Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри початкової освіти та культури фахової мови
Шанскова Тетяна Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри.

Біографія: народилася 6 серпня 1974 року в місті Житомир. З 1981 по 1991 навчалася у загальноосвітній школі № 25 імені М. Щорса м. Житомира.

У 1995 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання» та отримала кваліфікацію спеціаліста вчителя початкових класів середньої школи, працювала вчителем початкових класів та народознавства Житомирської міської гімназії № 23.

Початок роботи в університеті: рік початку роботи в ЖДУ імені Івана Франка — 1995. Працювала викладачем-стажистом кафедри педагогіки. З 1998 по 2001 рік навчалася в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. з 2001 року працювала на посаді асистента кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності ЖДУ імені Івана Франка. У 2002 році в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України захистила дисертацію «Соціально-орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з батьками учнів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.14 — теорія і методика професійної освіти. З 2006 по 2018 рік працювала завідувачем кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами. З 2018 по 2020 працювала на посаді доцента кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. З 2020 — завідувач кафедри початкової освіти та культури фахової мови.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2011 по 2014 рік навчалася в докторантурі Житомирського державного університету за спеціальністю 13.00.14 — теорія і методика професійної освіти. У 2016 році захистила докторську дисертацію «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти».

Інформація про стажування: у 2022 пройшла стажування у Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі (Польща) за темою «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти». У 2021 році стажувалася у Національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за темою «Тренер-педагогів з підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які забезпечують здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти відповідно концепції НУШ». У 2021 році на платформі масових відкритих онлайн-курсів «Прометеус» прослухала курс «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні». У 2019 році пройшла стажування у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за темою «Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті ідей нової української школи».

Наукові інтереси та досягнення: керівник наукової теми «Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів Нової української школи: сучасні інновації» 0122U002274, керує роботою науково-дослідної лабораторії «Поліська школа андрагогіки» та студентською проблемною групою «Система роботи вчителя з батьками молодших школярів у сучасних умовах».

Навчальні предмети, які викладає: «Теорія та методика виховання», «Дидактика, організація та управління в початковій школі», «Технології критичного мислення», «Педагогіка початкової школи».

Нагороди: нагороджена грамотами та подяками ЖДУ імені Івана Франка, управління освіти та науки Житомирської обласної державної адміністрації.

Останні наукові публікації:

Голубовська Ірина Владиславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, доцент.

Біографія: народилась 5 грудня 1966 року в м. Нововолинськ Волинської обл. З 1968 року проживає в м. Житомирі. У 1984 році закінчила із золотою медаллю Житомирську середню школу № 17. У 1988 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури». З 1988 року й дотепер працює на кафедрі початкової освіти та культури фахової мови. У 1995 році закінчила ЖДПІ імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури». У 2003 році закінчила аспірантуру при кафедрі української літератури НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.0101 — українська література.

Початок роботи в університеті: 1988 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1988 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури» (диплом із відзнакою). У 1995 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури» (диплом із відзнакою).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2003 році закінчила аспірантуру при кафедрі української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.0101 — українська література.

Тема дисертаційного дослідження: у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Творчість Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури першої половини ХХ ст.» і отримала диплом кандидата філологічних наук.

Інформація про стажування: з 24 жовтня по 2 грудня 2022 року проходила стажування в Міжнародній Академії Прикладних Наук (м. Ломжа, Польща). Тема стажування: «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти». З 14 вересня по 22 грудня 2021 р. брала участь у міжнародному проєкті «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»). Тема стажування: «Програма підготовки тренерів ЗВО/ЗФПО у розробленні нових освітніх програм для здобуття ступеня бакалавра або магістра початкової освіти відповідно до концепції „Нова українська школа“». З 1 березня по 09 квітня 2021 р. проходила стажування в Національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» центральний інститут післядипломної освіти. Тема підвищення кваліфікації: «Тренер педагогів з підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які забезпечують здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Наукові інтереси: дитяча література; формування культури мовлення студентів.

Кількість публікацій: 72.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова за професійним спрямуванням; дитяча література з основами культури і техніки мовлення; історія української та зарубіжної літератури.

Досягнення:

 • Переможець факультетського конкурсу у номінації «Кращий викладач кафедри педагогічного факультету — 2006» (почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка від 15.11.2006 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (15.04.2009 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2011 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (22.05.2014 р.).
 • Переможець конкурсу «Кращий наставник академічної групи» Житомирського державного університету імені Івана Франка (2016 р.).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (грудень 2016 р.).
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (наказ № 514-к від 27.09.2017 р.).
 • Грамота Житомирської обласної Ради (серпень 2021 р.).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (грудень 2021 р.).

Основні друковані праці:

Гордієнко Олена Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась 1 жовтня 1968 року в м. Баку. З 1978 року проживає в м. Житомирі. У 1985 році закінчила Житомирську середню школу № 14. У 1989 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури». У 1995 р. закінчила ЖДПІ імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури». У 1998 р. закінчила ЖДПІ імені Івана Франка за спеціальністю «Початкове навчання», отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів». З 1989 по 2003 рр. працювала вчителем російської мови та зарубіжної літератури в Житомирській ЗОШ № 14. З 2003 року й дотепер працювала на кафедрі лінгвометодики та культури фахової мови, дотепер на кафедрі початкової освіти та культури фахової мови ЖДУ імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1989 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури» (диплом МВ-І № 038413 від 30.06.1989 р.). У 1995 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури» (диплом КН № 13980 від 22.06.1995 р). У 1998 р. закінчила Житомирський педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Початкове навчання», отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів» (диплом ЛЗВЕ № 00879 від 30.06.1998 р.).

Тема дисертаційного дослідження: у 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методика вивчення драматичних творів зарубіжної літератури у взаємозв’язках з українською на уроках у 8-11 класах» і отримала диплом кандидата педагогічних наук (диплом ДК № 038851 від 18.01.2007 р.) зі спеціальності 13.00.02 — теорія і методика навчання (зарубіжна література).

Інформація про стажування: з 16.05.2017 р. по 19.06.2017 р. проходила стажування в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук (довідка про підвищення кваліфікації № 366 від 19.06.2017 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Інноваційні технології та методи викладання лінгвометодичних дисциплін для студентів нефілологічних спеціальностей». З 01.03.2021 року по 09.04.2021 року проходила стажування в Національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», центральний інститут післядипломної освіти. Тема стажування: «Тренер педагогів з підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які забезпечують здобуття учнями 1–4 класів початкової освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Наукові інтереси: методика навчання української мови в початкових класах, інноваційні технології навчання української мови в початковій школі, українська мова за професійним спрямуванням.

Кількість публікацій: 90.

Навчальні предмети, які викладає: інноваційні технології навчання української мови в початковій школі; оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи; українська мова за професійним спрямуванням; теорія і практика сучасної української мови в початковій школі; виразне читання; організація і методика театрально-гурткової роботи.

Досягнення:

 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2009 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2010 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2011 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015 р.).
 • Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2018 р.).

Основні друковані праці:

Підгурська Валентина Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась 10 вересня 1973 року в с. Острожок Баранівського р-ну Житомирської обл. 1991 р. закінчила Носівську ЗОШ Чуднівського р-ну. У 1998 р. закінчила Рівненський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю «Початкове навчання. Біологія», отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів, біології». 2006 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури». На кафедрі працює з 1995 року. З 2012 по 2014 роки очолювала кафедру філології та лінгводидактики. З 2014 року й дотепер — доцент кафедри.

Початок роботи в університеті: 1995 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1998 р. закінчила Рівненський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю «Початкове навчання. Біологія», отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів, біології» (диплом МБНХ № 003012 від 11.07.1998 р.). У 2006 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури» (диплом СК № 114159 від 30.06.2006 р.).

Тема дисертаційного дослідження: у 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування мовнокомунікативних умінь у майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики» і отримала диплом кандидата педагогічних наук (ДК № 042348 від 20.09.2007 року) зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова).

Інформація про стажування: з 25.09.2018 р. по 25.10.2018 р. проходила стажування в Інституті педагогіки НАПН України (наказ № 457-К від 20.09.2018 р.; довідка про підвищення кваліфікації № 489 від 25.10.2018 р.). Тема підвищення кваліфікації: «Культура мовлення у фаховій підготовці студентів нефілологічних спеціальностей». З 01.03.2021 р. по 09.04.2021 р. проходила стажування в Національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» центральному інституті післядипломної освіти. Тема підвищення кваліфікації: «Тренер—педагогів з підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які забезпечують здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа». З 11.09.2021 р. по 17.10.2021 р. проходила стажування на Кафедрі Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадської організації «Соборність» (Україна). Тема підвищення кваліфікації: «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід». З 14.09.2021 р. по 22.12.2021 р. проходила стажування за програмою підготовки тренерів ЗВО/ЗФПО у розробленні нових освітніх програм для здобуття ступеня бакалавра або магістра початкової освіти відповідно до концепції «Нова українська школа». Тема підвищення кваліфікації: «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»).

Наукові інтереси: формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів: діяльнісний підхід у початковій школі; розвиток читацької компетентності учнів початкових класів.

Кількість публікацій: 60.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова за професійним спрямуванням; каліграфія; Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова та література).

Досягнення:

 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2011 р.).
 • Грамота Житомирської обласної державної адміністрації, управління освіти і науки (16.05.2012 р.).
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія наук України», НЦ «МАНУ» (№ 35, 10.07.2013 р.).
 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (вересень 2017 р.).
 • Подяка Міністерства освіти та науки України (2021 р.).

Основні друковані праці:

Басюк Наталія Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: після закінчення Бердичівської середньої школи з золотою медаллю вступила на педагогічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 1998 році і отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів і музики». Працювала вчителем початкових класів у ЗОШ м. Бердичіва. У 1999 році вступила до аспірантури без відриву від виробництва Житомирського державного університету імені Івана Франка (кафедра педагогіки). У 2005 році в Інституті проблем виховання АПН України захистила кандидатську дисертацію і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 — теорія і методика виховання. З 2003 року — науково-педагогічний працівник Житомирського державного університеті імені Івана Франка на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій. У 2019 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Дошкільна освіта». З 2020 року — доцент кафедри початкової освіти та культури фахової мови.

Початок роботи в університеті: з жовтня 2003 року.

Інформація про вищу освіту: у 1998 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Початкове навчання і музичне виховання», у 2019 році — за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1999 по 2003 рік навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.07 — теорія і методика виховання.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування почуття відповідальності у молодших школярів». Кандидат педагогічних наук (диплом ДК № 034515 від 8 червня 2006 року). Доцент кафедри інноваційних технологій освіти і виховання (атестат 12 ДЦ № 020630 від 23 грудня 2008 р.).

Інформація про стажування: Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти" (01.03.2021-09.04.2021); Кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), фундація «Зустріч» (Польща) (12.02.2022-20.03.2022).

Наукові інтереси та досягнення: професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи; компетентнісний підхід в освіті; організація освітнього процесу в НУШ. Учасник міжнародного проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»).

Кількість публікацій: 96.

Навчальні предмети, які викладає: «Вступ до спеціальності», «Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ», «Організація освітнього процесу в групах подовженого дня».

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі (2012, 2013 рр.); Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів (2017 р.); Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2021 р.); Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2021 р.).

Наукові публікації:

Рудницька Неля Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилась 18 квітня 1963 року в с. Нова Борова, Володар-Волинського району Житомирської області. У 1980 році закінчила Житомирську середню школу № 1. У цьому ж році вступила на факультет підготовки вчителів початкових класів Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка, який закінчила у 1984 році з відзнакою.

З 1984 року по 1989 рік працювала в Житомирській загальноосвітній школі № 5 на посаді вчителя початкових класів.

У 1989 році була переведена на посаду асистента кафедри математики і педагогіки з методикою викладання в початкових класах Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка.

28 грудня 2000 року в спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України була захищена кандидатська дисертація. У 2004 році присвоєно вчене звання доцента.

2008–2009 рр. — завідувач кафедри математики і образотворчого мистецтва методикою початкової освіти. 2009–2013 рр. — завідувач кафедри дошкільного виховання і педагогічних інновацій.

Стаж науково-педагогічної роботи — 39 років.

Початок роботи в університеті: 1989 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання», кваліфікація: вчитель початкових класів середньої школи (1980–1984) (диплом ИВ-1 № 207902).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: стаціонарна аспірантура при кафедрі педагогіки Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка (1995–1999 рр.).

Тема дисертаційного дослідження: «Становлення та розвиток шкільного краєзнавства на Волині (1917–1932 рр.)» (диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки» ДК № 010494 від 16 травня 2001 року, протокол № 33-06/5; атестат доцента 02ДЦ № 002355 від 21 жовтня 2004 р).

Інформація про стажування: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти; кафедра математики, інформатики та методики викладання у початковій школі) (7.12.2015–7.06.2016 рр.). Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» центральний інститут післядипломної освіти (01.03.2021-09.04.2021). Тема: Тренер—педагогів з підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які забезпечують здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні технології викладання математичної освітньої галузі.

Навчальні предмети, які викладає: «Методика навчання освітньої галузі «Математика», «Інноваційні технології навчання математики в початковій школі», «Педагогічні технології навчання в початковій школі».

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету ім. Івана Франка, 2010 р. Грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, 2013 р. Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка», 2013 р. Грамота Житомирського державного університету ім. Івана Франка, 2017 р.

Останні наукові публікації:

Танська Валентина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилася 23 вересня 1980 р. в смт. Романів Житомирської області. З 2002 р. працювала на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ імені Івана Франка на посадах лаборанта, асистента і старшого викладача. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». З 2011 року і по теперішній час є доцентом кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ. З серпня 2014 року виконувала обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту педагогіки з виховної роботи і взаємодії з громадськими об’єднаннями (наказ ЖДУ від 29.08.2014 № 384/к), а з березня 2017 року — заступника директора навчально-наукового інституту педагогіки з навчальної роботи (наказ ЖДУ від 01.03.2017 № 91/к). З 2014 року Танська В. В. виконує функції відповідального виконавця наукової теми «Підготовка майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін загальноосвітньої школи і ЗВО». (номер державної реєстрації 0114U001667, роки виконання 2014–2024 рр.).

Початок роботи в університеті: вересень 2002 р.

Інформація про вищу освіту: у 2002 р. закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет, отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом: ТМ № 21223742 від 30.06.2002 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: протягом 2002–2006 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогіки. У 2006 р. отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

Теми дисертаційних досліджень: «Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників». Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 038496 від 14.12.2006 р.). Диплом доцента 12 ДЦ № 027318 від 20.01.2011 р.

Інформація про стажування: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 07.12.2015 р. — 07.06.2016 р. Стажування на кафедрі педагогіки та методики початкової освіти. Довідка про проходження стажування № 1043 від 21.06.2016 р. Наказ № 583 від 25.11.2015 р., тема стажування: «Сучасні технології викладання природничих дисциплін».

Наукові інтереси: підготовка майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання освітньої галузі «Природознавство», інноваційні технології навчання природознавства в початковій школі, організація куточку живої природи в кабінеті біології.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2007 р.); подяка Управління освіти і науки облдержадміністрації (2015 р.); подяка Управління освіти і науки облдержадміністрації (2017 р.); подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.).

Основні друковані праці:

Марущак Олександра Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась 22 жовтня 1984 року у м. Вінниці. З 1988 року проживає в Житомирі. Закінчила Житомирську гуманітарну гімназію № 23. У 2006 році закінчила магістратуру в навчально-науковому інституті педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Методика початкової освіти», отримала кваліфікацію «Викладач педагогіки вищого навчального закладу». У 2008 р. закінчила філологічний факультет ЖДУ імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури». У 2017 р. закінчила аспірантуру при кафедрі педагогіки ЖДУ імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2006 році закінчила магістратуру в навчально-науковому інституті педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Методика початкової освіти», отримала кваліфікацію «Викладач педагогіки вищого навчального закладу» (диплом ТМ № 30488346 від 30.06.2006 р.). У 2008 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури» (диплом ДСК № 096220 від 30.06.2008 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2017 р. закінчила аспірантуру при кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертаційного дослідження: у 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності школярів засобами дитячої періодики» і отримала диплом кандидата педагогічних наук (диплом ДК № 046599 від 20.03.2018 р.).

Інформація про стажування: з 22.12.2015 р. по 20.08.2017 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Наукові інтереси: професійна освіта майбутніх педагогів; формування культури мовлення молодших школярів у процесі роботи з дитячими періодичними виданнями; мистецька періодика.

Кількість публікацій: 36.

Навчальні предмети, які викладає: українська мова (за професійним спрямуванням); методика викладання української мови; критерії оцінювання освітніх досягнень учнів початкової школи; дитяча література.

Досягнення:

 • Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (26.05.2015 р.).

Основні друковані праці:

Коновальчук Інна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилася 22.07.1967 р. в с. Троянка Голованівського району Кіровоградської області. У 1989 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, спеціальність «Педагогіка і методика виховної роботи». Стаж педагогічної роботи більше 30 років, у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації — 17 років. Має значний досвід педагогічної роботи в дошкільних та загальноосвітніх закладах освіти: з 1984 по 1985 р. працювала вихователем д/с № 47 м. Хмельницького, з 1989 по 1991 працювала вихователем ДНЗ с. Тетерівка Житомирського району, з вересня 1991 року по 1995 р. педагог-організатор ЗОШ № 33 м. Житомира. 1995–2002 р. практичний психолог НВК № 25 м. Житомира, з 2002 року старший викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін Житомирського інституту МАУП. Початок роботи в університеті: вересень 2014 року. З 2015 по 2019 рік здобувач кафедри педагогіки ЖДУ імені Івана Франка. У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками» та отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. З 2020 року — старший викладач кафедри початкової освіти та культури фахової мови ЖДУ імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з вересеня 2014 року.

Інформація про вищу освіту: у 1989 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і методика виховної роботи» і здобула кваліфікацію — методист з виховної роботи, учитель етики і психології сімейного життя (диплом ТВ № 894400 від 23.06.1989 р.).

Навчання в аспірантурі: з 2015 по 2019 рік здобувач кафедри педагогіки ЖДУ імені Івана Франка. У 2020 році отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками» (Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 056486 від 26 лютого 2020 р.).

Інформація про стажування: з 16 листопада 2015 по 16 травня 2016 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик; кафедра педагогіки і психології). Посвідчення № 326/4 від 16 травня 2016 року, тема: «Сучасні технології викладання дисциплін професійно-практичної підготовки студентів дошкільної і початкової освіти». З 24 грудня 2015 по 24 червня 2016 в Інституті профспілок по співробітництву за розвиток ІСКОС Емілія Романья Онлус (Італія). Посвідчення № 4 від 24 червня 2016 р., тема: «Інклюзивна педагогіка в дошкільних навчальних закладах». Захист кандидатської дисертації 14.01.2020 р. (Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 056486 від 26 лютого 2020 р.); Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» центральний інститут післядипломної освіти, тема «Тренер—педагогів з підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які забезпечують здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти відповідно до Концепції „Нова українська“ школа»" (свідоцтво СП 35830447//0098-21 від 09 квітня 2021 р.); Вища Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща), тема «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» (сертифікат №WSA/06/ІІ/2022, дата видачі 14.10.2022 р.).

Кількість публікацій: понад 35.

Наукові інтереси та досягнення: майстерність педагогічної взаємодії вчителя початкових класів; технології співпраці з батьками, підготовка майбутніх педагогів до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками, робота з батьками дітей з особливими потребами в системі інклюзивної освіти, театральне мистецтво у вимірах педагогіки та інклюзивної педагогіки; театральна педагогіка у творчому розвитку дитини, ресурс театральної та музейної педагогіки у підготовці майбутніх вчителів початкової школи.

Навчальні предмети, які викладає: педагогічна майстерність, основи педагогічних досліджень, основи партнерської взаємодії, робота вчителя початкової школи в умовах дистанційного навчання, технології співпраці з батьками, театральна педагогіка, організація інклюзивного середовища в закладі загальної середньої освіти.

Нагороди: грамота відділу освіти Житомирського міськвиконкому (наказ № 161 від 14.04.97 р.); Грамота відділу освіти Житомирського міськвиконкому (наказ № 318-к від 14.07.98 р.); Грамота відділу освіти Житомирського міськвиконкому (2000 р.), Почесна грамота відділу освіти Житомирського міськвиконкому (наказ № 549-к від 16.08.2000 р.); Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2017 р.); Відзнака «За заслуги перед містом III ступеня» (посвідчення № д 119-3, 2019 р., розпорядження міського голови № 1013 від 10.10.2019 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (2021 р.); Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (Наказ № 322-К від 29.07.2022 р.).

Останні наукові публікації: