Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри лінгвометодики та культури фахової мови
Климова Катерина Яківна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, директор «Експериментально-тематичного центру навчальної та науково-дослідницької діяльності».

Початок роботи в університеті: 1987 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1987 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури» (диплом ЛВ № 430864 від 30.06.1987 р.). У 1992 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури (диплом УВ № 790797 від 30.06.1992 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2000 р. закінчила аспірантуру при Інституті педагогіки АПН України зі спеціальності 13.00.02 — теорія і методика навчання української мови. У 2011 році закінчила докторантуру в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова).

Тема дисертаційного дослідження: у 2000 році захистила кандидатську дисертацію «Формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів в умовах говірок Житомирщини» і отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 — теорія і методика навчання української мови (диплом ДК № 008095 від 11.10.2000 р.). У 2011 році захистила докторську дисертацію «Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів» і отримала диплом доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова) (диплом ДД № 000424 від 22.12.2011 р.).

Інформація про стажування: з 06.03.2012 р. по 14.03.2012 р. проходила стажування в Інститут післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 834125 від 14.03.2012 р). Тема підвищення кваліфікації: «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів культури і мистецтва». З 13.05.2013 р. по 13.06.2013 р. проходила стажування в Національному центрі «Мала академія наук», у відділі інформаційно-дидактичного моделювання (наказ № 31 від 10.06.2013 р.; посвідчення про підвищення кваліфікації № 1 від 20.06.2013 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Інформаційно-дидактичне забезпечення навчальної та науково-дослідної діяльності майбутніх учителів-словесників».

Наукові інтереси: питання формування культури мовлення студентів-нефілологів; використання електронних ресурсів у науково-дослідницькій діяльності майбутніх учителів, сценічна мова.

Кількість публікацій: 145.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); сучасна українська мова, культура мови і практична стилістика; практична стилістика української мови; основи культури і техніки мовлення; культура мовлення та виразне читання; сценічна мова.

Досягнення:

 • Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації № 357-к від 06.10.2009 р.).
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (наказ № 449-к від 31.10.2011 р.).
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (наказ № 228-к № 1411412 від 18.05.2011 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (травень 2011 р.).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012 р.).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія наук України», НЦ «МАНУ» (№ 35 від 10.07.2013 р.).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.).
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України (наказ № 468-к від 19.09.2014 р.).
Голубовська Ірина Владиславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Початок роботи в університеті: 1988 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1988 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури» (диплом із відзнакою ЛВ № 430886 від 30.06.1988 р.). У 1995 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури» (диплом із відзнакою ЛС № 001145 від 30.06.1995 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2003 році закінчила аспірантуру при кафедрі української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.0101 — українська література.

Тема дисертаційного дослідження: у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Творчість Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури першої половини ХХ ст.» і отримала диплом кандидата філологічних наук (ДК № 020913 від 12.11.2003 року зі спеціальності «Українська література»).

Інформація про стажування: з 15.02.2018 р. по 15.03.2018 р. проходила стажування на кафедрі іноземних мов Житомирського національного агроекологічного університету (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 980547 від 15.03.2018 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Наукові інтереси: дитяча література; формування культури мовлення студентів.

Кількість публікацій: 61.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); дитяча література; дитяча література з основами культури і техніки мовлення; іноземна література для дітей.

Досягнення:

 • Переможець факультетського конкурсу у номінації «Кращий викладач кафедри педагогічного факультету — 2006» (почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка від 15.11.2006 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (15.04.2009 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2011 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (22.05.2014 р.).
 • Переможець конкурсу «Кращий наставник академічної групи» Житомирського державного університету імені Івана Франка (2016 р.).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (грудень 2016 р.).
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (наказ № 514-к від 27.09.2017 р.).

Основні друковані праці:

Гордієнко Олена Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук. Режисер студентсько-викладацького драматичного гуртка.

Коло наукових інтересів: методика викладання української літератури, драматичне мистецтво, методика української та російської мови в початкових класах, культура мовлення майбутнього педагога.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання російської мови; методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом; інноваційні технології навчання української мови в початковій школі; основи красномовства; сучасна російська мова з практикумом; сучасна російська мова з технологіями викладання; методика гурткової роботи зі сценічного мистецтва.

Основні друковані праці:

Підгурська Валентина Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук. Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи.

Коло наукових інтересів: формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); українознавство; сучасна українська мова з технологіями викладання; критерії оцінювання освітніх досягнень учнів початкової школи.

Основні друковані праці:

Усатий В’ячеслав Дмитрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України. Керівник наукового гуртка з українознавства.

Коло наукових інтересів: культура мовлення майбутніх вчителів початкових класів, українська обрядовість.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); українознавство; методика лінгвістичного аналізу; удосконалення правописних навичок майбутніх фахівців.

Основні друковані праці:

Підлужна Галина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України. Керівник проблемної групи «Пошук».

Коло наукових інтересів: лінгвометодичні проблеми навчання молодших школярів.

Навчальні предмети, які викладає: методика викладання української мови; актуальні проблеми мовленнєвого розвитку молодших школярів; каліграфія; сучасна українська мова з технологіями викладання; методика навчання літературного читання.

Марущак Олександра Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, аспірант. Біограф кафедри.

Коло наукових інтересів: професійна освіта майбутніх педагогів, формування культури мовлення молодших школярів у процесі роботи з дитячими періодичними виданнями, мистецька періодика.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); методика викладання української мови; критерії оцінювання освітніх досягнень учнів початкової школи; дитяча література.

Основні друковані праці:

Чупріна Олена Вадимівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, здобувач. Технічний редактор наукових збірників кафедри.

Коло наукових інтересів: методика розвитку зв’язного мовлення молодших школярів із застосуванням мультимедійних засобів, інноваційні технології в освіті.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); методика викладання української мови; каліграфія.

Основні друковані праці:

Бєлова Наталія Іванівна

Посада: старший лаборант.