Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій
Коновальчук Іван Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, доктор педагогічних наук.

Інформація: закінчив Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького, отримав вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика виховної роботи» та здобув кваліфікацію «Методист з виховної роботи. Вчитель етики і психології сімейного життя».

Наукові інтереси та досягнення: проблеми теорії та практики реалізації освітніх інновацій, формування професійної компетентності педагогів, проектування інноваційних педагогічних технологій розвитку, соціалізації та виховання дітей.

Загальна кількість друкованих праць: більше 130.

Навчальні предмети, які викладає: методологія і методи педагогічних досліджень, етнопедагогіка дошкільна, організація інноваційно-експерементальної діяльності ДНЗ, методика проведення занять з народознавства, педагогічна майстерність та основи педагогічних досліджень.

Останні наукові публікації:

Литньов Володимир Євгенович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: директор ННІ педагогіки, доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси та досягнення: інноваційна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до виховної взаємодії з дитячими громадськими об’єднаннями.

Загальна кількість друкованих праць: близько 80.

Останні наукові публікації:

Вознюк Олександр Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, доктор педагогічних наук.

Інформація: у 1987 році закінчив факультет іноземних мов Житомирського державного педагогічного інституту, отримав кваліфікацію «вчитель англійської і німецької мови».

Наукові інтереси та досягнення: розробка інтегративних курсів у системі підготовки майбутніх педагогів дошкільної і початкової освіти; проблеми розвитку особистості педагога, спеціальна педагогіка, інклюзивна освіта, проблеми психотерапії та психокорекції дітей з особливими потребами, теорія синтезу знань; нова парадигма освіти, педагогічна парадоксологія, синтез науки та релігії, комплексне вивчення людини; історіографія, соцієтальна психіка українського народу; системний аналіз та універсальна модель буття; загальна теорія впливу та антиманіпуляційні технології; акмеологія та синергетична парадигма (в освіті, психології, філософії, соціології, економіці, природничих науках); методика викладання іноземних мов; екологічне та естетичне виховання, ноосферна освіта та здоровий спосіб життя й ін.

Загальна кількість друкованих праць: біля 700.

Навчальні предмети, які викладає: порівняльна дошкільна педагогіка, методика діагностика розвитку дітей дошкільного віку, основи інклюзивної педагогіки, дефектологія та логопедія.

Останні опубліковані монографії:

Басюк Наталія Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація: у 1998 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (спеціальність «Початкове навчання і музичне виховання»).

Наукові інтереси та досягнення: теоретичні та технологічні засади морального виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; методика викладання суспільствознавчих і валеологічних навчальних дисциплін у початковій школі; використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти і в початковій школі.

Загальна кількість друкованих праць: 82 наукові і науково-методичні праці.

Навчальні предмети, які викладає: вступ до спеціальності, методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство», методика навчання основ здоров’я, технології навчання основ здоров’я у початковій школі.

Останні наукові публікації:

Шанскова Тетяна Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, доктор педагогічних наук.

Інформація: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 1995 — спеціальність «Теорія і методика початкової освіти», кваліфікація — «Вчитель початкових класів середньої школи».

Наукові інтереси та досягнення: андрагогічні засади професійної підготовки магістрів дошкільної та початкової освіти. Формування управлінської культури майбутніх керівників закладів освіти. Проблеми соціалізації дітей молодшого шкільного віку. Керівник Поліської школи андрагогіки.

Загальна кількість друкованих праць: 77.

Навчальні предмети, які викладає: теорія та історія дошкільної педагогіки, методика викладання освітньої галузі «Суспільствознавство», дошкільна лінгводидактика.

Останні наукові публікації:

Костюшко Юрій Олексійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1986, спеціальність «Математика і фізика».

Наукові інтереси та досягнення: підготовка майбутніх фахівців до конструктивної взаємодії у ситуації конфлікту.

Загальна кількість друкованих праць: 23.

Навчальні предмети, які викладає: дидактика, організація і управління у початковій школі, основи педагогіки, теорія та методика виховання, експериментальна психологія, психологія управління, критерії оцінювання навчальних досягнень дітей дошкільного віку, соціально-просвітницький тренінг, освітні технології.

Останні наукові публікації:

Максимова Олена Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси та досягнення: підготовка майбутнього вихователя до створення ситуації успіху в ігровій діяльності дошкільника.

Загальна кількість друкованих праць: більше 50.

Останні наукові публікації:

Федорова Марія Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація: 1996 р., Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність «Початкове навчання і музичне виховання».

Наукові інтереси та досягнення: виховання моральних цінностей у дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку.

Загальна кількість друкованих праць: близько 90.

Навчальні предмети, які викладає: теорія та історія дошкільної педагогіки, дошкільна лінгводидатика, теорія та методика ігрової діяльності дітей дошкільного віку.

Останні наукові публікації:

Рудницька Неля Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукова діяльність: впровадження інноваційних технологій в процес навчання учнів початкової школи.

Загальна кількість друкованих праць: більше 50.

Останні наукові публікації:

Тарнавська Наталія Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат психологічних наук, директорка Науково-методичного центру ресурсів і документації ЖДУ імені Івана Франка.

Інформація: Рівненський державний інститут (1994 рік закінчення); спеціальність «Педагогіка, психологія (дошкільна)»; кваліфікація «Викладач педагогіки, психології дошкільної. Вихователь».

Наукові інтереси та досягнення: включення дітей з особливими освітніми потребами до закладів дошкільної і початкової освіти.

Загальна кількість друкованих праць: 54.

Навчальні предмети, які викладає: теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку, методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку, теорія та методика співпраці закладу дошкільної освіти з родинами, управління та методична робота в системі дошкільної освіти.

Останні наукові публікації:

Гужанова Тетяна Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка 29.06.1981. Спеціальність: «Російська мова і література».

Наукові інтереси та досягнення: організація позакласної виховної роботи.

Загальна кількість друкованих праць: 97.

Навчальні предмети, які викладає: педагогіка загальна, основи педагогіки, теорія та методика виховання, історія педагогіки та педагогічні технології, вступ до спеціальності, методика формування мовленнєвої компетенції дошкільників.

Останні наукові публікації:

Коновальчук Інна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація: у 1989 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і методика виховної роботи» та отримала кваліфікацію «Методист з виховної роботи. Вчитель етики і психології сімейного життя».

Наукові інтереси та досягнення: підготовка майбутніх педагогів до міжособистісної взаємодії з дітьми та їх батьками в ситуації конфлікту, робота з батьками дітей з особливими потребами в системі інклюзивної освіти, театральне мистецтво у вимірах педагогіки та інклюзивної педагогіки.

Загальна кількість друкованих праць: більше 30 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: педагогічна майстерність та основи педагогічних досліджень, методика діагностики розвитку дітей дошкільного віку, основи дефектології та логопедії.

Останні наукові публікації: