Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри лінгвометодики та культури фахової мови
Марущак Олександра Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: в. о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась 22 жовтня 1984 року у м. Вінниці. З 1988 року проживає в Житомирі. Закінчила Житомирську гуманітарну гімназію № 23. У 2006 році закінчила магістратуру в навчально-науковому інституті педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Методика початкової освіти», отримала кваліфікацію «Викладач педагогіки вищого навчального закладу». У 2008 р. закінчила філологічний факультет ЖДУ імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури». У 2017 р. закінчила аспірантуру при кафедрі педагогіки ЖДУ імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2006 році закінчила магістратуру в навчально-науковому інституті педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Методика початкової освіти», отримала кваліфікацію «Викладач педагогіки вищого навчального закладу» (диплом ТМ № 30488346 від 30.06.2006 р.). У 2008 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури» (диплом ДСК № 096220 від 30.06.2008 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2017 р. закінчила аспірантуру при кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертаційного дослідження: у 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності школярів засобами дитячої періодики» і отримала диплом кандидата педагогічних наук (диплом ДК № 046599 від 20.03.2018 р.).

Інформація про стажування: з 22.12.2015 р. по 20.08.2017 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Наукові інтереси: професійна освіта майбутніх педагогів; формування культури мовлення молодших школярів у процесі роботи з дитячими періодичними виданнями; мистецька періодика.

Кількість публікацій: 36.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); методика викладання української мови; критерії оцінювання освітніх досягнень учнів початкової школи; дитяча література.

Досягнення:

 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (26.05.2015 р.).

Основні друковані праці:

Голубовська Ірина Владиславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилась 5 грудня 1966 року в м. Нововолинськ Волинської обл. З 1968 року проживає в м. Житомирі. У 1984 році закінчила із золотою медаллю Житомирську середню школу № 17. У 1988 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури». З 1988 року й дотепер працює на кафедрі лінгвометодики та культури фахової мови. У 1995 році закінчила ЖДПІ імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури». У 2003 році закінчила аспірантуру при кафедрі української літератури НПУу імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.0101 — українська література.

Початок роботи в університеті: 1988 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1988 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури» (диплом із відзнакою ЛВ № 430886 від 30.06.1988 р.). У 1995 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури» (диплом із відзнакою ЛС № 001145 від 30.06.1995 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2003 році закінчила аспірантуру при кафедрі української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.0101 — українська література.

Тема дисертаційного дослідження: у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Творчість Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури першої половини ХХ ст.» і отримала диплом кандидата філологічних наук (ДК № 020913 від 12.11.2003 року зі спеціальності «Українська література»).

Інформація про стажування: з 15.02.2018 р. по 15.03.2018 р. проходила стажування на кафедрі іноземних мов Житомирського національного агроекологічного університету (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 980547 від 15.03.2018 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Наукові інтереси: дитяча література; формування культури мовлення студентів.

Кількість публікацій: 65.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); дитяча література; дитяча література з основами культури і техніки мовлення; іноземна література для дітей; історія української літератури.

Досягнення:

 • Переможець факультетського конкурсу у номінації «Кращий викладач кафедри педагогічного факультету — 2006» (почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка від 15.11.2006 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (15.04.2009 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2011 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (22.05.2014 р.).
 • Переможець конкурсу «Кращий наставник академічної групи» Житомирського державного університету імені Івана Франка (2016 р.).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (грудень 2016 р.).
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (наказ № 514-к від 27.09.2017 р.).

Основні друковані праці:

Гордієнко Олена Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась 1 жовтня 1968 року в м. Баку. З 1978 року проживає в м. Житомирі. У 1985 році закінчила Житомирську середню школу № 14. У 1989 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури». У 1995 р. закінчила ЖДПІ імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури». У 1998 р. закінчила ЖДПІ імені Івана Франка за спеціальністю «Початкове навчання», отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів». З 1989 по 2003 рр. працювала вчителем російської мови та зарубіжної літератури в Житомирській ЗОШ № 14. З 2003 року й дотепер працює на кафедрі лінгвометодики та культури фахової мови ЖДУ імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1989 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури» (диплом МВ-І № 038413 від 30.06.1989 р.). У 1995 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури» (диплом КН № 13980 від 22.06.1995 р). У 1998 р. закінчила Житомирський педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Початкове навчання», отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів» (диплом ЛЗВЕ № 00879 від 30.06.1998 р.).

Тема дисертаційного дослідження: у 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методика вивчення драматичних творів зарубіжної літератури у взаємозв’язках з українською на уроках у 8-11 класах» і отримала диплом кандидата педагогічних наук (диплом ДК № 038851 від 18.01.2007 р.) зі спеціальності 13.00.02 — теорія і методика навчання (зарубіжна література).

Інформація про стажування: з 16.05.2017 р. по 19.06.2017 р. проходила стажування в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук (довідка про підвищення кваліфікації № 366 від 19.06.2017 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Інноваційні технології та методи викладання лінгвометодичних дисциплін для студентів нефілологічних спеціальностей».

Наукові інтереси: методика читання і розвитку мовлення в початкових класах.

Кількість публікацій: 71.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання російської мови; методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом; інноваційні технології навчання української мови в початковій школі; основи красномовства; сучасна російська мова з практикумом; сучасна російська мова з технологіями викладання; методика гурткової роботи зі сценічного мистецтва.

Досягнення:

 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2009 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2010 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2011 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015 р.).
 • Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2018 р.).

Основні друковані праці:

Копоть Ірина Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат мистецтвознавства.

Біографія: народилася 29 жовтня 1952 року в місті Житомирі. У 1972 році закінчила Алма-Атинське музичне училище ім. П. І. Чайковського за спеціальністю «Фортепіано»; отримала кваліфікацію «Викладач ДМШ, концертмейстер». 1980 року закінчила Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського за спеціальністю «Музикознавство» та отримала кваліфікацію «Музикознавець, викладач». У 1983 році закінчила аспірантуру при Державному музично-педагогічному інституті ім. Гнєсіних за спеціальністю «Музичне мистецтво».

Початок роботи в університеті: 1984, 2019 роки.

Інформація про вищу освіту: 1980 року закінчила Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського за спеціальністю «Музикознавство» та отримала кваліфікацію «Музикознавець, викладач».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 1983 році закінчила аспірантуру при Державному музично-педагогічному інституті ім. Гнєсіних за спеціальністю «Музичне мистецтво».

Тема дисертаційного дослідження: у 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оперна творчість Г. Ф. Генделя в контексті ідей європейського Просвітництва» і отримала диплом кандидата мистецтвознавства зі спеціальності «Музичне мистецтво».

Інформація про стажування: з 15.06 по 01.07.2012 року пройшла професійне стажування на базі Ансамблю пісні і танцю «Шльонськ» ім. Станіслава Ходини (м. Кошенцін, Польща) з метою реалізації двостороннього польсько-українського проекту «Ігнаци Ян Падеревський — наша спільна культурна спадщина».

Наукові інтереси: оперознавство, музеєзнавство, камерне виконавство, сучасна музична та театральна культура.

Кількість публікацій: 96.

Навчальні предмети, які викладає: теорія музики, історія та теорія драми, історія мистецтв.

Досягнення:

 • Почесне звання «Заслужений діяч польської культури»;
 • «Диплом визнання» Сенату РП для польських та полонійних журналістів за телевізійну програму «Поляки Житомирщини» (Варшава, вересень, 2009);
 • Грамота Національної всеукраїнської музичної спілки (грудень, 2015);
 • Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (жовтень, 2014);
 • Почесна грамота виконавчого комітету Житомирської міської ради (жовтень, 2016);
 • Грамота Управління культури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації (травень, 2019);
 • Грамота Житомирського обласної ради (жовтень, 2019).

Основні друковані праці:

Підгурська Валентина Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась 10 вересня 1973 року в с. Острожок Баранівського р-ну Житомирської обл. 1991 р. закінчила Носівську ЗОШ Чуднівського р-ну. У 1998 р. закінчила Рівненський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю «Початкове навчання. Біологія», отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів, біології». 2006 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури». На кафедрі працює з 1995 року. З 2012 по 2014 роки очолювала кафедру філології та лінгводидактики. З 2014 року й дотепер — доцент кафедри.

Початок роботи в університеті: 1995 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1998 р. закінчила Рівненський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю «Початкове навчання. Біологія», отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів, біології» (диплом МБНХ № 003012 від 11.07.1998 р.). У 2006 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури» (диплом СК № 114159 від 30.06.2006 р.).

Тема дисертаційного дослідження: у 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування мовнокомунікативних умінь у майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики» і отримала диплом кандидата педагогічних наук (ДК № 042348 від 20.09.2007 року) зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова).

Інформація про стажування: з 25.09.2018 р. по 25.10.2018 р. проходила стажування в Інституті педагогіки НАПН України (наказ № 457-К від 20.09.2018 р.; довідка про підвищення кваліфікації № 489 від 25.10.2018 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Культура мовлення у фаховій підготовці студентів нефілологічних спеціальностей».

Наукові інтереси: формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів.

Кількість публікацій: 50.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); українознавство; сучасна українська мова з технологіями викладання; критерії оцінювання освітніх досягнень учнів початкової школи.

Досягнення:

 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2011 р.).
 • Грамота Житомирської обласної державної адміністрації, управління освіти і науки (16.05.2012 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія наук України», НЦ «МАНУ» (№ 35, 10.07.2013 р.).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (вересень 2017 р.).

Основні друковані праці:

Підлужна Галина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась 29 червня 1953 р. в селі Кремно Лугинського р-ну Житомирської області. 1968 р. закінчила 8 класів Кремненської середньої школи. З 1968 по 1972 роки навчалася в Коростишівському педагогічному училищі за спеціальністю «Початкове навчання». З 1972 року по 1981 роки працювала в середній школі № 30 учителем початкових класів, з 1981 по 1989 рр. — учителем російської мови і літератури. У 1980 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Російська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови і літератури». У 1993 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури середньої школи».

Початок роботи в університеті: 1990 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1980 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Російська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови і літератури» (диплом ЖВІЧ № 045449 від 18.06.1980 р.). У 1993 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури середньої школи» (диплом КК № 007112 від 30.06.1993 р.).

Тема дисертаційного дослідження: у 1999 році захистила кандидатську дисертацію «Розвиток читацької самостійності молодших школярів» і отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 — теорія і методика навчання (українська мова) (диплом ДК № 004066 від 02.07.1999 р.).

Інформація про стажування: з 18.05.2017 р. по 20.06.2017 р. проходила стажування в Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (наказ № 63-ОД від 17.05.2017 р.; посвідчення про підвищення кваліфікації № 77-ВО від 17.05.2017 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Реалізація компетентнісного підходу до навчання української мови та літературного читання в сучасній початковій школі».

Наукові інтереси: лінгвометодичні проблеми навчання молодших школярів.

Кількість публікацій: 51.

Навчальні предмети, які викладає: методика викладання української мови; актуальні проблеми мовленнєвого розвитку молодших школярів; каліграфія; сучасна українська мова з технологіями викладання; методика навчання літературного читання.

Досягнення:

 • Почесна грамота Міністерства освіти України (1999 р.).
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2004 р.).
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (рішення Вченої ради від 28.09.2007 р., протокол № 2).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2008 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (15.04.2009 р.).
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України (наказ № 1126-к від 04.12.2009 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2011 р.).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (23.05.2011 р.).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (22.05.2012 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012 р.).
 • Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (рішення Вченої ради від 22.02.2013 р., протокол № 7).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.).
 • Грамота Національної академії педагогічних наук України (2014 р.).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (29.05.2014 р.).
 • Подяка ректора Української інженерно-педагогічної академії за керівництво студентською науковою роботою (2014 р., м. Харків).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (26.05.2015 р.).
 • Подяка за підготовку студентки до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 24-25 березня 2016 р.).
 • Подяка Голови Житомирської обласної ради (травень 2016 р.).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (26.05.2016 р.).
 • Подяка Голови галузевої конкурсної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Педагогічні науки» (15-17.03.2017 р., м. Умань).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2017 р.).

Основні друковані праці:

Усатий В’ячеслав Дмитрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народився 28 травня 1952 року у с. Рахни Польові Вінницької обл. 1969 р. закінчив Креснянську середню школу (Вінницька обл.). 1974 закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримав кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури». З 1974 по 1986 рр. керував Іванківською 8-річною та Андріївською середньою школами (Черняхівського району Житомирської області). З 1986 року працює в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Керував приймальною комісією та підготовчим відділенням ЖДУ ім. І. Франка. У 2001 р. виконував обов’язки декана педагогічного факультету. З 2003 по 2012 рр. — заступник директора ННІ педагогіки з навчально-методичної роботи. Нині доцент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови.

Початок роботи в університеті: 1986 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1974 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримав кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури» (диплом А–П № 051800 від 29.06.1974 р.).

Тема дисертаційного дослідження: у 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів» і отримав диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 — теорія і методика навчання української мови (диплом ДК № 012212 від 10.10.2001 р.).

Інформація про стажування: з 13.11.2017 р. по 13.12.2017 р. проходив стажування у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (наказ № 513-ос від 10.11.2017 р.; сертифікат НВ № 02125094/034–17 БО від 13.12.2017 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Інноваційні технології в методиці навчання української мови».

Наукові інтереси: культура мовлення майбутніх вчителів початкових класів; українська обрядовість.

Кількість публікацій: 46.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); українознавство; методика лінгвістичного аналізу; удосконалення правописних навичок майбутніх фахівців.

Досягнення:

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (Міністерство освіти і науки України, наказ № 704-к від 30.09.1999 р.).
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 86493).
 • Почесна грамота Житомирської обласної ради (2005 р.).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2006 р.).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2008 р.).
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (рішення Вченої ради від 25.11.2011 р.).
 • Грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.).
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.).

Основні друковані праці:

Чупріна Олена Вадимівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Біографія: народилася 28 травня 1986 року в смт. Чучково Рязанської області (Росія). З 2002 року проживає в м. Житомир. Закінчила Житомирську загальноосвітню школу № 24. У 2009 році закінчила магістратуру в навчально-науковому інституті педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Методика початкової освіти», отримала кваліфікацію «Викладач педагогіки вищого навчального закладу». У 2014 р. закінчила філологічний факультет ЖДУ імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література», отримала кваліфікацію «Філолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури».

Початок роботи в університеті: 2008 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2008 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Початкова освіта. Психологія», отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів. Практичний психолог в закладах освіти». У 2009 році закінчила магістратуру в навчально-науковому інституті педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Початкове навчання», отримала кваліфікацію «Викладач педагогіки та методик початкової освіти». У 2014 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література», отримала кваліфікацію «Філолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2019 р. закінчила аспірантуру при кафедрі лінгвометодики та культури фахової мови Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.02 — теорія і методика навчання (українська мова).

Тема дисертаційного дослідження: у 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методика розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуванням мультимедійних засобів».

Інформація про стажування: навчалася в аспірантурі при кафедрі лінгвометодики та культури фахової мови Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.02 — теорія і методика навчання (українська мова).

Наукові інтереси: розвиток мовлення учнів початкових класів; застосування мультимедійних засобів в освітньому процесі.

Кількість публікацій: 24.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); методика викладання української мови.

Досягнення:

 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Основні друковані праці:

Берелет Володимир Ілліч

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, заслужений артист України, член спілки театральних діячів України.

Біографія: народився 19 лютого 1946 року в с. Новоолександрівка Солонянського, нині Синельниківського р-ну Дніпропетровської області. 1967 закінчив Дніпропетровське театральне училище. 1983 р. закінчив Інститут театрального мистецтва в Москві. У 1967–1970, 1972–1990 рр. працював у Сумському театрі драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна. 1970–1972 — актор у Криворізькому російському музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка. У 1991–2001 рр. працював у Житомирському українському музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги. Протягом 1994–2000 рр. був ведучим музично-розважальної телепередачі «Здоровенькі були»; з 2002 р. — директор програм, старший режисер, ведучий жарт-клубу «Побрехеньки» Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. З 2019 р. — старший викладач кафедри лінгвометодики та культури фахової мови.

Початок роботи в університеті: 2019 рік.

Інформація про вищу освіту: 1983 р. закінчив Державний інститут театрального мистецтва імені А. В. Луначарського в Москві (ГИТИС) за спеціальністю «Актор драматичного театру і кіно», отримав кваліфікацію «Актор драматичного театру і кіно».

Наукові інтереси: навчання основ сценічної майстерності студентів спеціальності «Сценічне мистецтво».

Навчальні предмети, які викладає: робота з мікрофоном; грим; сценічна мова; майстерність диктора радіо і телебачення (тренінг); основи тренінгу і техніки актора театру.

Досягнення: почесне звання «Заслужений артист УРСР» (1985 р.).

Берелет Лілія Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, заслужена артистка України, артистка драми вищої категорії Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги.

Біографія: народилась 21 червня 1961 р. в м. Ромни Сумської області. 1983 р. закінчила Київський інститут театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого. З 1983 по 1985 роки — диктор Одеського обласного радіо й телебачення. З 1985 по 1991 рр. — артистка Сумського театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна. З 1991 р. і дотепер — артистка Житомирського українського музично-драматичного театру ім. І. Кочерги. З 1994 по 2000 рр. була ведучою музично-розважальної передачі «Здоровенькі були» Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. 1997 року отримала звання заслуженої артистки України.

Початок роботи в університеті: 2017 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1983 р. закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю «Актор драматичного театру і кіно», отримала кваліфікацію «Актриса драматичного театру і кіно».

Інформація про стажування: з 06.03.2012 р. по 14.03.2012 р. проходила стажування в Інституті післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (свідоцтво 12 СПК 834130). Тема стажування: «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів культури і мистецтва».

Наукові інтереси: методика навчання основ сценічної майстерності студентів спеціальності «Сценічне мистецтво».

Кількість публікацій: 1.

Навчальні предмети, які викладає: сценічна майстерність та тренінг.

Досягнення: почесне звання «Заслужений артист України».

Основні друковані праці:

Бєлова Наталія Іванівна

Посада: старший лаборант.

Біографія: народилась 13 вересня 1954 року в Житомирі. У 1971 році закінчила Житомирську середню школу № 7. 1976 року закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури». З 1976 по 1981 роки працювала вчителем російської мови та літератури в Житомирській середній школі № 6. З 1981 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри.

Початок роботи в університеті: 1981 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1976 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури».