Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра початкової освіти та культури фахової мови

Кафедру утворено рішенням вченої ради ЖДУ імені Івана Франка від 28 серпня 2020 шляхом реорганізації кафедр дошкільної освіти та педагогічних інновацій та лінгвометодики та культури фахової мови з метою удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» бакалаврського рівня відповідно до нових вимог держави та підвищення ефективності викладання фахової мови для студентів, що навчаються в ЖДУ імені Івана Франка за іншими освітніми програмами.

Викладачі кафедри доцент Басюк Н. А. та доцент Шанскова Т. І. є гарантами освітніх програм із початкової освіти бакалаврського та магістерського рівнів. Кафедра уклала угоди про співпрацю з Інститутом педагогіки НАН України, зі школами м. Житомира; відповідно до названих угод здійснюється співпраця.

Щороку колектив кафедри ініціює науково-методичні конференції та семінари всеукраїнського, міжрегіонального й обласного рівнів із проблем початкової освіти, культури мови, з методики викладання філологічних дисциплін і видає збірники матеріалів.

Знаменними подіями в житті кафедри стали всеукраїнські науково-практичні конференції та семінари: «Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті», «Актуальні проблеми інтегрованого викладання лінгводидактичних і мистецьких дисциплін у закладах освіти», «Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя», «Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі», «Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти»; регіональні науково-практичні конференції та семінари викладачів та вчителів-словесників «Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога», «Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова», «Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах»; спільні щорічні студентсько-викладацькі науково-методичні семінари «Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики», «Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики», «Проблеми філології в педагогічному дискурсі».

При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія «Поліська школа андракогіки» (керівник — Шанскова Т. І), втілюється науковий проект «Впровадження освітніх інновацій у систему підготовки майбутніх педагогів ДНЗ і початкової школи» (УкрІНТЕІ 0112 U 002256, 2012–2022) (керівник — Рудницька Н. Ю.)

Викладачі кафедри успішно виконують обов’язки кураторів груп ННІ педагогіки; у 2016 році доцент Голубовська І. В. була визнана кращим куратором Житомирського державного університету імені Івана Франка. Справжньою окрасою кафедри, ННІ педагогіки і всього університету став музей народознавства «Українська хата» (керівник — доцент Рудницька Н. Ю.), де проводяться екскурсії як для студентів та викладачів ЖДУ імені Івана Франка, так і для житомирян, гостей міста — для всіх, кому цікаві звичаї та традиції наших пращурів.

Житомирська молодь не залишилася байдужою до тренінгів, проведених викладачами кафедри. Так, на тренінгу з українознавства доцент Підгурська В. Ю. ознайомила учасників з етнічною картою українців; розповіла про традиційні уявлення та вірування українців; розглянула українські символи та священні знаки; згадала про народні ремесла й промисли, а також осмислила специфічні риси матеріальної культури українського народу.