Патентна діяльність та реалізовані проєкти

Патенти

В Житомирському державному університеті імені Івана Франка налічується 4 патенти на винаходи, розробником яких заявлено університет:

  • Патент на корисну модель № 124656 «Розбірний тренажер тригранна вишка для силових, гімнастичних і синхронних вправ» зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.04.2018 (винахідник — Айунц Л. Р.).
  • Патент на винахід № 106789 «Метод оцінки чисельності перифітонних найпростіших за відносною чисельністю їх стадій розселення» зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10.10.2014 (автори — Киричук Г. Є., Константиненко Л. А., Довгаль І. В., Крамаренко С. С.).
  • Патент на винахід № 112476 «Багатофункціональний тренажер для фізичної і технічної підготовки» зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 12.09.2016 (винахідник — Айунц Л. Р.).
  • Патент на винахід № 95441 «Спосіб визначення якості роботи систем очистки стічних вод» зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10.08.2011 (автори — Константиненко Л. А., Довгаль І. В., Шевчук С. Ю.).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

16 січня 2014 року Державна служба інтелектуальної власності України зареєструвала авторське право на службовий твір Комп’ютерну програму для фіто індикації «Simargl 1» та видала Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір за № 53164, відповідно до якого авторські майнові права на програму, створену Хом’яком І. В. та Хом’яком Д. І., належать Житомирському державному університету імені Івана Франка.

Зазначена програма входить до пакету програм ADEM, універсальної системи програмного забезпечення для проведення екосистемологічного моніторингу стану довкілля на професійному та любительському рівні.