Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Студентська наукова робота кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій

Під науковим керівництвом М. О. Ковальчук студенти ННІ педагогіки спеціальності «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» пройшли перший та другий етапи Міжнародного польсько-українського проекту «Науковий дебют — 2014-2015 рік».

За підсумками конкурсу «Науковий дебют 2014 — Сталий розвиток» у Вищій школі Менеджменту (м. Варшава, Республіка Польща), який був організований під патронатом проф. Єжи Бузека — депутата Європарламенту, кращі роботи студентів опубліковані в польському збірнику наукових праць «Sustainable development — scientific debut».

На секційних засіданнях виступили дві студентки нашого вузу в англомовних, польськомовних та українськомовних секціях.

Метою проекту є створення для студентів можливості oпyблiкувaти y книжковій формі авторську статтю наукового характеру, що згiднo з Зaкoном «Пpo вищу ocвiтy» дасть змoгy [для Польщі] розпочати poбoтy над докторською дисертацією (обов’язковою умовою початку якої є наявність принаймні однієї публікації y державному науковому виданні aбo у рецензованому виданні матеріалів мiжнapoднoї наукової конференції).

  • Ковальчук М., Мінич О. Сталий економічний розвиток України: проблеми та перспективи / Sustainable development — scientific debut. — Warszawa, 2014. — С. 23-38.
  • Ковальчук М., Вихівська Л. Ідея сталого поступу як основа постіндустріальних моделей розвитку / Sustainable development — scientific debut. — Warszawa, 2014. — С. 51-63.
  • Ковальчук М., Стрельченко О. Розвиток екологічної культури людини як фактор забезпечення сталого розвитку в Україні / Sustainable development — scientific debut. — Warszawa, 2014. — С. 38-51.

11 квітня 2014 року відбулася міжнародна конференція за підсумками конкурсу «Науковий дебют 2014 — Сталий розвиток». На секційних засіданнях студентки представили результати своїх досліджень в англомовних, польськомовних та українськомовних секціях.

Викладачі кафедри є постійними учасниками Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» м. Київ.

На п’яту Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти — 2014» м. Київ підготовлено наукові проекти у двох номінаціях:

  1. Номінація: «Педагогічна майстерність — домінанта професійної дії вчителя, викладача». Тематика проекту: «Інноваційна діяльність педагогів Житомирщини». Автори проекту: Дубасенюк О. А., Коновальчук І.І., Вознюк О. В., Синиця М. О.
  2. Номінація: «Інновації у формуванні творчої особистості в закладах в закладах освіти України». Тематика проекту «Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів». Автори проекту Дубасенюк О. А., Коновальчук І. І., Вознюк О. В., Синиця М. О.

Для участі в Шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти — 2015» підготовлено три проекти.

Номінація: «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу».

Тематика проектів:

  • «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школі». Автори: Дубасенюк О. А., Вознюк О. В., Коновальчук І. І., Ковальчук М. О.;
  • «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у корекційній роботі з дітьми з особливими потребами». Автори: Дубасенюк О. А., Вознюк О. В., Коновальчук І. І., Ковальчук М. О.
  • «Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний засіб активізації навчальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Математика». Автори: Дубасенюк О. А., Коновальчук І. І., Ковальчук М. О.

Результати студентської наукової роботи представлено у збірниках науково-методичних праць молодих дослідників «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки» (за загальною редакцією О. О. Максимової, М. А. Федорової), «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти» (за загальною редакцією В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Наумчук).

На кафедрі діють 2 наукові гуртки, 8 наукових студентських проблемних груп та педагогічний клуб «Пошук», де студенти мають змогу проявити власний науковий потенціал під час створення своїх проектів.