Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Історія кафедри початкової освіти та культури фахової мови

Факультет підготовки вчителів початкових класів Житомирського державного університету імені Івана Франка засновано в 1976 році. У вересні 1979 року було відкрито першу факультетську кафедру — педагогіки і методики початкового навчання під керівництвом Галини Феодосіївни Грінченко. На багатопрофільній кафедрі функціонували секції математики, мови, педагогіки, природознавства, музики, образотворчого мистецтва, трудового виховання.

У 1981 р. зі складу кафедри педагогіки і методики початкового навчання виокремилась кафедра мовознавства з методикою викладання в початкових класах. Тривалий час на кафедрі працювали доценти Кулюкін О. М., Мельничайко О. М., Карп’юк М. Д., Малькевич А. Т., Пелешок Е. Х., Плотницька І. М., Романюк П. Ф., Міненко Л. М., Бондарчук Л. І., старші викладачі Маковський Л. А., Прус В. В., Охріменко Н. Д., Шевчук Т. О., Левківська О. А. Упродовж кількох років у колективі працював за сумісництвом академік Вашуленко М. С.

З 2005 по 2014 роки кафедра функціонувала під назвою «Кафедра філології і лінгводидактики». У зв’язку зі збільшенням обсягу навчальної роботи на інших факультетах, розробкою нових філологічних та лінгвометодичних навчальних дисциплін та розширенням кола наукових інтересів професорсько-викладацького складу з 2014 року кафедра мала назву «Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови», а з 2020 року «Початкової освіти та культури фахової мови».

Кулюкін Олександр Михайлович

Доцент, кандидат філологічних наук. Олександр Михайлович Кулюкін народився 8 серпня 1942 р. в с. Смирново Б.-Маресьєвского району Горьковської області. 1968 року закінчив філологічний факультет Арзамаського державного педагогічного інституту ім. А. П. Гайдара. З 1968 р. працював на кафедрі російської мови АДПІ ім. А. П. Гайдара. 1974 року захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Лексико-семантичні особливості дієслів із префіксом за- в сучасній російській мові». З 1980 р. О. М. Кулюкін працював на кафедрі російської мови Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка. З вересня 1981 р. по 1984 рр. О. М. Кулюкін очолював кафедру мовознавства з методикою викладання в початкових класах. У 1984 р. О. М. Кулюкін звільнився за власним бажанням через переїзд до Москви.

Гужанов Сергій Іванович

Доцент, кандидат філологічних наук. Сергій Іванович Гужанов народився 15 жовтня 1937 р. у с. Красний Осетрик Кімовського району Тульської області. З 1961 по 1963 рр. навчався в Єпіфанському педагогічному училищі. 1970 р. закінчив філологічний факультет Тульського державного педагогічного інституту імені Л. Н. Толстого за спеціальністю «Російська мова та література», отримав кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури». У 1979 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Порядок слів в ад’єктивно-субстантивних фраземах російської мови». З 1979 по 1984 рр. працював на кафедрі російської мови ЖДПІ ім. І. Я. Франка. З 1984 по 1988 рр. С. І. Гужанов очолював кафедру мовознавства з методикою викладання в початкових класах. З 1988 року працював на посаді доцента. Сергій Іванович Гужанов пішов із життя 1 лютого 2013 року.

Романюк Петро Федорович

Доцент, кандидат філологічних наук. Петро Федорович Романюк народився 2 жовтня 1946 року в с. Соснівка Житомирського р-ну Житомирської області. 1973 року закінчив філологічний факультет ЖДПІ ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова та література», отримав кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури». З 1974 року працював на кафедрі української мови ЖДПІ. 1984 року в Київському державному педагогічному інституті ім. Максима Горького захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Лексика некалендарних обрядів Правобережного Полісся (на матеріалі весільного обряду)». 1988 року виконував обов’язки заступника декана філологічного факультету. З 1988 по 1993 роки очолював кафедру мовознавства з методикою викладання в початкових класах. У 1989 році керував факультетом підготовки вчителів початкових класів. З 1993 по 2009 роки виконував обов’язки проректора ЖДУ з виховної і навчально-методичної роботи. Нині перебуває на заслуженому відпочинку.

Бондарчук Людмила Іванівна

Доцент, кандидат педагогічних наук, відмінник народної освіти України, голова Житомирського обласного осередку Всеукраїнського товариства імені І. Огієнка, лауреат премії імені Івана Огієнка.

Людмила Іванівна Бондарчук народилась 20 лютого 1938 року в селищі Романів Житомирської області. 1960 року закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури». 1988 року в Київському державному педагогічному інституті ім. Максима Горького захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Міжпредметні зв’язки із викладання мови і літератури». З 1989 року — доцент кафедри української мови ЖДПІ ім. І. Я. Франка. З 1993 по 1998 роки очолювала кафедру мовознавства з методикою викладання в початкових класах. З 1998 року працювала на посаді доцента кафедри. Людмила Іванівна Бондарчук пішла з життя 14 квітня 2021 року.

Міненко Лідія Миколаївна

Доцент, кандидат педагогічних наук. Лідія Миколаївна Міненко народилася 7 березня 1952 року в м. Вахрушево Луганської обл. 1973 року закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури». 1995 року в Інституті педагогіки при АПН України захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Навчання молодших школярів будувати тексти різних типів на основі спостережень за природою». З 1999 по 2003 роки очолювала кафедру. З 2003 року працювала на посаді доцента. Лідія Миколаївна Міненко пішла з життя у травні 2021 року.

Климова Катерина Яківна

Доктор педагогічних наук, професор. Катерина Яківна Климова народилась 14 жовтня 1965 року в м. Житомирі в родині вчителів. У 1987 році закінчила філологічний факультет ЖДПІ імені І. Я. Франка за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури». У 1992 р. закінчила ЖДПІ імені І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури. З 1987 по 2019 рр. працювала на кафедрах російської мови, української мови, лінгвометодики та культури фахової мови в ЖДУ імені І. Франка. У 2000 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук «Формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів в умовах говірок Житомирщини». З 2003 по 2012 рр. та з 2014 по 2019 рр. очолювала кафедру. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора педагогічних наук «Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів». З серпня 2019 р. працює в Житомирському національному агроекологічному університеті.

Пелешок Ельза Хоренівна

Доцент, кандидат педагогічних наук. Ельза Хоренівна Пелешок народилась 25 березня 1937 р. в Баку. 1959 р. закінчила філологічний факультет Азербайджанського університету імені С. М. Кирова, отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури». Викладала в Азербайджанському педагогічному інституті імені М. Ф. Ахундова, працювала у відділі російської мови і літератури. 1972 року на раді ННІ національних шкіл (Москва) захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Принципи, методи і прийоми навчання російського діалогічного мовлення учнів-азербайджанців (1–6 класів)». З 1978 р. по 1981 рр. Е. Х. Пелешок працювала на кафедрі російської мови ЖДПІ ім. І. Франка. З 1981 р. по 2003 рр. — доцент кафедри мовознавства з методикою викладання в початкових класах. Ельза Хоренівна Пелешок пішла з життя 29 квітня 2014 року.

Малькевич Анна Тимофіївна

Доцент, кандидат філологічних наук. Анна Тимофіївна Малькевич народилась 1 січня 1940 року в с. Логачовка Тоцького р-ну Оренбурзької області. Закінчила Оренбурзьке педагогічне училище. 1974 року закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури». У 70-ті роки працювала вчителем російської мови та літератури в житомирських середніх школах № 3 та 6. З 1979 року викладала на кафедрі педагогіки і методики початкового навчання ЖДПІ ім. І. Франка. З 1981 по 2000 рр. працювала на кафедрі мовознавства з методикою викладання в початкових класах. У 1986 р. в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Іншомовні елементи та їх роль у системі номінації: на матеріалі металургійної термінології російської мови». Анна Тимофіївна Малькевич пішла з життя в 2002 році.

Охріменко Неля Дмитрівна

Викладач кафедри. Неля Дмитрівна Охріменко народилась 14 березня 1947 року. 1969 року закінчила Київський державний педагогічний інститут імені Максима Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова) за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури. З 1973 року працювала в бібліотеці ЖДПІ. 1974 Неля Дмитрівна закінчила Київський державний інститут культури імені О. Є. Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія». Неля Дмитрівна працювала на педагогічному факультеті від перших днів його створення, з 1976 р. З 1981 р. викладала на кафедрі лінгвометодики та культури фахової мови. Нині перебуває на заслуженому відпочинку.

Левківська Олена Антонівна

Викладач кафедри. Олена Антонівна Левківська народилась 6 березня 1959 року в селі Левковичі Овруцького р-ну Житомирської області. 1976 року закінчила Овруцьку середню школу № 1. 1980 року закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури». З 1982 року Олена Антонівна працювала на кафедрі лінгвометодики та культури фахової мови. 1994 року закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури». Олена Антонівна Левківська пішла з життя 15 січня 2023 року.

Плотницька Інна Михайлівна

Професор, кандидат філологічних наук. Інна Михайлівна Плотницька народилась 6 червня 1963 г. в с. Глибочиці Житомирського р-ну Житомирської області, де закінчила із золотою медаллю середню школу. У 1985 р. закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. З 1985 по 1994 роки працювала на кафедрі російської мови ЖДПІ ім. Івана Франка. У 1994 г. була переведена на кафедру мовознавства з методикою викладання в початкових класах. 1994 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Оказіоналізми в літературно-критичних текстах: словотвірний та функціональний аспекти». З 1996 по 1998 рр. виконувала обов’язки декана філологічного факультету. У 1998 р. І. М. Плотницька звільнилась за власним бажанням у зв’язку з переведенням в Українську Академію державного управління при Президенті України.

Підлужна Галина Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, почесний професор ЖДУ імені Івана Франка, відмінник освіти України. Галина Володимирівна Підлужна народилась 29 червня 1953 р. в селі Кремно Лугинського р-ну Житомирської області. З 1968 по 1972 роки навчалася в Коростишівському педагогічному училищі за спеціальністю «Початкове навчання». У 1980 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Російська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови і літератури». З 1972 року по 1981 роки Г. В. Підлужна працювала вчителем початкових класів в середній школі № 30 м. Житомира; з 1981 по 1989 рр. — учителем російської мови і літератури. У 1993 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури середньої школи». У 1999 році захистила кандидатську дисертацію «Розвиток читацької самостійності молодших школярів» і отримала диплом кандидата педагогічних наук. З 1990 по 2020 роки працювала на кафедрі лінгвометодики та культури фахової мови; тривалий час виконувала обов’язки вченого секретаря вченої ради ЖДУ імені Івана Франка. З вересня 2020 року Галина Володимирівна перебуває на заслуженому відпочинку.

Усатий В’ячеслав Дмитрович

Кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України. В’ячеслав Дмитрович Усатий народився 28 травня 1952 року у с. Рахни Польові Вінницької обл. У 1974 році закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова і література», отримав кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури». З 1974 по 1986 рр. керував Іванківською 8-річною та Андріївською середньою школами (Черняхівського району Житомирської області). У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів» і отримав диплом кандидата педагогічних наук. З 1986 по 2020 роки працював на кафедрі лінгвометодики та культури фахової мови Житомирського державного університету імені Івана Франка, виконував обов’язки: відповідального секретаря приймальної комісії; завідувача підготовчого відділення ЖДУ імені Івана Франка; декана педагогічного факультету; заступника директора ННІ педагогіки з навчально-методичної роботи; директора музею народознавства «Українська хата». З вересня 2020 року В’ячеслав Дмитрович перебуває на заслуженому відпочинку.

Чупріна Олена Вадимівна

Народилася 28 травня 1986 року. Навчалася у Високопічській ЗОШ № 2, Житомирській ЗОШ № 24, яку закінчила в 2003 році. У 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта», здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя початкової школи (диплом із відзнакою). 2008 року закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання. Психологія», здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога в закладах освіти (диплом із відзнакою). 2009 року закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання», здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти (диплом із відзнакою). 2014 року закінчила факультет післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного університету імені Івана Франка та отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури. З 2008 по 2021 роки працювала на кафедрі початкової освіти та культури фахової мови, виконувала обов’язки лаборанта, асистента, старшого викладача, заступника директора ННІ педагогіки з навчально-методичної роботи. 2 липня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова) на тему: «Методика розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуванням мультимедійних засобів». З лютого 2021 року працює в Державній міграційній службі України.

Бєлова Наталія Іванівна

Наталія Іванівна Бєлова народилась 13 вересня 1954 року в Житомирі. У 1971 році закінчила Житомирську середню школу № 7. 1976 року закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Російська мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури». З 1976 по 1981 роки працювала вчителем російської мови та літератури в Житомирській середній школі № 6. З 1981 по 2020 роки виконувала обов’язки старшого лаборанта кафедри лінгвометодики та культури фахової мови. Нині перебуває на заслуженому відпочинку.