Проєкти для співпраці

Житомирський державний університет відкритий для різних форм співпраці із закладами вищої освіти, організаціями та установами України, закордонними партнерами.

Напрямки співпраці:

 • виконання науково-дослідних робіт
 • послуги з наукового консультування
 • реалізація спільних проєктів, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
 • впровадження науково-дослідних проєктів в різних галузях
 • співорганізація наукових заходів (конференції, круглі столи тощо)

Ці напрямки не є вичерпними. Ми радимо подавати Ваші ідеї та пропозиції для співпраці за адресою: nauka@zu.edu.ua

Бази даних екосистемологічного моніторингу
 • Основні характеристики розробки: Пакет програм ADEM — це універсальна система програмного забезпечення для проведення екосистемологічного моніторингу стану довкілля на любительському та професійному рівні. Основою для системи програм є ряд баз даних — систематизоване зібрання даних про найбільш суттєві ознаки й властивості конкретних біогеоценозних та ландшафтних екосистем (місце в класифікації; характерні фітоценози; діагностичні, характерні та інші види рослин; характеристики комплексів абіотичних, біотичних та антропогенних факторів; поширення та охорона). За допомогою програм ADEM можна проводити аналіз стану екосистем в польових умовах за допомогою ноутбука, бездротового Інтернету, GPS), уникаючи тривалого камерального етапу інформації та маючи можливість внесення коректив на місці; автоматично отримувати гіпотезу про природоохоронний та господарський потенціал; отримувати широкий спектр інформації для визначення екологічної ніши досліджуваних видів чи популяцій; здійснювати швидке автоматичне прогнозування загроз екосистемі; визначати ймовірний вплив досліджуваних екосистем на психіку і здоров’я людини; всесторонньо досліджувати розвиток екосистем і прогнозувати його перебіг.
 • Патенто-, конкурентоспроможні результати: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір за № 53164.
 • Економічна привабливість розробки: низька собівартість розробки, легкість у використанні, вартість розробки — 75 тис. грн.
 • Галузі, де планується реалізувати результати розробки: природоохоронні організації, підприємства лісового господарства, будівельні організації.
 • Стан готовності розробки: готова до впровадження.
 • Результати впровадження: оптимізація природоохоронної діяльності на теренах України. В польових умовах швидке і якісне визначення якісних ознак екосистем, прогнозування наслідків їх розвитку в різних умовах, корегування розміщення регіональної екомережі, визначення природоохоронної цінності та загрози для екосистем, безпечних для середовища видів господарської діяльності.
Інтернет-портал забезпечення дистанційних олімпіад з програмування для обдарованої молоді
 • Основні характеристики: Інтернет портал E-Olymp містить базу даних MySQL для збереження інформації; надає можливість реєстрації користувача, розміщення задач, ведення рейтингу користувачів, проведення змагань з програмування; включає автоматизовану систему перевірки задач з компіляторами Free Pascal, Visual Visual C++ 9.0, C++ 6.0, Gnu C++, JDK 1.6.0; існує можливість підключення декількох тестуючих програм, що працюють на різних комп’ютерах у глобальній мережі Інтернет, та дистанційного керування тестуючими програмами веб-інтерфейсом адміністративної сторінки Інтернет-порталу.
 • Патенто-, конкурентоспроможні результати: Золоті медалі у II, ІІІ, IV Міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти — 2011» у номінації «Управління системою компетенцій як основи підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школі», «Сучасні заклади освіти — 2012» у номінації «Діяльність вищих навчальних закладів по підвищенню якості підготовки фахівців», «Сучасні заклади освіти — 2013» у номінації «Упровадження системи компетенцій у навчальний процес як основи якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти школи». Дипломи у форумі «Житомирщина інвестиційна» і Міжнародній спеціальній виставці «Інновації країн СНД».
 • Порівняння із світовими аналогами: розроблена для операційної системи Windows, чим відрізняється від існуючих аналогів.
 • Економічна привабливість розробки: існує можливість встановлення у локальній мережі для проведення закритих олімпіад.
 • Результати впровадження: створення Інтернет-порталу забезпечує відкритий доступ для студентів до лекційного матеріалу, інструктивно-методичних рекомендацій до лабораторних робіт, прикладів розв’язання завдань з нормативних дисциплін спеціальностей «Інформаційно-комунікаційні технології» та «Інформатика*», надає можливість створення викладачем індивідуальних занять, дистанційного тестування з метою проміжного контролю теоретичних знань студентів, а також тестування завдань лабораторних робіт.
Прилади для кабінетів фізики середніх і вищих навчальних закладів
 • Основні характеристики розробки: комплекс приладів для лабораторій та кабінетів фізики загальноосвітніх середніх і вищих навчальних закладів дозволяє суттєво підвищити рівень викладання таких дисциплін, як фізика, електротехніка, електроніка. Робоче місце «Школяр», яке складається з набірного поля, набору приладів, блоку живлення та методичного супроводу, призначено для проведення фронтальних лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму з теми «Електрика і магнетизм». Робоче місце «Електроніка» дозволяє вивчати роботу електронних та логічних схем в спеціалізованих навчальних закладах та складається з комутаційної панелі, комплекту модулів, утримувачу гальванічних елементів та опису електронних та логічних схем. Комплект лабораторний «Механіка» забезпечує виконання фронтальних лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму з механіки та дозволяє ознайомити учнів з методами найпростіших прямих вимірювань лінійних розмірів, об’єму, маси, сили, температури і проміжків часу. Комплект складається як з окремо вимірювальних приладів (секундомір, термометр, штангенциркуль, динамометр), так і зі спеціального обладнання (бігова доріжка, зливальна ємність, складові частини розбірних ваг і набір важків, фрикційний блок та ін.), яке компактно укладається в двох ярусах ящика, що дозволяє достатньо швидко складати установки для проведення експериментів. Комплект лабораторний «Молекулярна фізика та термодинаміка», що складається як з окремих вимірювальних приладів, так і зі спеціального обладнання, забезпечує виконання лабораторних робіт з молекулярної фізики й термодинаміки та проведення дослідно-експериментальної роботи учнями ЗНЗ. Набір демонстраційний «Електродинаміка» призначений для використання в загальноосвітніх середніх та вищих навчальних закладах для проведення демонстраційного експерименту. Комплект електропостачання лабораторій КЕЛ виготовлюється для оснащення лабораторій та кабінетів фізики з метою забезпечення напруги 36/42 В для електроживлення приладів, установок та електросхем. Комплект приладів та допоміжне устаткування для кабінетів фізики включає мікрокулонометр, мілівебеметр, учбові джерела живлення, калібратор струму, калібратор напруги, калібратор високої напруги, мілівольтметр. Також до складу входять: вимірювальний конденсатор, соленоїд з ноніусом та вимірювальною катушкою, тороїдальний трансформатор, намагнічуюча та вимірювальна катушки, набір конденсаторів на підставках, вимикач.
 • Патенто-, конкурентоспроможні результати: Деклараційний патент № 5224 від 15.02.2005. Бюл. № 2, 2005, Деклараційний патент № 11241 від 15.12.2005. Бюл. № 10, 2006, Деклараційний патент № 18108 від 16.10.2006. Бюл. № 10, 2006.
 • Економічна привабливість розробки: низька собівартість розробки робить її привабливою, вартість розробки — 500 тис. грн. за повне обладнання одного кабінету фізики.
 • Галузі, де планується реалізувати результати розробки: заклади середньої та вищої освіти.
 • Стан готовності розробки: готова до впровадження.
 • Результати впровадження: оптимізація навчального процесу, удосконалення підготовки студентської та учнівської молоді з фізики, запропоновані прилади дозволяють проводити лабораторні роботи, які з технічних причин представити в навчальному процесі було зовсім неможливо або складало великі труднощі.