Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови

Кафедра виділилася як структурний підрозділ факультету підготовки вчителів початкових класів у 1981 р. зі складу кафедри педагогіки і методики початкового навчання і тривалий час мала назву «Кафедра мови з методикою викладання в початкових класах». Першим завідувачем став доцент Кулюкін О. М. Потім цю посаду обіймали доценти Гужанов С. І., Романюк П. Ф., Бондарчук Л. І., Міненко Л. М., Підгурська В. Ю. Із 2003 р. кафедру очолює професор Климова К. Я. Тривалий час на кафедрі працювали доценти Мельничайко О. М., Карп’юк М. Д., Малькевич Г. Т., Пелешок Е. Х., Плотницька І. М., Міненко Л. М., Бондарчук Л. І., старші викладачі Маковський Л. А., Прус В. В., Охріменко Н. Д., Шевчук Т. О., Левківська О. А. Упродовж кількох років у колективі працював за сумісництвом академік Вашуленко М. С.

Станом на 2018–2019 н. р. професорсько-викладацький склад нараховує 12 чоловік. Із них — 1 професор, доктор педагогічних наук (Климова К. Я.), 6 доцентів (кандидати педагогічних наук Підлужна Г. В., Усатий В. Д., Підгурська В. Ю., Гордієнко О. А.; кандидат філологічних наук Голубовська І. В.; кандидат мистецтвознавства Толошняк Н. А.), 1 старший викладач (заслужена артистка України Берелет Л. І.), 2 асистенти (кандидат педагогічних наук Марущак О. М., артист Кокорев Д. С.), старший лаборант (Бєлова Н. І.). В аспірантурі при кафедрі за спеціальністю 014 Середня освіта навчається асистент кафедри Чупріна О. В.

Важливим здобутком кафедри стало відкриття аспірантури, а також спеціальності 026 Сценічне мистецтво. Викладачі кафедри є гарантами освітніх програм із початкової освіти, із сценічного мистецтва. Кафедра лінгвометодики та культури фахової мови уклала угоди про співпрацю з Інститутом педагогіки НАН України, зі школами м. Житомира, з мистецькими установами; відповідно до названих угод здійснюється співпраця.

Щороку колектив кафедри ініціює науково-методичні конференції та семінари всеукраїнського, міжрегіонального й обласного рівнів із проблем культури мови, з методики викладання філологічних та мистецьких дисциплін і видає збірники матеріалів.

Про належний рівень наукової роботи викладачів свідчать авторські монографії, численні навчальні та навчально-методичні посібники, збірники вправ для студентів ЗВО, представлені в кабінетах кафедри. Із плином часу кількість мовознавчих, літературознавчих та методичних дисциплін кафедри збільшилася, зміст курсів оновився відповідно до вимог вищої освіти.

Викладачі успішно керують науковими дослідженнями студентів (зокрема доцент Підлужна Г. В. підготувала декількох переможців всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт). При кафедрі працює Експериментально-тематичний центр навчальної та науково-дослідницької роботи ЖДУ ім. І. Франка, яким керує професор Климова К. Я.

Кафедра має здобутки і в мистецькій сфері. Так, викладач Берелет Л. І. є режисером студентського театру-лабораторії на базі спеціальності «Сценічне мистецтво». Вистава театру «Вечірня зустріч, або Дрес-код «Інкогніто» (за п’єсою професора Климової К. Я.) виборола гран-прі в номінації «Сценічне мистецтво» на Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості «Весняні барви — 2018».

Викладачі кафедри успішно виконують обов’язки кураторів груп ННІ педагогіки; у 2017 році доцент Голубовська І. В. була визнана кращим куратором Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Справжньою окрасою кафедри, ННІ педагогіки і всього університету став музей народознавства «Українська хата» (керівник — доцент Усатий В. Д.), де проводяться екскурсії для учнів та гостей міста, а також тренінги доцента Підгурської В. Ю. з українознавства.