Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти
Коновальчук Іван Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент.

Біографія: народився 5.03.1964 року в с. Малосілка Бердичівського району Житомирської області. В 1979 році з відзнакою закінчив Малосілківську восьмирічну школу. В 1983 році закінчив з відзнакою Коростишівське педагогічне училище. В 1989 році закінчив з відзнакою Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, спеціальність «Педагогіка і методика виховної роботи»; у 1997 році — аспірантуру при Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.01 — теорія і історія педагогіки. В 1999 році захистив дисертацію «Формування у майбутніх учителів умінь проектувати виховну діяльність» на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 — теорія та історія педагогіки. В 2004 році отримав вчене звання доцента кафедри теорії та методики виховання. З 2009 по 2012 роки навчався в докторантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка. В 2015 році захистив дисертацію «Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах» на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 — теорія та історія педагогіки.

З 1989 по 1994 рік працював асистентом кафедри педагогіки Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. З 1997 по 1999 рік асистент, з 1999 по 2002 рік старший викладач, з 2002 по 2004 рік доцент кафедри теорії та методики виховання Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2004 року завідувач кафедри теорії та методики виховання, з 2005 року завідувач кафедри інноваційних технологій освіти і виховання, з 2007 року завідувач кафедри дошкільного виховання і педагогічних інновацій, з 2015 року завідувач кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з серпня 1989 року.

Інформація про вищу освіту: Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького, 1989 р. Спеціальність: Педагогіка і методика виховної роботи. Кваліфікація: Методист з виховної роботи. Вчитель етики і психології сімейного життя (диплом з відзнакою КВ № 797908 від 23.06.1989 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 15 жовтня 1994 р. по 15 жовтня 1997 р. — навчання в цільовій аспірантурі при Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка за спеціальністю теорія і історія педагогіки. З 2009 по 2012 роки навчання в докторантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю загальна педагогіка та історія педагогіки.

Тема дисертаційного дослідження: «Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах» (диплом доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 — теорія та історія педагогіки ДД № 004656 від 29.09.2015 р.).

Інформація про стажування: з 16.11.2015 р. по 16.05.2016 р. на кафедрах педагогіки і психології та дошкільної педагогіки, психології і фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (наказ № 96-а від 17.11.2015 р., посвідчення № 255 від 11.04.2016 р.), тема: «Сучасні технології викладання дисциплін професійно-практичної підготовки фахівців дошкільної і початкової освіти»; з 24.12.2015 р. по 24.06.2016 р. в Інституті профспілок по співробітництву за розвиток ІСКОС Емілія Романья Онлус та Пармському університеті (Італія) (посвідчення № 1 від 24.06.2016 р.), тема: «Інклюзивна педагогіка в дошкільних навчальних закладах».

Наукові інтереси та досягнення: теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у закладах дошкільної і загальної середньої освіти, організація інклюзивної освіти дітей з особливими потребами, формування інноваційної компетентності педагогів, проектування інноваційних педагогічних технологій розвитку, соціалізації та виховання дошкільного та молодшого шкільного віку.

Дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»; координатор Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України й Житомирського державного університету імені Івана Франка «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії»; учасник ІІІ-ї, ІV-ї та V-ї Міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти» (Київ, 2012; 2013; 2014); виконавець італійсько-українського проекту співробітництва «Дошкільні заклади та відносини між сім’єю, суспільством та навчальним закладом щодо дітей з особливими потребами від 0 до 6 років у м. Житомирі — Україна» (акт № 1835 Регіональної сесії Емілії Романьї від 11/11/14 CUP E96G14000870009; угода між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та «ІСКОС» Емілія-Романья Онлус від 04.11.2015 р.); виконавець проекту децентралізованого співробітництва «Процес надання довідки про інвалідність дітям, які будуть зараховуватися до шкіл (спеціальних та загальних) та процес надання дорослим довідки про інвалідність, що викликана та пов’язана зі збройним конфліктом», що представлений організацією Чеіс Солідарієта Реджо Емілії (Італія), в якому Житомирський державний університет імені Івана Франка згідно заяви від 30.08.2015 р. № 1/564 бере участь в якості місцевого партнера; виконавець україно-італійського проекту «Структурувати шкільну та соціо-медичну інклюзію людей з особливими потребами в Житомирській області, Україна» (акт № 181 Регіональної сесії Емілії Романії від 17/02/17 CUP E96G17000010002; угода від 01.03.2017 р.); член науково-методичної комісії із загальної та професійної освіти (підкомісія 012 Дошкільна освіта) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України з розроблення стандартів вищої освіти України (Наказ МОН України від 06.04.2016 № 375); член конкурсної комісії конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 12.04.2018 р. № 347); член конкурсної комісії конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 11.12.2018 № 1372); член спеціалізованої вченої Д 14.053.01 при Житомирському державному університеті Івана Франка. Наказ МОН № 515 від 16.05.16 р., наказ МОН № 326 від 04.04.18 р. Член спеціалізованої вченої Д 20.051.01 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Наказ МОН № 996 від 11.07.17 р.; підготував 2-ох кандидатів педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти; науковий керівник трьох студентів, які зайняли призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» (2017, 2018 рр.).

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні предмети, які викладає: організація інноваційно-експерементальної діяльності ЗДО, педагогічна майстерність та основи педагогічних досліджень, методологія і методи педагогічних досліджень, етнопедагогіка дошкільна, методика проведення занять з народознавства.

Нагороди: Грамота Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2009 р.), Грамота Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2014 р.), Подяка голови Житомирської обласної ради (2017 р.), Подяка Національної академії педагогічних наук України (2018 р.), Грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих (2012 р.), Грамота Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (2012 р.), Грамоти та подяки ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка за плідну наукову працю, активну роботу по підготовці майбутніх фахівців, активну роботу з студентською молоддю.

Наукові публікації:

Максимова Олена Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась у м. Житомир 4 червня 1974 року. З відзнакою закінчила середню школу № 23 м. Житомира. Займалась музикою і завершила навчання з класу фортепіано у музичній школі № 1. У 1996 році завершила навчання у Житомирському державному педагогічному інституті імені І. Франка (з відзнакою) за спеціальністю «Початкове навчання і музичне виховання». Свою діяльність на педагогічній ниві розпочала у ЗОШ № 21 м. Житомира, обіймаючи почергово посаду педагога-організатора та вчителя початкових класів. Згодом була переведена у НВК № 38 м. Житомира, де працювала вчителем і протягом 2 років виконувала обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи.

З 2001 по 2005 рік навчалась у стаціонарній аспірантурі при кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені І. Франка, в результаті чого під керівництвом професора Левківського М. В. була написана дисертація на тему «Педагогічні умови досягнення успіху дітьми-шестирічками у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії». Роботу захистила 13 квітня 2006 року у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 2002 по 2009 рр. працювала на кафедрі педагогіки ЖДУ ім. І. Франка, з 2009 і по сьогоднішній день — на кафедрі дошкільної освіти і педагогічних інновацій. У 2019 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Дошкільна освіта». Загалом педагогічний стаж — більше 20 років.

Початок роботи в університеті: з вересня 2002 року.

Інформація про вищу освіту: у 1996 році завершила навчання у Житомирському державному педагогічному інституті імені І. Франка за спеціальністю «Початкове навчання і музичне виховання».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2001 по 2005 рік навчалась у стаціонарній аспірантурі за спеціальністю 13.00.07 — теорія і методика виховання при кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови досягнення успіху дітьми-шестирічками у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії».

Інформація про стажування: останнє стажування проходила в Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка з 7.12.2015 р. по 7.06.2016 р., наказ № 583 від 25.11.2015 р., довідка від 21.06.2016 р. № 1041. Тема: «Підготовка фахівців дошкільної і початкової освіти на засадах компетентнісного підходу».

Наукові інтереси та досягнення: виховання успішної особистості молодшого школяра, підготовка майбутнього вихователя до створення ситуації успіху в ігровій діяльності дошкільника, виховання міжособистісної толерантності у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, педагогічні засади збереження та зміцнення здоров’я дітей у ДНЗ. Член спеціалізованої вченої ради з питання захисту кандидатських дисертацій К 26.053.09 при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (Наказ МОНУ України № 820 від 11.07.2016 р.).

Навчальні предмети, які викладає: «Дидактика, організація і управління у початковій школі, «Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям», «Теорія і методика фізичного виховання дітей та валеологічної освіти», «Методичні засади формування екологічної та здоров’язбережувальної компетенцій дошкільників».

Нагороди: грамоти Житомирського державного університету ім. І. Франка від 16.05.2007 р., 2012 р., 26.05.2015 р., почесна грамота університету від 2016 р., диплом університету від 2.04.2008 р., подяка ННІ педагогіки від 25.09.2015 р.

Останні наукові публікації:

Федорова Марія Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилась 7.10.1974 р. у м. Бердичів Житомирської області. Закінчила ЗОШ № 22 м. Житомира. Вищу освіту здобула у Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка у 1996 р., спеціальність «Початкове навчання і музичне виховання». Працювала вихователем у ДНЗ № 70 м. Житомира. У 2001 р. вступила до аспірантури Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2003р. — асистент, з 2006 р. — старший викладач, з 2007 р. — доцент кафедри педагогіки. З 2009 р. — доцент кафедри дошкільного виховання і педагогічних інновацій.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1996 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка; спеціальність «Початкове навчання і музичне виховання». Кваліфікація «Вчитель початкових класів і музики середньої ЗОШ І–ІІІ ступенів».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2001 р. вступила до аспірантури Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, спеціальність 13.00.07 — теорія і методика виховання.

Тема дисертаційного дослідження: Виховання культури поведінки у дітей 6–7-го років життя в умовах НВК «школа — дитячий садок».

Інформація про стажування: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (7.12.2015–7.06.2016 р.). Тема: Підготовка фахівців дошкільної і початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

Наукові інтереси та досягнення: виховання моральних цінностей у дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. Теоретичні і методичні основи ігрової діяльності у дошкільному віці.

Навчальні предмети, які викладає: «Теорія та історія дошкільної педагогіки», «Дошкільна лінгводидактика», «Теорія та методика ігрової діяльності дітей дошкільного віку».

Нагороди: Диплом Житомирського державного університету імені Івана Франка за особистий творчий внесок в упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику, 2.04.2008 р. Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за розробку наукового проекту для другої міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади — 2011», 23.05.2011 р. Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за значний внесок у підготовку педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти та з нагоди Всеукраїнського дня довкілля, вересень, 2016 р. Подяка управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки, 2018 р.

Останні наукові публікації:

Тарнавська Наталія Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент кафедри.

Біографія: навчання в Бердичівській загальноосвітній школі № 14 (завершення 1988 р.). Навчання в Бердичівському педагогічному училищі за спеціальністю: Дошкільне виховання з присвоєнням кваліфікації вихователь дитячого садка (завершення 1990 р.). Навчання в Рівненському державному педагогічному інституті за спеціальністю: Педагогіка та психологія дошкільна (дошкільна), (завершення 1994 рік). Працювала психологом середньої загальноосвітньої школи міста Бердичева І-ІІІ ступенів (до 1996 року). Працювала завідувачкою дитячим садком села Семенівка, Бердичівського району (до 1999 року). Працювала викладачем та методистом лабораторії дошкільного виховання Житомирського обласного інституту удосконалення вчителів (до 2010 року). З 2010 року і по теперішній час працює згідно з обранням за конкурсом на умовах викладених у контракті доцентом кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій ННІ педагогіки, ЖДУ імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 1.09.2010 р.

Інформація про вищу освіту: Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність: Педагогіка та психологія дошкільна (дошкільна), (Диплом ЛГ № 012994, 1994 рік).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: Київський національний університет внутрішніх справ (2005-2009 рр.).

Тема дисертаційного дослідження: Профілактична діяльність вихователя ПРН МВС України та психологічні засади її удосконалення.

Інформація про стажування: Науково-дослідний інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (лабораторія дошкільної освіти) з 19 березня 2015 р. по 20 квітня 2015 р., (Наказ № 94-К від 16.03.2015 р. Довідка № 328-01-12 від 14.05.2015 р.). Тема «Освоєння сучасних інноваційних технологій реалізації змісту дошкільної і початкової освіти». Інститут профспілок по співробітництву за розвиток ІСКОС Емілія Романья Онлус (Італія); 24.12.2015 р. — 24.06.2016 р.; Тема: «Інклюзивна педагогіка в дошкільних навчальних закладах»; Стажування здійснене в рамках італійсько-українського проекту «Дошкільні заклади та відносини між сім’єю, суспільством та навчальним закладом щодо дітей з особливими освітніми потребами від 0 до 6 років у м. Житомирі — Україна», стажування здійснювалося в інституті профспілок по співробітництву за розвиток ІСКОС Емілія Романья Онлус, Пармському університеті та закладах дошкільної освіти регіону Емілія Романья (Італія). За темою стажування «Інклюзивна педагогіка в дошкільних навчальних закладах» засвоїла програму (180 год.), яка включала теоретичні засади та практику організації інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Консультант стажування — професор Пармського університету Дімітріс Аргіропоулос. (Посвідчення № 1 від 24.06.2016 р.).

Наукові інтереси та досягнення: Виконавець наукового проекту «Впровадження освітніх інновацій у систему підготовки майбутніх педагогів ЗДО і початкової школи» (номер реєстрації в УкрІНТЕІ 0112 U 00225, термін виконання 01.12 р. — 01.17 р.). Виконавець італійсько-українського проекту співробітництва «Дошкільні заклади та відносини між сім’єю, суспільством та навчальним закладом щодо дітей з особливими освітніми потребами від 0 до 6 років у м. Житомирі — Україна» затверджено актом № 1835 Регіональною сесією Емілії Романьї від 11/11/14 CUP E96G14000870009. (Угода від 04 листопада 2015 р.).

З опорою на дисертаційне дослідження, продовжено вивчення деяких аспектів взаємозв’язку ментальних порушень у дітей з девіантною та делінквентною поведінкою. Протягом реалізації українсько-італійського проекту вдалося ознайомитися з досвідом роботи педагогів Європейських країн з реалізації інклюзивної освіти та застосувати цей досвід в роботі Науково-методичного центру ресурсів і документації з інклюзивної освіти ЖДУ імені Івана Франка (Н. П. Тарнавська — директорка Центру на громадських засадах, Наказ від 28 лютого 2018 року на основі рішення Вченої ради Університету (протокол № 11, від 27 лютого 2018 р.) щодо створення Науково-методичного центру ресурсів і документації з інклюзивної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка і затвердження його Положення).

Сьогоднішні наукові пошуки пов’язані з проблемою взаємодії між педагогом, здоровими дітьми і їх батьками з дітьми з особливими освітніми потребами в реальному життєвому і освітньому процесі (просторі), застосовуючи кооперацію і співпрацю.

З 15 березня 2015 року глобальна міжнародна мережа, акредитована ООН на основі конкурсного відбору включила Тарнавську Н. П. до експертної групи Міжнародної програми розвитку інклюзивних співтовариств (Сертифікат № 33/Е, виданий 15 березня 2019 року).

Навчальні предмети, які викладає: Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень в дітей дошкільного віку. Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку. Управління та методична робота в системі дошкільної освіти. Організація навчально-виховного процесу в ЗДО в умовах інклюзивної освіти. Теорія і методика співпраці закладу дошкільної освіти з родинами.

Нагороди: Подяка Управління освіти і науки Житомирської обласної організації за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 98-річчя від Дня заснування університету (2017 рік).

Останні наукові публікації:

Гужанова Тетяна Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася 10.08.1960 у с. Червоний Осетрік, Кімовського району Тульської області (Російська Федерація). У 1976 році закінчила ЗОШ № 4 м. Кімовська. Вищу освіту здобула у Житомирському державному педагогічному інстітуті імені Івана Франка на філологічному факультеті, який закінчила в 1981 році. З 1981 по 1985 р. працювала вчителем російської мови і літератури в ЗОШ № 14 м. Житомира. З 1985 асистент кафедри російської мови Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. У 1992 році закінчила цільову аспірантуру Орловського державного педагогічного інституту й захистила кандидатську дисертацію. З 1992 р. асистент кафедри педагогіки Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. У 1999 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та методики виховання. На даний момент доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій.

Початок роботи в університеті: з квітня 1985 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка 29.06.1981. Спеціальність: «Російська мова і література».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з січня 1990 по січень 1992 аспірантка денної цільової аспірантури Орловського ордена «Знак пошани» державного педагогічного інституту.

Тема дисертаційного дослідження: «Латинские и старославянские заимствования со структурой предложения в процессе формирования русской фразеологии».

Наукові інтереси та досягнення: вдосконалення змісту і процесу викладання педагогічних дисциплін, формування професійної готовності студентів до організації позакласної виховної роботи.

Навчальні предмети, які викладає: педагогіка загальна, основи педагогіки, теорія та методика виховання, історія педагогіки та педагогічні технології, вступ до спеціальності, методика формування мовленнєвої компетенції дошкільників.

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю (2010 р.); Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів, продуктивну науково-методичну роботу (2011 р.); грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі (2012 р.); Подяка дирекції ННІ педагогіки за активну і плідну роботу школи педагога організатора «Від А до Я» (2017 р.); у 2015 році нагороджена почесною відзнакою «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка».

Останні наукові публікації:

Сорочинська Оксана Андріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась 21.03.1977 р. у с. Невірків Корецького району Рівненської області. У 1994 р. закінчила Вільську ЗОШ ІІ–ІІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області. Цього ж року вступила до природничого факультету Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. У 1999 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія». З 1999 р. по 2003 р. працювала лаборантом і старшим лаборантом кафедри зоології ЖДУ; з 2003 р. — асистент кафедри зоології ЖДУ. З 2017 р. кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти». З 2017 року — старший викладач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: вересень 1999 року.

Інформація про вищу освіту: в 1999 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Біологія і хімія» (диплом ТМ 11037146 від 30.06.1999 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: протягом 2006–2016 рр. навчалася в аспірантурі з педагогіки ЖДУ імені Івана Франка без відриву від роботи за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. З 2017 р. кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Теми дисертаційних досліджень: «Підготовка майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи». Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 043500 від 26.06.2017 р.

Інформація про стажування: Чернігівський національний пелагічний університет імені Т. Г. Шевченка, 25.01.2016 р. — 25.02.2016 р. Довідка про проходження стажування № 04/1-05/21 від 22.03.2016 р. Наказ № 4-в від 20.01.2016 р. Тема стажування: «Інноваційні освітні технології як засіб формування фізіолого-валеологічної компетентності фахівців дошкільної і початкової освіти у процесі фахової підготовки».

Наукові інтереси: еколого-натуралістична робота школярів і студентів, формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи та природничих дисциплін, валеологічна компетентність педагогів дошкільної освіти.

Навчальні предмети, які викладає: вікова фізіологія та валеологія.

Нагороди: диплом учасника одинадцятої міжнародної виставки наукових закладів «Сучасна освіта в Україні — 2008» 2008 року, м. Київ; грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки — 2018 р., обрано членом-кореспондентом Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 2018 р.

Основні друковані праці: