Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра початкової освіти та культури фахової мови

Кафедру утворено рішенням вченої ради ЖДУ імені Івана Франка від 28 серпня 2020 з метою удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» бакалаврського рівня відповідно до нових вимог держави та підвищення ефективності викладання фахової мови для студентів, що навчаються в ЖДУ імені Івана Франка за іншими освітніми рівнями.

Мета діяльності кафедри: підготовка конкурентоспроможних фахівців, які здатні до самостійної професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства та інноваційної економіки та мають гуманістичну ціннісну орієнтацію.

Викладачі кафедри доцент Басюк Наталія та доцент Шанскова Тетяна є гарантами освітніх програм із початкової освіти бакалаврського та магістерського рівнів.

При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія «Поліська школа андракогіки» (керівник — Шанскова Тетяна). Метою діяльності лабораторії є проведення андрагогічних досліджень з проблем підвищення ефективності підготовки фахівців в умовах вищої, професійної освіти; сприяння реалізації положень концепції неперервної освіти та Концепції освіти дорослих шляхом розвитку різноманітних форм освіти дорослих Поліського регіону.

Викладачі кафедри Рудницька Неля, Шанскова Тетяна, Коновальчук Інна є розробниками програм підвищення кваліфікації вчителів початкових класів та організаторів ГПД.

Доцент Танська Валентина є експертом НАЗЯВО та працює у складі експертних груп при проведенні акредитаційних експертиз освітніх програм.

Викладачі кафедри Підгурська Валентина, Танська Валентина, Голубовська Ірина, Басюк Наталія, Коновальчук Інна беруть участь у міжнародному проєкті «Фінська підтримка реформи української школи («Навчаємось разом»), метою якого є розроблення освітніх програм згідно з концепцією НУШ.

Доценти кафедри Підгурська Валентина та Танська Валентина. беруть участь у міжнародному освітньому проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси та за підтримки посольств США та Великої Британії.

За підтримки МОН та команди The LEGO Foundation у межах ОК «Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова та література)» Підгурською Валентиною впроваджено модуль «Діяльнісний підхід у початковій школі».

Проєкти кафедри: «Веселкова країна», «Творча годинка», «Рукавичка».

За результатами рейтингування ефективності роботи у 2021-2022 році кафедра посіла 3 місце серед кафедр університету.