Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Студентська наукова робота кафедри початкової освіти та культури фахової мови

З метою підвищення якості освіти та приведення її у відповідність зі світовими та європейськими стандартами, потребами ринкової економіки й суспільства велика увага на кафедрі надається студентській науково-дослідній роботі.

На кафедрі працюють такі наукові проблемні групи:

 • «Робота вчителя з батьками молодших школярів відповідно концепції Нової Української школи» (керівник — доцент Шанскова Т. І.);
 • «Мовний аналіз фольклорних і літературних текстів» (керівник — доцент Голубовська І. В.);
 • «Культура мовлення та спілкування» (керівник — доцент Підгурська В. Ю.);
 • «Інноваційні технології навчання математики в початкових класах» (керівник — доцент Рудницька Н. Ю.);
 • «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності» (керівник — доцент Басюк Н. А.);
 • «Реалізація принципу наступності у формуванні природознавчої компетентності молодших школярів» (керівник доцент Танська В. В.);
 • «Інновації на заняттях з мовно-літературної галузі» (керівник — доцент Гордієнко О. А.);
 • «Майстерність педагогічної взаємодії вчителя початкових класів» (керівник — старший викладач Коновальчук І. М.).

До наукової діяльності активно залучають студентів та магістрантів, які беруть участь у наукових конференціях та друкують свої дослідження в збірниках студентських наукових праць. На кафедрі функціонує 8 проблемних груп.

Викладачі кафедри входять до складу журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта».

Доцент Підгурська В. Ю., провела низку тренінгів з українознавства для студентів ННІ педагогіки. На тренінгах розглядалися такі питання:

 • Етнічна карта українців.
 • Українські символи та священні знаки.
 • Традиційні уявлення та вірування українців.
 • Матеріальна культура українського народу.
 • Народні ремесла й промисли.
 • Сімейні відносини та родинна обрядовість.

На тренінгах студенти ознайомилися з теоретичним матеріалом, переглянули відеопрезентації, відвідали музей «Українська хата», взяли участь у цікавих конкурсах, вікторинах, виконували різноманітні тестові та творчо-пошукові завдання.