Навчально-науковий інститут педагогіки

Про інститут Дирекція Кафедри

Склад кафедри педагогіки

Антонова Олена Євгеніївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (м. Вінниця), член-кореспондент Міжнародної Академії Акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург), заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 14.053.01 з педагогіки.

Наукові інтереси: базова педагогічна підготовка майбутнього вчителя, особливості навчання обдарованої молоді, історія розвитку школи та педагогічної думки.

Тематика докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах».

Керівник наукової школи «Педагогічні аспекти обдарованості», член редколегій багатьох наукових часописів, зокрема й зарубіжних («Вектор науки Тольяттинского государственного университета»).

Автор: більше 200 друкованих праць. Серед них 7 монографій, 8 навчально-методичних посібників, 8 методичних рекомендацій, статті у фахових виданнях України та зарубіжних країн.

Керує роботою аспірантів. Координує роботу науково-методичного центру «Роботи з обдарованою студентською молоддю».

Дисципліни: «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Теорія і методика професійної освіти», «Методика викладання педагогіки», «Методологія і методи педагогічного дослідження».

Нагороди:

 • нагрудні знаки «Відмінник освіти» (2014 р.), «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2009 р.), «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2015 р.);
 • Диплом переможця конкурсу «Науковець року» (2012 р.);
 • Почесні Грамоти МОН України (2002, 2004, 2009 рр.);
 • Грамота АПН (2009 р.);
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2010, 2012 рр.);
 • Почесні дипломи МОН за участь у виставці «Сучасні заклади освіти України» (2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 рр.);
 • Лауреат щорічного конкурсу-рейтингу популярності та здобутків «Гордість міста» у номінації «Вчитель року» (м. Житомир, 2013 р.);
 • Грамоти ректорату Житомирського державного університету імені Івана Франка за плідну наукову працю, активну роботу по підготовці майбутніх фахівців, роботу з обдарованою студентською молоддю, активну участь у розвитку міжнародної наукової співпраці.
Дубасенюк Олександра Антонівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург), дійсний член Української академії акмеологічних наук (м. Київ), дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (м. Вінниця), голова спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 14.053.01 з педагогіки, заступник голови навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся».

Наукові інтереси: автор понад 400 наукових та науково-методичних праць з проблем теорії і методики професійно-педагогічної освіти, з актуальних питань виховання, розвитку та навчання учнівської та студентської молоді, з педагогічної інноватики та освіти дорослих.

Керівник наукової школи «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів», яка діє з 1988 р., член редколегій багатьох наукових часописів, головний редактор електронного часопису «Андрагогічний вісник»; заступник головного редактора науково-методичного журналу «Креативна педагогіка».

Дисципліни: «Методика викладання педагогіки», «Методологія і методи педагогічного дослідження», «Андрагогіка», «Актуальні проблеми педагогічної науки».

Нагороди:

 • нагрудні знаки «Відмінник народної освіти УРСР» (1985 р.), «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2004 р.), «Софія Русова» (2005 р.), «К. Д. Ушинський» (2009 р.), «За наукові досягнення» (2009 р.);
 • Срібна медаль імені Василя Зеньковского (2015 р.);
 • Дипломи переможця конкурсу «Науковець року» (2011, 2013 рр.);
 • Почесні Грамоти МОН України (1999 р., 2001 р.);
 • Почесна грамота АПН (2007 р.);
 • Грамота Житомирської обласної ради (2000 р.);
 • Почесна грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2013 р.);
 • Почесний диплом МОН, молоді та спорту України та НАПН України за плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної модернізації освіти у межах Третьої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти — 2012»; Почесний диплом МОН, молоді та спорту України та НАПН України за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес у межах Четвертої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти — 2013»;
 • Диплом за участь в роботі наукової ради по міжнародному проекту (як член міжнародного журі): «Науковий дебют — Сталий розвиток» від проф. доктора хаб. Єжі Бузека, (2012, 2013, 2014 рр.).
Вітвицька Світлана Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (м. Вінниця).

Наукові інтереси: проблеми педагогіки вищої школи, педагогічної підготовки студентів, педагогічна творчість.

Тематика докторської дисертації: «Теоретичні та методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти».

Автор 13 монографій, 21 навчально-методичний посібник, 20 методичних рекомендацій, понад 60 статей у фахових виданнях, понад 250 наукових та науково-методичних праць. Видано: авторська навчальна програма, підручник «Основи педагогіки вищої школи», практикум з педагогіки вищої школи (навчальний посібник) за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури, «Основи педагогіки вищої школи» (методичний посібник) для студентів магістратури, які отримали гриф МОН України.

Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Житомирського державного університету імені Івана Франка Д 14.053.01 за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Під її керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій.

Керує написанням курсових і дипломних робіт бакалаврів та магістрів, здійснює керівництво науково — дослідницькою роботою викладачів, аспірантів, магістрантів, бакалаврів. Керує школою «Підготовка магістрів до педагогічної діяльності», педагогічним клубом «Евріка», проблемною групою «Педагогічна творчість».

Очолює науково-методичну лабораторію «Педагогічна підготовка магістрів».

Дисципліни: «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи».

Нагороди:

 • нагрудні знаки «Відмінник освіти України» (2009 р.), «К. Д. Ушинський» (2015 р.); «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2008 р.), «Заслужений працівник Житомирського університету імені Івана Франка» (2012 р.);
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002, 2006 рр.);
 • Почесні дипломи МОН за участь у виставці «Сучасні заклади освіти України» (2003, 2007, 2010, 2014 рр.);
 • Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2007 р.);
 • Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2005 р.);
 • Почесні грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Сидорчук Нінель Герандівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург), член-кореспондент Української академії акмеологічних наук (м. Київ), член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (м. Вінниця).

Наукові інтереси: проблеми удосконалення підготовки майбутніх учителів до самоосвітньої та науково-дослідної діяльності; професійно-педагогічна підготовка студентів університетів у контексті євроінтеграційних процесів.

Тематика докторської дисертації: «Система професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті євроінтеграційних процесів» (2014).

Автор більше 150 публікацій, серед них: 12 монографій (з них — 2 одноосібні, 1-на за ред. Сидорчук Н. Г., 9 — розділи в колективних монографіях); 1 розділ у енциклопедичному виданні, 6 одноосібних методичних посібників, 3 навчально-методичні посібники у співавторстві, 5 навчальних посібників у співавторстві, 5 методичних рекомендацій у співавторстві, 1 науковий збірник у співавторстві, редагування 1 збірника студентських робіт, 40 статей у фахових виданнях, 13 статей (Росія, Польща, Казахстан) у зарубіжних виданнях, 40 наукових статей та інші публікації.

Керує роботою аспірантів.

Керує науково-дослідною лабораторією «Акмеології освіти», що створена у 2004 р. на базі кафедри педагогіки та функціонує як структурний підрозділ університету та регіональна філія Всеукраїнської громадської організації «Українська академія акмеології», науково-дослідної організації «Громадська академія акмеологічних наук».

Активно керує написанням магістерських та бакалаврських робіт.

Дисципліни: «Педагогіка», «Вища освіта і Болонський процес».

Нагороди:

 • нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського університету імені Івана Франка» (2012 р.);
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002);
 • Почесні дипломи МОН за участь у виставці «Сучасні заклади освіти України» (2003, 2007, 2013 рр.);
 • Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2007, 2009 рр.);
 • Почесні грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Березюк Олена Станіславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, професор, член-кореспондент академії Міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (м. Вінниця), керівник науково-методичної лабораторії «Освітньо-виховна система Полісся».

Наукові інтереси: етнопедагогіка, дидактика, етнокультурологічна підготовка майбутнього вчителя.

Автор понад 180 наукових праць з даних проблем.

Підготувала до захисту як науковий керівник 10 кандидатів педагогічних наук.

Тісно співпрацює як член методичної ради лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України, неодноразово була співавтором методичних посібників, рецензентом та опонентом дисертаційних досліджень з дидактики.

Співпрацює з науково-методичною лабораторією «Етнопедагогіка Гуцульщини» Прикарпатського університету імені В. Стефаника.

Член оргкомітету симпозіумів україністів Оломоуцького університету імені Палацького (Чехія, 6 скликань).

На базі лабораторії проведено 16 наукових та методичних конференцій Всеукраїнського та міжрегіонального рівнів, видано 17 збірників праць молодих науковців.

Багато років очолювала ліцейну філію «Інтелектуал» МАН при Житомирському педагогічному ліцеї. Було підготовлено понад 80 переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт на різних етапах.

Дисципліни: «Педагогіка», «Етнопедагогіка», «Методика оформлення наукових досліджень».

Нагороди:

 • Почесні дипломи МОН за участь у виставці «Сучасні заклади освіти України» (2003, 2007, 2013 рр.);
 • Подяка Житомирської обласної державної адміністрації (2009 р.);
 • Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2010 р.);
 • Почесні грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Борейко Олександр Михайлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукові інтереси: історія становлення освіти на Волині.

Тематика кандидатської дисертації: «Освітньо-просвітницька діяльність громадських товариств Волині (ХІХ — поч. ХХ ст.)» (2004).

Автор більше 40 наукових та навчально-методичних праць.

З 2001 року — голова Ради ветеранів Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дисципліни: «Педагогіка фізичного виховання», «Історія педагогіки», «Основи інклюзивного навчання».

Нагороди: медалі «70 лет вооруженных сил СССР», «За Заслуги» ІІІ-го ступеня, «20 років виведення військ з Афганістану»; нагрудні знаки «Воїн-інтернаціоналіст», «Слава Житомирського університету імені Івана Франка»; Грамота Житомирської обласної ради; Грамота Житомирської міської ради; Грамоти Житомирського державного університету.

Власенко Ольга Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукові інтереси: історія педагогіки, дидактика, методика виховної роботи.

Тематика кандидатської дисертації: «Формування моральних цінностей у майбутніх учителів засобами моделювання педагогічних ситуацій» (2005).

У 2007 році виборола Грант Президента України для обдарованої молоді на тему «Дослідження системи загальнолюдських цінностей сучасної молоді», роботу над яким успішно завершила у 2008 році.

За період роботи над проектом успішно працювала над створенням навчально-методичних посібників, виступала організатором проведення конференцій та семінару для науковців нашого регіону.

Автор понад 50 публікацій, серед яких — монографії, посібники, наукові статті.

Дисципліни: «Історія педагогіки», «Педагогіка», «Методика педагогічного експерименту».

Нагороди: Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2014 р.); Відзнаки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Єремєєва Віра Модестівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів, дидактика середньої та вищої школи.

Тематика кандидатської дисертації: «Педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів».

Автор: більше 70 друкованих праць, серед яких 1 одноосібна монографія, 10-методичних посібників та методичних рекомендацій, 11 статей у провідних фахових виданнях.

Керує роботою аспірантів.

Дисципліни: «Педагогіка».

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002, 2011 рр.); Почесні дипломи МОН за участь у виставці «Сучасні заклади освіти України» (2007, 2013 рр.); Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2009, 2010 рр.); Почесні грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Ковальчук Валентина Антонівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (м. Вінниця).

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів, становлення і розвиток виховних систем.

Тематика кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів до розв’язування соціально-педагогічних задач» (2000).

Активно працює над темою докторського дослідження «Підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем». З 2012 року є докторантом Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Автор: більше 80 друкованих праць з проблем теорії і методики професійної освіти, актуальних питань виховання і навчання підростаючої особистості, серед яких навчально-методичні посібники та методичні рекомендації, статті у провідних фахових виданнях.

Керує роботою аспірантів.

Дисципліни: «Педагогіка».

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002 р.); Почесні грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Мирончук Наталія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (м. Вінниця).

Наукові інтереси: теоретичні й методичні засади реалізації гуманістичної парадигми у вищій педагогічній освіті; професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до виховної діяльності; формування у студентів дослідницької культури.

Тематика кандидатської дисертації: «Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності» (2007).

Автор понад 70 наукових праць, з яких — 3 монографії (одна одноосібна й дві у співавторстві), 6 навчально-методичних посібників, з них — 1 навчальний посібник з Грифом МОН України, 9 збірників науково-методичних праць (аспірантів, магістрантів, студентів, учителів) за її редагуванням.

Дисципліни: «Теорія і методика виховної роботи», «Історія педагогіки», «Педагогіка вищої школи», «Вища школа і Болонський процес».

Нагороди: Почесна грамота МОН України (1999 р., 2004 р.) за плідну працю в справі навчання і виховання молоді; Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2008 р., 2014 р.); Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2008 р.) за активну участь у науково-дослідній та науково-методичній роботі університету.

Павленко Віта Віталіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (м. Вінниця).

Наукові інтереси: теорія і практика розвитку креативності особистості, історія становлення школи та педагогічної думки.

Тематика кандидатської дисертації «Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів на Волині ХІХ — початок ХХ ст.)» (2010 р.).

Автор більше 60 наукових праць.

Бере активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конференціях. Керує студентськими науково-дослідними роботами (більше 100 статей).

Дисципліни: «Історія педагогіки», інтегрований курс «Педагогіка» (ННІ іноземної філології).

Нагороди: Відзнаки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Агапов Юрій Юрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Наукові інтереси: історія розвитку освіти на Волині XIX — перша половина XX століття.

Тематика кандидатської дисертації: «Становлення та розвиток приватної освіти на Волині (друга половина XIX початок XX століття)».

Автор біля 30 наукових праць та співавтор однієї монографії.

Дисципліни: «Педагогіка», «Історія педагогіки».

Новіцька Інеса Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, асистент.

Наукові інтереси: теорія і методика підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності. У 2014 році успішно закінчила магістратуру зі спеціальності «Управління навчальним закладом». Тема магістерської роботи: «Формування управлінської компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін». Захистила кандидатську дисертацію «Формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач». За результатами роботи опубліковано понад 20 наукових праць.

Завідувач відділу аспірантури та докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дисципліни: «Педагогіка», «Історія педагогіки».

Бірук Наталія Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Наукові інтереси: теорія і методика підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності. Працює над темою «Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи».

З 2007 року є відповідальним секретарем фахового видання з філософії, філології та педагогіки «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка».

Дисципліни: «Педагогіка», «Історія педагогіки».

Нагороди: Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.); Відзнаки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Кайданська Інна Павлівна

Посада: старший лаборант.

Інформація: має вищу педагогічну освіту. Закінчила філологічний факультет Житомирського педагогічного інституту. Важливими рисами характеру І. П. Кайданської як людини і фахівця є працьовитість, професіоналізм, порядність, повага до чужої думки, толерантність.

Нагороди: нагрудний знак «Слава Житомирського університету імені Івана Франка»; Відзнаки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Міщанчук Наталія Ростиславівна

Посада: старший лаборант.

Інформація: має вищу педагогічну освіту. У 1989 році закінчила Бердичівське педагогічне училище. Працювала вихователем дитячого дошкільного закладу у с. Пединки Любарського району, а згодом — у Пединківській загальноосвітній школі на посаді педагога — організатора.

У 2010 році отримала диплом магістра біології.