Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Студентська наукова робота кафедри початкової освіти та культури фахової мови

З метою підвищення якості освіти та приведення її у відповідність зі світовими та європейськими стандартами, потребами ринкової економіки й суспільства велика увага на кафедрі надається студентській науково-дослідній роботі.

На кафедрі працюють такі наукові проблемні групи:

 • «Система роботи вчителя з батьками молодших школярів у сучасних умовах» (керівник — доцент Шанскова Т. І.);
 • «Мовний аналіз фольклорних і літературних текстів» (керівник — доцент Голубовська І. В.);
 • «Культура мовлення та спілкування» (керівник — доцент Підгурська В. Ю.);
 • «Інноваційні технології навчання математики в початкових класах» (керівник — доцент Рудницька Н. Ю.);
 • «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності» (керівник — доцент Басюк Н. А.);
 • «Реалізація принципу наступності у формуванні природознавчої компетентності молодших школярів» (керівник доцент Танська В. В.);
 • «Інновації на заняттях з мовно-літературної галузі» (керівник — доцент Гордієнко О. А.);
 • «Майстерність міжособистісної взаємодії вчителя початкових класів» (керівник — старший викладач Коновальчук І. М.);
 • «Мультимедіа в Новій українській школі» (керівник — старший викладач Чупріна О. В.).

На засіданнях проблемної групи «Культура мовлення та спілкування» (керівник — доцент Підгурська В. Ю.) учасники обговорювали низку актуальних питань з проблем культури мовлення та спілкування; відвідали майстер-клас з культури мовлення Олександра Авраменка, а також майстер-клас з основ публічного виступу Яніни Соколової; лекцію Іоанни Гетки, доктора габілітованого Варшавського університету «На порозі модернізації. Що сталося з простою мовою в Україні у ХУІІІ столітті?». Студенти проблемної групи брали участь у проведені круглого столу щодо обговорення нового проекту правопису української мови; писали радіодиктант національної єдності. Члени проблемної групи брали участь у обласному науково-методичному onlin-семінарі «Актуальні проблеми навчання української мови та літератури у закладах освіти» з наступними повідомленнями: Кравченко Л. «Формування мовленнєвої культури учнів початкових класів на уроках рідної мови»; Бугаєнко Ю. «Дослідження проблеми формування мовленнєвої культури молодших школярів у лінгводидактиці початкової школи»; Романчук М. «Використання освітнього потенціалу медіа під час проведення уроків навчання грамоти»; Загребельна О. «Формування комунікативної компетентності учнів початкових класів в умовах Нової української школи».

Члени проблемної групи взяли участь у ІІІ Всеукраїнській заочній науково-практичній студентській конференції «Українська мова на рубежі ХХ-ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти» (Бердянськ, 8 листопада 2019 р.).

Результати теоретико-експериментальних пошуків студентів проблемної групи відображено у збірниках наукових праць: «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти / за заг. ред. Н. А. Басюк» (2017), «Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти / за заг. ред. Н. А. Басюк» (2018), «Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: /за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун» (2019), «Проблеми та виклики дошкільної і початкової освіти / за заг. ред. Н. А. Басюк» (2020).

На засіданнях проблемної групи «Мовний аналіз фольклорних і літературних текстів» (керівник — доцент Голубовська І. В.) багато уваги приділяється як дослідженню художніх текстів, так і розвитку літературних здібностей студентів ННІ педагогіки. Поетеса Катерина Мосійчук, член проблемної групи, здобула перемогу на V Відкритому фестивалі творчості «Студентська ліра» ім. Володимира Шинкарука за авторський вірш. Доцент Голубовська І. В. разом із членами проблемної групи долучилися до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка та 160-річчя з дня народження Івана Франка. Кращі творчі роботи студентів ННІ педагогіки були опубліковані у збірках «Ну що б, здавалося, слова...» і «Стебельце», а також в окремому розділі навчального посібника «Дитяча література» (автори — І. В. Голубовська та К. В. Гаращук).

Доцент Підгурська В. Ю., керівник проблемної групи «Культура мовлення та спілкування», провела низку тренінгів з українознавства для студентів ННІ педагогіки. На тренінгах розглядалися такі питання:

 • Етнічна карта українців.
 • Українські символи та священні знаки.
 • Традиційні уявлення та вірування українців.
 • Матеріальна культура українського народу.
 • Народні ремесла й промисли.
 • Сімейні відносини та родинна обрядовість.

На тренінгах студенти ознайомилися з теоретичним матеріалом, переглянули відеопрезентації, відвідали музей «Українська хата», взяли участь у цікавих конкурсах, вікторинах, виконували різноманітні тестові та творчо-пошукові завдання.

Проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта».

Мета заходу: виявлення та підтримка обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів; стимулювання творчої праці студентів та викладачів; підвищення якості підготовки фахівців; активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів. Об’єктивне оцінювання творчих досягнень учасників І етапу олімпіади здійснювалося журі, до складу якого ввійшли викладачі кафедри: доценти Підлужна Г. В., Підгурська В. Ю., асистент Чупріна О. В.).

Переможці: Ангеліна Хаюк — І місце; Віталій Чипорнюк — ІІ місце, номінація «Високий рівень педагогічного артистизму»; Вікторія Сарнавська — ІІ місце, номінація «Високий рівень педагогічної креативності», номінація «Глядацька симпатія»; Олена Феленюк — ІІІ місце; Ольга Ігнатьєва — номінація «Високий рівень методичної підготовки»; Руслана Талько — номінація «Високий рівень мовленнєвої культури»; Валерія Кравець — номінація «Успішна реалізація особистісно орієнтованого підходу».