Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра дошкільної освіти та педагогічних інновацій

Кафедра дошкільної освіти і педагогічних інновацій створена у 1995 році як кафедра теорії та методики виховання. Очолив її доцент В. Є. Литньов. До першого складу кафедри увійшли доценти Г. Ф. Грінченко, Т. О. Гришенкова, Т. С. Гужанова, старший викладач В. В. Кудряшова, асистенти Т. П. Москвіна і В. І. Виговський. Упродовж наступних років колектив поповнився випускниками аспірантури І. І. Коновальчуком, Н. Ю. Рудницькою, Ю. О. Костюшком, О. В. Ілліною. Виходячи з актуальності проблемних наукових досліджень в 2004 кафедра реорганізувалася у кафедру інноваційних технологій освіти і виховання, а її завідувачем став І. І. Коновальчук. У 2013 р. кафедра була перейменована у кафедру дошкільної освіти і педагогічних інновацій. На даний момент кафедру очолює І. І. Коновальчук.

Якісній роботі колективу сприяла реалізація програми кадрового зростання. Сьогодні науково-педагогічну діяльність кафедри забезпечують: професор Г. П. Васянович, доктор О. В. Вознюк, доценти В. Є. Литньов, Т. С. Гужанова, І. І. Коновальчук, Н. Ю. Рудницька, І. М. Коновальчук, Т. П. Москвіна, Н. А. Басюк, М. А. Федорова, О. О. Максимова, Н. П. Тарнавська, Ю. М. Клименюк, О. В. Вознюк, асистенти Т. В. Наумчук, М. О. Ковальчук, старший лаборант Г. В. Єфімова, лаборант Л. М. Лонська.

За час наукової діяльності кафедри виділилося три напрямки роботи: історико-педагогічний, соціально-педагогічний і технолого-педагогічний. Працює вісім наукових студентських проблемних груп, які ведуть науково-дослідну роботу серед 75 студентів. Результати їх діяльності представлені на Всеукраїнських науково-практичних конференціях, конкурсах, студентських наукових роботах.

На базі кафедри була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти» (20 березня 2014 року).

На пленарному засіданні виступив завідувач кафедри І. І. Коновальчук з доповіддю «Розвиток інноваційної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів». В роботі секцій взяли участь доцент Рудницька Н. Ю. (Використання сучасних технологій навчання математики у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів), доцент Максимова О. О. (Шляхи здійснення виховного впливу на дитину дошкільного віку в контексті валеологічного виховання), доцент Федорова М. А. (Організація роботи з українською народною казкою у формуванні моральної свідомості дітей дошкільного віку), доцент Гужанова Т. С. (Клубна діяльність — органічна частина виховної роботи школи), доцент Тарнавська Н. П. (Особливості математичної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі), викладач Наумчук Тетяна Володимирівна (Науково-методичний супровід реалізації наступності дошкільної та початкової освіти в округах), асистент Ковальчук Майя Олегівна (Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі ВНЗ).

У 2013-2014 н. р. студенти ННІ педагогіки систематично залучались до наукової діяльності, результати їх досліджень було опубліковано у збірнику:

 1. Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку системи дошкільної і початкової шкільної освіти: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. О. О. Максимової, М. А. Федорової. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 406 с.).
 2. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Наумчук. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 620 с.).

Кафедра дошкільної освіти і педагогічних інновацій здійснює навчальний процес на всіх факультетах університету. Її діяльність спрямована на вдосконалення, розробку і впровадження в навчально-виховний процес інноваційних форм і методів, продуктивних технологій проведення аудиторних занять і педагогічної практики. Істотним для колективу є створення комп’ютерної науково-методичної бібліотеки для проведення індивідуально-самостійної роботи студентів і викладачів та кабінету сучасних технологій виховання. Викладачі розробили і впровадили навчальний курс та спецкурси з основ педагогічної майстерності, інноваційних технологій навчально-виховного процесу і соціального виховання, літнього практикуму і менеджменту освіти, дефектології і соціології освіти, дозвіллєзнавства і дитячого та молодіжного руху в Україні, виховного процесу у вищому навчальному закладі, й основ учнівського самоврядування, актуальних проблем педагогічної науки і практики та ін. Колектив має власні посібники та методичні розробки до кожної навчальної дисципліни.

Викладачі кафедри протягом 2014 року взяли участь у 6 — міжнародних конференціях, міжнародних семінарах, форумах, 8 — Всеукраїнських конференціях.

 1. V Міжнароднанауково-практична конференція «Сучасні заклади освіти — 2014», м. Київ (березень 2014 рік).
 2. 47 Международная научно-техническая конференція преподавателей и студентов, г. Витебск (апрель 2014 год).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Історія та сучасний стан педагогічних та психологічних наук», м. Київ (травень 2014 рік).
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки» м. Львів (жовтень 2014 рік).
 5. Міжнародна науково-практична конференція (25-26 вересня 2014 р., м. Ніжин) «Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації». Тема доповіді: «Особливості становлення взаємин молодших школярів (психолого-педагогічний аспект)».
 6. ХІ Міжнародна науково-методична конференція «Культурологічні та патріотичні аспекти формування духовності майбутнього фахівця» (21-22 березня 2014 р., м. Бар Вінницької області). Тема доповіді: «Педагогічні домінанти розвитку особистісного потенціалу молодшого школяра».
 7. VІ Міжнародний семінар «Новітні педагогічні технології у світлі духовних цінностей європейської цивілізації» (Вінниця, 2014).
 8. Міжнародний форум «Європейський Союз — Україна: освіта дорослих» (Київ, 2014).
 9. Всеукраїнська практична конференція «Модернізація змісту дошкільної освіти в контексті сучасних вимірів» (Хмельницький, 2014).
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фундаменталізація змісту освіти як соціально- педагогічна проблема», м. Київ, (20 березня 2014 року).
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціалізація та виховання особистості в умовахсьогодення», 23 жовтня 2014 р., м. Умань.
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховний потенціал сучасної освіти: теоретичні засади та практичні досягнення», 15-16 жовтня 2014 р., м. Київ. «Соціально-економічний розвиток держав: досвід та перспективи» (Київ, 2014).
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема» (Житомир, 2014).
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». Житомир, Житомирський інститут медсестринствав. 24 жовтня 2014 р.
 15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація змісту дошкільної освіти в конгресі сучасних вимірів», м. Хмельницький, (29 вересня 2014 року).
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціалізація та виховання особистості в умовах сьогодення», м. Умань (23 жовтня 2014 року).

Зокрема, у 2014 році викладачем кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій, кандидатом психологічних наук, доцентом Тарнавською Наталією Петрівною здійснено наукову, навчально-методичну підготовку студенток Микитюк Ірини (45 група), Шуляковська Анна — (36 група); Рибак Юлія — (36 група), Калінчук Оксана — (36 група) які за результатами конкурсу здобули перше, друге та треті місця відповідно. На першому етапі студенти проходили теоретитичне тестування з дошкільної педагогіки та психології, та методик дошкільної освіти, також показували фрагмент заняття та презентацію на тему: «Я майбутній вихователь».

Під науковим керівництвом Н. П. Тарнавської, Федорової М. А., Максимової О. О., Ковальчук М. О. студентка 45 групи ННІ педагогіки спеціальності «Дошкільна освіта» Липська Тетяна, Примак Юля, Дмитрук Наталя, Шарапанюк Анна пройшли перший етап Міжнародного польсько-українського проекту «Науковий дебют — 2014 рік».

Результати наукового доробку цих студентів опубліковані у збірнику «Sustainable development — scientific debut. — Warszawa, 2014».

Під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Басюк Н. А. спільно з студентами було видано методичні рекомендації:

 1. Порадник учителю: Методичні рекомендації для студентів практикантів та вчителів початкових класів. — Житомир, 2014. — 63 с.
 2. Подаруйте дітям казку: Методичні рекомендації для студентів практикантів та вчителів початкових класів. — Житомир, 2014. — 48 с.
 3. Навчаємо пізнавати природу: Методичні рекомендації для студентів практикантів та вчителів початкових класів. — Житомир, 2014. — 46 с.

14-16 квітня 2014 року кафедра дошкільної освіти і педагогічних інновацій підготовила та провела щорічний трьохденний навчально-методичний семінар з підготовки студентів третіх курсів до літньої соціально-педагогічної практики.

Для проведення круглого столу в перший день семінару були запрошені 14 директорів таборів Житомирського району та області та директор дружини «Сонячна» УДЦ «Молода гвардія», які розповіли про мальовничі місця, де знаходяться табори, умови роботи, вимогах до працюючих та запросили присутніх до себе для проходження практики.

В цей же день відбувся випускний концерт школи підготовки педагога-організатора «Від А до Я», під час якого студенти-випускники продемонстрували свої уміння та творчі здобутки.

На протязі двох днів працювали творчі майстерні «Музична» (керівник Неретін В. О.), «Танцювальна» (керівник Суботницькій І. М., «Ігрова» (керівник Вознюк О.), «Азбука вожатого» (керівник Вірковській А. П.), «Проектна» (керівник Коновальчук І. І.), «Фольклорна» (керівник Москвіна Т. П.). Керівникам майстерень також активно допомагали вожаті школи педагога-організатора «Від А до Я».

Відповідно до програми семінару 16-го квітня 2014 року кафедрою фізичного виховання та рекреації був проведений інструктивно-методичний туристичний похід в район села Тетерівка.

Значна роль у особистісному розвитку майбутнього професіонала належить інституту кураторів.

На кафедрі дошкільної освіти та педагогічних інновацій ця важлива роль покладена на викладачів, авторитет яких визначається професійними та особистісними якостями, знаннями, життєвим досвідом, громадянською моральною позицією тощо. Зокрема, наставниками груп є доценти Басюк Н. А., Гужанова Т. С., Клименюк Ю. М., Максимова О. О., Тарнавська Н. П., Федорова М. А., асистент Ковальчук М. О.

Кафедра допомогла розробити проекти Концепції з виховної роботи в Житомирському державному університеті імені Івана Франка та Положення про студентське братство як провідний соціально-педагогічний механізм активної участі студентів у життєдіяльності університету.

У березні 2014 року в університеті проводився конкурс «Куратор року», в якому, за результатами анкетування студентів, в першому турі здобула перемогу доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Гужанова Т. С. У другому турі конкурсу на відкритій виховній годині був проведений представлений майстер-клас з оригамі.

Кафедрою встановлені плідні науково-виробничі зв’язки кафедри з Національною радою дитячих організацій України (м. Київ), Міжнародним дитячим центром «Артек» (Крим), Українським дитячим центром «Молода гвардія» (м. Одеса), дитячим оздоровчим центром «Жемчужный берег».

Кафедра допомогла розробити проекти Концепції з виховної роботи в Житомирському державному університеті імені Івана Франка та Положення про студентське братство як провідний соціально-педагогічний механізм активної участі студентів у життєдіяльності університету.

26-28 листопада 2014 року студентами ІІІ курсів ННІ педагогіки були проведені заходи з методики вивчення математики в початкових класах під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Клименюк Юлії Михайлівни.

Всі студенти груп брали активну участь у організації і проведенні КВК, брейн-рингу, математичної казки.

Заходи пройшли на високому навчально-методичному рівні.