Навчально-науковий інститут педагогіки

Про інститут Дирекція Кафедри

Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови

Кафедра виділилася як структурний підрозділ факультету підготовки вчителів початкових класів у 1981 р. зі складу кафедри педагогіки і методики початкового навчання та тривалий час мала назву «Кафедра мови з методикою викладання в початкових класах». У зв’язку з розробкою нових філологічних, лінгвометодичних навчальних дисциплін для нефілологічних факультетів та ННІ університету, а також розширенням кола наукових інтересів професорсько-викладацького складу, наш колектив з 2014 р. йменується «Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови». Першим завідувачем був доцент О. М. Кулюкін. Потім цю посаду обіймали доценти С. І. Гужанов, П. Ф. Романюк, Л. І. Бондарчук, Л. М. Міненко, В. Ю. Підгурська. Понад 10 років кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор К. Я. Климова. У різні роки тут працювали доктор педагогічних наук, професор М. С. Вашуленко, доценти О. М. Мельничайко, М. Д. Карп’юк, Г. Т. Малькевич, Е. Х. Пелешок, старший викладач Л. А. Маковський, викладачі Н. Д. Охріменко, Т. О. Шевчук, О. А. Левківська. Колектив кафедри спрямовує свою науково-методичну та навчально-виховну діяльність на розвиток сучасної лінгводидактики і філології, на формування мовної комунікативної та методичної професійних компетенцій майбутніх працівників сфери освіти — студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Станом на 2015-2016 навчальний рік у складі кафедри працює 9 штатних викладачів та співробітників (1 професор, 5 доцентів, 2 асистенти, 1 старший лаборант). З них 1 має вчений ступінь доктора педагогічних наук (К. Я. Климова), 4 — вчений ступінь кандидата педагогічних наук, теорія та методика навчання (українська мова) — доценти Підгурська В. Ю., Підлужна Г. В., Усатий В. Д., Гордієнко О. А., 1 — вчений ступінь кандидата філологічних наук (доцент Голубовська І. В. ). Завершують написання кандидатських дисертацій асистенти кафедри О. М. Марущак та О. В. Чупріна.

Колектив кафедри забезпечує викладання 25 дисциплін у навчально-науковому інституті педагогіки, в інституті іноземної філології, на соціально-психологічному, фізико-математичному, природничому, історичному факультетах та на факультеті фізичної культури і спорту. Окрім того, викладачі кафедри працюють у центрі післядипломної освіти та довузівської підготовки. Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. У кабінетах кафедри (ауд. 602, 604) представлені шкільні підручники та навчальні посібники для ВНЗ з української мови і культури мовлення, літературознавства, з методики навчання української мови в початкових класах, словники та довідники, оформлено інформаційні стенди «Сучасна філологія та лінгводидактика в іменах», «Культура української мови — історія та сучасність». Унікальними є експонати та екстер’єр навчальної аудиторії-музею з народознавства «Українська хата», де проводяться екскурсії для гостей міста й області, для учнів ЗОШ.

Бібліотека кафедри систематично поповнюється навчально-методичними виданнями викладачів кафедри. Щорічно публікується більше 20 наукових статей. Кафедра має достатній обсяг навчально-методичного матеріалу на електронних носіях, який використовується у роботі зі студентами в комп’ютерному класі. У доробку викладачів кафедри навчально-методичні посібники для дистанційної форми навчання (автори — професор К. Я. Климова, доцент І. В. Голубовська). У кабінеті кафедри наявні відеозаписи уроків української мови і читання (проведених кращими учителями Житомирщини) та виховних заходів з українознавства. Постійно оновлюється експозиція стенду, що демонструє новинки науково-методичної літератури, збірники матеріалів щорічних всеукраїнських та регіональних викладацько-студентських конференцій та семінарів, проведених кафедрою. Члени кафедри беруть активну участь у підготовці матеріалів кафедри до методичних ярмарків в університеті. На базі кафедри з 2012 року працює Експериментально-тематичний центр навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка (за підтримки НАН та МАН України).

До Міжнародного Дня рідної мови та Дня української писемності випускаються стіннівки науково-популярного змісту, проводиться конкурс серед студентів «Її величність грамотність». Гарною традицією стало проведення викладачами кафедри конкурсу читців (професор Климова К. Я., доценти Голубовська І. В., Гордієнко О. А.), Андріївських вечорниць (доценти Підгурська В. Ю., Усатий В. Д.), Шевченківських днів (доцент Голубовська І. В., асистенти Марущак О. М., Чупріна О. В.). Кафедра виступає організатором проведення першого туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта».

Наукова робота з майбутніми бакалаврами та магістрами спрямована на формування креативності педагогів: доценти кафедри керують написанням курсових та кваліфікаційних робіт з лінгвометодики. Щорічно студенти ННІ педагогіки беруть участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт.

Кафедрою лінгвометодики та культури фахової мови укладено договір з науково-методичним центром управління освіти Житомирської міської ради з метою реалізації спільної науково-методичної та виховної діяльності. Традицією стало проведення спільних науково-методичних семінарів за участю кафедри лінгвометодики та культури фахової мови і вчителів-словесників гуманітарної гімназії № 23, ліцею № 25, колегіуму № 34, ЗОШ № 8 м. Житомира. У школах міста проходять практику з методики викладання мови у початкових класах студенти ННІ педагогіки. У 2015 році кафедра ініціювала укладання договорів про творчу співпрацю університету з Житомирською обласною державною телерадіокомпанією, з колективом Житомирського академічного обласного театру ляльок, з управлінням культури Житомирської ОДА, Житомирським міським будинком культури.

На кафедрі постійно проходять стажування викладачі Вінницького державного педагогічного університету, Коростишівського педагогічного коледжу імені Івана Франка та Бердичівського педагогічного коледжу. Викладачі кафедри рецензують наукові монографії, навчально-методичні посібники вчителів шкіл та викладачів коледжів області, виступають офіційними опонентами на захистах докторських і кандидатських дисертацій, є членами спеціалізованих вчених рад, лекторами Центру підвищення кваліфікації державних службовців Житомирської облдержадміністрації.

Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови підтримує тісні зв’язки з філологічними кафедрами Тернопільського, Львівського, Кіровоградського, Чернігівського, Черкаського, Луганського, Вінницького, Кам’янець-Подільського, Глухівського та інших університетів; з лабораторією початкової освіти Інституту педагогіки АПН України; кафедрою стилістики української мови Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Національним центром «Мала академія наук України».

Гарний науковий та творчий потенціал, створена в колективі викладачів та співробітників атмосфера взаємоповаги та взаємопідтримки дозволяють сподіватися на подальший успішний розвиток кафедри лінгвометодики та культури фахової мови та відкриття на її базі нових напрямів підготовки фахівців.

Контакти кафедри:
Житомирський державний університет імені Івана Франка (вул. Велика Бердичівська, 40, Житомир, Україна, 10008), навчально-лабораторний корпус № 4, ауд. 602.