Журнали, збірники

Андрагогічний вісник: науковий електронний журнал

Галузь знань: 01 Освіта

Індексується в: Google Scholar

Мова видання: українська, польська, англійська

Періодичність: 1 раз на рік

Правила для авторів

Контактна інформація:

E-mail: alevoz@ukr.net, andragogika.zdu@gmail.com


Тематика журналу:

 • професійно-педагогічна освіта;
 • освіта дорослих;
 • неперервна освіта;
 • педагогічна майстерність;
 • адрагогіка.

Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Індексується в: Google Scholar

Мова видання: українська, німецька, англійська

Періодичність: 1 раз в рік

ISSN: 2303-9612 (Print)
ISSN: 2786-6351 (Online)

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: m.lipisivitsky@gmail.com, zt_druk@i.ua


Тематика журналу:

 • теорія літератури;
 • німецька філологія;
 • художній переклад;
 • Брехтівські читання;
 • історія зарубіжної літератури.

Креативна педагогіка: науково-методичний журнал

Галузь знань: 01 Освіта

Індексується в: Google Scholar

Мова видання: українська, англійська

Періодичність: 2 рази на рік

Правила для авторів

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: sydorchukng@ukr.net


Тематика журналу:

 • обдарованість;
 • педагогічна майстерність;
 • соціальна педагогіка;
 • дидактика;
 • світська етика;
 • проблеми духовної культури.

Неформальна освіта: кращі практики і проекти

Галузь знань: 01 Освіта

Індексується в: Google Scholar

Мова видання: українська, польська, англійська

Періодичність: 1 раз на рік

Правила для авторів

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Контактна інформація:

E-mail: pavnad@ukr.net


Тематика журналу:

 • соціальна педагогіка;
 • освіта дорослих;
 • неформальна педагогіка;
 • інновації в освіті.

Полілог: науково-публіцистичний збірник

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Мова видання: українська

Періодичність: 1 раз на рік

ISSN: 2311-1844

Контактна інформація:

E-mail: olunkabuz7@gmail.com


Тематика журналу:

 • історія української літератури;
 • історія зарубіжної літератури;
 • літературознавство;
 • мовознавство;
 • критика;
 • поезія;
 • перекладознавство.