Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Хаб освітніх інновацій «SATTELITE»

Хаб освітніх інновацій «SATTELITE» — це освітнє середовище, яке виступає інструментом об’єднання освітніх інноваційних ресурсів і передбачає комунікацію науково-педагогічних працівників та професіоналів-практиків Житомирського регіону та міста Житомира для підтримки реформування освіти, цільової роботи з різними сегментами освітнього процесу (школярі, студенти, учителі, викладачі, роботодавці та інші стейкхолдери), інтеграції та просвітництва, що сприяє зростанню економічної конкурентоспроможності регіону шляхом надання високоякісної освіти, забезпечення упровадження інновацій через освіту та навчання.

Місія Хабу освітніх інновацій «SATTELITE» — створення ефективного освітнього середовища з метою надання високоякісної освіти для сталого розвитку регіону, модернізації внутрішнього сектору освіти регіону, розвитку формальної та неформальної освіти, формуванню громадянської активності.

Діяльність хабу освітніх інновацій «SATTELITE» здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету та Положення.

Цільовою аудиторією хабу освітніх інновацій «SATTELITE» є учасники освітнього процесу університету (здобувачі та викладачі), закладів освіти регіону (вчителі, батьки), громадськість Житомирщини.

На першому етапі учасниками діяльності Хабу стали науково-педагогічні, педагогічні працівники Університету, які залучалися до роботи хабу «SATTELITE» на засадах добровільності та самоврядування.

І етап — знаходиться на стадії реалізації з грудня 2021 року — Розробка основних засад та запуст діяльності хабу освітніх інновацій «SATTELITE».

Зміст етапу:

Уточнено поточні освітні проблеми, які виникали у викладачів та здобувачів освіти ЖДУ імені Івана Франка впродовж останніх років, пов’язані із частим переходом на дистанційне і змішане навчання (зокрема, пандемія коронавірусу). Зроблено висновок про недостатню готовність до їх взаємодії у таких умовах і потребу у вдосконаленні особистісних і професійних навичок володіння способами відповідної комунікації.

Здійснено моніторинг діяльності закладу та зроблено висновок щодо наявності проблем в організації взаємостосунків споживачів освітніх послуг. При цьому виявлено достатній потенціал щодо виходу із ситуації, що склалася: наявність низки викладачів, здатних виступити тренерами в оволодінні цифровими освітніми технологіями, достатній технологічний ресурс, а головне бажання підвищувати рівень власної компетентності.

Розроблено основні засади створення та запущено діяльність Хабу освітніх інновацій «SATTELITE», спрямованого на розвиток професійних та особистісних навичок викладачів: з 6 грудня 2021 року. Особливої уваги було надано оволодінню споживачами освітніх послуг цифровими компетенціями щодо організації освітньої взаємодії.

Загалом за час існування хабу було реалізовано дві сесії, в яких взяли участь викладачі історичного, природничого, соціально-психологічного факультетів та Навчально-наукового інституту педагогіки.

Отримані результати дозволили перейти до наступного етапу діяльності Хабу і його виходу за межі закладу освіти. Для цього було проведено пілотне дослідження у Житомирському регіоні з метою розширення діяльності хабу, зокрема шляхом опитування вчителів, які проходять на базі ЖДУ підвищення кваліфікації. Аналіз результатів опитування дозволив поставити за мету створення моделі адаптивного веб-середовища, спрямованого на охоплення значної кількості споживачів освітніх послуг серед освітян Житомирщини та дорослого населення, зацікавленого в особистісному розвитку.

ІІ етап — перспектива — перехід діяльності хабу освітніх інновацій «SATTELITE» на основі розробки інтегрованого поліфункціонального веб-ресурсу — Міжрегіональна аналітична платформа взаємодії в освіті / ICEA — (interregional cooperation in education analytics)

Зміст етапу:

Розробити та упровадити на рівні регіонів Житомирщини інтегрованого поліфункціонального веб-ресурсу — Міжрегіональна аналітична платформа взаємодії в освіті / ICEA — (interregional cooperation in education analytics) та перевірити його дієвість з використанням різних технологій та інструментів (під керівництвом інструктора, віртуальні класи, відеоконференції, відеолекції, онлайн-чати, дискусійні групи, форуми, електронні повідомлення тощо); апробувати різні педагогічні стратегії для освіти дорослого населення з метою розвитку їх особистісних навичок.

Установчі документи

Діяльність Хабу

6.12.2021 розпочато діяльність Хабу освітніх інновацій «SATTELITE». Викладачі університету протягом чотирьох тижнів удосконалювали професійну компетентність з використання цифрових технологій у вищій школі на практикумі «Цифрова компетентність викладача університету».

Популяризація діяльності Хабу