Навчально-науковий інститут педагогіки

Про інститут Дирекція Кафедри

Склад кафедри лінгвометодики та культури фахової мови

Климова Катерина Яківна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, директор «Експериментально-тематичного центру навчальної та науково-дослідницької діяльності».

Коло наукових інтересів: питання формування культури мовлення студентів-нефілологів; використання електронних ресурсів у науково-дослідницькій діяльності майбутніх учителів, сценічна мова.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); сучасна українська мова, культура мови і практична стилістика; практична стилістика української мови; основи культури і техніки мовлення; культура мовлення та виразне читання; сценічна мова.

Підгурська Валентина Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук. Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи.

Коло наукових інтересів: формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); українознавство; сучасна українська мова з технологіями викладання; критерії оцінювання освітніх досягнень учнів початкової школи.

Основні друковані праці:

Усатий В’ячеслав Дмитрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України. Керівник наукового гуртка з українознавства.

Коло наукових інтересів: культура мовлення майбутніх вчителів початкових класів, українська обрядовість.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); українознавство; методика лінгвістичного аналізу; удосконалення правописних навичок майбутніх фахівців.

Основні друковані праці:

Підлужна Галина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України. Керівник проблемної групи «Пошук».

Коло наукових інтересів: лінгвометодичні проблеми навчання молодших школярів.

Навчальні предмети, які викладає: методика викладання української мови; актуальні проблеми мовленнєвого розвитку молодших школярів; каліграфія; сучасна українська мова з технологіями викладання; методика навчання літературного читання.

Голубовська Ірина Владиславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук. Керівник проблемної групи «Мовний аналіз фольклорних і літературних художніх текстів».

Коло наукових інтересів: лінгвістичний та літературний аналіз художніх текстів, історія та теорія драматичного мистецтва.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); основи літературознавства; література іноземної мови для дітей дошкільного віку; іноземна література для дітей; дитяча література; історія зарубіжного і українського драматичного мистецтва.

Основні друковані праці:

Гордієнко Олена Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук. Режисер студентсько-викладацького драматичного гуртка.

Коло наукових інтересів: методика викладання української літератури, драматичне мистецтво, методика української та російської мови в початкових класах, культура мовлення майбутнього педагога.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання російської мови; методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом; інноваційні технології навчання української мови в початковій школі; основи красномовства; сучасна російська мова з практикумом; сучасна російська мова з технологіями викладання; методика гурткової роботи зі сценічного мистецтва.

Основні друковані праці:

Марущак Олександра Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, аспірант. Біограф кафедри.

Коло наукових інтересів: професійна освіта майбутніх педагогів, формування культури мовлення молодших школярів у процесі роботи з дитячими періодичними виданнями, мистецька періодика.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); методика викладання української мови; критерії оцінювання освітніх досягнень учнів початкової школи; дитяча література.

Основні друковані праці:

Чупріна Олена Вадимівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, здобувач. Технічний редактор наукових збірників кафедри.

Коло наукових інтересів: методика розвитку зв’язного мовлення молодших школярів із застосуванням мультимедійних засобів, інноваційні технології в освіті.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); методика викладання української мови; каліграфія.

Основні друковані праці:

Бєлова Наталія Іванівна

Посада: старший лаборант.