.2012 р. проходила стажування в Інститут післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 834125 від 14.03.2012 р). Тема підвищення кваліфікації: «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів культури і мистецтва». З 13.05.2013 р. по 13.06.2013 р. проходила стажування в Національному центрі «Мала академія наук», у відділі інформаційно-дидактичного моделювання (наказ № 31 від 10.06.2013 р.; посвідчення про підвищення кваліфікації № 1 від 20.06.2013 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Інформаційно-дидактичне забезпечення навчальної та науково-дослідної діяльності майбутніх учителів-словесників».

Наукові інтереси: питання формування культури мовлення студентів-нефілологів; використання електронних ресурсів у науково-дослідницькій діяльності майбутніх учителів, сценічна мова.

Кількість публікацій: 145.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); сучасна українська мова, культура мови і практична стилістика; практична стилістика української мови; основи культури і техніки мовлення; культура мовлення та виразне читання; сценічна мова.

Досягнення:

 • Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації № 357-к від 06.10.2009 р.).
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (наказ № 449-к від 31.10.2011 р.).
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (наказ № 228-к № 1411412 від 18.05.2011 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (травень 2011 р.).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012 р.).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія наук України», НЦ «МАНУ» (№ 35 від 10.07.2013 р.).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.).
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України (наказ № 468-к від 19.09.2014 р.).
Голубовська Ірина Владиславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Початок роботи в університеті: 1988 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1988 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури» (диплом із відзнакою ЛВ № 430886 від 30.06.1988 р.). У 1995 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури» (диплом із відзнакою ЛС № 001145 від 30.06.1995 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2003 році закінчила аспірантуру при кафедрі української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.0101 — українська література.

Тема дисертаційного дослідження: у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Творчість Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури першої половини ХХ ст.» і отримала диплом кандидата філологічних наук (ДК № 020913 від 12.11.2003 року зі спеціальності «Українська література»).

Інформація про стажування: з 15.02.2018 р. по 15.03.2018 р. проходила стажування на кафедрі іноземних мов Житомирського національного агроекологічного університету (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 980547 від 15.03.2018 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Наукові інтереси: дитяча література; формування культури мовлення студентів.

Кількість публікацій: 61.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); дитяча література; дитяча література з основами культури і техніки мовлення; іноземна література для дітей.

Досягнення:

 • Переможець факультетського конкурсу у номінації «Кращий викладач кафедри педагогічного факультету — 2006» (почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка від 15.11.2006 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (15.04.2009 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2011 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (22.05.2014 р.).
 • Переможець конкурсу «Кращий наставник академічної групи» Житомирського державного університету імені Івана Франка (2016 р.).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (грудень 2016 р.).
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (наказ № 514-к від 27.09.2017 р.).

Основні друковані праці:

Гордієнко Олена Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1989 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури» (диплом МВ-І № 038413 від 30.06.1989 р.). У 1995 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури» (диплом КН № 13980 від 22.06.1995 р). У 1998 р. закінчила Житомирський педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Початкове навчання», отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів» (диплом ЛЗВЕ № 00879 від 30.06.1998 р.).

Тема дисертаційного дослідження: у 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методика вивчення драматичних творів зарубіжної літератури у взаємозв’язках з українською на уроках у 8-11 класах» і отримала диплом кандидата педагогічних наук (диплом ДК № 038851 від 18.01.2007 р.) зі спеціальності 13.00.02 — теорія і методика навчання (зарубіжна література).

Інформація про стажування: з 16.05.2017 р. по 19.06.2017 р. проходила стажування в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук (довідка про підвищення кваліфікації № 366 від 19.06.2017 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Інноваційні технології та методи викладання лінгвометодичних дисциплін для студентів нефілологічних спеціальностей».

Наукові інтереси: методика читання і розвитку мовлення в початкових класах.

Кількість публікацій: 70.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання російської мови; методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом; інноваційні технології навчання української мови в початковій школі; основи красномовства; сучасна російська мова з практикумом; сучасна російська мова з технологіями викладання; методика гурткової роботи зі сценічного мистецтва.

Досягнення:

 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2009 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2010 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2011 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015 р.).
 • Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2018 р.).

Основні друковані праці:

Марущак Олександра Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2006 році закінчила магістратуру в навчально-науковому інституті педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Методика початкової освіти», отримала кваліфікацію «Викладач педагогіки вищого навчального закладу» (диплом ТМ № 30488346 від 30.06.2006 р.). У 2008 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури» (диплом ДСК № 096220 від 30.06.2008 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2017 р. закінчила аспірантуру при кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертаційного дослідження: у 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності школярів засобами дитячої періодики» і отримала диплом кандидата педагогічних наук (диплом ДК № 046599 від 20.03.2018 р.).

Інформація про стажування: з 22.12.2015 р. по 20.08.2017 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Наукові інтереси: професійна освіта майбутніх педагогів; формування культури мовлення молодших школярів у процесі роботи з дитячими періодичними виданнями; мистецька періодика.

Кількість публікацій: 30.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); методика викладання української мови; критерії оцінювання освітніх досягнень учнів початкової школи; дитяча література.

Досягнення:

 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (26.05.2015 р.).

Основні друковані праці:

Підгурська Валентина Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 1995 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1998 р. закінчила Рівненський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю «Початкове навчання. Біологія», отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів, біології» (диплом МБНХ № 003012 від 11.07.1998 р.). У 2006 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури» (диплом СК № 114159 від 30.06.2006 р.).

Тема дисертаційного дослідження: у 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування мовнокомунікативних умінь у майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики» і отримала диплом кандидата педагогічних наук (ДК № 042348 від 20.09.2007 року) зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова).

Інформація про стажування: з 01.04.2013 р. по 30.04.2013 р. проходила стажування в Інституті педагогіки НАПН України (наказ № 68-о.д від 29.04.2013 р.; посвідчення про підвищення кваліфікації № 367 від 29.04.2013 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Удосконалення культури мовлення студентів нефілологічних факультетів».

Наукові інтереси: формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів.

Кількість публікацій: 47.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); українознавство; сучасна українська мова з технологіями викладання; критерії оцінювання освітніх досягнень учнів початкової школи.

Досягнення:

 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2011 р.).
 • Грамота Житомирської обласної державної адміністрації, управління освіти і науки (16.05.2012 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія наук України», НЦ «МАНУ» (№ 35, 10.07.2013 р.).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (вересень 2017 р.).

Основні друковані праці:

Підлужна Галина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 1990 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1980 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Російська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови і літератури» (диплом ЖВІЧ № 045449 від 18.06.1980 р.). У 1993 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури середньої школи» (диплом КК № 007112 від 30.06.1993 р.).

Тема дисертаційного дослідження: у 1999 році захистила кандидатську дисертацію «Розвиток читацької самостійності молодших школярів» і отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 — теорія і методика навчання (українська мова) (диплом ДК № 004066 від 02.07.1999 р.).

Інформація про стажування: з 18.05.2017 р. по 20.06.2017 р. проходила стажування в Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (наказ № 63-ОД від 17.05.2017 р.; посвідчення про підвищення кваліфікації № 77-ВО від 17.05.2017 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Реалізація компетентнісного підходу до навчання української мови та літературного читання в сучасній початковій школі».

Наукові інтереси: лінгвометодичні проблеми навчання молодших школярів.

Кількість публікацій: 52.

Навчальні предмети, які викладає: методика викладання української мови; актуальні проблеми мовленнєвого розвитку молодших школярів; каліграфія; сучасна українська мова з технологіями викладання; методика навчання літературного читання.

Досягнення:

 • Почесна грамота Міністерства освіти України (1999 р.).
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2004 р.).
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (рішення Вченої ради від 28.09.2007 р., протокол № 2).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2008 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (15.04.2009 р.).
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України (наказ № 1126-к від 04.12.2009 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2011 р.).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (23.05.2011 р.).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (22.05.2012 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012 р.).
 • Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (рішення Вченої ради від 22.02.2013 р., протокол № 7).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.).
 • Грамота Національної академії педагогічних наук України (2014 р.).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (29.05.2014 р.).
 • Подяка ректора Української інженерно-педагогічної академії за керівництво студентською науковою роботою (2014 р., м. Харків).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (26.05.2015 р.).
 • Подяка за підготовку студентки до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 24-25 березня 2016 р.).
 • Подяка Голови Житомирської обласної ради (травень 2016 р.).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (26.05.2016 р.).
 • Подяка Голови галузевої конкурсної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Педагогічні науки» (15-17.03.2017 р., м. Умань).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2017 р.).
Толошняк Наталія Анатоліївн

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат мистецтвознавства.

Початок роботи в університеті: 2018 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1978 р. закінчила Львівську державну консерваторію за спеціальністю «Музикознавство», отримала кваліфікацію «Музикознавець, викладач музичних історичних дисциплін) (диплом Г-II № 058749 від 20.05.1978 р.).

Тема дисертаційного дослідження: у 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Українська камерна опера (до проблеми еволюції жанру)» зі спеціальності 17.00.02 — музичне мистецтво (диплом ИС № 002312 21.02.1992 р.).

Інформація про стажування: з 01.04.2012 р. по 01.06.2012 р. проходила стажування у відділі музикознавства в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. Тема стажування: «Драматургічні аспекти „Догматичного циклу“ „Добре темперованого клавіру“ Й.-С. Баха у контексті художньо-виконавського аналізу».

Наукові інтереси: проблеми викладання мистецтвознавчих дисциплін в університеті.

Кількість публікацій: 70.

Навчальні предмети, які викладає: історія та теорія мистецтв; основи наукових досліджень; основи риторики; сценічна мова; історія та теорія драматичного мистецтва.

Усатий В’ячеслав Дмитрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 1986 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1974 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримав кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури» (диплом А–П № 051800 від 29.06.1974 р.).

Тема дисертаційного дослідження: у 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів» і отримав диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 — теорія і методика навчання української мови (диплом ДК № 012212 від 10.10.2001 р.).

Інформація про стажування: з 13.11.2017 р. по 13.12.2017 р. проходив стажування у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (наказ № 513-ос від 10.11.2017 р.; сертифікат НВ № 02125094/034–17 БО від 13.12.2017 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Інноваційні технології в методиці навчання української мови».

Наукові інтереси: культура мовлення майбутніх вчителів початкових класів; українська обрядовість.

Кількість публікацій: 46.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); українознавство; методика лінгвістичного аналізу; удосконалення правописних навичок майбутніх фахівців.

Досягнення:

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (Міністерство освіти і науки України, наказ № 704-к від 30.09.1999 р.).
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 86493).
 • Почесна грамота Житомирської обласної ради (2005 р.).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2006 р.).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2008 р.).
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (рішення Вченої ради від 25.11.2011 р.).
 • Грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.).
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.).

Основні друковані праці:

Берелет Лілія Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, заслужена артистка України, артистка драми вищої категорії Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги.

Початок роботи в університеті: 2017 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1983 р. закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю «Актор драматичного театру і кіно», отримала кваліфікацію «Актриса драматичного театру і кіно».

Інформація про стажування: з 06.03.2012 р. по 14.03.2012 р. проходила стажування в Інституті післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (свідоцтво 12 СПК 834130). Тема стажування: «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів культури і мистецтва».

Наукові інтереси: методика навчання основ сценічної майстерності студентів спеціальності «Сценічне мистецтво».

Навчальні предмети, які викладає: сценічна майстерність та тренінг.

Досягнення: почесне звання «Заслужений артист України» (посвідчення № 1118 від 6.11.1997 р.).

Бєлова Наталія Іванівна

Посада: старший лаборант.

Початок роботи в університеті: 1981 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1976 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури».