Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій
Коновальчук Іван Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент.

Біографія: народився 5.03.1964 року в с. Малосілка Бердичівського району Житомирської області. В 1979 році з відзнакою закінчив Малосілківську восьмирічну школу. В 1983 році закінчив з відзнакою Коростишівське педагогічне училище. В 1989 році закінчив з відзнакою Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, спеціальність «Педагогіка і методика виховної роботи»; у 1997 році — аспірантуру при Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.01 — теорія і історія педагогіки. В 1999 році захистив дисертацію «Формування у майбутніх учителів умінь проектувати виховну діяльність» на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 — теорія та історія педагогіки. В 2004 році отримав вчене звання доцента кафедри теорії та методики виховання. З 2009 по 2012 роки навчався в докторантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка. В 2015 році захистив дисертацію «Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах» на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 — теорія та історія педагогіки.

З 1989 по 1994 рік працював асистентом кафедри педагогіки Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. З 1997 по 1999 рік асистент, з 1999 по 2002 рік старший викладач, з 2002 по 2004 рік доцент кафедри теорії та методики виховання Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2004 року завідувач кафедри теорії та методики виховання, з 2005 року завідувач кафедри інноваційних технологій освіти і виховання, з 2007 року завідувач кафедри дошкільного виховання і педагогічних інновацій, з 2015 року завідувач кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з серпня 1989 року.

Інформація про вищу освіту: Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького, 1989 р. Спеціальність: Педагогіка і методика виховної роботи. Кваліфікація: Методист з виховної роботи. Вчитель етики і психології сімейного життя (диплом з відзнакою КВ № 797908 від 23.06.1989 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 15 жовтня 1994 р. по 15 жовтня 1997 р. — навчання в цільовій аспірантурі при Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка за спеціальністю теорія і історія педагогіки. З 2009 по 2012 роки навчання в докторантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю загальна педагогіка та історія педагогіки.

Тема дисертаційного дослідження: «Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах» (диплом доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 — теорія та історія педагогіки ДД № 004656 від 29.09.2015 р.).

Інформація про стажування: з 16.11.2015 р. по 16.05.2016 р. на кафедрах педагогіки і психології та дошкільної педагогіки, психології і фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (наказ № 96-а від 17.11.2015 р., посвідчення № 255 від 11.04.2016 р.), тема: «Сучасні технології викладання дисциплін професійно-практичної підготовки фахівців дошкільної і початкової освіти»; з 24.12.2015 р. по 24.06.2016 р. в Інституті профспілок по співробітництву за розвиток ІСКОС Емілія Романья Онлус та Пармському університеті (Італія) (посвідчення № 1 від 24.06.2016 р.), тема: «Інклюзивна педагогіка в дошкільних навчальних закладах».

Наукові інтереси та досягнення: теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у закладах дошкільної і загальної середньої освіти, організація інклюзивної освіти дітей з особливими потребами, формування інноваційної компетентності педагогів, проектування інноваційних педагогічних технологій розвитку, соціалізації та виховання дошкільного та молодшого шкільного віку.

Дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»; координатор Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України й Житомирського державного університету імені Івана Франка «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії»; учасник ІІІ-ї, ІV-ї та V-ї Міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти» (Київ, 2012; 2013; 2014); виконавець італійсько-українського проекту співробітництва «Дошкільні заклади та відносини між сім’єю, суспільством та навчальним закладом щодо дітей з особливими потребами від 0 до 6 років у м. Житомирі — Україна» (акт № 1835 Регіональної сесії Емілії Романьї від 11/11/14 CUP E96G14000870009; угода між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та «ІСКОС» Емілія-Романья Онлус від 04.11.2015 р.); виконавець проекту децентралізованого співробітництва «Процес надання довідки про інвалідність дітям, які будуть зараховуватися до шкіл (спеціальних та загальних) та процес надання дорослим довідки про інвалідність, що викликана та пов’язана зі збройним конфліктом», що представлений організацією Чеіс Солідарієта Реджо Емілії (Італія), в якому Житомирський державний університет імені Івана Франка згідно заяви від 30.08.2015 р. № 1/564 бере участь в якості місцевого партнера; виконавець україно-італійського проекту «Структурувати шкільну та соціо-медичну інклюзію людей з особливими потребами в Житомирській області, Україна» (акт № 181 Регіональної сесії Емілії Романії від 17/02/17 CUP E96G17000010002; угода від 01.03.2017 р.); член науково-методичної комісії із загальної та професійної освіти (підкомісія 012 Дошкільна освіта) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України з розроблення стандартів вищої освіти України (Наказ МОН України від 06.04.2016 № 375); член конкурсної комісії конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 12.04.2018 р. № 347); член конкурсної комісії конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 11.12.2018 № 1372); член спеціалізованої вченої Д 14.053.01 при Житомирському державному університеті Івана Франка. Наказ МОН № 515 від 16.05.16 р., наказ МОН № 326 від 04.04.18 р. Член спеціалізованої вченої Д 20.051.01 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Наказ МОН № 996 від 11.07.17 р.; підготував 2-ох кандидатів педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти; науковий керівник трьох студентів, які зайняли призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» (2017, 2018 рр.).

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні предмети, які викладає: організація інноваційно-експерементальної діяльності ЗДО, педагогічна майстерність та основи педагогічних досліджень, методологія і методи педагогічних досліджень, етнопедагогіка дошкільна, методика проведення занять з народознавства.

Нагороди: Грамота Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2009 р.), Грамота Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2014 р.), Подяка голови Житомирської обласної ради (2017 р.), Подяка Національної академії педагогічних наук України (2018 р.), Грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих (2012 р.), Грамота Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (2012 р.), Грамоти та подяки ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка за плідну наукову працю, активну роботу по підготовці майбутніх фахівців, активну роботу з студентською молоддю.

Наукові публікації:

Литньов Володимир Євгенович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: Народився 23 січня 1951 року в м. Кременець Тернопільської області в родині педагогів. Середню школу закінчив із золотою медаллю, також з відзнакою закінчив музичну школу.

Після закінчення в 1973 році фізико-математичного факультету Тернопільського державного педагогічного інституту (дипломом «з відзнакою») працював до 1974 року вихователем Кременецької школи-інтернату для дітей-сиріт. Саме там виявив блискучі організаторські та педагогічні здібності.

У 1974 році, пройшовши республіканський конкурсний відбір, працював вожатим, методистом, старшим вожатим і начальником структурних підрозділів всеукраїнського дитячого центру «Молода гвардія» (м. Одеса), міжнародного дитячого центру «Артек» (Крим), міжнародного дитячого табору імені Х. Ботева (Болгарія).

1976 р. відслужив у лавах Збройних сил. 1978–1981 рр. — вчитель фізики Житомирської ЗОШ № 23.

З вересня 1981 р. працює в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію.

1993–1995 рр. — завідувач кафедрою педагогіки. 1995–2004 рр. — завідувач кафедрою теорії та методики виховання. 1995–1998 рр. — декан факультету іноземних мов. 2003–2007 рр. — декан педагогічного факультету. З 2007 року директор навчально-наукового інституту педагогіки.

У науковому доробку — 108 публікацій.

Початок роботи в університеті: 1 вересня 1981 р.

Інформація про вищу освіту: закінчив в 1973 році фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутнього вчителя до співробітництва з піонерською організацією в умовах перебудови народної освіти».

Інформація про стажування: лабораторія психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка (березень-квітень 2015 р.; кафедра педагогіки і психології, кафедра дошкільної педагогіки, психології і фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (з листопада 2015 р. по травень 2016 р.).

Наукові інтереси та досягнення: методологія педагогіки; педагогіка вищої школи; теорія та технології виховання.

Навчальні предмети, які викладає: педагогіка, основи педагогіки і теорія та методика виховання, ознайомлення дітей з суспільним довкіллям.

Нагороди: грамоти МОН України і Національної академії педагогічних наук України; Нагрудні знаки МОН України «Відмінник освіти», «Василь Сухомлинський»; Почесна грамота Житомирської обласної ради народних депутатів; Нагрудні знаки Житомирського державного університету імені Івана Франка «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка», «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка», грамоти ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Наукові публікації:

Басюк Наталія Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: Після закінчення Бердичівської середньої школи № 6 з золотою медаллю вступила на педагогічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 1998 році і отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів і музики». Працювала вчителем початкових класів у ЗОШ м. Бердичева. У 1999 році вступила до аспірантури без відриву від виробництва Житомирського державного університету імені Івана Франка (кафедра педагогіки). У 2005 році в Інституті проблем виховання АПН України захистила кандидатську диисертацію і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 — теорія і методика виховання. З 2003 року — працівник Житомирського державного університеті імені Івана Франка на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій. У 2019 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Початок роботи в університеті: з жовтня 2003 року.

Інформація про вищу освіту: у 1998 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Початкове навчання і музичне виховання», у 2019 році — за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1999 по 2003 рік навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.07 — теорія і методика виховання.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування почуття відповідальності у молодших школярів». Кандидат педагогічних наук (диплом ДК № 034515 від 8 червня 2006 року). Доцент кафедри інноваційних технологій освіти і виховання (атестат 12 ДЦ № 020630 від 23 грудня 2008 р.).

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського; з 3 жовтня 2016 року по 7 листопада 2016 року (кафедра дошкільної та початкової освіти). Тема підвищення кваліфікації «Інноваційні технології викладання дисциплін професійно-практичної підготовки педагогів дошкільної і початкової освіти».

Наукові інтереси та досягнення: теоретичні та технологічні засади морального виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; методика викладання суспільствознавчих і валеологічних навчальних дисциплін у початковій школі; використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти і в початковій школі. Виконавець наукового проекту «Впровадження освітніх інновацій у систему підготовки майбутніх педагогів ДНЗ і початкової школи» (номер реєстрації в УкрІНТЕІ 0112 U 00225, термін виконання: 01.17 р. — 01.22 р.).

Навчальні предмети, які викладає: «Вступ до спеціальності», «Методика навчання освітньої галузі „Суспільствознавство“», «Методика навчання освітньої галузі „Здоров’я і фізична культура“», «„Технології навчання основ здоров’я“ у початковій школі», «Дошкільна лінгводидактика».

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі (2012, 2013 рр.), Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів (2017 р.).

Наукові публікації:

Шанскова Тетяна Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри.

Біографія: народилася 6 серпня 1974 року в місті Житомир. З 1981 по 1991 навчалася у загальноосвітній школі № 25 імені М. Щорса м. Житомира.

У 1995 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання» та отримала кваліфікацію спеціаліста вчителя початкових класів середньої школи, працювала вчителем початкових класів та народознавства Житомирської міської гімназії № 23. Рік початку роботи в ЖДУ імені Івана Франка — 1995. Працювала викладачем-стажистом кафедри педагогіки. З 1998 по 2001 рік навчалася в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Початок роботи в університеті: з 2001 року працювала на посаді асистента кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності ЖДУ імені Івана Франка. У 2002 році в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України захистила дисертацію «Соціально-орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з батьками учнів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.14 — теорія і методика професійної освіти.

З 2006 по 2018 рік працювала завідувачем кафедри психології і педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2011 по 2014 рік навчалася в докторантурі Житомирського державного університету за спеціальністю 13.00.14 — теорія і методика професійної освіти. У 2016 році захистила докторську дисертацію «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти».

Інформація про стажування: у 2019 році пройшла стажування у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за темою «Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті ідей нової української школи».

Наукові інтереси та досягнення: керує роботою науково-дослідної лабораторії «Поліська школа андрагогіки» та роботою двох здобувачів та студентською проблемною групою «Система роботи вчителя з батьками молодших школярів у сучасних умовах».

Навчальні предмети, які викладає: «Теорія та історія дошкільної педагогіки», «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство», «Дошкільна лінгводидактика», «Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки неповнолітніх».

Нагороди: нагороджена грамотами та подяками ЖДУ імені Івана Франка, управління освіти та науки Житомирської обласної державної адміністрації.

Наукові публікації:

Костюшко Юрій Олексійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1986, спеціальність «Математика і фізика».

Наукові інтереси та досягнення: підготовка майбутніх фахівців до конструктивної взаємодії у ситуації конфлікту.

Загальна кількість друкованих праць: 23.

Навчальні предмети, які викладає: дидактика, організація і управління у початковій школі, основи педагогіки, теорія та методика виховання, експериментальна психологія, психологія управління, критерії оцінювання навчальних досягнень дітей дошкільного віку, соціально-просвітницький тренінг, освітні технології.

Останні наукові публікації:

Максимова Олена Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась у м. Житомир 4 червня 1974 року. З відзнакою закінчила середню школу № 23 м. Житомира. Займалась музикою і завершила навчання з класу фортепіано у музичній школі № 1. У 1996 році завершила навчання у Житомирському державному педагогічному інституті імені І. Франка (з відзнакою) за спеціальністю «Початкове навчання і музичне виховання». Свою діяльність на педагогічній ниві розпочала у ЗОШ № 21 м. Житомира, обіймаючи почергово посаду педагога-організатора та вчителя початкових класів. Згодом була переведена у НВК № 38 м. Житомира, де працювала вчителем і протягом 2 років виконувала обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи.

З 2001 по 2005 рік навчалась у стаціонарній аспірантурі при кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені І. Франка, в результаті чого під керівництвом професора Левківського М. В. була написана дисертація на тему «Педагогічні умови досягнення успіху дітьми-шестирічками у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії». Роботу захистила 13 квітня 2006 року у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 2002 по 2009 рр. працювала на кафедрі педагогіки ЖДУ ім. І. Франка, з 2009 і по сьогоднішній день — на кафедрі дошкільної освіти і педагогічних інновацій. У 2019 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Дошкільна освіта». Загалом педагогічний стаж — більше 20 років.

Початок роботи в університеті: з вересня 2002 року.

Інформація про вищу освіту: у 1996 році завершила навчання у Житомирському державному педагогічному інституті імені І. Франка за спеціальністю «Початкове навчання і музичне виховання».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2001 по 2005 рік навчалась у стаціонарній аспірантурі за спеціальністю 13.00.07 — теорія і методика виховання при кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови досягнення успіху дітьми-шестирічками у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії».

Інформація про стажування: останнє стажування проходила в Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка з 7.12.2015 р. по 7.06.2016 р., наказ № 583 від 25.11.2015 р., довідка від 21.06.2016 р. № 1041. Тема: «Підготовка фахівців дошкільної і початкової освіти на засадах компетентнісного підходу».

Наукові інтереси та досягнення: виховання успішної особистості молодшого школяра, підготовка майбутнього вихователя до створення ситуації успіху в ігровій діяльності дошкільника, виховання міжособистісної толерантності у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, педагогічні засади збереження та зміцнення здоров’я дітей у ДНЗ. Член спеціалізованої вченої ради з питання захисту кандидатських дисертацій К 26.053.09 при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (Наказ МОНУ України № 820 від 11.07.2016 р.).

Навчальні предмети, які викладає: «Дидактика, організація і управління у початковій школі, «Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям», «Теорія і методика фізичного виховання дітей та валеологічної освіти», «Методичні засади формування екологічної та здоров’язбережувальної компетенцій дошкільників».

Нагороди: грамоти Житомирського державного університету ім. І. Франка від 16.05.2007 р., 2012 р., 26.05.2015 р., почесна грамота університету від 2016 р., диплом університету від 2.04.2008 р., подяка ННІ педагогіки від 25.09.2015 р.

Останні наукові публікації:

Федорова Марія Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилась 7.10.1974 р. у м. Бердичів Житомирської області. Закінчила ЗОШ № 22 м. Житомира. Вищу освіту здобула у Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка у 1996 р., спеціальність «Початкове навчання і музичне виховання». Працювала вихователем у ДНЗ № 70 м. Житомира. У 2001 р. вступила до аспірантури Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2003р. — асистент, з 2006 р. — старший викладач, з 2007 р. — доцент кафедри педагогіки. З 2009 р. — доцент кафедри дошкільного виховання і педагогічних інновацій.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1996 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка; спеціальність «Початкове навчання і музичне виховання». Кваліфікація «Вчитель початкових класів і музики середньої ЗОШ І–ІІІ ступенів».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2001 р. вступила до аспірантури Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, спеціальність 13.00.07 — теорія і методика виховання.

Тема дисертаційного дослідження: Виховання культури поведінки у дітей 6–7-го років життя в умовах НВК «школа — дитячий садок».

Інформація про стажування: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (7.12.2015–7.06.2016 р.). Тема: Підготовка фахівців дошкільної і початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

Наукові інтереси та досягнення: виховання моральних цінностей у дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. Теоретичні і методичні основи ігрової діяльності у дошкільному віці.

Навчальні предмети, які викладає: «Теорія та історія дошкільної педагогіки», «Дошкільна лінгводидактика», «Теорія та методика ігрової діяльності дітей дошкільного віку».

Нагороди: Диплом Житомирського державного університету імені Івана Франка за особистий творчий внесок в упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику, 2.04.2008 р. Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за розробку наукового проекту для другої міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади — 2011», 23.05.2011 р. Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за значний внесок у підготовку педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти та з нагоди Всеукраїнського дня довкілля, вересень, 2016 р. Подяка управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки, 2018 р.

Останні наукові публікації:

Рудницька Неля Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилась 18 квітня 1963 року в с. Нова Борова, Володар-Волинського району Житомирської області. У 1980 році закінчила Житомирську середню школу № 1. У цьому ж році вступила на факультет підготовки вчителів початкових класів Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка, який закінчила у 1984 році з відзнакою.

З 1984 року по 1989 рік працювала в Житомирській загальноосвітній школі № 5 на посаді вчителя початкових класів.

У 1989 році була переведена на посаду асистента кафедри математики і педагогіки з методикою викладання в початкових класах Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка.

28 грудня 2000 року в спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України була захищена кандидатська дисертація. У 2004 році присвоєно вчене звання доцента.

2008–2009 рр. — завідувач кафедри математики і образотворчого мистецтва методикою початкової освіти. 2009–2013 рр. — завідувач кафедри дошкільного виховання і педагогічних інновацій.

Стаж науково-педагогічної роботи — 35 років.

Початок роботи в університеті: 1989 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання», кваліфікація: вчитель початкових класів середньої школи (1980–1984) (диплом ИВ-1 № 207902).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: стаціонарна аспірантура при кафедрі педагогіки Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка (1995–1999 рр.).

Тема дисертаційного дослідження: «Становлення та розвиток шкільного краєзнавства на Волині (1917–1932 рр.)» (диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки» ДК № 010494 від 16 травня 2001 року, протокол № 33-06/5; атестат доцента 02ДЦ № 002355 від 21 жовтня 2004 р).

Інформація про стажування: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти; кафедра математики, інформатики та методики викладання у початковій школі) (7.12.2015–7.06.2016 рр.).

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні технології викладання математичної освітньої галузі.

Навчальні предмети, які викладає: «Методика навчання освітньої галузі «Математика», «Інноваційні технології навчання математики в початковій школі», «Педагогічні технології навчання в початковій школі».

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету ім. Івана Франка, 2010 р. Грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, 2013 р. Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка», 2013 р. Грамота Житомирського державного університету ім. Івана Франка, 2017 р.

Останні наукові публікації:

Тарнавська Наталія Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент кафедри.

Біографія: навчання в Бердичівській загальноосвітній школі № 14 (завершення 1988 р.). Навчання в Бердичівському педагогічному училищі за спеціальністю: Дошкільне виховання з присвоєнням кваліфікації вихователь дитячого садка (завершення 1990 р.). Навчання в Рівненському державному педагогічному інституті за спеціальністю: Педагогіка та психологія дошкільна (дошкільна), (завершення 1994 рік). Працювала психологом середньої загальноосвітньої школи міста Бердичева І-ІІІ ступенів (до 1996 року). Працювала завідувачкою дитячим садком села Семенівка, Бердичівського району (до 1999 року). Працювала викладачем та методистом лабораторії дошкільного виховання Житомирського обласного інституту удосконалення вчителів (до 2010 року). З 2010 року і по теперішній час працює згідно з обранням за конкурсом на умовах викладених у контракті доцентом кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій ННІ педагогіки, ЖДУ імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 1.09.2010 р.

Інформація про вищу освіту: Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність: Педагогіка та психологія дошкільна (дошкільна), (Диплом ЛГ № 012994, 1994 рік).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: Київський національний університет внутрішніх справ (2005-2009 рр.).

Тема дисертаційного дослідження: Профілактична діяльність вихователя ПРН МВС України та психологічні засади її удосконалення.

Інформація про стажування: Науково-дослідний інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (лабораторія дошкільної освіти) з 19 березня 2015 р. по 20 квітня 2015 р., (Наказ № 94-К від 16.03.2015 р. Довідка № 328-01-12 від 14.05.2015 р.). Тема «Освоєння сучасних інноваційних технологій реалізації змісту дошкільної і початкової освіти». Інститут профспілок по співробітництву за розвиток ІСКОС Емілія Романья Онлус (Італія); 24.12.2015 р. — 24.06.2016 р.; Тема: «Інклюзивна педагогіка в дошкільних навчальних закладах»; Стажування здійснене в рамках італійсько-українського проекту «Дошкільні заклади та відносини між сім’єю, суспільством та навчальним закладом щодо дітей з особливими освітніми потребами від 0 до 6 років у м. Житомирі — Україна», стажування здійснювалося в інституті профспілок по співробітництву за розвиток ІСКОС Емілія Романья Онлус, Пармському університеті та закладах дошкільної освіти регіону Емілія Романья (Італія). За темою стажування «Інклюзивна педагогіка в дошкільних навчальних закладах» засвоїла програму (180 год.), яка включала теоретичні засади та практику організації інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Консультант стажування — професор Пармського університету Дімітріс Аргіропоулос. (Посвідчення № 1 від 24.06.2016 р.).

Наукові інтереси та досягнення: Виконавець наукового проекту «Впровадження освітніх інновацій у систему підготовки майбутніх педагогів ЗДО і початкової школи» (номер реєстрації в УкрІНТЕІ 0112 U 00225, термін виконання 01.12 р. — 01.17 р.). Виконавець італійсько-українського проекту співробітництва «Дошкільні заклади та відносини між сім’єю, суспільством та навчальним закладом щодо дітей з особливими освітніми потребами від 0 до 6 років у м. Житомирі — Україна» затверджено актом № 1835 Регіональною сесією Емілії Романьї від 11/11/14 CUP E96G14000870009. (Угода від 04 листопада 2015 р.).

З опорою на дисертаційне дослідження, продовжено вивчення деяких аспектів взаємозв’язку ментальних порушень у дітей з девіантною та делінквентною поведінкою. Протягом реалізації українсько-італійського проекту вдалося ознайомитися з досвідом роботи педагогів Європейських країн з реалізації інклюзивної освіти та застосувати цей досвід в роботі Науково-методичного центру ресурсів і документації з інклюзивної освіти ЖДУ імені Івана Франка (Н. П. Тарнавська — директорка Центру на громадських засадах, Наказ від 28 лютого 2018 року на основі рішення Вченої ради Університету (протокол № 11, від 27 лютого 2018 р.) щодо створення Науково-методичного центру ресурсів і документації з інклюзивної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка і затвердження його Положення).

Сьогоднішні наукові пошуки пов’язані з проблемою взаємодії між педагогом, здоровими дітьми і їх батьками з дітьми з особливими освітніми потребами в реальному життєвому і освітньому процесі (просторі), застосовуючи кооперацію і співпрацю.

З 15 березня 2015 року глобальна міжнародна мережа, акредитована ООН на основі конкурсного відбору включила Тарнавську Н. П. до експертної групи Міжнародної програми розвитку інклюзивних співтовариств (Сертифікат № 33/Е, виданий 15 березня 2019 року).

Навчальні предмети, які викладає: Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень в дітей дошкільного віку. Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку. Управління та методична робота в системі дошкільної освіти. Організація навчально-виховного процесу в ЗДО в умовах інклюзивної освіти. Теорія і методика співпраці закладу дошкільної освіти з родинами.

Нагороди: Подяка Управління освіти і науки Житомирської обласної організації за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 98-річчя від Дня заснування університету (2017 рік).

Останні наукові публікації:

Гужанова Тетяна Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася 10.08.1960 у с. Червоний Осетрік, Кімовського району Тульської області (Російська Федерація). У 1976 році закінчила ЗОШ № 4 м. Кімовська. Вищу освіту здобула у Житомирському державному педагогічному інстітуті імені Івана Франка на філологічному факультеті, який закінчила в 1981 році. З 1981 по 1985 р. працювала вчителем російської мови і літератури в ЗОШ № 14 м. Житомира. З 1985 асистент кафедри російської мови Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. У 1992 році закінчила цільову аспірантуру Орловського державного педагогічного інституту й захистила кандидатську дисертацію. З 1992 р. асистент кафедри педагогіки Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. У 1999 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та методики виховання. На даний момент доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій.

Початок роботи в університеті: з квітня 1985 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка 29.06.1981. Спеціальність: «Російська мова і література».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з січня 1990 по січень 1992 аспірантка денної цільової аспірантури Орловського ордена «Знак пошани» державного педагогічного інституту.

Тема дисертаційного дослідження: «Латинские и старославянские заимствования со структурой предложения в процессе формирования русской фразеологии».

Наукові інтереси та досягнення: вдосконалення змісту і процесу викладання педагогічних дисциплін, формування професійної готовності студентів до організації позакласної виховної роботи.

Навчальні предмети, які викладає: педагогіка загальна, основи педагогіки, теорія та методика виховання, історія педагогіки та педагогічні технології, вступ до спеціальності, методика формування мовленнєвої компетенції дошкільників.

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю (2010 р.); Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів, продуктивну науково-методичну роботу (2011 р.); грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі (2012 р.); Подяка дирекції ННІ педагогіки за активну і плідну роботу школи педагога організатора «Від А до Я» (2017 р.); у 2015 році нагороджена почесною відзнакою «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка».

Останні наукові публікації:

Танська Валентина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилася 23 вересня 1980 р. в смт. Романів Житомирської області. З 2002 р. працювала на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ імені Івана Франка на посадах лаборанта, асистента і старшого викладача. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». З 2011 року і по теперішній час є доцентом кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ. З серпня 2014 року виконувала обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту педагогіки з виховної роботи і взаємодії з громадськими об’єднаннями (наказ ЖДУ від 29.08.2014 № 384/к), а з березня 2017 року — заступника директора навчально-наукового інституту педагогіки з навчальної роботи (наказ ЖДУ від 01.03.2017 № 91/к). З 2014 року Танська В. В. виконує функції відповідального виконавця наукової теми «Підготовка майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін загальноосвітньої школи і ЗВО». (номер державної реєстрації 0114U001667, роки виконання 2014–2024 рр.).

Початок роботи в університеті: вересень 2002 р.

Інформація про вищу освіту: у 2002 р. закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет, отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом: ТМ № 21223742 від 30.06.2002 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: протягом 2002–2006 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогіки. У 2006 р. отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

Теми дисертаційних досліджень: «Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників». Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 038496 від 14.12.2006 р.). Диплом доцента 12 ДЦ № 027318 від 20.01.2011 р.

Інформація про стажування: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 07.12.2015 р. — 07.06.2016 р. Стажування на кафедрі педагогіки та методики початкової освіти. Довідка про проходження стажування № 1043 від 21.06.2016 р. Наказ № 583 від 25.11.2015 р., тема стажування: «Сучасні технології викладання природничих дисциплін».

Наукові інтереси: підготовка майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання освітньої галузі «Природознавство», інноваційні технології навчання природознавства в початковій школі, організація куточку живої природи в кабінеті біології.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2007 р.); подяка Управління освіти і науки облдержадміністрації (2015 р.); подяка Управління освіти і науки облдержадміністрації (2017 р.); подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.).

Основні друковані праці:

Сорочинська Оксана Андріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась 21.03.1977 р. у с. Невірків Корецького району Рівненської області. У 1994 р. закінчила Вільську ЗОШ ІІ–ІІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області. Цього ж року вступила до природничого факультету Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. У 1999 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія». З 1999 р. по 2003 р. працювала лаборантом і старшим лаборантом кафедри зоології ЖДУ; з 2003 р. — асистент кафедри зоології ЖДУ. З 2017 р. кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти». З 2017 року — старший викладач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: вересень 1999 року.

Інформація про вищу освіту: в 1999 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Біологія і хімія» (диплом ТМ 11037146 від 30.06.1999 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: протягом 2006–2016 рр. навчалася в аспірантурі з педагогіки ЖДУ імені Івана Франка без відриву від роботи за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. З 2017 р. кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Теми дисертаційних досліджень: «Підготовка майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи». Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 043500 від 26.06.2017 р.

Інформація про стажування: Чернігівський національний пелагічний університет імені Т. Г. Шевченка, 25.01.2016 р. — 25.02.2016 р. Довідка про проходження стажування № 04/1-05/21 від 22.03.2016 р. Наказ № 4-в від 20.01.2016 р. Тема стажування: «Інноваційні освітні технології як засіб формування фізіолого-валеологічної компетентності фахівців дошкільної і початкової освіти у процесі фахової підготовки».

Наукові інтереси: еколого-натуралістична робота школярів і студентів, формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи та природничих дисциплін, валеологічна компетентність педагогів дошкільної освіти.

Навчальні предмети, які викладає: вікова фізіологія та валеологія.

Нагороди: диплом учасника одинадцятої міжнародної виставки наукових закладів «Сучасна освіта в Україні — 2008» 2008 року, м. Київ; грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки — 2018 р., обрано членом-кореспондентом Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 2018 р.

Основні друковані праці: