Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Студентська наукова робота кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти

Студентські наукові проблемні групи

 • «Технології морального виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». Науковий керівник — доцент Басюк Н. А.
 • «Реалізація принципу наступності у формуванні природознавчої компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». Науковий керівник — доцент Танська В. В.
 • «Технологія проектування і реалізації педагогічних інновацій в дошкільній та початковій освіті». Науковий керівник — доцент Коновальчук І. І.
 • «Інноваційні технології навчання математики в початкових класах». Науковий керівник — доцент Рудницька Н. Ю.
 • «Система роботи вихователя з організації процесу морального виховання дітей дошкільного віку». Наукові керівники — доценти Федорова М. А., Максимова О. О.
 • «Соціально-педагогічні технології виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». Науковий керівник — доцент Гужанова Т. С.
 • «Педагогічні інновації формування природознавчої компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». Науковий керівник — ст. викладач Сорочинська О. А.
 • «Превентивна діяльність педагога ЗДО з дітьми засобами театралізованої діяльності». Науковий керівник — доцент Тарнавська Н. П.
 • «Система роботи педагога з батьками дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». Науковий керівник — доцент Шанскова Т. І.
 • «Міжособистісні конфлікти в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». Науковий керівник — доцент Костюшко Ю. О.
 • «Сучасні проблеми виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». Науковий керівник — доцент Литньов В. Є.

Переможці та номінанти Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і олімпіад

 • 2017 р. Парійчук Ірина Петрівна «Формування громадянської компетентності учнів початкових класів засобами колективно творчої діяльності». І місце Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта». Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка. Наказ МОН № 1038 від 14.07.2017 р. Науковий керівник — доцент Коновальчук І. І.
 • 2017 р. Сірик Ірина Миколаївна «Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку в контексті освіти для сталого розвитку». ІІ місце Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта». Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Наказ МОН № 1038 від 14.07.2017 р. Науковий керівник — доцент Коновальчук І. І.
 • 2017 р. Кучер Таміла Сергіївна «Використання зaсобів сугестопедії у навчанні молодшиx школярів». Диплом у номінації «Інноваційність та науковість ідей» Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта». Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка. Науковий керівник — доцент Коновальчук І. І.
 • 2018 р. Кривіцька Катерина Іванівна «Формування соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку засобами проектної діяльності». ІІ місце Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта». Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наказ МОН № 827 від 31.07.2018 р. Науковий керівник — доцент Коновальчук І. І.
 • 2018 р. ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Ліга педагогів», м. Одеса. І-ше місце команди ННІ педагогіки у номінації «Емоційна подача» конкурсу агіт-реклам «Краща молодь світу»; ІІІ-тє місце — у конкурсі «Інтелектуальний марафон».
 • 2019 р. Максимчук Аліна Сергіївна. ІІІ місце Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта». Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка. 17-19 квітня 2019 р. Наукові керівники: доцент Коновальчук І. І., доцент Колесник Н. Є., доцент Рудницька Н. Ю., доцент Підлужна Г. В., доцент Танська В. В.
 • 2019 р. Соболь Галина — переможець у номінації «Педагогічна творчість»; Яворська Анастасія — переможець у номінації «Майстер точного слова»; Поліщук Тетяна — переможець у номінації «Педагогічна творчість». ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта». Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Участь студентів у науково-практичних конференціях

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти». Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир. 23–24 березня 2016 р.
 • 11-а Международна научна практична конференция, «Найновите постижения на европейската наука» 17–18.10.2015, София.
 • Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи». ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ. 29–30 листопада 2017 р.
 • Науково-практична інтернет-конференція «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя». 29–30 листопада 2017 р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Вінниця — Житомир.
 • XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Aktualne problem nowoczesnych nauk — 2018», Prezemysl. — 2018.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи» Житомир, 21–22 березня 2018 р.
 • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Василь Сухомлинський і сучасне довкілля». Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. м. Хмельницький. 19 жовтня 2018 р.
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя». Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Вінниця — Житомир. 29–30 листопада 2018 р.
 • XV Mezinarodni vedecko — prakticka konference «Veda a vznik — 2019». Praha, 22–30 prosincu 2019 r.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід». Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 13–14 березня, 2019 р.

Збірники студентських науково-методичних праць

 • Проблеми підготовки майбутніх педагогів ДНЗ і початкової школи: зб. наук. Праць / за заг. ред. Н. А. Басюк. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016.
 • Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: зб. наук.-метод.праць /за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун. — Житомир : «Полісся». 2016 — у 3-х ч.
 • Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики: зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. О. О. Максимової, М. А. Федорової. — Житомир: ФОП Левковець, 2016. — У 2-х ч.
 • Актуальні проблеми дошкільної і початкової освіти: зб. наук. праць / за заг. ред. Н. А. Басюк. — Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017.
 • Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти : зб. наук. праць / за заг. ред. Н. А. Басюк. — Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018.
 • Реалізація методик дошкільної і початкової освіти на засадах діяльнісного підходу: зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. Н. Ю. Рудницької, Н. П. Тарнавської, А. П. Салацької. — Житомир: ФОП Левковець, 2018. — У 2-х ч.
 • Сучасні підходи до організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти та початковій школі: зб. науково-метод. праць / за заг. ред. О. О. Максимової, М. А. Федорової. — Житомир: ФОП Левковець, 2018.
 • Актуальні проблеми та перспективи дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі: зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. О. О. Максимової, М. А. Федорової. — Житомир: ФОП Левковець, 2019.
 • Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи / збірник наукових праць / за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун. — Житомир: ФОП «Н. М. Левковець», 2019.