Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти

Кафедра теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти працює над науковим проектом «Впровадження освітніх інновацій у систему підготовки майбутніх педагогів ЗДО і початкової школи» (номер реєстрації в УкрІНТЕІ 0112 U 002256, термін виконання: 01.12 р. — 01.22 р.). Інноваційна діяльність кафедри спрямована на розробку та оновлення програм і навчально-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти, впровадження інноваційних технологій у систему формування професійної компетентності у майбутніх педагогів, здатності ефективно працювати в умовах інноваційних змін, інформатизації суспільства й освіти.

За останні 5 років за результатами досліджень членами кафедри опубліковано понад 200 статей, з них у фахових виданнях — близько 80. У 2016 році наукова стаття доцента М. А. Федорової «Обґрунтування структурних характеристик моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку» була опублікована в збірнику наукових праць «Наука і освіта», що індексований у базі даних Web of Science.

У науковому доробку викладачів кафедри монографії, зокрема: «Виховання моральної поведінки у дітей дошкільного віку засобами усної народної творчості» (Федорова М. А.), «Теорія і технологія реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах» (Коновальчук І. І.), «Формування успішної особистості шестирічного першокласника» (Максимова О. О.), «Професійна підготовка фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти: теорія і методика» (Шанскова Т. І.), «Педагогічна синергетика» (Вознюк О. В.) та ін.

Для забезпечення навчального процесу підготовлено авторські навчальні посібники, зокрема: Федорова М. А. Теорія та методика ігрової діяльності дітей дошкільного віку. — Житомир, 2018.— 155 с.; Коновальчук І. І., Вознюк О. В. Практикум з педагогіки : навч. посібник: Вид. 3-тє / за заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк. — Житомир, 2017. — 482 с.; навчально-методичні посібники: Максимова О. О. Валеологічна освіта дітей дошкільного віку (теоретико-методичні засади). — Житомир, 2015. — 213 с. (Рекомендовано МОН України); Тарнавська Н. П. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в таблицях, алгоритмах, фрагментах занять. — Житомир. — 196 с.; Тарнавська Н. П. Організація інклюзивної освіти в дошкільному навчальному закладі. — Житомир, 2016. — 202 с.; Тарнавська Н. П. Теорія та методика співпраці дошкільного навчального закладу з родинами. — Житомир, 2014. — 231 с. та ін.

Доцент М. А. Федорова прикріплена науковим кореспондентом Інституту проблем виховання АПН України для виконання дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Теоретико-методичні засади виховання моральних цінностей у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку у взаємодії дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів» за спеціальністю 13.00.07 — теорія і методика виховання (тему закоординовано у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень АПН України, наказ № 61 від 1.07.2014 р.).

Продовжують працювати дві міжвідомчі лабораторії на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Житомирського державного університету імені Івана Франка (за спільною угодою): «Громадянський розвиток особистості професіонала» (координатори: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник ІПООД НАПН України Н. М. Авшенюк та доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій ЖДУ ім. І. Франка О. В. Вознюк); «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії» (координатори: завідувач лабораторії ІПООД НАПН України, доктор педагогічних наук О. А. Лавріненко, та доктор педагогічних наук, завідувач кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій ЖДУ ім. І. Франка І. І. Коновальчук.

Розроблено й впроваджено цикл майстер-класів «Інклюзивна педагогіка в дошкільних навчальних закладах» та науково-практичних семінарів для працівників дошкільної освіти й студентів спеціальності «Дошкільна освіта». Постійно здійснюється науково-методичне консультування при розробці й реалізації інноваційних проектів педагогічних працівників ЗДО м. Житомира й Житомирської області. З метою активізації інноваційної освітньої діяльності спрямованої на підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців проводиться конкурс «Інновації в освіті», в якому беруть участь викладачі ЖДУ імені Івана Франка, викладачі педагогічних коледжів, вихователі ЗДО, учителі ЗСО.

Під керівництвом викладачів кафедри працює 11 студентських проблемних груп. Тільки за останні два роки результати науково-дослідницької роботи студентів опубліковано в 130 статтях. Кращі студенти виборюють призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт: Сірик Ірина «Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку в контексті освіти для сталого розвитку» — ІІ місце зі спеціальності «Дошкільна освіта» (2017 р.); Парійчук Ірина «Формування громадянської компетентності учнів початкових класів засобами колективно творчої діяльності» — І місце зі спеціальності «Початкова освіта» (2017 р.); Кривіцька Катерина «Формування соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку засобами проектної діяльності» — ІІ місце зі спеціальності «Початкова освіта» (2018 р.).