Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій
Коновальчук Іван Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент.

Наукова діяльність: теоретичні та методологічні засади освітніх інноваційних процесів.

Загальна кількість друкованих праць: більше 120.

Останні наукові публікації:

Вознюк Олександр Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, доцент.

Наукова діяльність: розробка інтегративних курсів у системі підготовки майбутніх педагогів ДНЗ і початкової школи. Теорія синтезу знань; нова парадигма освіти, синтез науки та релігії, комплексне вивчення людини; історіографія, соцієтальна психіка українського народу; системний аналіз та універсальна модель буття; загальна теорія впливу та антиманіпуляційні технології; психотерапія, акмеологія та синергетична парадигма (в освіті, психології, філософії, соціології, економіці, природничих науках); методика викладання іноземних мов; екологічне та естетичне виховання, ноосферна освіта та здоровий спосіб життя й ін.

Загальна кількість друкованих праць: біля 400.

Основні монографії:

Литньов Володимир Євгенович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: директор ННІ педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукова діяльність: інноваційна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до виховної взаємодії з дитячими громадськими об’єднаннями.

Загальна кількість друкованих праць: близько 80.

Останні наукові публікації:

Рудницька Неля Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукова діяльність: впровадження інноваційних технологій в процес навчання учнів початкової школи.

Загальна кількість друкованих праць: більше 50.

Останні наукові публікації:

Гужанова Тетяна Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Наукова діяльність: організація позашкільної виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

Загальна кількість друкованих праць: 65.

Останні наукові публікації:

Басюк Наталія Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукова діяльність: формування почуття відповідальності у молодших школярів.

Загальна кількість друкованих праць: близько 50.

Останні наукові публікації:

Федорова Марія Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукова діяльність: організація процесу морального виховання дітей дошкільного віку.

Загальна кількість друкованих праць: близько 50.

Останні наукові публікації:

Максимова Олена Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукова діяльність: підготовка майбутнього вихователя до створення ситуації успіху в ігровій діяльності дошкільника.

Загальна кількість друкованих праць: більше 50.

Останні наукові публікації:

Тарнавська Наталія Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукова діяльність: удосконалення превентивної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу.

Загальна кількість друкованих праць: понад 40.

Останні наукові публікації:

Коновальчук Інна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Наукова діяльність: підготовка майбутнього вчителя до розвитку обдарованості учнів початкової школи.

Загальна кількість друкованих праць: більше 30.

Останні наукові публікації: